Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014 Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THS Kouty, 2. října 2013 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014 Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THS Kouty, 2. října 2013 1."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014 Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THS Kouty, 2. října

2 Program 2013: Hospodaření AV ČR 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR 2014: Stavební akce 2014: Přístroje 2014: Nájmy a DRM (A. Otáhal) NKÚ v AV ČR (prezentace zítra v 9:00 hod.) Budoucnost EIS (M. Salaj, K. Stoklásková) Různé: FJEP, konsolidační vyhláška (D. Pavelková), Ekonomický portál AV ČR, úspory LTO. 2

3 2013: Hospodaření AV ČR Stavební akce: nutno čerpat schválené dotace!!! Nedočerpáno k : Stavební investice 51,89 % Nákladná údržba a opravy 26,40 % 3

4 2013: Stavební investice – ne/čerpání 4

5 2013: Nákl. údržba – ne/čerpání 5

6 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR Institucionální prostředky na rok 2014 o 43 mil. Kč vyšší než v roce

7 7 2014: Výdaje AV ČR (v mil. Kč)

8 2014: Celkové výdaje na VaVaI a AV ČR (v mld. Kč) 8

9 2014: Podíl výdajů a výsledků na VaVaI 9

10 2014: Rozpis na pracoviště (v mil. Kč) 10

11 2014: Stavební akce 11 Staveb. akce na rok 2014 Stavební investice Nákladná údržba a opravy Žádosti o dotace Navržené dotace Žádosti o dotace Navržené dotace Celkem (tis. Kč)

12 2014: Stavební akce – příprava nových pravidel Pro žádosti na rok 2015 se připravuje nová aplikace v KISu (obdoba aplikace na přístroje) a aktualizace pravidel Hromadný dopis s pravidly = ZÁVAZNÁ INTERNÍ NORMA do posledních detailů (dle zkušeností s NKÚ) Zasílání závěrečných zpráv!!!!!! 12

13 2014: Přístroje - žádosti 13 Požadované dotace na přístroje na rok 2014 Nákladné přístroje (nad 5 mil. Kč) Přístroje (do 5 mil. Kč) Celkem (tis. Kč) Prostředky na rok 2014 BUDOU pro obě kategorie Pravděpodobně v rozdělení 1:1

14 2014: Přístroje - změny 14 V pravidlech z roku 2013 k žádostem na rok 2014 bylo zavedeno několik změn: Nová aplikace a s tím související úpravy Změna harmonogramu: zasedání Rady pro nákladné přístroje bude již v říjnu a schválené dotace na nákladné přístroje budou uvedeny již ve sněmovním materiálu. Příští rok bude termín pro podávání žádostí ještě dříve. Finanční prostředky budou uvolněny po předložení podkladů o skutečné pořizovací ceně (smlouva, faktura, popř. jiné) – nutno zasílat také do Odboru podpory vědy AV ČR! V případě snížení předpokládané pořizovací ceny nutno NEPRODLENĚ informovat Odbor podpory vědy AV ČR!

15 2014: Nájmy a DRM (stavební část) Pracovní skupina Ekonomické rady AV ČR zpracovala analýzu nájmů a DRM (stavební část) tak, aby bylo možno rozdělit prostředky AV ČR na nájmy a DRM v návrhu rozpočtu na rok 2014 efektivněji, spravedlivěji a hospodárněji. Zdůvodnění:  Nárůst požadavků o dotace na nájemné hrazené z centrálních prostředků  Nebezpečí dvojího financování téhož (dle NKÚ - nájemné i DRM stavební část by mělo sloužit k reprodukci majetku – tj. jeho udržování, zachování a rozvíjení hodnoty, ochrana před jeho zničením, poškozením) 15

16 2014: DRM (stavební část) a jeho výpočet Výpočet na rok 2011 a 2012: Procento z pořizovací ceny majetku V roce 2011 navíc kráceno o pronajaté podlahové plochy Výpočet na rok 2013: 2/3 z pořizovací ceny majetku a 1/3 dle velikosti podlahových ploch nemovitostí Výpočet na rok 2014 (připravuje se): Postup výpočtu jako v roce 2013, ale v poměru „1:1“ Další možnosti postupu uvede dr. Otáhal.

17 NKÚ – zkušenosti z proběhlých kontrol Kontrola NKÚ v AV ČR 17

18 Budoucnost EIS Vznikla otázka k budoucnosti EIS z důvodů:  technologický pokrok  legislativní změny  zastaralost a nedostatečnost stávajícího systému  potřeba sledovat financování projektů přímo odpovědnými osobami  potřeba provázat jednotlivé agendy, posílit a zefektivnit vnitřní kontrolní systém  potřeba manažerských nadstaveb pro vedení pracovišť Bližší informace zazní v prezetaci Ing. M. Salaje a Mgr. K. Stokláskové dnes od 16:45 hod. 18

19 Různé Aktualizace interní normy pro udělování Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní pracovníky Konsolidační vyhláška (D. Pavelková) Ekonomický portál AV ČR Přehled čerpání LTO na pracovišti Gnotobiologie v Novém Hrádku 19

20 Aktualizace interní normy FJEP Právě probíhá aktualizace interní normy pro udělování Fellowshipu J. E. Purkyně pro význačné perspektivní pracovníky Předpokládá se, že tato aktualizace bude platit od roku

21 Konsolidační vyhláška Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů – předpokládá se v průběhu října Týká se i v. v. i. Podrobné informace viz prezentace Ing. Dany Pavelkové zítra v 11:30 hod.

22 Ekonomický portál AV ČR Zodpovědná osoba: Ing. Jana Wenclová 22

23 Ekonomický portál AV ČR 23

24 Před zateplením v r Současná podoba Mikrobiologický ústav AV ČR Nový Hrádek

25 Rok tuny litryKč _______________________________________________________________ , , , , , , , , , , , , * 42, , , , , , ** 22, , , , , , , ,-- Přehled čerpání LTO na pracovišti Gnotobiologie v Novém Hrádku 2000 – 2012 *Výměna kotle, **výměna oken a zateplení objektu

26 Děkuji za pozornost 26


Stáhnout ppt "Aktuální informace z oblasti financování AV ČR a jejího rozpočtu na rok 2014 Ing. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THS Kouty, 2. října 2013 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google