Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov55 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov55 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov55 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Závislostní chování Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: závislostní chování, droga, abúz, toxikomanie, K-centrum, alkoholismus, gamblerství, závislost na psychicky manipulujících skupinách Metodický popis: rozsah 2 vyučovací hodiny; prezentace obsahuje výklad pojmu závislostní chování a základních druhů závislostí, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 závislostní chování fenomén současné doby, souvisí se socioekonomickým růstem, postmoderní pluralitní společností, které kladou vyšší nároky na osobnostní kvality jedince, schopnost jeho sebeurčení, rozhodování; fenomén současné doby, souvisí se socioekonomickým růstem, postmoderní pluralitní společností, které kladou vyšší nároky na osobnostní kvality jedince, schopnost jeho sebeurčení, rozhodování;

3 faktory vzniku závislosti: 1) farmakologické – droga, 1) farmakologické – droga,dosažitelnost, spektrum drog rychle vyvolávajících závislost, potřeba zvyšování dávek, u nelátkové nahrazen fenoménem ztráty kontroly vykonávané rizikové aktivity (sex, práce, hazardní hra);

4 faktory vzniku závislosti: 2) osobnost jedince – somatické a psychické faktory, 2) osobnost jedince – somatické a psychické faktory, tendence např. odstranit potíže, udržet kondici, stimulovat smysly, posílit sebevědomí, identifikovat se subkulturou;

5 faktory vzniku závislosti: 3) prostředí 3) prostředí především rodina, vrstevníci, způsob trávení volného času; 4) podnět – interakce výše uvedených faktorů 4) podnět – interakce výše uvedených faktorů a) touha po euforických pocitech a) touha po euforických pocitech b) snaha uniknout nepříjemným pocitům b) snaha uniknout nepříjemným pocitům

6 Toxikománie, narkománie závislost na nealkoholických drogách závislost na nealkoholických drogách toxické látky s omamnými účinky toxické látky s omamnými účinky

7 motivace abúzu drog (podle motivace se rozvíjí drogová kariéra a případná abstinence) interpersonální - komunikovat, získat uznání, vzdorovat autoritám interpersonální - komunikovat, získat uznání, vzdorovat autoritám sociální - identifikovat se se subkulturou, uniknout z nesnesitelných podmínek sociální - identifikovat se se subkulturou, uniknout z nesnesitelných podmínek fyzická - uvolnění, získání energie, odstranění fyzických obtíží fyzická - uvolnění, získání energie, odstranění fyzických obtíží senzorická - stimulovat smysly senzorická - stimulovat smysly emocionální - uvolnění od psychické bolesti, snížení úzkosti, řešení osobních komplikací emocionální - uvolnění od psychické bolesti, snížení úzkosti, řešení osobních komplikací

8 politická - nedodržovat společenská pravidla politická - nedodržovat společenská pravidla intelektuální - únik z nudy, originální myšlenky, zkoumat podvědomí intelektuální - únik z nudy, originální myšlenky, zkoumat podvědomí kreativně estetická - ovlivnit představivost, zvýšit požitek kreativně estetická - ovlivnit představivost, zvýšit požitek filosofická - hledat smysl života, osobní identifikace filosofická - hledat smysl života, osobní identifikace antifilosofická - neuspokojení v hledání sebe sama antifilosofická - neuspokojení v hledání sebe sama spirituálně mystická - získat vize, spirituální moc spirituálně mystická - získat vize, spirituální moc specifická - prožít dobrodružství... specifická - prožít dobrodružství...

9 opiáty: braun, opium, heroin, morfin, codein, metadon účinky: euforie, zklidnění, nevolnost, útlum, znecitlivění, zúžené zornice, lhostejnost; účinky: euforie, zklidnění, nevolnost, útlum, znecitlivění, zúžené zornice, lhostejnost; předávkování: pomalé, povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu a srdce; předávkování: pomalé, povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu a srdce; abstinenční příznaky: vodnaté oči, zívání, průjem, nevolnost, podrážděnost, zimnice, třes, pocení, bolesti svalů, kloubů; abstinenční příznaky: vodnaté oči, zívání, průjem, nevolnost, podrážděnost, zimnice, třes, pocení, bolesti svalů, kloubů;

10 tlumící: fenobarbital, diazepam účinky: útlum, setřená řeč, dezorientace, opilecké chování; účinky: útlum, setřená řeč, dezorientace, opilecké chování; předávkování: povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slabý puls; předávkování: povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slabý puls; abstinenční příznaky: úzkost, nespavost, delirium, křeče, třes, epileptický záchvat; abstinenční příznaky: úzkost, nespavost, delirium, křeče, třes, epileptický záchvat;

11 těkavé látky: toluen !!!! dávkování účinky: otupění, útlum, polospánek, poruchy vnímání; účinky: otupění, útlum, polospánek, poruchy vnímání; předávkování: poškození dýchacích cest, jater, mozku, udušení; předávkování: poškození dýchacích cest, jater, mozku, udušení; abstinenční příznaky: předrážděnost, deprese, nespavost; abstinenční příznaky: předrážděnost, deprese, nespavost;

12 stimulační: pervitin, kokain, crack, ecstasy, fermetrazin účinky: aktivita, přecenění sil !!! ; účinky: aktivita, přecenění sil !!! ; předávkování: pokles teploty, křeče, halucinatorně – paranoidní psychóza; předávkování: pokles teploty, křeče, halucinatorně – paranoidní psychóza; abstinenční příznaky: apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita; abstinenční příznaky: apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita;

13 halucinogeny: LSD, meskalin, lysohlávka !!!! dávkování účinky: halucinace, změněné vnímání času a prostoru; účinky: halucinace, změněné vnímání času a prostoru; předávkování: psychózy !!! spouštěč; předávkování: psychózy !!! spouštěč; abstinenční příznaky: nepopsány; abstinenční příznaky: nepopsány;

14 canabis: marihuana, hašiš účinky: zesílení momentálního stavu, euforie, uvolnění zábran, nechutenství, zmatení; účinky: zesílení momentálního stavu, euforie, uvolnění zábran, nechutenství, zmatení; předávkování: únava, paranoia, psychóza !!! spouštěč; předávkování: únava, paranoia, psychóza !!! spouštěč; abstinenční příznaky: nespavost, zvýšená aktivita, ztráta chuti k jídlu; abstinenční příznaky: nespavost, zvýšená aktivita, ztráta chuti k jídlu;

15 A) Vývoj uživatele rozhodnutého pro abstinenci ve spolupráci s pomáhající činností 1) detekce; 1) detekce; 2) detoxikace; 2) detoxikace; 3) intenzivní psychoterapie; 3) intenzivní psychoterapie; 4) resocializační program; 4) resocializační program; 5) následná péče; 5) následná péče;

16 1) Detekce – vyhledávání, nasměrování uživatele;provádí: K-centrum, streetwork; 1) Detekce – vyhledávání, nasměrování uživatele;provádí: K-centrum, streetwork; 2) Detoxikace – odstranění toxické látky z těla; provádí: psychiatrické léčebny, ambulance; 2) Detoxikace – odstranění toxické látky z těla; provádí: psychiatrické léčebny, ambulance; 3) Intenzivní psychoterapie – psychická složka závislosti, posílení autonomie jedince, vůle k překonání; provádí: psychoterapeutický stacionář, ambulantní péče v PL; 3) Intenzivní psychoterapie – psychická složka závislosti, posílení autonomie jedince, vůle k překonání; provádí: psychoterapeutický stacionář, ambulantní péče v PL;

17 4) Resocializační program – úprava sociálních vztahů a schopnosti přirozeného prožívání denních činností; provádí: terapeutická komunita; 4) Resocializační program – úprava sociálních vztahů a schopnosti přirozeného prožívání denních činností; provádí: terapeutická komunita; 5) Následná péče – sociální vztahy v běžném prostředí; provádí: doléčovací zařízení, chráněné bydlení, chráněné dílny, dům na půl cesty; 5) Následná péče – sociální vztahy v běžném prostředí; provádí: doléčovací zařízení, chráněné bydlení, chráněné dílny, dům na půl cesty;

18 B) Uživatel nerozhodnutý pro abstinenci – sociálně funkční (má zaměstnání, rodinné zázemí); (má zaměstnání, rodinné zázemí); využívá substituce – náhražky, metadon za heroin; příp. preskripce – legální droga (u nás legislativně nelze), využívá substituce – náhražky, metadon za heroin; příp. preskripce – legální droga (u nás legislativně nelze),

19 C) Uživatel nerozhodnutý pro abstinenci – sociálně dysfunkční harmreduction – terciární prevence: omezení následků užívání; harmreduction – terciární prevence: omezení následků užívání; provádí: K–centrum, kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení, nemusí uvést osobní údaje, mít doklady, být v evidenci; provádí: K–centrum, kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení, nemusí uvést osobní údaje, mít doklady, být v evidenci;

20 K–centrum provádí zdravotní servis – výměnný program (čisté jehly a stříkačky za použité), očkování, vitamíny, drobná ošetření (nemají nárok na ošetření, nejsou-li pojištění), test na HIV, žloutenku; zdravotní servis – výměnný program (čisté jehly a stříkačky za použité), očkování, vitamíny, drobná ošetření (nemají nárok na ošetření, nejsou-li pojištění), test na HIV, žloutenku; sociální servis – pomoc při vyřizování, trávení volného času: video, poslouchání hudby; sociální servis – pomoc při vyřizování, trávení volného času: video, poslouchání hudby; hygienický a potravinový servis – možnost najíst se, vyprat, provést osobní hygienu; hygienický a potravinový servis – možnost najíst se, vyprat, provést osobní hygienu;

21 streetwork: práce přímo v terénu, mobilní K-centrum, provádí streetworker či user – uživatel (streetworker, který zároveň je uživatelem drogy, má větší šanci dostat se do uzavřených komunit); práce přímo v terénu, mobilní K-centrum, provádí streetworker či user – uživatel (streetworker, který zároveň je uživatelem drogy, má větší šanci dostat se do uzavřených komunit);

22 závislost na alkoholu ; fáze: 1) iniciální stadium – počáteční, překonávání stres. situací, zvyšování konzumace, růst tolerance; 1) iniciální stadium – počáteční, překonávání stres. situací, zvyšování konzumace, růst tolerance; 2) prodromální stadium – růst tolerance, citlivost na téma alkohol, stále vyšší hladina alkoholu v krvi, tajné pití, pití s předstihem, nepamatuje si průběh, snaha ovládnout účinky, pocit viny; 2) prodromální stadium – růst tolerance, citlivost na téma alkohol, stále vyšší hladina alkoholu v krvi, tajné pití, pití s předstihem, nepamatuje si průběh, snaha ovládnout účinky, pocit viny;

23 závislost na alkoholu ; fáze: 3) kruciální stadium – rozhodné, alkohol součástí metabolických dějů, nárůst konfliktů, omlouvání pití, alkoholocentrické chování – upadají zájmy, povinnosti, narůst zdravotních problémů; 3) kruciální stadium – rozhodné, alkohol součástí metabolických dějů, nárůst konfliktů, omlouvání pití, alkoholocentrické chování – upadají zájmy, povinnosti, narůst zdravotních problémů; 4) terminální stadium – konečné, nepříjemný stav po vystřízlivění, několikadenní konzumace, degradace osobnosti; 4) terminální stadium – konečné, nepříjemný stav po vystřízlivění, několikadenní konzumace, degradace osobnosti;

24 typy: (jak pije, zda pravidelně či příležitostně) alfa – občasné, s následnými problémy; alfa – občasné, s následnými problémy; beta – pravidelná konzumace, nepřeruší ani nevýhodné podmínky; beta – pravidelná konzumace, nepřeruší ani nevýhodné podmínky; gama (anglosaský) – poruchová kontrola, konflikty s okolím, v mezidobí schopnost abstinence; gama (anglosaský) – poruchová kontrola, konflikty s okolím, v mezidobí schopnost abstinence; delta (románský) – udržování hladiny alkoholu v krvi, nedochází k sociálním selháním, problematická je abstinence; delta (románský) – udržování hladiny alkoholu v krvi, nedochází k sociálním selháním, problematická je abstinence; epsilon – spojeno s psychickým onemocněním, afektivní porucha, někdy např. kvartální pití; epsilon – spojeno s psychickým onemocněním, afektivní porucha, někdy např. kvartální pití;

25 Závislost na hracích automatech – gamblérství ; fáze: stadium výher – sny o velké výhře, přehnaný optimismus, zvyšování sázek, chlubení se výhrami (i nepravdivě); stadium výher – sny o velké výhře, přehnaný optimismus, zvyšování sázek, chlubení se výhrami (i nepravdivě); stadium prohrávání – uzavřenost, neklid, nárůst problémů, podrážděnost, neschopnost přestat, ztráta kontroly, skrývání hry, financování z půjčených peněz; stadium prohrávání – uzavřenost, neklid, nárůst problémů, podrážděnost, neschopnost přestat, ztráta kontroly, skrývání hry, financování z půjčených peněz; stadium zoufalství – výrazné odcizení, tendence obviňovat okolí, objevení se trestných činů, těžké duševní stavy, úvahy o sebevraždě; stadium zoufalství – výrazné odcizení, tendence obviňovat okolí, objevení se trestných činů, těžké duševní stavy, úvahy o sebevraždě;

26 Závislost na sektách, psychicky manipulujících skupinách skupiny s negativním postojem vůči světu – oddělit se od světa; skupiny s negativním postojem vůči světu – oddělit se od světa; skupiny s lhostejným přístupem ke světu – tolerují sekularizovaný svět, snaha o čistší život; skupiny s lhostejným přístupem ke světu – tolerují sekularizovaný svět, snaha o čistší život; skupiny zkrášlující svět – posílení potěšení z účasti na životě, např. transcendentální meditace; skupiny zkrášlující svět – posílení potěšení z účasti na životě, např. transcendentální meditace; náboženské sekty: mystické, východní, scestné křesťanské, sebezdokonalovací, sjednocovací, psycho – kultně – astrální; náboženské sekty: mystické, východní, scestné křesťanské, sebezdokonalovací, sjednocovací, psycho – kultně – astrální;

27 rysy sekt: autoritativnost; autoritativnost; opozice; opozice; výlučnost – elitářství; výlučnost – elitářství; zákonictví; zákonictví; subjektivnost; subjektivnost; zájem – bombardování láskou; zájem – bombardování láskou; důraz na sankce; důraz na sankce; společně sdílené tajemství; společně sdílené tajemství; pocit pronásledování; pocit pronásledování; absence profesionálního placeného představenstva; absence profesionálního placeného představenstva;

28 psychickou manipulaci používají a) náboženské sekty; a) náboženské sekty; b) psychoterapeuticko – výchovné kulty, kurzy; b) psychoterapeuticko – výchovné kulty, kurzy; c) politické kulty – republikáni, skinheads; c) politické kulty – republikáni, skinheads; d) komerční kulty – Herbalife, Amway; d) komerční kulty – Herbalife, Amway;

29 otázky vstupní závislost je vstupní závislost je patologické hráčství je nebezpečné hlavně vysokým rizikem patologické hráčství je nebezpečné hlavně vysokým rizikem sekta vytváří závislost, protože sekta vytváří závislost, protože faktory vzniku závislosti: faktory vzniku závislosti: alkoholismus sebevražd psychicky manipuluje droga prostředí osobnost jedince podnět

30 jaké jsou kroky uživatele drog rozhodnutého pro abstinenci 1) kontaktovat pomoc 1) kontaktovat pomoc 2) odstranit toxickou látku z těla 2) odstranit toxickou látku z těla 3) odstranit psychickou závislost, podpořit vůli 3) odstranit psychickou závislost, podpořit vůli 4) naučit se běžnému životu v chráněném prostředí 4) naučit se běžnému životu v chráněném prostředí 5) vrátit se zpět do společnosti 5) vrátit se zpět do společnosti detekce detekce detoxikace detoxikace intenzivní psychoterapie intenzivní psychoterapie resocializace resocializace následná péče následná péče

31 Použité zdroje HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-496-6 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov55 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google