Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUPERVIZE Bc. Pavel VÍTEK 2011. SUPERVIZE Co víte o supervizích?? Máte o ně zájem a proč??

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUPERVIZE Bc. Pavel VÍTEK 2011. SUPERVIZE Co víte o supervizích?? Máte o ně zájem a proč??"— Transkript prezentace:

1 SUPERVIZE Bc. Pavel VÍTEK 2011

2 SUPERVIZE Co víte o supervizích?? Máte o ně zájem a proč??

3 CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM SUPERVIZE?? Často se mluví o supervizi, jestliže jeden nebo více pracovníků (kolegů) jdou k nějakému pracovníkovi (kolegovi) s naléhavou prosbou, aby dostali myšlenky a podněty/nápady k tomu, aby mohli lépe zacházet se svými případy a nebo lépe spolupracovat v týmu. V první situaci se mluví o supervizi případu (případové supervizi) a ve druhé situaci o týmové supervizi. Supervize směřuje ke zkvalitnění práce a podpoře profesionálního růstu pracovníků. Při supervizi se setkává supervizor a supervidovaný/uživatel supervize

4 SUPERVIZE Supervize = super vize Super = suprový, perfektní, výborný Vize = způsob výhledu, přibližuje mnohotvárnost myšlenek. (perfektní) vize – supervizora nebo supervidovaného? Supervize – společný přehled společných myšlenek a výměna mezi různými způsoby vidění. Výměna myšlenek mezi sobě rovnými kolegy. Vzhledem k našemu způsobu práce je možné použít také pojmy spolu-vize nebo kovize.

5 K ČEMU JE DOBRÁ SUPERVIZE?? Dobrá supervize má několik základních přínosů pro organizace a jejich pracovníky: přispívá k vyjasnění poslání pracoviště a celé organizace přispívá k prevenci syndromu vyhasnutí pracovníků přispívá k prevenci zahlcenosti a přepracovanosti přispívá k účinnému zvládání pocitů bezmoci a viny přispívá k účinnějšímu zacházení s vlastními zdroji pracovníků.

6 SUPERVIZE Dává lidem možnost otevřeně hovořit o své práci a o problémech, které s ní souvisejí. Pomáhá pracovníkovi v jeho sebereflexi, ve zkvalitňování jeho práce s lidmi a v jeho profesním rozvoji. Nabízí pocit bezpečí a jistoty, posílení schopnosti samostatně pracovat a povzbuzení pro další práci. Přináší ocenění, inspiraci, naději, náhled, vhled.

7 SUPERVIZE Otevírá nové cesty myšlení a nové formy práce, podporuje rozvoj týmové spolupráce. Poskytuje možnost lépe plánovat práci a využívat odborné zdroje. Napomáhá supervidovanému jedinci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Přináší zvýšení kvality a efektivity práce. Napomáhá zlepšení kvality péče o klienty.

8 Příklady témat, se kterými je možné přijít na supervizi: Je toho na mě moc při práci s mými klienty, nevím jak s nimi dál pracovat nebo jak jinak s nimi pracovat. Cítím se bezradný při práci s některými klienty, mám pocit nekompetentnosti ve své práci (tzv. tupé prázdno). Mám naučený určitý způsob práce s klienty, dělám to pořád stejně 5 let a nepotřebuji již nic jiného-nového, nepotřebuji nic měnit, vždy předem vím, co je pro klienta nejlepší (tzv. osvícené jasno). Jsem ve stresu při práci s náročnou klientelou. Celkově je toho na mě v práci moc, nevím, co dřív, jsem zavalený pracovními úkoly a povinnostmi. Nestíhám. Práce mě netěší, jsem ve své práci nespokojený, jsem z toho nervózní, nejraději bych to nedělal. Zaměstnanci se nám často střídají, nemáme stabilizovaný pracovní tým. Je třeba dělat něco s nespokojeností zaměstnanců tak, aby byli stabilizovanější.

9 Příklady témat, se kterými je možné přijít na supervizi: Nerozumím si se svými kolegy, nemohu se s nimi domluvit na důležitých věcech, necítím se dobře v jejich přítomnosti. Je pro mě nepříjemné dělat s nimi na jednom společném úkolu nebo na jednom pracovišti. Potřebuji snížit stres ze vztahů s kolegy a zlepšit naší spolupráci v týmu. Nerozumím si dlouhodobě v závažných věcech se svým nadřízeným, jsem z toho v neustálém stresu. Potřebuji snížit stres ze vztahů s vedením. A další témata, která vám stěžují vaší práci a otravují život.

10 Účel supervize (ukázky toho, co je možné v rámci supervize s vašimi tématy dělat) Protože preferujeme pomáhající typ supervizí, nabízíme vám na základě společného dojednávání během supervize následující možnosti: Pomoci vám „nést váš osud“ u těžkostí, které víte, že je nelze změnit. Přijetí, podporu, stabilitu, aby těžkost pracovníka nezničila. Pomoci rozšiřovat vaše možnosti, na základě vašeho požadavku a naší společné domluvy, předávání našich předem připravených vědomostí. Pomoci využít vašich možností, společné hledání-vytváření nových rad. Konkrétně k danému případu, ne obecně platných. Pomoci ukončit vaše trápení, zbavit se ho. Společné hledání nových možností, jak věcem rozumět. Společné hledání nejvhodnějších způsobů, postupů, cest k tomu, jak trápení vyřešit, jak problém rozpustit, jak potíže vyjasnit.

11 DĚLENÍ SUPERVIZÍ (jak je možné supervize realizovat) Dle přístupu – kontrolní a pomáhající Dle organizace – interní/manažerská a externí Dle počtu zúčastněných – individuální a v týmu Dle témat – případová a týmová Další formy práce v rámci supervizí Brainstorming, práce s reflektujícím týmem, balintovská skupina, řízená diskuze vedení nebo odpovědných pracovníků, vyjednávání (mediace, facilitace) a další.

12 O TÉMATU, ÚČELU A DRUHU SUPERVIZE ROZHODUJE ZADAVATEL A UŽIVATEL SUPERVIZE PŘI DOJEDNÁVÁNÍ SE SUPERVIZOREM

13 SUPERVIZNÍ DOHODA/KONTRAKT -Dohoda se zadavatelem supervize -Dohoda s účastníkem supervize

14 SUPERVIZNÍ DOHODA/KONTRAKT CO?? KDY?? KDE?? JAK?? S KÝM?? O ČEM?? Kdy a jak často se bude supervize konat Kdo bude dostávat jaké informace Cíl/e supervize

15 KONKRÉTNÍ DOHODA SE ZADAVATELEM SUPERVIZÍ (abyste věděli, co po nás chce ten, kdo vám tyto supervize platí) Dohoda projednána s ………………… dne ……………………. v ………………………… Cíle: …………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Firma (ne)chce žádné písemné výstupy. Co se zde bude dít, zůstane mezi námi. Cílem není vzdělávání pracovníků, ale pomoc při řešení jejich/vaší práce.

16 KDO JSOU NAŠI SUPERVIZOŘI?? -Já a moji kolegové máme speciální vzdělání, v našem případě se jedná o psychoterapeutický výcvik v systemické terapii a další specializované semináře. -Jsme experti na pomáhání, vytváření prostoru pro hledání řešení. -Souběžně s realizací supervizí také pracujeme sami s klienty, jsme systemičtí kouči, poradci a psychoterapeuti. -Atributy naší práce – krása, respekt a užitek. -Sami také máme své supervizory.

17 JAK TO DĚLÁME MY?? PRACUJEME FORMOU SYSTEMICKÉHO KOUČOVÁNÍ Je to způsob práce nacházející uplatnění ve všech pomáhajících profesích (sociální práce, psychoterapie, vzdělávání,..) a nyní již také v managementu a řízení lidských zdrojů (personalistice). Je to způsob práce, kdy se setkávají dva odborníci: SUPERVIZOR UŽIVATEL SUPERVIZE odborník na pomáhání, odborník na svůj život, na vytváření prostoru pro řešení na řešení svého trápení spolu hledají řešení Jejich spoluprácí lze nalézat řešení situací, které jsou pro klienta nepříjemné. Je to způsob, kdy spolu supervizor a uživatel supervize v rozhovoru hledají řešení, ne problémy.

18 NA CO SE CHCETE ZEPTAT?? CO VÁS JEŠTĚ ZAJÍMÁ??

19 SUPERVIZE Co nyní víte o supervizích?? Máte o ně zájem a proč??

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VÁS


Stáhnout ppt "SUPERVIZE Bc. Pavel VÍTEK 2011. SUPERVIZE Co víte o supervizích?? Máte o ně zájem a proč??"

Podobné prezentace


Reklamy Google