Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věra Staňková. pozitivní motivace k učení je u žáka je důležitou až zásadní podmínkou jeho školní úspěšnosti zdroji motivace jsou potřeby poznávací, sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věra Staňková. pozitivní motivace k učení je u žáka je důležitou až zásadní podmínkou jeho školní úspěšnosti zdroji motivace jsou potřeby poznávací, sociální."— Transkript prezentace:

1 Věra Staňková

2 pozitivní motivace k učení je u žáka je důležitou až zásadní podmínkou jeho školní úspěšnosti zdroji motivace jsou potřeby poznávací, sociální a výkonové vnitřní motivace vychází z vnitřní potřeby žáka (sám se chce něco dozvědět, naučit) vnější motivace je vliv vnějších činitelů (např. odměny a trestu)

3 Číselný trojúhelník in: Lokšová, I.,Lokša, J.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole,, Portál, 1999, Praha Dotazník školní výkonové motivace www.evaluacninastroje.cz

4 nástroj je určen pro žáky od 3. ročníku ZŠ po VŠ metoda párového porovnávání na číselném trojúhelníku důležitost motivu je dána počtem voleb, které získal motivy je třeba formulovat vhodně pro daný věk zahrnuje motivy afektivní (vztahové), kognitivní (poznávací) a efektivní ( společenské)

5 touha po vědomostech chci se toho ve škole hodně dozvědět snaha dostat dobrou známku chci mít dobrou známku snaha zasloužit si vděčnost a uznání vyučujícího rád bych získal uznání a úctu učitele snaha mít autoritu a být vážený mezi spolužáky chci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili přání odvděčit se svým rodičům chci udělat radost rodičům snaha získat v budoucnosti odbornost chci být v budoucnosti odborník touha po činnosti a práci mám rád, když se něco dělá a rád pracuji snaha být užitečný ve společnosti chci být užitečný ve škole i doma snaha napodobovat významné lidi, vážené učitele, svůj ideál chci se podobat svému vzoru či ideálu

6 respondenti: žáci 7., 8.A a 9. třídy celkem 53 žáků, učitelé 2. stupně – 6 učitelů z 10 vyplňování proběhlo anonymně (nástroj lze použít i jmenovitě) u žáků i učitelů pro učitele byl nástroj použit pro zjištění jejich očekávání, jak ho vyplní jednotlivé třídy, řadily tedy věty podle jejich důležitosti od 1. do 9.

7 8.A - odpovědi žáků7. ročník - odpovědi žáků rozdíly v pořadí chci udělat radost rodičům 0 chci mít dobrou známkuchci být v budoucnosti odborník 2 chci být užitečný ve škole i doma 1 chci se toho hodně dozvědětchci mít dobrou známku 1 chci být užitečný ve škole i domachci se toho hodně dozvědět 2 mám rád, když se něco dělá a rád pracujichci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili 3 rád bych získal uznání a úctu učitele 1 chci se podobat svému vzoru či ideálu 0 rád bych získal uznání a úctu učitelemám rád, když se něco dělá a rád pracuji 2 12

8 9. ročník - odpovědi žáků8. A - odpovědi žáků chci udělat radost rodičům 0 chci být užitečný ve škole i domachci mít dobrou známku 3 chci být v budoucnosti odborník 1 chci se toho hodně dozvědět 0 mám rád, když se něco dělá a rád pracujichci být užitečný ve škole i doma 1 rád bych získal uznání a úctu učitelemám rád, když se něco dělá a rád pracuji 3 chci být v budoucnosti odborníkchci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili 4 chci se podobat svému vzoru či ideálu 1 rád bych získal uznání a úctu učitele 1 14

9 7. ročník - odpovědi žáků9. ročník - podle žáků chci udělat radost rodičům 0 chci být v budoucnosti odborníkchci být užitečný ve škole i doma5 chci mít dobrou známku1 chci se toho hodně dozvědět1 mám rád, když se něco dělá a rád pracuji1 chci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážilirád bych získal uznání a úctu učitele2 chci být v budoucnosti odborník1 chci se podobat svému vzoru či ideáluchci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili1 mám rád, když se něco dělá a rád pracujichci se podobat svému vzoru či ideálu4 16

10 7. ročník- podle učitelů7. ročník - odpovědi žáků rozdíly v pořadí chci mít dobrou známkuchci udělat radost rodičům3 chci být v budoucnosti odborník1 chci se toho hodně dozvědětchci být užitečný ve škole i doma2 chci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážilichci mít dobrou známku2 rád bych získal uznání a úctu učitelechci se toho hodně dozvědět2 mám rád, když se něco dělá a rád pracujichci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili3 chci být v budoucnosti odborníkrád bych získal uznání a úctu učitele5 chci být užitečný ve škole i doma chci se podobat svému vzoru či ideálu5 mám rád, když se něco dělá a rád pracuji1 24

11 8. ročník- podle učitelů8. ročník - odpovědi žáků rozdíly v pořadí chci mít dobrou známkuchci udělat radost rodičům1 chci mít dobrou známku1 chci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážilichci být v budoucnosti odborník4 chci se toho hodně dozvědět1 chci být užitečný ve škole i doma1 chci se podobat svému vzoru či ideálumám rád, když se něco dělá a rád pracuji2 rád bych získal uznání a úctu učitelechci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili2 mám rád, když se něco dělá a rád pracuji chci se podobat svému vzoru či ideálu2 chci být užitečný ve škole i domarád bych získal uznání a úctu učitele4 18

12 9.ročník- podle učitelů9. ročník - podle žáků chci mít dobrou známkuchci udělat radost rodičům 2 chci být užitečný ve škole i doma1 chci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážilichci mít dobrou známku5 chci se toho hodně dozvědět 0 chci být v budoucnosti odborníkmám rád, když se něco dělá a rád pracuji2 rád bych získal uznání a úctu učitele1 chci být v budoucnosti odborník1 chci být užitečný ve škole i domachci mít autoritu u spolužáků, aby si mě vážili6 chci se podobat svému vzoru či ideálu 0 18

13 je důležité i u žáků druhého stupně konzultovat problematický prospěch s rodiči a vtáhnout je do problému žáky nemá příliš smysl srovnávat a motivovat je poukazováním na úspěch spolužáka či tzv. celebrit nelze očekávat, že jsme pro žáky vzory pro práci přestože je známka významný motiv pro práci, její význam máme tendenci přeceňovat rozdíly mezi jednotlivými ročníky odpovídají poznatkům vývojové psychologie

14 nástroj je publikován na www.evaluacninastroje.czwww.evaluacninastroje.cz je určen žáků 2. stupně ZŠ a SŠ poskytuje informace o míře potřeby úspěchu a vyhnutí se neúspěchu při elektronickém sběru umožňuje porovnání se standardem

15 Abych byl ve s ̌ kole uspe ̌ s ̌ ný, o to stojim: Pr ̌ i uc ̌ ení se mi dar ̌ í soustr ̌ edit: Ve s ̌ kole se hlasim: Kdybych si mohl vybrat, chte ̌ l bych byt znamkovaný Když zac ̌ nu ne ̌ jakou s ̌ kolní ulohu, mam tendenci ji dokonc ̌ it: S ̌ kolní ulohy, které dostavam, se snaz ̌ im plnit co nejlepe:

16 respondenti: žáci 7. třídy, 8.A a 9. třídy dotazník byl vyplňován jmenovitě vzhledem k vysoké absenci nelze výsledky 8. A a 9. třídy považovat za relevantní dotazník žáci vyplňovali vzhledem k problémům na portále v papírové podobě

17

18

19 snesou zátěž, vyžadují výkon, neúspěch je motivuje strach z neúspěchu, neúspěch jim škodí úspěch je povzbuzuje k další práci, neúspěch odrazuje školní úspěch je nezajímá, neúspěch jim nevadí nevyhraněná skupina 7.4,00%12,00% 20,00%52,00% 8.A7,14% 71,43% 9.0,00%11,11%0,00% 88,89%

20 naši žáci 7. a 8.A nejsou příliš ambiciózní a jejich potřeba být úspěšná je pod průměrná u žáků 9. třídy je potřeba úspěchu vyšší, což ovšem může být dáno složením vzorku naši žáci jsou v potřebě vyhnutí se neúspěchu průměrní vytipovala jsem žáky se sklonem k úzkosti při neúspěchu – probereme na MS

21 Pokuste se zodpovědět si tyto otázky: 1. Je důležité pracovat s motivací žáka? 2. Dozvěděl/a jsem se něco co jsem nevěděl/a? 3. Dovedu odhadnou motivace svých žáků? 4. Pomůže mi tato informace k většímu působení na některé třídy či žáky? 5. Budu vědět jak s informací pracovat?

22 Mgr. Věra Staňková koordinátor tvorby ŠVP a AE ZŠ a MŠ U Školské zahrady 4 Praha 8 - Kobylisy


Stáhnout ppt "Věra Staňková. pozitivní motivace k učení je u žáka je důležitou až zásadní podmínkou jeho školní úspěšnosti zdroji motivace jsou potřeby poznávací, sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google