Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov51 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov51 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov51 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Socializace člověka s handicapem Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: socializace, resocializace, defektivita, integrace, adaptace, utilita, inferiorita, exkluze, krize rodiny Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad procesu socializace člověka s handicapem, stupňů socializace, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 socializace proces utváření sociálních vztahů, přizpůsobení se požadavkům okolí a osvojení norem společnosti, důležitý pro vývoj a dozrávání osobnosti, i pro formování individuálních vlastností; proces utváření sociálních vztahů, přizpůsobení se požadavkům okolí a osvojení norem společnosti, důležitý pro vývoj a dozrávání osobnosti, i pro formování individuálních vlastností; resocializace – opětné včlenění po překonání poruchy sociálních vztahů; resocializace – opětné včlenění po překonání poruchy sociálních vztahů;

3 úroveň socializace by měla odpovídat možnostem handicapovaného; úroveň socializace by měla odpovídat možnostem handicapovaného; závisí na: druhu handicapu druhu handicapu stupni handicapu stupni handicapu příležitostech, které poskytuje příležitostech, které poskytuje sociální prostředí;

4 defektivita, znevýhodnění porucha sociálních vztahů související s jejich dynamičností, porucha sociálních vztahů související s jejich dynamičností, nedostatečná nebo odchylná adaptace na prostředí nedostatečná nebo odchylná adaptace na prostředí

5 defektivita, znevýhodnění změny ve schopnosti správného sebehodnocení změny ve schopnosti správného sebehodnocení narušení schopnosti seberealizace narušení schopnosti seberealizace narušení pocitu identity narušení pocitu identity změny v adekvátním vnímání reality změny v adekvátním vnímání reality změny v prožívání potřeb změny v prožívání potřeb změny v hodnotovém systému změny v hodnotovém systému změny v sociální adaptaci změny v sociální adaptaci

6 stupně socializace: 1) integrace 1) integrace 2) adaptace 2) adaptace 3) utilita 3) utilita 4) exkluze, inferiorita 4) exkluze, inferiorita

7 1) integrace úplné začlenění a splynutí handicapovaného s běžnou populací: výchovou, vzděláním, pracovním uplatněním, společenským soužitím; úplné začlenění a splynutí handicapovaného s běžnou populací: výchovou, vzděláním, pracovním uplatněním, společenským soužitím; jedinec je nezávislí, samostatný a rovnocenný partner; jedinec je nezávislí, samostatný a rovnocenný partner; nevyžaduje zvláštní přístup; nevyžaduje zvláštní přístup; defektivita u něj není nebo se s ní vyrovnal; defektivita u něj není nebo se s ní vyrovnal;

8 2) adaptace způsobilost handicapovaného přizpůsobit se společenským podmínkám, záleží na individuálních vlastnostech i potřebách; způsobilost handicapovaného přizpůsobit se společenským podmínkám, záleží na individuálních vlastnostech i potřebách; defektivita se objevuje v menší míře (komplexy méněcennosti); defektivita se objevuje v menší míře (komplexy méněcennosti); jedinec potřebuje porozumění, povzbuzení, taktní jednání, přiměřenou náročnost, systematickou podporu; jedinec potřebuje porozumění, povzbuzení, taktní jednání, přiměřenou náročnost, systematickou podporu; je-li optimální speciální výchova, může vést k samostatnosti; je-li optimální speciální výchova, může vést k samostatnosti;

9 3) utilita sociální upotřebitelnost; sociální upotřebitelnost; schopnost při silném omezení vývoje navázat alespoň částečný vztah; schopnost při silném omezení vývoje navázat alespoň částečný vztah; jedinec může záměrně komunikovat; jedinec může záměrně komunikovat; není samostatný, je závislý na jiných; není samostatný, je závislý na jiných; výrazná defektivita; výrazná defektivita;

10 4) exkluze, inferiorita nevytvoření aktivních sociálních vztahů, vyčlenění ze společnosti; nevytvoření aktivních sociálních vztahů, vyčlenění ze společnosti; nutné zajistit i základní péči, naprostou pomoc při zajišťování životních potřeb; nutné zajistit i základní péči, naprostou pomoc při zajišťování životních potřeb; jedinec je úplně nesamostatný; jedinec je úplně nesamostatný;

11 období socializace: a) elementární a) elementární b) rodinná b) rodinná c) veřejná c) veřejná

12 a) elementární: 1. rok života; 1. rok života; v první polovině dítě sociálně pasivní, v druhé polovině sociálně aktivní; v první polovině dítě sociálně pasivní, v druhé polovině sociálně aktivní; navazuje kontakt, snaží se komunikovat; navazuje kontakt, snaží se komunikovat; dítě potřebuje radostné a harmonické prostředí; dítě potřebuje radostné a harmonické prostředí;

13 b) rodinná: do 4. roku života, do 4. roku života, dítě dává přednost dospělým v nejbližším kruhu (malá sociální skupina), dítě dává přednost dospělým v nejbližším kruhu (malá sociální skupina), ale má rádo i dětskou společnost, ale má rádo i dětskou společnost, navazuje pestré kontakty, navazuje pestré kontakty, komunikace je rozvinutější, uplatňuje řeč, komunikace je rozvinutější, uplatňuje řeč, chování dítěte závisí na chování okolí (nápodoba); chování dítěte závisí na chování okolí (nápodoba);

14 b) rodinná: dítě potřebuje prožívat pocit lásky, jistoty a bezpečí, dítě potřebuje prožívat pocit lásky, jistoty a bezpečí, dobré zkušenosti v komunikaci, dobré zkušenosti v komunikaci, kladné emocionální prožitky – radost, optimismus, kladné emocionální prožitky – radost, optimismus, laskavý příklad rodičů, laskavý příklad rodičů, rozumná omezení, učit se přizpůsobovat; rozumná omezení, učit se přizpůsobovat;

15 b) rodinná: správná socializace v tomto období je předpokladem pro pozdější začlenění mezi vrstevníky i společenské uplatnění, je třeba zahájit speciální výchovu zaměřenou na utváření sociálních vztahů;

16 c) veřejná: potřeba partnerských vrstevnických vztahů, potřeba partnerských vrstevnických vztahů, sociální kontakty se mění v sociální soužití; sociální kontakty se mění v sociální soužití; na vývoji jedince s handicapem se projeví vliv hodnocení vrstevníků, na vývoji jedince s handicapem se projeví vliv hodnocení vrstevníků, uvědomování si své odlišnosti, omezení; uvědomování si své odlišnosti, omezení;

17 c) veřejná: jedinec potřebuje pozitivní přístup, jedinec potřebuje pozitivní přístup, zajistit optimální vývojové možnosti, zajistit optimální vývojové možnosti, důležitá je prevence maladaptace, důležitá je prevence maladaptace, formování a upevnění kladných reakcí, přesvědčení o správnosti úkolu speciální výchovy pro další život; formování a upevnění kladných reakcí, přesvědčení o správnosti úkolu speciální výchovy pro další život;

18 negativní reakce handicapovaných na svou odlišnost: využití handicapu k vymáhání výhod, předvádění se; využití handicapu k vymáhání výhod, předvádění se; odklon od společnosti, uzavírání se, bázlivost; odklon od společnosti, uzavírání se, bázlivost;

19 handicap z hlediska sociálního vývoje v rodině první kontakt s handicapem u dítěte má rodina, proto vzniká krize celé rodiny; vyrovnání se s handicapem v rodině dává naději na další pozitivní vývoj dítěte; první kontakt s handicapem u dítěte má rodina, proto vzniká krize celé rodiny; vyrovnání se s handicapem v rodině dává naději na další pozitivní vývoj dítěte;

20 význam rodiny utváří sebepojetí, vědomí vlastní hodnoty, utváří sebepojetí, vědomí vlastní hodnoty, identifikační vzory pro chování, identifikační vzory pro chování, životní perspektiva, životní perspektiva, naplnění potřeby citové i sociální; naplnění potřeby citové i sociální;

21 1. fáze šoku a popření: negativní emoce, negativní emoce, iracionální jednání, iracionální jednání, ochromení; ochromení; reakce psychické i tělesné, reakce psychické i tělesné, primární emoce, primární emoce, odmítání skutečnosti, odmítání skutečnosti, pocity viny, sebeobviňování, pocity viny, sebeobviňování, psychosomatické potíže; psychosomatické potíže;

22 1. fáze šoku a popření: potřeba emocionální podpory, potřeba emocionální podpory, vyjádření sympatií, vyjádření sympatií, posily povědomí o možnosti pozitivního řešení problému, posily povědomí o možnosti pozitivního řešení problému, zmírňování somatických příznaků, zmírňování somatických příznaků, aktivní naslouchání; aktivní naslouchání;

23 2. fáze adaptační, akceptace problému: pokus o racionální hodnocení, pokus o racionální hodnocení, rodina shromažďuje fakta, rodina shromažďuje fakta, hledá řešení, hledá řešení, riziko rozpadu rodiny; riziko rozpadu rodiny;

24 2. fáze adaptační, akceptace problému: potřeba informací, potřeba informací, opřít se o realitu, ulehčení – deziluze v budoucnosti; opřít se o realitu, ulehčení – deziluze v budoucnosti;

25 3. fáze reorientace, smíření a realismu: akce, změna životního rytmu, aspirací a cílů, akce, změna životního rytmu, aspirací a cílů, přizpůsobení se zvýšeným nárokům (na matku, ostatní členy), přizpůsobení se zvýšeným nárokům (na matku, ostatní členy), posílení koheze rodiny, posílení koheze rodiny, změna širších sociálních vztahů, hledání opory v podobně naladěných lidech nebo uzavírání, změna širších sociálních vztahů, hledání opory v podobně naladěných lidech nebo uzavírání, postupné vyrovnání se s krizí; postupné vyrovnání se s krizí;

26 3. fáze reorientace, smíření a realismu: potřeba konkrétní pomoci při změnách, potřeba konkrétní pomoci při změnách, předání a získání zkušeností; předání a získání zkušeností;

27 otázky jak se označuje zpětná socializace po překonání poruchy jak se označuje zpětná socializace po překonání poruchy jak se označuje porucha sociálních vztahů jak se označuje porucha sociálních vztahů resocializace resocializace defektivita defektivita

28 otázky první stupeň socializace první stupeň socializace druhý stupeň socializace druhý stupeň socializace třetí stupeň socializace třetí stupeň socializace čtvrtý stupeň socializace čtvrtý stupeň socializace integrace integrace adaptace adaptace utilita utilita exkluze, inferiorita exkluze, inferiorita

29 otázky jedinec je nesamostatný, potřebuje pomoc při základních úkonech jedinec je nesamostatný, potřebuje pomoc při základních úkonech jedinec je zcela samostatný jedinec je zcela samostatný jedinec může záměrně komunikovat, je nesamostatný jedinec může záměrně komunikovat, je nesamostatný jedinec je částečně samostatný, závislý na dopomoci jedinec je částečně samostatný, závislý na dopomoci exkluze, inferiorita exkluze, inferiorita integrace integrace utilita utilita adaptace adaptace

30 Použité zdroje HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-496-6 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov51 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google