Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Kadlecová, Adam Kvapilík, Andrea Raušerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Kadlecová, Adam Kvapilík, Andrea Raušerová."— Transkript prezentace:

1 Martina Kadlecová, Adam Kvapilík, Andrea Raušerová.
PAMĚŤ A IQ Martina Kadlecová, Adam Kvapilík, Andrea Raušerová.

2 Paměť Není vysvětlena komplexně, každá teorie pouze popisuje určité paměťové jevy Fyziologická teorie : zajištěna plastičností vzruchů (stopy v neuronech) Chemická teorie : chemické změny za působení podnětů, RNK je nositel individuální paměti

3 Paměť Prostředí (medium) pro uchovávání info
Info o ní se využívá v mnoha oborech – psychologie, biologie, genetika, fyzika, informatika, sociologie,.. Dělení : dle délky uchování (krátkodobá, dlouhodobá) Dle formy ukládání (vizuální, akustická, sémantická) Dle účinnosti (mechanická, logická)

4 Dělení paměti Dle způsobu zachycení podnětu (senzorická) : vizuální X sluchová X hmatová Dle důvodu : úmyslná X neúmyslná - učení X otřesné zážitky Dle způsobu zapamatování : mechanická X logická Dle rychlosti zapomínání : krátkodobá X dlouhodobá Dle rychlosti a obtížnosti zapamatování : názorný typ X slovně logický typ X emocionální typ Názorný typ – uplatnění 1. signální soustavy, člověk si lépe vybavuje názorné podněty Slovně logický typ – 2. signální soustava (slova), člověk si lépe zapamatuje pojmy, soudy, úsudky – myšlenky emocionální typ paměti - projevuje se lehčím a rychlejším zapamatováním citů a citově zabarvených zážitků

5 Vizuální, sluchová a hmatová paměť
Akustická bývá výhodnější na delší zapamatování Výjimkami jsou děti - lépe si pamatují vizuální pamětí (proto často vynikají ve hře pexeso); také proto se využívá při jejich výuce mnoho obrázků

6 Krátkodobá a dlouhodobá paměť
Krátkodobá uchovává info po dobu několika vteřin či minut Má omezenou kapacitu : prvků Např. děti píší diktát : napíší slovo, které si pamatují jen na tak dlouhou dobu, než ho napíší Dlouhodobá ukládá poznatky životně důležité či důležité k vykonávání k nějaké činnosti

7 Fáze paměti 1. Zapamatování (vštípení do paměti) : vznik stop na základě vnějších či vnitřních podnětů 2. Pamatování (podržení v paměti) : čas mezi zapamatováním a vybavováním; mění se kvalita – přesnost, kvantita – menší množství, struktura – přeskupování složek, jistota, pohotovost 3. Vybavování : aktivizace minulé zkušenosti

8 Zapomínání Kladný význam : zapomínají se nepříjemné a tragické události (zdravý vývoj osobnosti) Záporný : zapomínají se vědomosti, dovednosti, návyky, atd. Proti zapomínání : opakování, uplatňování nově nabitých poznatků v praxi

9 Učení 1. přehledný způsob zápisu mluvené řeči
2. logické třídění informací na podřadné 3. spojování slov do příběhu nebo do vizuální představy 4. vyslovování jmen nahlas, případně spojit rytmikou 5. vizuální představa, která napomůže lepšímu zapamatování díky pohybu, či řazení slov za sebe – mechanická superlearning – metoda výuky pro efektivní činnost mozku pomocí klidné hudby pro pokusy s pamětí se jako první začaly používat číselné řady – prof. A. C. Aitken byl schopen si zapamatovat číslo π (pí) na tisíc desetinných míst

10 Způsoby, jak zlepšit paměť
Vědci se snaží objevit látky, které se odborně nazývají „smart drugs“ (nootropika) Připravují se uměle, ale obsahují přírodní aminokyseliny Pomáhají na zlepšení okysličování mozku, obnovení spojů mezí neurony Přisuzuje se jim za následek vyšší IQ Často však funguje placebo efekt Nejčastější přírodní látka : lecitin

11 Lecitin Obsažen ve vaječném žloutku, rybách, libovém mase, pšenici a sójových bobech Začíná účinkovat asi 90 min po podání a působí až pět hodin Výsledky studentů, na kterých byl pokus proveden, se po pravidelném užívání lecitinu začaly zlepšovat Pomáhají i vitaminy

12 Vitaminy a jejich efekt na mozek
A, B1, B5, C, E : chrání neurony před poškozením chemickými procesy a procesy souvisejícími se stárnutím B5 : potřebný na tvorbu látek pro lepší funkci nervových přenosů a paměťových dějů B6 : podílí se na tvorbě látek nutných pro soustředění, spánek, souvislé myšlení a ovládání pohybů D : nezbytný pro vznik el. signálů mezi neurony

13 Látky mající dobré účinky na mozek
Glutamin (L-glutaminu) : používá se na léčbu retardovaných dětí; v množství g denně podporuje činnost mozku Extrakt z jinanu dvoulaločného : V Číně se používá po několik tisíciletí pro údajnou schopnost navracet mládí Oktakosanol : použití pro sportovce na zvýšení výkonnosti a odolnosti; lékaři s ní léčí poškození mozku Germánium : najdeme ho v česneku, řeřiše, ječmeni, aloe a ženšenu; pomáhá imunitnímu systému, podporuje schopnost učení a může odstraňovat bolesti; preventivní dávka - 30 mg denně Čínská bylina "quian ceng ta" : napomáhá dle vědců zlepšit paměť u lidí s Alzheimerovou chorobou nebo dokonce zvrátit některá poškození paměti; vědci z Mayo Clinic a Hong Kong University chtějí syntetizovat účinnou složku rostliny, aby byla dostupná jako lék

14 Pro posílení spolupráce obou hemisfér :
Trénink paměti Pro posílení spolupráce obou hemisfér : Nejdříve uklidnění – zavřené oči Podívat se doprava a představit si zřetelně číslici 1 Pak vlevo – představit si písmeno A Takto dojet až na konec abecedy (vpravo čísla, vlevo písmena) Následně prohodit obě strany Po pár týdnech trénování se propojování hemisfér výrazně zlepší, a pak i řešení problémů bude snazší Posílení paměti : opakované zadržování dechu – posílení krkavic, a tím větší okysličení mozku Argument proti uvádí nebezpečný dopad zadržování dechu na odumírání neuronů

15 IQ (Kvocient inteligence)
Existují tři typy inteligence : praktická/konkrétní (zacházení s nástroji), racionální (řešení pomocí logiky), emocionální (sociální přizpůsobivost), dnes se začíná mluvit i o duchovní, tj. vyšší inteligenci Roku 1912 objevil německý psycholog William Stern vzorec pro výpočet IQ : mentální věk (MA) / chronologický věk (CA) . 100 IQ je 80 % dědičné, z 20 % můžeme ovlivnit Psychologové vyvinuli testy pro měření IQ O masové rošíření těchto testů se zasadili Američané během 2. svět. války : chtěli najít schopné velitele do armády Průměrná inteligence se pohybuje mezi body Pod IQ 70 se mluví o mentálním postižení

16 Rozvrstvení IQ v populaci

17 Jaké faktory obsahuje IQ test?
číselný/numerický faktor slovní/verbální myšlení a porozumění slovním sdělením schopnost zvládat problémové situace pamětový faktor - schopnost zapamatovat a vybavit si informace, nejen dle množství ale také i času, po který jsme schopni informaci udržet prostorové vnímání a představivost schopnost rozlišovat podněty

18 Co pozitivně působí na IQ?
Chladnější prostředí : o 1 až 3°C méně než normální teplota při odpočinku Dostatek kyslíku Mírný stres : podporuje rychlost myšlení Čokoláda : ↑ odolnost, ↓únava (betaendorfin) Káva a Semtex : nejrozšířenější stimulanty Vhodná doba na psaní : u každého jiná Nutrienty : ↑ mozková činnost (Geriavit, atd.) Uvolnění : odstranit rušivé elementy v mysli Relaxační cviky : jedno z nejužitečnějších Tahák : nejefektivnější, nejkrátkodobější

19 Dlouhodobé zlepšení IQ
Příprava : zjištění tradičních testových otázek Četba knih : ve všech směrech přínosné Strategie : prohlédnout si test; vyplnit nejdřív to, co vím; nestresovat se nedostatkem času Cvičení : fyzická aktivita ve všech směrech přínosná Hraní her : ↑ duševní schopnosti Luštění : kvízy, hádanky, hlavolamy Funkční gramotnost : orientace ve světě Vzdělávání : po celý život Životní zkušenosti : prožití všech životní situací nám pomůže se ve světě lépe orientovat

20 Mensa mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu
U nás jako občanské sdružení od roku 1991 Poslání : výzkum a především vhodné společenství pro lidi s vysokým IQ Členství : každý, kdo má nad 15 let a složí IQ test nad 130 bodů (horní dvě procenta celkové populace) Existuje i dětská mensa : pro nadané děti – 15 let Momentálně má Mensa 2350 člunů (celosvětově asi lidí)

21 Příčiny mentálních poruch
1. Vrozené : chybný vývoj mozku v těhotenství (dáno i špatnou životosprávou), při porodu (krátká zástava, nedostatek kyslíku) 2. získané : dětská mozková obrna, záněty mozku, nádory na mozku, úraz, mentální retardace Postižení, které vzniká během těhotenství a při porodu se nazývá oligofrenie Oligofrenik : pohybový, psychický vývoj a jemná motorika zaostávají, typickým projevem jsou stereotypní pohyby těla – kývání

22 Mentální retardace Debilita : 50 – 70 bodů, zaostává po pohybové i mentální stránce, menší slovní zásoba, vady řeči, mechanické myšlení, ne logické (na paměti se se tolik neprojeví), dítě bývá zařazováno do ZŠ, občas do ZvŠ, profese : jednoduché řemeslo, tvoří zhruba 80% mentálně postižených Imbecilita : 40 – 50 bodů, problémy s navazováním kontaktu, jednoduché věty až jednoslovné, problémy s návyky se sebeobsluhou (učí se pomalu, těžce), děti jsou v týdnu vychovávány v ústavu, o víkendu doma, profese : nelze Idiocie : pod 40 bodů, velmi silné postižení, nevytváří se řeč, naprosto odkázáni na ostatní, nevzdělatelní, nedožívají se vysokého věku, nestávají se psychicky dospělými, trvale v ústavu Existují případy, kdy nelze zjistit stupeň IQ – např. nefungují smysly, těžké poruchy chování, autismus, těžké těl. postižení

23 Downův syndrom Tzv. Mongolismus
způsobena odchylkou ve skladbě chromozomů (u 1 – 2% narozených dětí) vrozená vada v chromozomech úzké a šikmé oči (daleko do sebe posazené), tupý nos, malé uši, velký jazyk, malý vzrůst, malé dlaně s krátkými prsty, suchá kůže, řídké vlasy, nepříliš vyvinuté orgány, volné klouby, často trpí rýmou etc. Stupně postižení různé (debilita – idiocie) Nedožívají se vysokého věku Společenští, nejsou agresivní

24 Autismus Vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí (neschopnost navázat normální vztahy), stereotypními repetitivními vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi Objevuje se do třetího roku věku Příčina zatím neznámá Medicínský termín autismus objasnil psychiatr Leo Karner z Baltimoru v roce 1943 Aspergerův syndrom : lehčí forma autismu (častá genialita) Vyhýbají se očnímu kontaktu, nepřiměřená reakce na doteky, zvuky, pohyby, nedokáží svým rodičům dát nějak najevo svou lásku či hněv (reagují nepřiměřeně chladně či hystericky) Zdravé děti nad pět let už projevují empatii, autistické nikoliv Často si vytváří imaginární přátele či světy Vítají rutinní záležitosti (odchýlení způsobuje přehnanou reakci) Echolálie : říkají jen to, co už někde slyšeli (např. v TV)

25 Emocionální inteligence
Daniel Goleman na počátku 90. let popularizoval výzkumy mnoha neurologů a psychologů – ty ukazují, že stejnou důležitost má kromě IQ i tzv. inteligence emocionální (EQ) EQ se zatím nedá změřit testy psychologové vymysleli postup (PONS – Profile of nonverbal sensibility), jak částečně zachytit lidskou empatii Je to např. projekce filmů nebo obrázků Ukázalo se navíc, že lidé s rozvinutou EQ jsou v životě optimističtější (s nadsázkou lze říci, že EQ se dá zjistit i z míry optimismu)

26 Marshmallův test Goleman zkoušel na dětech pokus trpělivosti (mohou si vzít bonbon, ale pokud počkají půl hodiny, dostanou dva) dvě ze tří dětí si vzaly bonbon hned Děti, které vydržely čekat, byly v dospělosti emocionálněji vyvinutější, společensky oblíbenější a přístupnější

27 Čím se vyznačuje EQ ? • Sebeovládání – zvládání a kontrola citů
• Sebeuvědomění – znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování (i sebeironie) • Motivace – schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů • Sociální dovednosti – navazování a udržování společenských vztahů • Empatie – vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim

28 Smích Smích je i podle psychologů zdravý pro organismus
Gelotologie – věda o smíchu Dlouhodobá americká studie se 300 účastníky ukázala, že lidé se smyslem pro humor lépe zvládali stres a žili zdravěji Smích zlepšuje z fyziologického hlediska dýchání a krevní oběh Nejčastěji se smějí dívky od 13 do 20 let věku

29 Tzv. „duchovní inteligence“
schopnost být pružný (aktivně a spontánně přizpůsobivý) vysoký stupeň vědomí sebe sama schopnost čelit utrpení a zpracovat ho schopnost čelit bolesti a překonat ji být inspirován hodnotami a vizemi neochota zraňovat někoho, není-li to nevyhnutelné sklon vidět spojení mezi různými věcmi výrazný sklon prát se „Proč“ nebo „Co kdyby?“ a hledat odpovědi na hlubší otázky být tzv. „nezávislý na okolí “ mít schopnost bránit se proti konvencím


Stáhnout ppt "Martina Kadlecová, Adam Kvapilík, Andrea Raušerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google