Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky"— Transkript prezentace:

1 Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky
Ekonomický software 01 Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky

2 ADRESÁŘ FIREM

3 Číslování firem v adresáři
Číslo v adresáři firem je základním jednoznačným klíčem. Má-li mít také určitou vypovídací schopnost, promyslete si systém číslování, například: 00000 ….anonymní tuzemská nebo vlastní firma 00101, 00102, dodavatelé 00201, 00202, odběratelé 00901, 00902, úřady, banky, pojišťovny Nerušte firmu s číslem 00000! Nepřepisujte prázdnou adresu s číslem 00000, která je v adresář připravena. Pokud ve větě není třeba uvádět firmu (příklad: drobný nákup za hotové), jen potvrďte v čísle firmy nulu.

4 Pořízení firmy do adresáře
Zvolte Tiskopisy /Adresář firem /Formulář a stiskněte F2 -nová. Program nabídne Číslo o jedničku větší, než naposledy pořízené; můžete je ale přepsat na jiné. Hlásí-li však program, duplicitní klíč ..., použili jste již obsazené číslo a musíte je změnit. Při vyplňování dalších údajů se řiďte nápovědou na předposledním (zeleném) řádku.

5 Stát v Adresáři firem plátce DPH
Pro správné zpracování Přiznání k DPH musí program rozpoznat zdanitelná plnění poskytnutá nebo přijatá do/z členských států Evropského společenství (EU) nebo tzv. třetích zemí (zahraničí). K tomu slouží v Adresáři firem údaj Stát, k němuž je v číselníku států ( F7 - viz obrázek) přiřazen úplný Název, údaj o příslušnosti k členským státům EU a kód země KódZ pro čtvrtletní Souhrnné hlášení. Tuzemským firmám Stát nevyplňujte!

6 Číslo účtu a kód banky Vnitrostátní platební styk
Používá se číslo účtu ve tvaru (údaj v [hranatých závorkách] může chybět) [předčíslí-]ČísloÚčtu/KódBanky Tento tvar čísla bez KóduBanky program kontroluje metodou Modulo 11, která odhalí běžné překlepy, vynechání číslice a přesmyčky. Mezistátní platební styk V mezistátním platebním styku se požaduje standardizovaný formát čísla účtu IBAN. Proto má údaj pro číslo účtu 30 znaků, i když plná délka není v adresáři vidět (při pořizování nebo prohlížení delší číslo „roluje“).

7 Závazky a pohledávky firmy
Ve formuláři adresy program automaticky sleduje (aditivní vazbou z Financí) závazky a pohledávky, vztahující se k firmě. V souborech Financí v nabídce po Shift + F3 můžete vybírat firmy také podle výše závazků nebo pohledávek, uvedených v Adresáři firem (podle /Firmy /Závazky). Závazky i Pohledávky jsou údaje vypočítané, tedy nelze je přímo zapsat ani měnit.

8 Seznamy firem V nabídce Tiskopisy /Adresář firem najdete i jednořádkový /Seznam adres. Pořadí v tomto seznamu můžete měnit z nabídky po Shift F5 . Využívejte nabídku funkcí F10 , úplný formulář adresy si vyvolejte kombinací Shift F10 -detail. ADRESÁŘ FIREM 73 Vyhledání firmy podle čísla: Znáte-li číslo firmy, stiskněte Alt + F3 a vložte je. Program nastaví datový kurzor na tuto firmu. V /Tiskových sestavách jako /Telefonní seznam, /Faxy, /Bankovní spojení, /Okresy apod. program předloží sestavy firem, které mají požadovaný údaj vyplněn.

9 Aktivní a schované adresy 1/2
Staré, dlouho nepoužívané adresy však můžete označit jako schované a zobrazení Adresáře firem zúžit jen na ostatní – aktivní – adresy. Schovaná adresa je ve formuláři označena křížkem × mezi Kódem a Firmou, v seznamu křížkem × před Názvem. Křížek zapnete a vypnete pro každou adresu zvlášť klávesou F9 nebo hromadně pro vybranou podmnožinu kombinacemi Ctrl + F9 (aktivní → schované) nebo naopak Shift + F9 (schované → aktivní). Adresy označené křížkem skryjete Shift + F5 volbou (filtr) /Aktivní adresy. Do Schovaných můžete přidávat další adresy. K zobrazení celého souboru se vrátíte pomocí Shift + F5 volbou (filtr) /Všechny adresy.

10 Aktivní a schované adresy 2/2
V sestavách po Shift + F6 vystupují jen adresy podle aktuálního nastavení filtru, Shift + F5 , tj. právě viditelné. Dlouho nepoužívané adresy můžete schovat také hromadně volbou Tiskopisy /Adresář firem /Nepoužívané adresy. Postup najdete v nápovědě F1 k této volbě.

11 Speciální údaje Nestačí-li pro standardní údaje adresáře firem pro uložení úplné adresy odběratele na faktuře, můžete ve volbě Tiskopisy /Adresář firem /Speciální údaje zadat adresu vyplňte Číslo odběratele, Údaj = Adresa (zatím jiný údaj nepodporujeme), do volného textu Obsah pořiďte úplnou adresu (max. 7 řádků s délkou nejvýše 50 znaků). Jako vzor můžete kombinací Ctrl + F4 převzít adresu z adresáře a doplnit ji podle potřeby. V tiskopisech /Faktura s rámečky, /Faktura HP-LJ a HP-DJ a /Úsporný tisk pak vystoupí takto zadaná adresa místo údajů z adresáře firem.

12 Výběr a tisk adres Kromě výběru podmnožiny adres zadáním podmínky Shift + F3 můžete adresy označit klávesou F8 ; toto označení si adresa „pamatuje“. Skupinu firem označených obdélníčkem █ pak využijete v nabídkách po Shift F6 : 1) Volte /Adresář firem /Seznam nebo /Formulář. V rozsáhlejším adresáři využijte Shift + F3 k předběžnému výběru. 2) Klávesou F8 označujte jednotlivé adresy; Shift + F8 označí navíc celou vybranou podmnožinu, Ctrl + F8 označení podmnožiny zruší. 3) Pokud nepředcházel výběr podmnožiny Shift + F3 , kombinace Shift + F8 (na dotaz) označí celý soubor adres; Ctrl + F8 zruší (na dotaz) označení ve všech firmách adresáře.

13 Přečíslování firem v adresáři
Nikdy nepřepisujte čísla firem v Adresáři! Číslo je klíč, který propojuje s adresou a jejími údaji příslušné doklady, tiskopisy, dopisy, mzdy atd. Při změně čísla jen v adresáři by toto spojení zaniklo. Z téhož důvodu nikdy nerušte adresy. Korektní přečíslování vyžaduje vyhledání všech odkazů do adresáře a souhlasnou změnu čísla v adresáři i v odkazech. Jde o složitou a u rozsáhlejších dat i časově náročnou operaci, která musí být úspěšně dokončena. Máte-li k tomu dobrý důvod, volte Tiskopisy /Adresář firem /Přečíslovat adresy: Přečtěte si nápovědu k této volbě F1 . Před přečíslováním data zálohujte!

14 Zásoby v programu účto 2012

15 Zásoby se podle původu a určení dělí na:
Zboží, tj. nakoupené movité věci určené k dalšímu prodeji. Materiál, určený k dalšímu zpracování jako surovina nebo ke spotřebě. Výrobky: předměty vlastní výroby určené především k prodeji.

16 Číselník a jeho naplnění
Zvolte Inventář /Zboží /Číselník ve formuláři. Každý záznam v číselníku popisuje jednu skladovou položku (odpovídá zhruba hlavičce papírové skladové karty).

17 Parametry v číselníku Číslo zboží může mít až 13 číslic (jen znaky 0 až 9). Název zboží (materiálu, výrobku) zapište tak, aby usnadňoval orientaci. Klasifikace – na rozdíl od čísla – může obsahovat jakékoli znaky (až 30) Ceny: Plátce DPH se musí předem rozhodnout, zda bude zásoby evidovat v cenách bez daně (doporučujeme) nebo s daní. Nákup a Prodej slouží jako předpokládané ceny při pořizování nákupu a prodeje (lze přepsat). Údaj Ocenění použije program k určení hodnoty stavu zásob v číselníku Min(imum): Množství, které program hlídá a upozorní na pokles stavu pod něj. Stav nelze přímo pořídit ani měnit: je to vypočítaný údaj Pořadí položek číselníku můžete přepínat kombinací Shift F5 /Podle čísla, /Podle názvu nebo /Podle klasifikace.

18 Zavádění nového zboží Při zavádění nového zboží stiskněte F2 -nová a vyplňte údaje formuláře. Po dokončení věty číselníku se do ní F2 vraťte. Kombinací Ctrl F7 přejděte do seznamu pohybů tohoto zboží a po F2 stav pořiďte; vraťte se Esc . Při každém příjmu na sklad – včetně počátečního stavu – uvádějte pořizovací (nákupní) cenu.

19 Nákup zboží: dávkové pořízení
Postup se podobá práci s tiskopisem jako faktura nebo dodací list: pořídíte (opravíte,doplníte) předlohu, její obsah podle potřeby vytisknete jako příjemku, přenesete do pohybů zásob a do financí. Stav zásob se změní až po /Přenosu do /Pohybů zásob;samotný zápis položek v dávkovém pořízení nemá na evidovaný stav skladu vliv.

20 Postup účtování Volte Inventář /Zboží /Dávkové pořízení / Nákup zboží.
Vstupte do Hlavičky. Vyplňte – případně s odskokem F7 do číselníku – údaje Datum, Doklad, Text, Pohyb, Firma a Výkon. Přejděte – nejrychleji pomocí F10 – do Položek. Označte nebo odznačte klávesou F8 položky, které se hodí či nehodí; podle potřeby upravte JednCenu a Množství. Pořiďte po F2 chybějící položky. Na Čísle můžete odskočit F7 do číselníku, vybrat zboží a Enter převzít. Pořizování ukončete Esc . Do cen nakoupeného zboží můžete „rozpustit“ náklady spojené s jeho pořízením, např. cenu za dopravu. Vraťte se do Esc do hlavní nabídky a volte Přenosy aj. /Rozpustit náklady !(operace rozpuštění nákladů je nevratná). Na výzvu Rozpustit do položek vedlejší náklady ve výši: zapište rozpouštěnou částku. Program zvýší úměrně (o stejné procento) nákupní ceny tak, aby se cena Celkem zvýšila o požadovanou částku. Volte Tisk a vytiskněte /Příjemku. Volte Přenosy aj. (přenos do) /Pohybů zásob. Tím se obsah označených položek zapíše do souboru pohybů a připočte do Stavu v číselníku. Volte /Přenos do financí (přenést do) /Peněžního deníku (nákup za hotové) nebo /Závazků a pohledávek (na fakturu). Zkontrolujte, případně doplňte předloženou větu financí, ukončete Esc a na otázku Přidat tuto větu do ... odpovězte A.

21 Ukázka nákupu zboží: dávkové pořízení
Tip u kroku č.4: Nemáte-li zboží v číselníku, pak po F7 stiskněte F2 a větu nového zboží pořiďte. Po pořízení věty stiskněte F2 , vraťte se na ni šipkou a Enter převezměte Číslo.

22 Nákup zboží: pohyb zásob
Při tomto způsobu nakoupené zboží přijmeme na sklad po jednotlivých položkách a potom údaje o závazku nebo platbě – již pořízené při příjmu zboží – přeneseme do Závazků a pohledávek nebo Peněžního deníku.

23 Postup účtování Volte /Zboží /Seznamy pohybů /Seznam nákupů a stiskněte F2 . Vyplňte Číslo ( F7 -číselník). Doplňte Datum, převezměte F7 z číselníku Doklad a doplňte v něm variabilní symbol (= číslo dodavatelské faktury). Vyplňte Text, Firmu a Výkon. Doplňte Pohyb NZ ( F7 z číselníku) a Množství. Platí-li Jedn(otková)Cena, kterou program nabízí (Nákup z číselníku zboží), potvrďte ji; jinak ji přepište správnou. Potvrďte Enter údaj Výběr (N). K výpočtu jednotkové ceny z celkové a k přepočtu ceny s DPH na cenu bez daně použijte funkce Shift F9 a F9 . Pořizujete-li další nakoupené zboží, opakujte postup od bodu 2. Nyní program nabízí v údajích Datum až Pohyb stejné hodnoty jako v předchozí větě, takže stačí je potvrzovat Enter . Po pořízení všech položek přepněte F2 do režimu prohlížení. Kombinací Shift F3 a volbou (vybrat podle) /Dokladu /Část dokladu a zadejte číslo faktury. Vybrané věty se barevně zvýrazní. Stiskněte Shift F6 a volte /Tiskové sestavy /Příjemka / výdejka. Zobrazenou Příjemku si prohlédněte a případně vytiskněte F6 . Volte /Přenos do financí /Provedení přenosu. Potvrďte Enter hlášení a volte (přenést do) /Peněžního deníku (nákup za hotové) nebo /Závazků a pohledávek (na fakturu). Zkontrolujte, případně doplňte předloženou větu financí. Ukončete Esc a na otázku Přidat tuto větu do ... odpovězte A.

24 Prodej zboží: dávkové pořízení
Tento postup se zvlášť hodí, bude-li na jednom dokladu více prodaných položek. Účtování: Volte Inventář /Zboží /Dávkové pořízení / Prodej zboží. Vstupte do Hlavičky. Vyplňte údaje Datum, Doklad, Text, Pohyb, Firma a Výkon. Přejděte např. klávesou F10 do Položek. Označte nebo odznačte klávesou F8 položky, které se hodí či nehodí; podle potřeby upravte JednCenu a Množství. Chybějící položky pořiďte po F2 s pomocí číselníku F7 ; pořizování ukončete Esc. Volte Tisk /Kontrola množství a přesvědčte se, zda máte na skladě dost zboží ve všech položkách. Je-li třeba, vytiskněte /Výdejku nebo /Výdejku s DPH. Volte Přenosy aj. (přenos do) /Pohybů zásob. Tím se obsah označených položek zapíše do souboru pohybů a do stavu skladu. Jde-li o prodej za hotové, volte /Přenos do financí (přenést do) /Peněžního deníku. Zkontrolujte / doplňte předloženou větu. Po Shift F6 vytiskněte podle potřeby /Příjmový doklad, /Doklad se stvrzenkou nebo /Rychlou fakturu. Ukončete Esc a na otázku Přidat tuto větu do… odpovězte A.

25 Prodej zboží: pohyb zásob
Tato metoda prodeje začíná pohybem zboží: nejprve je vydáme ze skladu, pak podle potřeby vytiskneme výdejku, dodací list a fakturu; údaje o prodeji přeneseme do Závazků a pohledávek nebo Peněžního deníku.

26 Postup účtování Volte /Zboží /Seznamy pohybů /Seznam prodejů a stiskněte F2 . Je-li třeba, odskočte pro Číslo F7 do číselníku, vyberte a Enter převezměte. Doplňte Datum, z číselníku převezměte F7 Doklad. Vyplňte Text, Firmu a Výkon. Doplňte Pohyb PZ ( F7 -číselník) a Množství. Platí-li Jednotková cena, kterou program nabízí (Prodej z číselníku zboží), potvrďte ji; jestliže ne, přepište ji správnou. Potvrďte Enter údaj Výběr (N). Pořizujete-li další prodávané zboží, opakujte postup od bodu 2. V údajích Datum až Pohyb nabízí program stejné hodnoty jako v předchozí větě, takže stačí je potvrzovat Enter . Po pořízení všech položek přepněte F2 do režimu prohlížení. Kombinací Shift F3 a volbou (vybrat podle) /Dokladu /Část dokladu a zadejte číslo dokladu. Vybrané věty se barevně zvýrazní. Stiskněte Shift F6 a volte /Tiskové sestavy /Příjemka / výdejka. Zobrazenou Výdejku si prohlédněte a případně vytiskněte F6 . Chcete-li na prodané zboží vystavit fakturu, volte /Přenosy do tiskopisů /Přenos do faktur /Nová faktura. Kombinací Shift F10 fakturu zobrazte v detailu. Vstupte do Hlavičky a doplňte, co je třeba. V případě prodeje za hotové volte /Přenos do financí /Provedení přenosu. Potvrďte Enter hlášení a volte (přenést do) /Peněžního deníku. Zkontrolujte, případně doplňte předloženou větu. Stiskněte Shift F6 a vytiskněte podle potřeby /Příjmový doklad, /Doklad se stvrzenkou nebo /Rychlou fakturu. Ukončete Esc a na otázku Přidat tuto větu do peněžního deníku ? odpovězte A.

27 Struktura programu účto2010

28 Účetní program Účto Tichý vyniká:
Inteligentním a úsporným zadáváním dat - pořizování dat je nejnáročnější administrativní prací, proto je v účetním programu Účto tato činnost maximálně usnadněna. Praktickým a účelným ovládáním - ovládání programu je přizpůsobeno praktickým potřebám uživatelů - účetních.

29 Při práci s programem nepotřebujete myš ani spoustu otevřených oken
Při práci s programem nepotřebujete myš ani spoustu otevřených oken. Stačí jen dvě ruce a můžete se soustředit na to podstatné - na práci. Výbornou podporou od výrobce zdarma - výrobce Účta poskytuje bezplatné telefonické i písemné konzultace.

30 Hlavní charakteristika
Umožňuje vedení daňové evidence a kompletní firemní agendy pro plátce i neplátce DPH Je stabilní a spolehlivý, což dokazuje jeho dlouholeté používání i velké obliba a počet uživatelů Umí zpracovávat neomezený počet firem již v základní ceně

31 automatizuje nebo podstatně usnadňuje vedení daňové evidence a dalších agend, jako jsou evidence a odpisy majetku, zásoby, fakturace, personalistika a mzdy, obchodní korespondence, daňová přiznání používají ho živnostníci, obchodníci, zemědělci, stavební firmy, autodopravci, servisy a opravny, cestovní i realitní kanceláře, účetní firmy a daňoví poradci, lékaři, právníci, lékárny, městské úřady, školy, zájmové organizace aj.,

32 uživatelsky přístupné nastavování legislativních parametrů umožňuje okamžitě reagovat na změny v zákonech není náročný na hardwarové vybavení, lze ho používat i pod operačním systémem DOS

33 má jednoduché a intuitivní ovládání, rozsáhlou a propracovanou elektronickou nápovědu a tištěnou uživatelskou příručku má přes  registrovaných uživatelů a čtyřikrát získal ocenění Czech Made

34 Podrobnosti o funkcích
Účtování probíhá podle zadávaných kódů s využitím definovaných číselníků. Všechny číselníky je možné editovat a tím si vytvářet vlastní účetní vazby. Při vytváření účetních zápisů se velmi úzce spolupracuje s databází odběratelů a dodavatelů. Na mnoha místech nabízí program uživateli předpokládané hodnoty údajů, které pak stačí pouze potvrdit. Veškeré přenosy dat a manipulace s účetními agendami jsou řešeny s maximálním ohledem na úsporu práce.

35 Finance vedení peněžního deníku, závazků a pohledávek a evidenci DPH
tisk peněžního deníku v několika variantách zpracování přiznání k DPH tisk výpočtu daňového přiznání DPH včetně úřady požadovaných záznamů přímý tisk formuláře DPH a jeho následné odevzdání na finančním úřadě bez přepisování členění peněžního deníku do třiceti sloupců v souladu s účetními předpisy je možné opravovat nebo smazat jakýkoliv účetní zápis, pouze není možné rušení vět v peněžním deníku všechny opravy v peněžním deníku se automaticky evidují v protokolu oprav.

36 Inventář evidence investičního majetku
evidence drobného hmotného majetku sklady zboží, materiálu a výrobků s vazbou na montážní listy přenos pohybů položek inventáře do financí a tiskopisů při prodeji zboží je možné vystavit fakturu a jedním příkazem ji přenést do knihy pohledávek.

37 Přehledy povinné sestavy účetní závěrky
sestavy, které poskytují souhrnný přehled o finančním stavu firmy přehledové sestavy a grafy podle uživatelem zadaného období, které může zahrnovat i několik let.

38 Tiskopisy adresář odběratelů a dodavatelů obchodní korespondenci
často používané tiskopisy: faktury poštovní poukázky dodací listy objednávky příkazy k úhradě vyúčtování cesty tiskové výstupy je možné uživatelsky upravovat.

39 Majetek

40 V programu Účto2010 je evidence majetku rozdělena na:
Evidenci dlouhodobého majetku Evidenci drobného hmotného majetku

41 Dlouhodobý majetek Schéma struktury dat dlouhodobého majetku

42 Odpisové sazby Odpisové sazby a koeficienty slouží k výpočtu odpisů. Jsou dány zákonem a najdete je na cestě Inventář /Dlouhodobý majetek / Parametry /Odpisové sazby.

43 Uplatněné odpisy Uplatněné odpisy jsou záznamy o odpisech z minulých účetních období. Uplatněné znamená, že se již o ně snížila zůstatková cena IM a v daňovém přiznání snížily základ daně z příjmu. Program je automaticky doplňuje při každé roční uzávěrce. Odpisy vypočítané pro současné účetní období označujeme jako aktuální.

44 Technické zhodnocení Technické zhodnocení je zvýšení ceny IM o výdaje na stavební úpravy, rekonstrukci nebo modernizaci.

45 Číselník majetku Číselník majetku obsahuje evidenční karty předmětů s potřebnými údaji. Údaje z předchozích souborů se použijí k výpočtu aktuální zůstatkové ceny a odpisu.

46 Pořízení dlouhodobého majetku
Každý předmět IM pořidíme do číselníku Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář: Vyplníme identifikační údaje předmětu, údaje o zařazení a pořízení a vstupní cenu Určíme Způsob odpisování a odpisovou Skupinu. Program vypočítá z odpisových sazeb předpokládaný odpis a nabídne shodný skutečný odpis. Můžeme jej potvrdit, ale v případě potřeby Sazbu i částku Odpisu snížit až na nulu.

47 „Předpokládaný“ odpis přepočítává program z údajů ve formuláři automaticky po každé změně. „Skutečný“ odpis se změní jen „na povel“. Dojde-li tedy ke změně „předpokládaného“ odpisu, např. po technickém zhodnocení, vždy také kombinací Ctrl F4 opravte „skutečný“ odpis! Po ukončení evidenční karty program nabídne přenos údajů o nákupu do Financí. Zvolte přenos do závazků, nebo přímo do deníku. Pozor: pokud jste už nákup zaúčtovali, přenos odmítněte.

48 Drobný majetek Drobný majetek (dříve označovaný DKP) je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobný majetek se neodepisuje, tj. jeho pořizovací cena je přímo daňovým výdajem, ale je třeba jej evidovat.

49 Pořízení drobného majetku
Doklad o nákupu DM zaúčtujeme do /Peněžního deníku nebo do /Závazků a pohledávek s Druhem DKP Po pořízení program nabídne přenos údajů do evidence DM. Šipkami nahoru a dolu zvolíme umístění nové položky v seznamu a na výzvu Enter-zařadit nový majetek za tuto větu přenos potvrdíme klávesou Enter

50 V předloženém formuláři novou položku majetku doplníme, případně upravíme
Doplňky a úpravy ukončíme klávesou Esc a na otázku Přidat tuto novou větu do drobného majetku ? odpovíme A O zařazení pořiďte zápis volbou Shift F6 /Jedna karta /Protokol o zařazení. Zobrazenou sestavu po F5 doplníme či opravíme a F6 vytiskneme


Stáhnout ppt "Ing. Alena Čížková Aplikace výpočetní techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google