Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba Pb - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm 3, teplota tavení 327°C (10,69g/cm 3 ) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba Pb - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm 3, teplota tavení 327°C (10,69g/cm 3 ) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat)"— Transkript prezentace:

1 Výroba Pb - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm 3, teplota tavení 327°C (10,69g/cm 3 ) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat) - špatný vodič tepla a elektřiny - nejměkčí z běžných kovů

2 - výroba plášťů zemních kabelů - ochrany proti rentgenovému a radioaktivnímu záření - broky a jádra střel - výroba akumulátorových baterií - slitiny a sloučeniny Použití

3 - výroba plášťů zemních kabelů - ochrany proti rentgenovému a radioaktivnímu záření - broky a jádra střel - výroba akumulátorových baterií - slitiny: PbSb, pájky - PbSn, ložiskové kovy - PbSnSb - sloučeniny: uhličitan, oxidy Použití

4 pouze ve sloučeninách Výskyt Galenit - PbSCezurit - PbCO 3 Anglezit– PbSO 4 - galenit je nejdůležitější a nejrozšířenější minerál - hlavní nečistoty rud: Cu, Zn, Sb, Fe, As, Sn, Ag, Bi velké množství jalovin

5 pouze ve sloučeninách Výskyt Galenit - PbSCezurit - PbCO 3 Anglezit– PbSO 4 - selektivní &kolektivní (PbZn)koncentrát: 40-70% Pb - jiné zdroje (40%): odpady jako vyřazené akumulátory, kabely atd.

6 Pb se vyrábí výhradně pyrometalurgicky Výroba - Redukční pražení: 90% - ISP: 5 % - Jiné: 5%

7 Výroba olova Pražení:odstranit síru, převést sirníky kovů na oxid Pražení:odstranit síru, převést sirníky kovů na oxid Aglomerace: zkusovět prachový koncentrát Aglomerace: zkusovět prachový koncentrát Redukční tavení Redukční tavení Rafinace surového olova Rafinace surového olova

8 Pražení a aglomerace - probíhají v jenom aglomeračním zařízení (aglomerační pás) - zajistit obsah Pb v aglomerátu pod 2% (míchání surového koncentrátu s vrátným podílem aglomerátu) - částečně odstranit Sn and Sb ve formě As 2 O 3 a Sb 2 O 3

9 Redukční pražení v šachtové peci Získat co největší množství kovového olova Získat co největší množství kovového olova Rozpustit co největší množství drahých kovů v Pb Rozpustit co největší množství drahých kovů v Pb všechny složky jaloviny+Zn do chudé strusky všechny složky jaloviny+Zn do chudé strusky Oddělit měď od olova v podobě kamínku (větší množství Cu ve vsázce jinak do surového Pb) Oddělit měď od olova v podobě kamínku (větší množství Cu ve vsázce jinak do surového Pb)

10 Redukční pražení v šachtové peci - vsázka: aglomerát, koks, vápenec Hlavní reakce v peci Hlavní reakce v peci PbO + CO = Pb + CO 2 PbO.SiO 2 + CaO = PbO + CaO.SiO 2 PbO.Fe 2 O 3 = PbO + Fe 2 O 3 PbSO 4 = PbO + SO 3 PbS +2PbO = 3Pb + SO 2 PbSO 4 + 4 CO = PbS + 4 CO 2 PbSO 4 + Pb = 2PbO + SO 2 PbSO 4 + SiO 2 = PbO.SiO 2 + SO 3 PbO + CO = Pb + CO 2 PbO.SiO 2 + CaO = PbO + CaO.SiO 2 PbO.Fe 2 O 3 = PbO + Fe 2 O 3 PbSO 4 = PbO + SO 3 PbS +2PbO = 3Pb + SO 2 PbSO 4 + 4 CO = PbS + 4 CO 2 PbSO 4 + Pb = 2PbO + SO 2 PbSO 4 + SiO 2 = PbO.SiO 2 + SO 3

11 Redukční pražení v šachtové peci 1.pásmo: do 400°C, vsázka se vysušuje a předehřívá 2.pásmo (redukční): 400-900°C, odstranění vázané voda, rozklad uhličitanů a síranů, redukce oxidů kovů, měď sulfiduje. 3.pásmo (tavící): nad 900°C, stéká vyredukované olovo do nístěje a rozpouští v sobě ostatní kovy (Au, Ag, Cu, As, Sb, Sn, atd.).

12 Redukční pražení v šachtové peci

13 Konstrukce olovářské šachtové pece plynulé vypouštění olova z nístěje (princip spojitých nádob)

14 Produkty redukčního pražení -surové olovo 90-96% Pb, 0,2-2,5% Cu, 0,5-5% Sb, 0,1-0,8% As, 0,1-1,5% Sn, 0,06-0,5% Ag -Struska 25 - 32% SiO 2, 34 - 40% FeO, 10 - 16% CaO, 5 - 8% Al 2 O 3 + MgO, Pb, ZnO - pecní plyny CO, CO 2, SO 2, vodní pára, N 2, prach (3-50 g/m3, 40 - 80% Pb, toxické)

15 Rafinace surového olova - odstěrování a odměďování - odstranění As, Sn, Sb - odstranění drahých kovů - odvizmutování.

16 Rafinace surového olova odstěrování : - vymíchávání při teplotách kolem 500°C - mechanické nečistoty vyplouvají na povrch olovněné lázně (rozdíl měrných hmotností) - stahují se jako stírka

17 Rafinace surového olova odměďování : - omezené rozpustnosti Cu v Pb při nízkých teplotách větší slučivosti Cu se S ve srovnání s Pb - hrubé odměďování: snížení rozpustnosti Cu v Pb s klesající teplotou v plamenné peci (vycezování), v kotli ( likvace) - jemné odměďování (teplota do 350°C): vmíchat elementární S nebo sirníkový koncentrát stahovat vzniklý Cu 2 S, obsah Cu do 0,002%

18 Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - větší afinita s kyslíkem ve srovnání s olovem - oxidace vzduchem a oxidace ledkem sodným - oxidace vzduchem: 500°C k odstranění Sn, 700°C-800°C k odstranění As, Sb

19 Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - oxidace dusičnanem sodným (Harrisova rafinace) + tavenina hydroxidu sodného, teplota 500°C + oxidy As, Sb, Sn mají kyselý charakter,vytvářejí za tepla s kysličníky alkalických kovů arzeničnany, antimoničnanay, a cíničitany

20 Rafinace surového olova odstranění Sn, As, a Sb - oxidace dusičnanem sodným (Harrisova rafinace) 2NaNO 3 = Na 2 O +2.5 O 2 + N 2 2As + 2.5 O 2 =AsO 5 Sn + O 2 = SnO 2 2Sb + 2.5 O 2 = Sb2O 5 As 2 O 5 + 3Na 2 O = 2Na 3 AsO 4 Sb 2 O 5 + 3Na 2 O = 2Na 3 SbO 4 SnO 2 + Na2O = Na 2 SnO 3

21 Rafinace surového olova odstraňování drahých kovů Parkesovým způsobem - tvorba s kovovým Zn intermetalické sloučeniny (vyšší teplotou tavení a menší měrnou hmotností než olovo) - teplota 500°C, míchání, ochlazování téměř do zhuhnutí, vznik pěny bohaté na drahé kovy - vakuové odzinkování

22 Rafinace surového olova odstraňování Bismutu atd1.) Kroll-Betterronův působ (do 1% Bi) - přidávání litiny Pb-Ca (3- 4% Ca) a kovového Mg - snížení teploty z 400°C do 360°C, vznik pěny atd2.) elektrorafinace olova ( obsah Bi >1%) - elektrolyt : fluorokřemičitan olovnatý + kyselina fluorokřemičitá - katody z Pb - Bi a ušlechtilé kovy do anodových kalů


Stáhnout ppt "Výroba Pb - modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov - 11,34g/cm 3, teplota tavení 327°C (10,69g/cm 3 ) - teplota varu 1740°C (550°C se začíná vypařovat)"

Podobné prezentace


Reklamy Google