Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská hospodářská komora p r e z e n t a c e

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská hospodářská komora p r e z e n t a c e"— Transkript prezentace:

1 Jihočeská hospodářská komora p r e z e n t a c e
Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001

2 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního zákona 301/1992 o Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. JHK je sdružení podnikatelů, které působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Jihočeská hospodářská komora byla založena Členství v JHK je dobrovolné. JHK se sdružuje regionálně, ale zároveň i profesně. JHK vznikla sloučením 4 okresních hospodářských komor na počátku roku 2001. Členy JHK jsou fyzické a právnické osoby podnikající mimo oblast zemědělství a lesnictví; členství v JHK je dobrovolné.

3 Geografická působnost JHK
Působnost JHK je v celém Jihočeském kraji: Centrála JHK v ČB Oblastní kanceláře JHK: Kontaktní místa JHK: České Budějovice Český Krumlov Prachatice Strakonice Milevsko Písek Tábor Jindřichův Hradec Třeboň Týn nad Vltavou Trhové Sviny Kaplice Vimperk Blatná Vodňany Soběslav Dačice JHK působí od roku 2005 na celém území Jihočeského kraje. Spolu s centrálou JHK, která sídlí v Českých Budějovicích a vyčlenila zde několik odborných pracovišť, které se specializují na problematiku podpory malého a středního podnikání, rozvoj lidských zdrojů, inovační podnikání a zahraniční vztahy je to i 9 oblastních kanceláří a 8 kontaktních míst JHK, která pokrývají i další menší obce s pověřenou působností.

4 Základní informace r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006
Počet členů 450 712 968 1051 1077 1100 Působnost JHK (oblasti a kontaktní místa) 7 9 17

5 Velikostní struktura JHK
Malé podniky s počtem zaměstnanců do 50 osob 870 Střední podniky s počtem zaměstnanců do 200 osob 142 Velké podniky s počtem zaměstnanců nad 200 osob 66 Jihočeská hospodářská komora má téměř 1100 členů. Malých a středních podniků je celkem 94%, z toho středních podniků od 50 do 200 zaměstnanců je pouze 13%. Pouze nepatrné procento, celkem 6% je velkých podniků s počtem zaměstnanců nad 200 osob. V porovnání s registrovanými subjekty v Jihočeském kraji – 99% subjektů jsou malé a střední podniky do 200 zaměstnanců

6 Poslání JHK podpora rozvoje podnikatelského prostředí, prosazování a ochrana zájmů podnikatelů spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a zajišťování úkolů HK ČR v rámci své působnosti reprezentace a koordinace společných zájmů svých členů vůči orgánům státní správy a samosprávy vyjadřování se k legislativním návrhům a jiným opatřením zejména z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru poradenská a konzultační činnost, vzdělávání a informační servis propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členských subjektů JHK Obecným cílem JHK je hájit zájmy a zastupovat podnikatelské subjekty jako takové, být partnerem veřejné správy, spolupracovat na rozvoji Jihočeského kraje. Posláním JHK je především podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování a ochrana zájmů podnikatelů a to jak na celonárodní úrovni především pak ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, tak i na regionální úrovni, kdy JHK spolupracuje s obcemi, městy či krajem, ale i dalšími institucemi působící v daném regionu (jsou to např. Živnostenské úřady, bankovní subjekty, místní akční skupiny, finanční úřad, atd.). Členové JHK mají možnost prostřednictvím hospodářské komory vyjadřovat se k připravovaným zákonům, vyhláškám nebo opatřením a mají tak možnost ovlivnit legislativní proces v ČR. Nezbytnou oblastí je také poskytování poradenské, konzultační a vzdělávací činnosti podnikatelským subjektům, včetně propagace svých členů. Členové JHK mají možnost zapojit se do činnosti komory.

7 Služby JHK Služby s celostátní působností:
Služby InMP Informační místa pro podnikatele Celní služby (Karnet ATA, Certifikát o původu zboží) Elektronické mýtné - JHK je Kontaktním místem premid point Registrace palubních jednotek premid pro platbu předem (pre-pay), uzavření smlouvy a registrace palubních jednotek pro platbu následnou (post-pay). Vydávání výpisů z obchodního rejstříku v rámci projektu CzechPoint Mezi hlavní služby JHK patří: Informační servis, který představuje poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy, podpor podnikání, problematiky SF EU, vzdělávání a mnohé další a to různými formami – především elektronickou a tištěnou formou; informace jsou předávány i telefonicky či osobně. JHK disponuje sítí odborných poradců, a to jak vlastními zaměstnanci či externími pracovníky, kteří poskytují Konzultační služby a odborné poradenství v otázkách spojených s podnikatelskou činností. JHK realizuje vzdělávací aktivity v nejrůznějších oblastech, které se dotýkají podnikatelských aktivit včetně možnosti uspořádání semináře na míru. Dále je to např. možnost propagace členů JHK a jejich podnikatelských aktivit (formou inzerce či společné prezentace), Možnost navázání kontaktu s podnikateli v regionu, v České republice nebo v zahraničí či Bezplatné zařazení do databáze ekonomických informací o firmách Katalog firem a členů. Jihočeská hospodářská komora v rámci svých aktivit pořádá pro své členy řadu podnikatelských setkání, jak na regionální úrovni, tak po profesní linii. Tato setkávání jsou příležitostí pro vzdělávání a získávání informací. Jedná se např. o podnikatelská fóra, oborová setkávání, kooperační setkání a či setkání se zástupci státní správy a samosprávy. V neposlední řadě jsou to pak služby usnadňující dočasný vývoz a dovoz zboží (Karnet ATA, apod.). Služby jsou poskytovány pro členské subjekty JHK zdarma či za zvýhodněné ceny. Pro uvedení příkladu – FO bez zaměstnanců zaplatí roční členský příspěvek 710,- Kč; FO s počtem zaměstnanců do 10 osob zaplatí roční členský příspěvek 1600,- Kč. Vydávání výpisů z obchodního rejstříku – služba je nabízena v rámci projektu Czech Point, který má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady. JHK tuto službu nabízí stejně jako dalších téměř dvacet kanceláří hospodářské komory ve všech krajských městech a některá oborová místa, například Svaz obchodu a cestovního ruchu. Hlavním cílem projektu Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je vytvořit síť míst, kde budou moci občané a podnikatelé získávat veškeré údaje, opisy, výpisy, které jsou uvedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech. V navazujících fázích realizace projektu bude možné v rámci kontaktních míst Czech Point podávat jakékoli podání či žádost na státní správu. Postupné naplňování dalších cílů projektu je podmíněno legislativními úpravami. Po obchodním rejstříku to bude rejstřík živnostenský a katastr nemovitostí, následovat by měly výpisy z rejstříku trestů. Za jednu stranu A4 výpisu zaplatí klient 50,- Kč.

8 Služby JHK Služby s regionální působností Informační servis
Poradenství a konzultace Služba BENEEFIT míst pro začínající podnikatele Vzdělávaní, včetně organizace akcí Propagace Katalog firem a členů Možnost navázání kontaktu s podnikateli v ČR i v zahraničí Podnikatelská setkání Mezi hlavní služby JHK patří: Informační servis, který představuje poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy, podpor podnikání, problematiky SF EU, vzdělávání a mnohé další a to různými formami – především elektronickou a tištěnou formou; informace jsou předávány i telefonicky či osobně. JHK disponuje sítí odborných poradců, a to jak vlastními zaměstnanci či externími pracovníky, kteří poskytují Konzultační služby a odborné poradenství v otázkách spojených s podnikatelskou činností. JHK realizuje vzdělávací aktivity v nejrůznějších oblastech, které se dotýkají podnikatelských aktivit včetně možnosti uspořádání semináře na míru. Dále je to např. možnost propagace členů JHK a jejich podnikatelských aktivit (formou inzerce či společné prezentace), Možnost navázání kontaktu s podnikateli v regionu, v České republice nebo v zahraničí či Bezplatné zařazení do databáze ekonomických informací o firmách Katalog firem a členů. Jihočeská hospodářská komora v rámci svých aktivit pořádá pro své členy řadu podnikatelských setkání, jak na regionální úrovni, tak po profesní linii. Tato setkávání jsou příležitostí pro vzdělávání a získávání informací. Jedná se např. o podnikatelská fóra, oborová setkávání, kooperační setkání a či setkání se zástupci státní správy a samosprávy. V neposlední řadě jsou to pak služby usnadňující dočasný vývoz a dovoz zboží (Karnet ATA, apod.). Služby jsou poskytovány pro členské subjekty JHK zdarma či za zvýhodněné ceny. Pro uvedení příkladu – FO bez zaměstnanců zaplatí roční členský příspěvek 710,- Kč; FO s počtem zaměstnanců do 10 osob zaplatí roční členský příspěvek 1600,- Kč.

9 Podpora malého a středního podnikání
První kontaktní místo pro podnikatele a začínající podnikatele Poradenství a vzdělávání začínajícím podnikatelům Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Odborné poradenství v oblasti programů podpor ze SF EU a dalších programů Poradenství při zpracování podnikatelských plánů a žádostí o financování projektů Další poradenství ve spolupráci s ověřenými externími spolupracovníky - marketingové a manažerské poradenství, poradenství v oblasti zavádění systému managementu jakosti, personální poradenství a další. Vzdělávací projekty na podporu rozvoje a růstu firmy Od roku 2003 realizujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR projekt Informační místa pro podnikatele. Tato místa v současné době působí na celém území Jihočeského kraje a stala se podnikatelskými centry, která zajišťují tok informací pro podnikatele a začínající podnikatele. Informační místa pro podnikatele tedy představují první kontaktní místa, na které se zájemce o informace z oblasti podnikání může obrátit. JHK má statut Regionálního poradenského a informačního centra, které poskytuje na poradenské a vzdělávací služby až 50 % dotaci. Jihočeská hospodářská komora realizuje řadu vzdělávacích projektů, financovaných z fondů Evropské unie, Státního rozpočtu či rozpočtu kraje, a to např.: AFTERCARE (následná péče) pro jihočeské malé a střední podniky ve fázi růstu a rozvoje, Podnikání bez překážek, Dotované poradenství pro malé a střední podnikatele v Jihočeském kraji, Projekt vzdělávání pracovníků ve strojírenství. V létě tohoto roku dokončila JHK několik úspěšně zrealizovaných projektů – vzdělávací program AFTERCARE (následná péče) pro začínající podnikatele a projekt Centra pro přeshraniční rozvoj lidských zdrojů. JHK dále spolupracuje s řadou institucí a organizací (jako je ČMZRB, CzechInvest, CzechTrade, a další); zřizuje a podporuje vznik nových organizací a institucí zaměřených na podporu podnikání a mimo jiné poskytuje také specializované služby pro regionální instituce (asistence při plošných průzkumech MSP, asistence při realizaci podpůrných finančních mechanismů pro MSP).

10 Projekty JHK Jihočeská hospodářská komora realizuje či se podílí na realizaci projektů v řadě oblastí. Jedná se o projekty zaměřené především na: podnikatelské prostředí, rozvoj lidských zdrojů, oblast vzdělávání a mnohé další. Příklady projektů realizovaných v roce 2007 Aftercare pro jihočeské malé a střední podniky ve fázi růstu a rozvoje Projekt vzdělávání pracovníků ve strojírenství Equal - Podnikání bez překážek Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí - Jihočeský kraj/Dolní Rakousko EMERIPA - Evropská metodologie pro srovnávání a ohodnocení dopadu nebo vlivu regionální inovační politiky

11 Zahraniční vztahy Rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery JHK a spolupráce na přeshraničních projektech zejména s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Zprostředkování zahraničních firemních nabídek a poptávek Konzultační dny se zahraničními partnery Kooperační setkání podnikatelů Poradenství v oblasti vstupu na zahraniční trhy a v oblasti podpory exportu Spolupráce s regionálním místem na podporu exportu CzechTrade JHK realizuje řadu projektů: Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí, INTERREG Česká republika-Dolní Bavorsko: Společně v Evropě. V létě tohoto roku dokončila projekt: INTERREG Česká republika-Rakousko: S hranicí v Evropě Konzultační dny: Účastníci pohovoru získají veškeré informace o možnostech, rizicích a právních opatřeních při obchodování v zahraničí (informace o zahraničních trzích, Služby zahraničních kanceláří, Informace o veřejných zakázkách a tendrech, Poptávky zahraničních firem, Exportní vzdělávání a poradenství, Vyhledávání obchodních kontaktů, Prezentace exportérů v zahraničí, Publikace pro exportéry vydané Czech Trade, Informace o programu podpory vývozu malých a středních podniků Marketing apod.). JHK má v oblasti zprostředkování nabídek a poptávek k dispozici internetový portál BusinesspartnerJHK – Jedná se o trojjazyčný Systém nabídek a poptávek. Jde o rychlé zadávání a vyhledávání poptávek a nabídek na serveru

12 Další oblasti podpory Rozvoj lidských zdrojů:
Vzdělávací programy a projekty Poradenství v oblasti RLZ Spolu s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s. (JS RLZ) zajišťuje celou řadu dalších činností v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Podpora inovačního podnikání: Poradenství v oblasti inovačního podnikání Projekty v oblasti inovací, vědy a výzkumu Spolu s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP) se podílí na podpoře výzkumu, vývoje a inovací v Jihočeském kraji. JSRLZ - Společnost se zabývá problematikou rozvoje lidských zdrojů na základě již fungující Rady pro Rozvoj lidských zdrojů, která byla ustanovena v roce 2003 a která je zároveň fakultativním orgánem této společnosti. Prostřednictvím JSRLZ bude dále navazovat na zkušenosti s projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na činnosti svého zakladatele. JHK je členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje. JAIP - Agentura vznikla přeměnou platformy Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji (SCI) do neziskové společnosti a přebrala tak všechny její činnosti a pravomoci. Platforma SCI fungovala od roku 2003 při Jihočeské hospodářské komoře, sdružovala zástupce regionu, kteří se aktivně zabývali řízením podpory inovací v Jihočeském kraji prostřednictvím Rady a Pracovní skupiny SCI. JAIP zaštiťuje oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu a poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby.

13 Oborová sdružení Sdružení stavebnictví a územního rozvoje JHK
Jižní Čechy pohostinné Služby v cestovním ruchu Sdružení DOPRAVA při JHK Sdružení REALITY Neformální setkávání IT Klub Jihočeská hospodářská komora soustřeďuje na základě dobrovolnosti podnikatele mnoha oborů Jihočeského regionu. Z důvodu jejich širokého spektra bylo potřebné v souladu se Statutem Jihočeské hospodářské komory zavést i profesní členění komory. Sdružení stavebnictví a územního rozvoje JHK - Toto Sdružení má za cíl zprostředkování konkrétních informací o možnostech výstavby v regionu, směru územního rozvoje v jeho jednotlivých oblastech, možnostech podpůrných programů bankovních ústavů i centrálních úřadů, pořádání seminářů o legislativě ve stavebnictví. Jižní Čechy pohostinné - Jedná se o Sdružení členů JHK podnikajících v oboru gastronomie a hotelnictví. Cílem práce sdružení je spolupráce a komunikace členů a společná propagace v oboru gastronomie a hotelnictví. Sdružení SCR - SCR má za cíl aktivní spolupráci s významnými partnery cestovního ruchu v regionu. Mezi hlavní partnery sdružení patří v regionu především Krajský úřad Jihočeského kraje a výkonný partner v oblasti CR Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). Sdružení Doprava reprezentuje, koordinuje a zastupuje profesní zájmy členů ve vztahu k poradní skupině pro dopravu HK ČR, též ve vztahu k orgánům veřejné správy a organizacím v regionu. Poskytuje svým členům konzultační a poradenské služby, organizuje v rámci svého působení informační a vzdělávací činnost, podílí se na projektech v oblasti dopravy. Sdružení Reality bylo vytvořeno k podpoře a ochraně profesních zájmů a dále k vytvoření standardizace výkonu realitní činnosti, systému vzdělávání, certifikace, pořádání seminářů a školení jako základ kvalitní úrovně poskytovaných služeb. Sdružení je dále partnerem všech podnikatelských subjektů, obcí, investorů, rozvojových agentur, útvarů regionálního rozvoje měst a obcí, komisí a výborů pro regionální rozvoj, zřízených při zastupitelstvech měst a obcí v Jihočeském regionu.

14 Hlavní partneři - ČR Jihočeský kraj
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. Hospodářská komora ČR Regionální rozvojová agentura a.s. Jihočeská centrála cestovního ruchu Svaz měst a obcí FM VŠE Jindřichův Hradec Národní asociace pro rozvoj podnikání CzechInvest EIC Plzeň Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Agentura CzechTrade Ústav ekologie krajiny AV ČR Národní vzdělávací fond Veřejná správa Městské a obecní úřady Státní správa – MPO, MMR, MZE Úřady práce Finanční úřady Celní úřady Vzdělávací a školská zařízení Asociace inovačního podnikání ČR JHK se ale nezaměřuje pouze na specializované služby. V jižních Čechách je také uznávanou institucí, která dokáže hájit zájmy svých členů. Komora totiž spolupracuje s řadou institucí a partnerů, s nimiž se mimo jiné podílí na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji. Mezi hlavní partnery patří Jihočeský kraj - JHK spolupracuje s Jihočeským krajem od počátku jeho vzniku v roce Jedná se např. o spolupráci na tvorbě a plnění Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje; přípravě a realizaci projektů v oblasti podpory MSP, rozvoje lidských zdrojů, inovačního podnikání a v oblasti přílivu investic. JHK spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje a spolupráce s s krajem dále probíhá ve všech sférách činnosti Jihočeského kraje i JHK. Dalšími hlavními partnery jsou města a obce, ostatní orgány veřejné správy, Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a. s., Jihočeská centrála cestovního ruchu, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a další.

15 Hlavní partneři - zahraniční
Hospodářská komora Horního Rakouska Hospodářská komora Dolního Rakouska Obchodní a průmyslová komora Pasov Řemeslná komora Pasov Hospodářská komora Bělorusko EcoPlus WIFI Linz IHK Akademie Passau Event GmbH Passau ARGE Grenznutzen Wallenberger und Linhard GmbH NoeG BIOEM Eurochambers BFI JHK spolupracuje také se zahraničními hospodářskými komorami, a to především v Horních a Dolních Rakousech a Dolním Bavorsku, a s dalšími partnery především v příhraničí. JHK je členem Euroregionu Silva Nortica a dále spolupracuje s Euroregionem Šumava.

16 Kontakt: Jihočeská hospodářská komora Husova 9, České Budějovice tel: fax:

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jihočeská hospodářská komora p r e z e n t a c e"

Podobné prezentace


Reklamy Google