Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM"— Transkript prezentace:

1 Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM
Příloha 1e KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Power Point   Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

2 Obr. : Časový plán řešení konstrukčního projektu TS
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K VYJASNĚNÍ A ROZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Rok: čas 2013  Měsíc: hod září říjen listopad prosinec Zadání Analýza problému 10  Požadavkový list 15  Provozní transformační proces Funkční struktura Orgánová struktura Hrubá stavební struktura Úplná stavební struktura Zlepšování 20  Závěrečné hodnocení Dokumentování Odevzdání CELKEM 134 Obr. : Časový plán řešení konstrukčního projektu TS – příklad pro týmově řešený projekt (červeně je naznačena spolupráce průmyslových designerů) © S. Hosnedl 2 2

3 K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS Účinky obsluhy polohovadla akt.&reakt. prostředí ostatních operátorů struska, zbytky elektrod, hluk, kouř, světlo Zpětné vazby Polotovar volný před svařením Svařenec po svaření Obr. - část 1: Provozní transformační/technický proces (TrfP) - černá skříňka © S. Hosnedl 3

4 K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS Spojení polotovaru svařence s polohovadlem a nastavení požadované prostorové polohy. a orientace budoucího svaru naklápěním okolo vodorovné osy, otáčením okolo svislé osy a výškovým nastavením „spojovacího místa polohovadla se svařencem“. Účinky obsluhy polohovadla akt.&reakt. prostředí ostatních operátorů struska, zbytky elektrod, hluk, kouř, světlo Zpětné vazby Polotovar volný před svařením Svařenec po svaření Obr. - část 2: Provozní transformační/technický proces (TrfP) - návrh technologie (ve složitějších případech je nutné popsat technologický princip a postup podrobněji) © S. Hosnedl 4

5 K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS Připravení polohovadla k  provozu Odstavení z provozu Průběžné udržování a opravování polohovadla při provozu Polohovadlo po údržbě před údržbou Energie E Řídící inf. I Přisunutí a upnutí polotovaru k polohovadlu Uvolnění a sejmutí svařence z polohovadla Naklopení, natočení a nastav. výšky a držení nastavené polohy Držení polohovadla v nastavené poloze při svařování Dodání energie pro přisunutí a upnutí pro uvolnění a sejmutí pro nastavení pro držení při svařování Řízení (ovládání) přisunutí a upnutí polotovaru svařence uvolnění a sejmutí svařence nastavení a držení držení polohov. při svařování 1. Fáze přípravy 2. Fáze provádění 3. Fáze ukončení 2a. Nastavení 2b. Držení pomoc. materiálu pro (zde nepožadováno) nastavení. a držení držení při svař. Pomocné materiály M Nežádoucí vstupy M, E, I Prostor Sp Hranice řešených TrfP Účinky ostatních operátorů obsluhy akt.& reakt. porstředí Spojení TrfP s okol. systémem a prostorové propojení operací/dílčích procesů TrfP/TP struska, zbytky elektrod, hluk, kouř, světlo Polotovar volný před svařením Svařenec po svaření Obr. - část 3 : Provozní transformační/technický proces (TrfP) – úplný návrh (ve spodní části je zakreslen též servisní TrfP - bez zobrazení účinků příslušných operátorů) © S. Hosnedl 5 5

6 Ustavení polotovaru svařence
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS Ustavení polotovaru svařence do požadované polohy UMOŽNIT a v nastavené poloze DRŽET HLAVNÍ FUNKCE: ASISTUJÍCÍ jako složená z dílčích funkcí 1A a 1B: Funkce 1 je uvažována Upínací PLOCHU VYTVOŘIT 1A PŘIPEVNĚNÍ polotovarů svařence UMOŽNIT 1B Sp DÍLY POLOHOVADLA vzájemně PROPOJIT Σ i PLOHOVADLO s okolním prostředím SPOJIT 5 + SPOJENÍ s polotovarem 1 POLOHOVADLO vnitřně a s okol.prostř. SPOJIT 5 &.Σi Otáčivý POHYB 2 ŘÍZENÍ (ovládání) otáčivého pohybu UMOŽNIT STAV otáčivého pohybu INDIKOVAT 2.1.2 ENERGIGI CLOVĚKA pro otáčïvý pohyb PŘEVZÍT 2.2.1 I I E I E E I ENERGIGI pro otáč. pohyb PŘENÉST a TRANSF NASTAVENÍ otáčivého pohybu JISTIT 2.3 Naklápivý POHYB 3 ŘÍZENÍ (ovládání) naklápivého pohybu UMOŽNIT STAV naklápivého pohybu INDIKOVAT 3.1.2 ENERGIGI CLOVĚKA pro nakláp. pohyb PŘEVZÍT 3.2.1 ENERGIGI pro nakláp. pohyb PŘENÉST a TRANSF NASTAVENÍ naklápivého pohybu JISTIT 3.3 Vertikální 4 ŘÍZENÍ (ovládání) vertikálního pohybu UMOŽNIT STAV vertikálního pohybu INDIKOVAT 4.1.2 ENERGIGI CLOVĚKA pro vertik. pohyb PŘEVZÍT 4.2.1 ENERGIGI pro vertik. pohyb PŘENÉST a TRANSF NASTAVENÍ vertikálního pohybu JISTIT 4.3 Řešení asistujících funkcí není požadováno Obr.: Hierarchický funkční strom TS © S. Hosnedl 6 6

7 K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU FUNKČNÍ STRUKTURY TS NASTAVENÍ spojení s polot. svařence JISTIT 1.3 ŘÍZENÍ (ovládání) spojení s polotov. svař. UMOŽNIT 1.1.1 PŘIJETÍ ENERGIE pro spojení s polot. svař. UMOŽNIT 1.2.1 vertikálního pohybu JISTIT 4.3 4.1.1 ENERGII ČLOVĚKA pro vertikální pohyb PŘEVZÍT 4.2.1 naklápivého pohybu 3.3 3.1.1 Naklápivý POHYB UMOŽNIT pro naklápivý pohyb PŘEVZÍT 3.2.1 POLOHOVADLO s okol. prostředím SPOJIT 5 otáčivého pohybu 2.3 2.1.1 Otáčivý UMOŽNIT pro otáčivý pohyb 2.2.1 SPOJENÍ s polotovarem UMOŽNIT 1 Vertikální UMOŽNIT Informace (I) o průběhu/stavu funkcí TS pro řízení transf. funkcí TS TS (polohovadla) s okolním systémem (podlahou) PŮSOBENÍ účinků TS (polohovadla) na operand (polotovar svařence) stanovených pro uskutečnění operací navrženého provozního transformačního procesu (vč. potřebného řízení, přenosů&transf. jištění/držení a indikací) Přenos&Tansformace Energie (E) pro pohon Hlavní / transformační funkce TS INDIKACI spojení s polot. svařence UMOŽNIT 1.1.2 STAV 4.1.2 INDIKOVAT 3.1.2 2.1.2 Ef ENERGII pro spojení s polot. svař. PŘEN.&TRANSF. 1.2.2 pro vertikální pohyb PŘENÉST&TRANSF. 4.2.2 PŘENÉST&TRANSF. 3.2.2 vnitřně PROPOJIT Σi PŘEN.&TRANSF 2.2.2 Rc Energie (E) pro pohon Informace(I) & Energie(E) pro řízení& fixaci/jištění nastavení Poznámka: Asistující funkce znázorněné vlevo a vpravo od hlavních/transformačních funkcí je nutné zajistit, zde jsou však uvedeny pouze pro úplnost . Jejich zajištění se obvykle řeší zároveň s řešením hlavních/transformačních funkcí, jak je naznačeno ve sloupci (základní funkční vpravo. HLAVNÍ/TRANSFORMAČNÍ FUNKCE TS vč. asistujících funkcí 1 SPOJENÍ s polotov. svařence UMOŽNIT 2 Otáčivý POHYB UMOŽNIT 3 Naklápivý 4 Vertikální 5 vč. Σi POLOHOVADLO vnitřně PROPOJIT a s okol. prostředím SPOJIT Poznámky: - Stanovené funkce lze seskupovat, příp. i dále členit tak, jak je pro další řešení TS optimální - Funkce 5 není dále samostatně řešena Obr.: Funkční struktura TS © S. Hosnedl 7

8 Funkční principy a odpovídající orgány
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU ORGÁNOVÉ STRUKTURY TS Funkce Funkční principy a odpovídající orgány 1 2 3 4 5 6 7 SPOJENÍ s polotovarem svařence UMOŽNIT spojení tvarem šroubový, závit. spoj. klín pneumaticky hydraulicky magneticky Otáčivý POHYB kluzné uložení valivé otočně naklápěcí uložení Naklápivý válcová plocha kulová plocha naklápěcí čep závěs shora Vertikální přimé vedení šroub a matice zvedací mechanismus pouzdro 2.3 3.3 4.3 NASTAVENÍ poloh JISTIT přímo čep a otvory rohatkový mechanismus závit ve vedení šroub, šr.s podlož. klín, brzd.špalík 2.2.1 3.2.1 4.2.1 Ruční POHON čelní soukolí pastorek a hřeben šroubové soukolí a šroub.kolo pás, lano, řetěz páka, exc., vačka 2.1.1 3.1.1 4.1.1 ŘÍZENÍ (ovládání) pohybů poh. mech. pomocí jišt.mech. (rohatky,ap. 2.1.2 3.1.2 4.1.2 STAVY INDIKOVAT rysky na stupnici ukazatel a stupnice opticky electronicky narážky bez indikace třením mechanicky tvarem s mechanickým převodem otočné uložení Obr.: Morfologická matice se záznamem navržených orgánů ke stanoveným funkcím © S. Hosnedl 8 8

9 Funkční principy a odpovídající orgány
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU ORGÁNOVÉ STRUKTURY TS Funkce Funkční principy a odpovídající orgány 1 2 3 4 5 6 7 SPOJENÍ s polotovarem svařence UMOŽNIT spojení tvarem šroubový, závit. spoj. klín pneumaticky hydraulicky magneticky Otáčivý POHYB kluzné uložení valivé otočně naklápěcí uložení Naklápivý válcová plocha kulová plocha naklápěcí čep závěs shora Vertikální přimé vedení šroub a matice zvedací mechanismus pouzdro 2.3 3.3 4.3 NASTAVENÍ poloh JISTIT přímo čep a otvory rohatkový mechanismus závit ve vedení šroub, šr.s podlož. klín, brzd.špalík 2.2.1 3.2.1 4.2.1 Ruční POHON čelní soukolí pastorek a hřeben šroubové soukolí a šroub.kolo pás, lano, řetěz páka, exc., vačka 2.1.1 3.1.1 4.1.1 ŘÍZENÍ (ovládání) pohybů poh. mech. pomocí jišt.mech. (rohatky,ap. 2.1.2 3.1.2 4.1.2 STAVY INDIKOVAT rysky na stupnici ukazatel a stupnice opticky electronicky narážky bez indikace třením mechanicky tvarem s mechanickým převodem otočné uložení A B C D Obr.: Morfologická matice s návrhem kombinací orgánů pro návrhy variant / alternativ Orgánových struktur TS © S. Hosnedl 9 9

10 Metodické poznatky ke konstrukčnímu procesu Case Study
DŮLEŽITÉ 3. NÁVRH ORGÁNOVÉ STRUKTURY TS a b c d Obr. 14: Varianty / alternativy Orgánových struktur TS - příklad: polohovadlo pro svařování (bez detailů) © S. Hosnedl 10 10

11 Hodnocení výrobních / dodacích nákladů C
KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word K NÁVRHU ORGÁNOVÉ STRUKTURY TS 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 , , , , ,0 Hodnocení kvality Q Hodnocení výrobních / dodacích nákladů C d b, c ideál a x Varianta / alternativa: a b c d ideál Otáčivý pohyb 1 4 Naklápivý pohyb 2 3 Vertikální pohyb Celk.hodnocení 5 12 Celk.norm.hodn. 0,25 0,33 0,42 Výrobní náklady 0,50 0,75 1,00 Výsledné pořadí: 2, 3 --- Kriteria kvality Q Kriteria nákladů C Obr.: Hodnocení variant / alternativ navržených orgánových struktur TS (stupnice: 0 (min.) až 4 b. (max.) ) Obr.: Diagram vzájemné konstrukční konkurenceschopnosti variant / alternativ navržených orgánových struktur TS Obr.: Morfologická matice s návrhem kombinací orgánů pro návrhy variant / alternativ Orgánových struktur TS © S. Hosnedl 11 11

12 KONSTRUKČNÍ NÁVRH POLOHOVADLA PRO SVAŘOVÁNÍ Vybrané obrázky z Case Study v MS Word
LITERATURA [Hosnedl 2009] HOSNEDL, S.: Polohovadlo pro svařování. Power Point prezentace. Plzeň: ZČU FST KKS, 2009, aktualizace 2013 12


Stáhnout ppt "Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM"

Podobné prezentace


Reklamy Google