Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky"— Transkript prezentace:

1 Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky
Ekonomický software 02 Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky

2 Fakturace

3 Hlavička Označení Určení Způsob výpočtu Zaúčtování
a další údaje o dokumentu jako celku

4 Datová struktura tiskopisů
Soubor předloh obsahuje vzory vystavovaných faktur. Soubor faktur obsahuje aktuální vystavené faktury. Archiv faktur slouží jako odkládací prostor pro dříve vystavené faktury.

5 Vystavení nové faktury
Nemáte-li vhodnou předlohu ani fakturu ke zkopírování, volte Tiskopisy /Faktura /Faktury. Pokud se objeví otázka Soubor je prázdný. Pořídit první větu ?, odpovězte A, jinak stiskněte F2 .

6 Vystavení faktury Volte Hlavička. Na údaji Doklad stiskněte F7 , v zobrazeném číselníku dokladů se posuňte na řádek f vydané faktury a převezměte Enter číslo, které je právě na řadě. Vyplňte nebo potvrďte údaje KonstSym, Objed, PlatPodm a ZpůsÚhr (sledujte řádkovou nápovědu), případně po Ctrl + F7 i CizíMěn a Kurz.

7 Vystavení faktury V bloku Text jsou vstupní body tří tzv. volných textů, které se vytisknou: H v hlavičce faktury v rámečku pod Příjemcem (platí pro /Fakturu s rámečky, /Úsporný tisk a /Fakturu účto); ↑ před první položkou (typický obsah: Účtujeme Vám za:); ↓ pod částkou k úhradě (typicky Těšíme se na další spolupráci ...). Pozor: Každý stisk Enter na konci vkládá do volného textu další (neviditelný) prázdný řádek, který tiskopis zbytečně prodlužuje, někdy až na další stránku. Volbou /Faktura / Údržba faktur /Texty v hlavičce se prázdné řádky zruší.

8 Vystavení faktury Údaje Text, Druh a Výkon v hlavičce vlevo dole mají význam jen pro přenos faktury do Financí: převezmou se do stejnojmenných údajů pohledávky nebo platby. Pro jejich vyplnění můžete použít číselník F7 . Údaj Dodavatel ponechte 00000, je-li jím účtovaná firma (můžete ovšem fakturovat i za jiného, vybraného z Adresáře firem). Na Odběrateli stiskněte F7 a vyberte jej z Adresáře firem. Příjemce, je-li jiný než odběratel, také převezměte z adresáře, jinak ponechte

9 Vystavení faktury Na údajích Vystaveno, DatumDPH a Splatnost stiskněte F7 a zadejte datum. Údaj JednCena vč. DPH? znamená, zda budete jednotkovou cenu fakturovaných položek udávat včetně DPH (= A), nebo bez DPH (= N, plátcům doporučujeme). Pokud byla na fakturované zboží či služby zaplacena záloha (platba předem), zapište ji do údaje Záloha. O velikost zálohy program sníží částku k úhradě.

10 Vystavení faktury Klávesou Esc se vraťte do hlavní nabídky a volte Položky. Po existujících položkách se pohybujte šipkovými klávesami; nové položky pořizujte po F2 . Položku můžete přepínačem F8 označit █ (aktivovat) nebo odznačit. Do součtů, tisku a přenosů vstupují pouze aktivní položky označené █. Stav se zobrazuje na levém okraji a součty (označeno/celkem) v nadpisu položek.

11 Vystavení faktury Vyplňte nebo upravte údaje Položka (ze znaku > v nadpisu vidíme, že může být delší, než okénko pro něj, až 44 znaků), JednCena (= cena za jednotku), Množství a Jednotku. Program vypočítá CelkCenu (JednCena × Množství); zadejte Kód sazby DPH (viz řádková nápověda). Kombinací Shift + F5 můžete přepnout mezi zobrazením položky včetně CelkCeny nebo bez ní.

12 Vystavení faktury Klávesou F10 můžete přepnout do hlavičky i zpět, Esc se vrátíte do hlavní nabídky. Tisk faktury (další kapitola) lze vyvolat i přímo z formuláře kombinací Shift + F6 .

13 Faktury vystavené (FAV) v programu Účto
Tvorba, zaúčtování a úhrada FAV

14 Dvoustupňové uspořádání
Hlavička obsahuje údaje týkající se dokladu jako celku: označení, určení, způsob výpočtu a zaúčtování atd. Položky popisují dodané, objednávané nebo účtované zboží, služby nebo cestovní výdaje. Počet položek není omezen.

15 Dvoustupňové uspořádání
Položka může být označena pomocí klávesy F8 obdélníčkem █ (aktivní) anebo neoznačena. Do součtu za doklad, do tisku a přenosů vstupují pouze položky označené █. To umožňuje mít v předloze předem připraveny všechny položky, které připadají v úvahu a při vystavení dokladu označit █ a případně upravit jen ty, které do konkrétního obchodního případu patří.

16 Datová struktura tiskopisů
Soubor předloh obsahuje vzory vystavovaných faktur. Dobrá předloha již má vyplněnu většinu potřebných údajů, takže je možno ji snadno upravit na požadovanou fakturu a tu v konečné podobě přenést do souboru faktur; předloha zůstává k dalšímu použití. Vybraná předloha je ta, která byla použita naposledy.

17 Datová struktura tiskopisů
Soubor faktur obsahuje aktuální vystavené faktury. Umožňuje je vyhledávat, prohlížet, tisknout nebo použít jako vzor pro vystavení další faktury. Fakturu, která se hodí jako vzor, je možno také přenést do předloh. Staré faktury doporučujeme přesunout do archivu.

18 Datová struktura tiskopisů
Archiv faktur slouží jako odkládací prostor pro dříve vystavené faktury. Doporučujeme přesouvat tam faktury, které už pravděpodobně nebudete potřebovat, např. po uplynutí záruční doby fakturovaného zboží. V případě potřeby je ovšem možné s fakturou zde uloženou pracovat stejně jako v souboru faktur a také ji tam přesunout zpět.

19 Vystavení faktury s využitím předlohy
Volte Tiskopisy /Faktura /Vybraná předloha, nebo Tiskopisy /Faktura /Seznam předloh a na vhodné předloze stiskněte Shift F10. Pokud se objeví otázka Soubor je prázdný. Pořídit první větu ?, odpovězte A. Pokračování zde. Uvažte, zda se vám hodí položky, obsažené v předloze. Pokud většinou ano, volte Přenosy aj. /Vynulovat množství; pokud ne, volte /Vynulovat fakturu (na otázku Zrušit označení █ všech položek? odpovězte A). Pokračování zde.

20 Vystavení faktury kopírováním
Máte-li již vydanou fakturu, kterou se hodí zkopírovat a upravit, volte Tiskopisy /Faktura /Faktury. Vyberte šipkami vhodnou fakturu a stiskněte Shift F4. Vyberte si, zda chcete zkopírovat /Všechny položky nebo /Jen hlavičku. Stiskněte Shift F10 a Pokračování zde.

21 Vystavení nové faktury
Nemáte-li vhodnou předlohu ani fakturu ke zkopírování, volte Tiskopisy /Faktura /Faktury. Pokud se objeví otázka Soubor je prázdný. Pořídit první větu ?, odpovězte A, jinak stiskněte F2 . Pokračování zde.

22 Vystavení faktury - pokračování
Volte Hlavička. Na údaji Doklad stiskněte F7, v zobrazeném číselníku dokladů se posuňte na řádek f vydané faktury a převezměte Enter číslo, které je právě na řadě.

23 Vystavení faktury - pokračování
Vyplňte nebo potvrďte údaje KonstSym, Objed, PlatPodm a ZpůsÚhr (sledujte řádkovou nápovědu), případně po Ctrl F7 i CizíMěn a Kurz. V bloku Text jsou vstupní body tří tzv. volných textů, které se vytisknou: H v hlavičce faktury v rámečku pod Příjemcem (platí pro /Fakturu s rámečky, /Úsporný tisk a /Fakturu účto);

24 Vystavení faktury - pokračování
↑ před první položkou (typický obsah: Účtujeme Vám za:); ↓ pod částkou k úhradě (typicky Těšíme se na další spolupráci ...). Prázdný text tu představuje tečka, neprázdný hvězdička. Do textu vstoupíte klávesou Insert, vystoupíte Esc. Pohodlnější přístup je z nabídky po Shift Tab; nabídka zobrazuje i počet v textech zapsaných řádků.

25 Vystavení faktury - pokračování
Volné texty mohou být uloženy v číselníku poznámek, přístupném klávesou F7. Údaje Text, Druh a Výkon v hlavičce vlevo dole mají význam jen pro přenos faktury do Financí: převezmou se do stejnojmenných údajů pohledávky nebo platby. Pro jejich vyplnění můžete použít číselník F7.

26 Vystavení faktury - pokračování
Údaj Dodavatel ponechte 00000, je-li jím účtovaná firma (můžete ovšem fakturovat i za jiného, vybraného z Adresáře firem). Na Odběrateli stiskněte F7 a vyberte jej z Adresáře firem. Příjemce, je-li jiný než odběratel, také převezměte z adresáře, jinak ponechte Na údajích Vystaveno, DatumDPH a Splatnost stiskněte F7 a zadejte datum.

27 Vystavení faktury - pokračování
Údaj JednCena vč. DPH? znamená, zda budete jednotkovou cenu fakturovaných položek udávat včetně DPH (= A), nebo bez DPH (= N, plátcům doporučujeme). Pokud byla na fakturované zboží či služby zaplacena záloha (platba předem), zapište ji do údaje Záloha. O velikost zálohy program sníží částku k úhradě.

28 Vystavení faktury - pokračování
Klávesou Esc se vraťte do hlavní nabídky a volte Položky. Mezi hlavičkou a položkami i naopak můžete přepínat klávesou F10. Po existujících položkách se pohybujte šipkovými klávesami; nové položky pořizujte po F2 . Položku můžete přepínačem F8 označit █ (aktivovat) nebo odznačit. Do součtů, tisku a přenosů vstupují pouze aktivní položky označené █. Stav se zobrazuje na levém okraji a součty (označeno/celkem) v nadpisu položek.

29 Vystavení faktury - pokračování
Vyplňte nebo upravte údaje Položka (ze znaku > v nadpisu vidíme, že může být delší, než okénko pro něj, až 44 znaků), JednCena (= cena za jednotku), Množství a Jednotku. Program vypočítá CelkCenu (JednCena × Množství); zadejte Kód sazby DPH (viz řádková nápověda). Kombinací Shift F5 můžete přepnout mezi zobrazením položky včetně CelkCeny nebo bez ní.

30 Vystavení faktury - pokračování
Klávesou F10 můžete přepnout do hlavičky i zpět, Esc se vrátíte do hlavní nabídky. Tisk faktury lze vyvolat i přímo z formuláře kombinací Shift F6 .

31 Přenosy Vystavená faktura se musí zaevidovat na příslušná místa. Volte Přenosy aj. Volte /Přenos do financí. Bude-li faktura placena převodem, zvolte přenést do /Závazků a pohledávek; při platbě ihned v hotovosti (/Účtenka za hotové) můžete i do /Peněžního deníku. Větu financí podle potřeby upravte a ukončete Esc. Na otázku Přidat tuto novou větu do ... ? odpovězte A. Hlášení potvrďte Enter. Klávesou Esc se vraťte do nabídky Faktura, případně až do hlavní nabídky.

32 Přenosy Pokud jste vyšli z předlohy, volte /Přenos do faktur a na otázku Přenést tiskopis f/... do faktur ? odpovězte A. Hlášení potvrďte Enter. Volba Přenosy aj. /Kompletní přenos umožňuje provést najednou přenosy a další kroky. Složky /Kompletního přenosu nastavíte v Parametrech /Obsluha faktury.

33 Zaplacení faktury Pokud jste při vystavování faktury nezvolili ihned platbu v hotovosti/bankovní výpis dle dokladu, pak postupujte při přijetí platby takto: Například dojde platba přes bankovní účet. V hlavní nabídce volte Finance /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Výběr plateb a Enter. Zde šipkami vyberte příslušný případ a v případě více bankovních účtu zvolte F7 a vyberte číslo dokladu.

34 Zaplacení faktury Pokud nahoře vlevo doklad odpovídá, pak u zvoleného případu zmáčkněte F8. Doplní se doklad a datum. Poté zmáčkněte ESC. Volte /Přesun do deníku. Zobrazí se výpis platby a ověřte jeho správnost. Pokračujte zmáčknutím ESC. Zeptá se vás to, jestli to chcete přesunout do peněžního deníku – potvrďte A. Vyskočte pomocí ESC. Platba je nyní zaúčtována v peněžním deníku.

35 Zálohování dat

36 Definice Zálohování je záznam nebo kopie dat na jiném datovém nosiči ve spolehlivě uchovatelné a snadno obnovitelné podobě Program Účto 2010 zálohuje účetní data zhuštěná, zabírají tedy minimum místa

37 Nebezpečí, která data ohrožují
Technické poruchy disku – často znamenají ztrátu dat; jsou nebezpečné hlavně tím, že jim nedokážeme zabránit, protože mnohdy nevarují uživatele předem Viry a další infikace počítače – nejlepší obranou proti nim je aktualizovaný spolehlivý antivirus Chyby obsluhy – nechtěně přepsaná, či smazaná data lze při řádném zálohování snadno obnovit

38 Kdy a jak zálohovat Zálohu je nejlépe pořídit vždy na konci pracovního dne a také před přechodem k účtování jiné firmy V praxi je dobré dělat denní zálohy od pondělí do čtvrtka, v pátek pak zálohu týdenní a před koncem měsíce provést zálohu měsíční Těchto dvanáct záloh doplňujeme třináctou „uzávěrkovou“ zálohou pořízenou po zpracování Přiznání k dani z příjmů, ale ještě před provedením Roční uzávěrky.

39 Zálohování na přenosná média - diskety
V dobách minulých byly diskety tradičním záložním médiem Kvalita a dostupnost disket se v dnešní době stále zhoršuje Program označuje každou záložní disketu návěštím, které se tvoří z Názvu Disketa musí být v mechanice uvedené ve sloupci Cesta

40 Zálohování na přenosná média – jiné médium
Jiným médiem může být externí pevný disk, flash disk, paměťová karta a jiné Do Parametrů zálohování je nutno doplnit Cestu; program zkontroluje existenci adresáře a zpřístupní volbu Kopie na jiné médium Konkrétní Cestu můžeme zvolit a potřebný adresář také vytvořit s pomocí programu (viz. obrázek)

41 Zálohování na pevný disk
Taková záloha umožňuje uchovávat pouze jednu zálohu od každé firmy Data na disku v počítači jsou velmi náchylná k poškození, nebo může lehce dojít k jejich ztrátě Zálohování na pevný disk se proto hodí ke krátkodobému zabezpečení dat jako provozní záloha V Parametrech zálohování v oddílu Automatické zálohování označíme zálohu 2 (= na disk) Program Účto 2010 bude při ukončení programu nabízet zálohu na disk

42 Hromadné zálohování (1)
Volbou Zálohování dat - Hromadné zálohování můžeme zálohovat najednou účetní data všech účtovaných firem na pevný disk nebo jiné médium Na médiu musí být dostatek místa, program ho totiž předem nekontroluje; na disketu nelze hromadně zálohovat

43 Hromadné zálohování (2)
Po volbě Parametry určíme Cestu pro hromadnou zálohu a implicitní Poznámku k záloze Po opuštění Parametrů volíme Zálohovat označené █ firmy Firmy, které chceme zařadit do hromadné zálohy označujeme klávesou F8 ve sloupci Zálohovat? znaménkem █

44 Hromadné zálohování (3)
Na otázku Hromadně zálohovat vybrané firmy … ? odpovíme A Nabízený Adresář pro hromadnou zálohu buďto potvrdíme nebo přepíšeme; můžeme také využít funkce F7 Nalistovat adresář a zobrazit jeho obsah pomocí klávesy F10 Po potvrzení adresáře klávesou Enter proběhne záloha s postupným zobrazením zálohovaných firem Na závěr se ukáže hlášení Hromadná záloha hotova

45 Hromadné zálohování na kompaktní disk (CD)
Přímo z Účta zpravidla nelze na CD mechaniku zapisovat Doporučuje se proto provést Hromadné zálohování do podadresáře na pevném disku Potom zkopírovat (či vypálit) jeho obsah na CD Při obnově postupujeme opačně

46 Automatické zálohování
Program zálohu při opuštění účtované firmy jen nabídne; provede ji až na pokyn, takže zálohování je vlastně jen poloautomatické V Parametrech zálohování ho zapneme parametrem nabídnout zálohování při opuštění účtované firmy Toto můžeme provést s přípustnými hodnotami 1 (na disketu), 2 (na disk, standardní hodnota), J (na jiné médium) a 4 (vybrané soubory) Je-li údaj prázdný, zálohování se nenabízí Parametrem Minimální prodleva mezi dvěma automatickými zálohami stanovíme, po kolika hodinách se záloha nabídne znovu

47 HomeBanking

48 Úvod HomeBanking Aktivace HomeBankingu
Vystavení a odeslání příkazu k úhradě Příjem a zaúčtování bankovního výpisu

49 HomeBanking Řízení bankovních transakcí „z domova“
Odesílání příkazů k úhradě a příjem bankovních výpisů elektronickou cestou Nižší poplatky Spojení pomocí bankovního programu (InternetBanking)

50 Aktivace HomeBankingu
Výměna dat mezi programem Účto a bankovním programem Aktivování skrytých nabídek

51 Postup aktivace Zvolení podmínky používání HomeBankingu v možnostech Ostatní /Parametry /HomeBanking /Používat HomeBanking? Ano Zvolení v Seznamu programů a bank příslušný program Zadání parametrů vybraného bankovního programu

52 Bankovní program OfficeLine
Bankovní program OfficeLine používá Česká spořitelna

53 Vystavení a odeslání PKU
Zvolení příslušných plateb v seznamu Výběr plateb a klávesou F8 označit ty, na které se vztahuje požadavek Zadání datum splatnosti v seznamu Příkaz k úhradě Formulář příkazů Tisk /HomeBanking /Exportovat příkaz pro banku Potvrzení nebo opravení souboru Bankovní program odešle soubor s příkazem do banky

54 Příjem a zaúčtování BV Podprogram HomeBanking umožňuje zaúčtování BV
Příjem souboru pomocí bankovního programu Zadání datum zaúčtování v Finance /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Bankovní výpis /Číslo a datum výpisu Naplnění pracovního souboru plateb volbou /Načíst z HomeBankingu Párování pomocí variabilních symbolů

55 Příjem a zaúčtování BV Příklad párování:
Poznámka: Je-li v Závazcích a pohledávkách více vět se stejným variabilním symbolem a stejným datem splatnosti, považují se za jedinou rozdělenou fakturu a hledá se shoda se součtem jejich Částek.

56 Příjem a zaúčtování BV Kontrola výsledků v /Prohlížení výpisu
Doplnění čísla výpisů a následný výmaz z pracovního souboru. Pořízení nespárovaných položek v /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Výběr plateb Přesun do deníku /Zaúčtování plateb /Přesun do deníku Výmaz nespárovaných položek Další načtení BV vyžaduje zrušení volbou /Smazat bankovní výpis


Stáhnout ppt "Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google