Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plíseň Bramborová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plíseň Bramborová."— Transkript prezentace:

1 Plíseň Bramborová

2 Metody prognózy výskytu a vývoje plísně bramborové
Nepřímé metody Přímé metody monitorování patogena pomocí lapačů konidií a využití takto získaných dat pro simulaci vývoje pomocí matematických modelů Vizuální kontrola porostu (symptomatika) odběr vzorků rostlinných orgánů a jejich následný rozbor (mikroskopie, jiné metody stanovení patogena)

3 Proč se zatěžovat s monitoringem když dříve to šlo i bez něj????
Určení optimálního termínu ochranného zásahu na nejcitlivější vývojové stadium patogena ke zvolenému systému ochrany a tím zvýšení rentability produkce brambor.

4 Pojmy bez kterých se neobejdeme
Prognóza předpověď jevů, děje, vývoje nebo budoucího stavu v určité oblasti objektivní reality nebo i abstraktní oblasti lidského myšlení a to na základě poznané minulosti a současného stavu (přítomnosti). Signalizace zjištění současného stavu a oznámení tohoto stavu. Dvě funkce: 1) zjištění výskytu a intenzity výskytu škodlivého činitele a oznámení zjištěné skutečnosti 2) stanovení termínu ochranného zásahu souvisí se zjištěním kritických čísel a stanovením ekonomických prahů škodlivosti Práh škodlivosti (Ekonomický práh škodlivosti) stupeň poškození, který rostlina regenerací nevyrovná a dochází k ekonomickým ztrátám Kritické číslo počet jedinců škůdce (rozvoj patogena), který je schopný způsobit poškození porostu rovnající se prahu škodlivosti

5 Signalizační a předpovědní programy (PC)
Sledování rychlosti vývoje v závislosti na teplotě prostředí a dalších klimatických faktorech Vstupní údaje informace o hodnotách jednotlivých meteorologických prvků teplotní modely vývoje, kterých lze prakticky využít při prognóze výskytu a signalizaci ochrany

6 Na jakých principech jsou modely založeny?
Sčítání efektivních teplot Populační dynamika organismu Kombinace různých metod Korelační analýza empirických dat

7 Výstupy programů Provést ošetření či nikoli Kdy zahájit ošetření
Jaký je optimální termín (y) pro ošetření Nabídka a kombinace vhodných přípravků

8 Porovnání výnosu hlíz v závislosti na zvolení optimálního termínu zahájení chemické ochrany a dobrém zvolení fungicidního sledu pozdní začátek chemické ochrany nevhodně zvolený fungicidní sled optimální začátek chemické ochrany optimálně zvolený fungicidní sled

9 Regresní analýza Vlhkost Teplota Kritické číslo
Negativní prognóza výskytu plísně bramborové Ullrich a Schrödter (1966) Vymezuje období od začátku vegetace bramboru, po které nedojde k výskytu plísně bramborové vychází z funkčního stavu mezi výskytem plísně bramborové na nati bramboru a prvky vnějšího prostředí tedy: Regresní analýza Vlhkost Teplota Kritické číslo

10 teoretická hodnota napadení porostu plísní bramborovou, srovnatelná se skutečným napadením porostu
Kritické číslo ? suma násobků faktorů r a četností hodin během týdne s určitou kombinací hodnot teploty a vlhkosti vzduchu Den, kdy kritické číslo dosáhne hodnoty 150 je termín, ve kterém negativní prognóza předpokládá konec období bez výskytu plísně bramborové v nati bramboru a kdy je také vydána signalizace prvního ošetření porostů brambor.

11 Data pro výpočet kritického čísla

12 Automatická meteorologická stanice

13 Automatická meteorologická stanice - pokusné parcely výzkumná stanice VÚB Havlíčkův Brod s.r.o. Valečov

14 Relativní vlhkost vzduchu
Výstupy z automatické meteorologické stanice KMS - P Hodiny Teplota vzduchu Relativní vlhkost vzduchu Srážky Průměrná denní teplota vzduchu Suma srážek od počátku měření Denní suma srážek Kritické číslo

15

16 Prognóza výskytu plísně bramborové BLITECAST
Krause et al. (1975) Metoda umožňuje předpověď prvního výskytu plísně bramborové na nati bramboru včetně jejího dalšího šíření v porostu na základě sledování srážek, teploty a vlhkosti vzduchu přímo v porostu bramboru. Důležité hodnoty pro prognózu BLITECAST: hodnota rizikové periody počet tzv. srážkově příznivých dnů

17 Počet tzv. srážkově příznivých dnů
průměrná teplota v předcházejících pěti dnech je nižší než 25,5 °C minimální denní teplota vzduchu neklesne pod 7,2 °C součet srážek během předcházejících deseti dnů je vyšší nebo roven 30 mm

18 Hodnota rizikové periody - B
Je určena počtem po sobě jdoucích hodin, po které byla relativní vlhkost vzduchu vyšší nebo rovna 90 % a jim odpovídajícím průměrným teplotám vzduchu

19 Co stanovuje BLITECAST ?
Předpověď prvního výskytu plísně bramborové a signalizace prvního ošetření počet srážkově příznivých dnů hodnoty rizikových period Prognózu šíření plísně bramborové a signalizaci dalších ošetření to určuje počet srážkově příznivých dnů a součet hodnot rizikových period vždy po uplynutí 7 dnů, počínaje dnem předpovědi prvního výskytu plísně bramborové

20 Simulace vývoje plísně bramborové
Lateblight Tento program byl vytvořen na Cornelově univerzitě J.A. Bruhn et al Tento program simuluje vývoj Phytophthora infestans od iniciálního inokula až do vlastního napadení hlíz a přezimování. Umožňuje rovněž stanovit ošetření systémovým či kontaktním fungicidem či jejich kombinací a sledovat pak jaké důsledky mělo ošetření pro vývoj choroby. Jak preventivně regulovat výskyt Plísně bramborové? Minimální iniciální inokulum v podobě infikovaných hlíz Certifikovaná sadba Agrotechnika ovlivňující množství „výdrolu“ na pozemku jako možný zdroj infekce.

21 Jaké jsou podmínky pro vývoj choroby?
Lateblight je software, který charakteristicky zohledňuje celou řadu faktorů, jež mohou mít vliv na vývoj choroby. Empiricky nasbíraná data napomohla při konstrukci regresních charakteristik, které v konkrétním případě modelují danou situaci. Jaké jsou podmínky pro vývoj choroby? Teplota jako funkční faktor vývoje choroby. na co vše má vliv teplota: přímé klíčení spor nepřímé klíčení spor klíčení zoospor vznik infekce vývoj lezí sporulace lezí

22 Vznik Infekce Vývoj lezí -Latentní léze
- je funkcí ovlhčení listů, respektive teploty v průběhu ovlhčení listů Vývoj lezí -Latentní léze -Sporulující léze s uvolňováním spor -Sporulující leze inaktivní -Inaktivní leze (nekrotické pletivo) -

23 Charakteristiky rostliny
Listová plocha roste na základě kultivaru a pochopitelně prostředí Early - 44 dní (max LAI 2,5) Mid – 52 dní (max LAI 3,5) Late – 59 dní (max LAI 4,5) Počasí Kromě teploty jsou sledovány : Srážky Čas ovlhčení listů za den Teplota v průběhu ovlhčení Tyto charakteristiky jsou zahrnuty v pěti různých režimech, které je možné použít: coolwet, hotdry, moddrx, modmod, modwet.

24 Pro vznik infekce má neodmyslitelnou roli inokulum a šíření infekce.
Zde se nabízí hned několik způsobů zadání Sporangia mohou být zadána všechna naráz jako iniciální inokulum, nebo každý den během vývoje choroby. Objevení se infekce pak v době vzcházení. Obě charakteristiky mohou být zadány jak množstvím tak zdrojem původu. Number of Sporangia: lze takto charakterizovat iniciální inokulum jak pro hektar tak pro acr, buď jednorázově nebo každý den. Typické hodnoty jsou sporangií-ha, nebo sporangií-ha-den

25 Source of sporangia: to je alternativní možnost zadání zdroje inokula, Maximální množství sporangií za den se pohybuje v hodnotách 100-den. Maximální hodnota za den na neošetřeném poporostu je 5 mil. Sporangií na hektar. Number of infection: Tato možnost zadání zdrojů inokula má typické hodnoty infekcí –ha Sources of infection: Tyto hodnoty vyjadřují podíl infikovaných hlíz na hektar, které byly vysázeny, či jinak vneseny na pozemek (výdrol).

26 Spuštění programu

27 % zasaženého listoví Listová plocha AUDPC AUDPC – Area under the disease progrese curve

28 Výsledky lze uložit Potato: Low Resistance, Mid Season
Length of Season: 120 days Emergence Date: 15 May Inoculum: sporangia per hectare released at the beginning of the season 1000 infections per hectare from infected seed 0 infections per hectare from volunteer plants Blitecast forecasting is not being used. Costs: Fixed Costs: per hectare Application Costs: per hectare Protectant Cost: per kg. Systemic Cost: per kg. Blitecast Cost: per hectare Market Price: per kg. Výsledky lze uložit

29


Stáhnout ppt "Plíseň Bramborová."

Podobné prezentace


Reklamy Google