Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

závislostní chování Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "závislostní chování Škola:"— Transkript prezentace:

1 závislostní chování Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov55 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Závislostní chování Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: závislostní chování, droga, abúz, toxikomanie, K-centrum, alkoholismus, gamblerství, závislost na psychicky manipulujících skupinách Metodický popis: rozsah 2 vyučovací hodiny; prezentace obsahuje výklad pojmu závislostní chování a základních druhů závislostí, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 závislostní chování fenomén současné doby, souvisí se socioekonomickým růstem, postmoderní pluralitní společností, které kladou vyšší nároky na osobnostní kvality jedince, schopnost jeho sebeurčení, rozhodování;

3 faktory vzniku závislosti:
1) farmakologické – droga, dosažitelnost, spektrum drog rychle vyvolávajících závislost, potřeba zvyšování dávek, u nelátkové nahrazen fenoménem ztráty kontroly vykonávané rizikové aktivity (sex, práce, hazardní hra);

4 faktory vzniku závislosti:
2) osobnost jedince – somatické a psychické faktory, tendence např. odstranit potíže, udržet kondici, stimulovat smysly, posílit sebevědomí, identifikovat se subkulturou;

5 faktory vzniku závislosti:
3) prostředí především rodina, vrstevníci, způsob trávení volného času; 4) podnět – interakce výše uvedených faktorů a) touha po euforických pocitech b) snaha uniknout nepříjemným pocitům

6 Toxikománie, narkománie
závislost na nealkoholických drogách toxické látky s omamnými účinky

7 motivace abúzu drog (podle motivace se rozvíjí drogová kariéra a případná abstinence)
interpersonální - komunikovat, získat uznání, vzdorovat autoritám sociální - identifikovat se se subkulturou, uniknout z nesnesitelných podmínek fyzická - uvolnění, získání energie, odstranění fyzických obtíží senzorická - stimulovat smysly emocionální - uvolnění od psychické bolesti, snížení úzkosti, řešení osobních komplikací

8 politická - nedodržovat společenská pravidla
intelektuální - únik z nudy, originální myšlenky, zkoumat podvědomí kreativně estetická - ovlivnit představivost, zvýšit požitek filosofická - hledat smysl života, osobní identifikace antifilosofická - neuspokojení v hledání sebe sama spirituálně mystická - získat vize, spirituální moc specifická - prožít dobrodružství...

9 opiáty: braun, opium, heroin, morfin, codein, metadon
účinky: euforie, zklidnění, nevolnost, útlum, znecitlivění, zúžené zornice, lhostejnost; předávkování: pomalé, povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu a srdce; abstinenční příznaky: vodnaté oči, zívání, průjem, nevolnost, podrážděnost, zimnice, třes, pocení, bolesti svalů, kloubů;

10 tlumící: fenobarbital, diazepam
účinky: útlum, setřená řeč, dezorientace, opilecké chování; předávkování: povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slabý puls; abstinenční příznaky: úzkost, nespavost, delirium, křeče, třes, epileptický záchvat;

11 těkavé látky: toluen !!!! dávkování
účinky: otupění, útlum, polospánek, poruchy vnímání; předávkování: poškození dýchacích cest, jater, mozku, udušení; abstinenční příznaky: předrážděnost, deprese, nespavost;

12 stimulační: pervitin, kokain, crack, ecstasy, fermetrazin
účinky: aktivita, přecenění sil !!!; předávkování: pokles teploty, křeče, halucinatorně – paranoidní psychóza; abstinenční příznaky: apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita;

13 halucinogeny: LSD, meskalin, lysohlávka !!!! dávkování
účinky: halucinace, změněné vnímání času a prostoru; předávkování: psychózy !!! spouštěč; abstinenční příznaky: nepopsány;

14 canabis: marihuana, hašiš
účinky: zesílení momentálního stavu, euforie, uvolnění zábran, nechutenství, zmatení; předávkování: únava, paranoia, psychóza !!! spouštěč; abstinenční příznaky: nespavost, zvýšená aktivita, ztráta chuti k jídlu;

15 A) Vývoj uživatele rozhodnutého pro abstinenci ve spolupráci s pomáhající činností
1) detekce; 2) detoxikace; 3) intenzivní psychoterapie; 4) resocializační program; 5) následná péče;

16 1) Detekce – vyhledávání, nasměrování uživatele;
1) Detekce – vyhledávání, nasměrování uživatele; provádí: K-centrum, streetwork; 2) Detoxikace – odstranění toxické látky z těla; provádí: psychiatrické léčebny, ambulance; 3) Intenzivní psychoterapie – psychická složka závislosti, posílení autonomie jedince, vůle k překonání; provádí: psychoterapeutický stacionář, ambulantní péče v PL;

17 4) Resocializační program – úprava sociálních vztahů a schopnosti přirozeného prožívání denních činností; provádí: terapeutická komunita; 5) Následná péče – sociální vztahy v běžném prostředí; provádí: doléčovací zařízení, chráněné bydlení, chráněné dílny, dům na půl cesty;

18 B) Uživatel nerozhodnutý pro abstinenci – sociálně funkční
(má zaměstnání, rodinné zázemí); využívá substituce – náhražky, metadon za heroin; příp. preskripce – legální droga (u nás legislativně nelze),

19 C) Uživatel nerozhodnutý pro abstinenci – sociálně dysfunkční
harmreduction – terciární prevence: omezení následků užívání; provádí: K–centrum, kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení, nemusí uvést osobní údaje, mít doklady, být v evidenci;

20 K–centrum provádí zdravotní servis – výměnný program (čisté jehly a stříkačky za použité), očkování, vitamíny, drobná ošetření (nemají nárok na ošetření, nejsou-li pojištění), test na HIV, žloutenku; sociální servis – pomoc při vyřizování, trávení volného času: video, poslouchání hudby; hygienický a potravinový servis – možnost najíst se, vyprat, provést osobní hygienu;

21 streetwork: práce přímo v terénu, mobilní K-centrum, provádí streetworker či user – uživatel (streetworker, který zároveň je uživatelem drogy, má větší šanci dostat se do uzavřených komunit);

22 závislost na alkoholu; fáze:
1) iniciální stadium – počáteční, překonávání stres. situací, zvyšování konzumace, růst tolerance; 2) prodromální stadium – růst tolerance, citlivost na téma alkohol, stále vyšší hladina alkoholu v krvi, tajné pití, pití s předstihem, nepamatuje si průběh, snaha ovládnout účinky, pocit viny;

23 závislost na alkoholu; fáze:
3) kruciální stadium – rozhodné, alkohol součástí metabolických dějů, nárůst konfliktů, omlouvání pití, alkoholocentrické chování – upadají zájmy, povinnosti, narůst zdravotních problémů; 4) terminální stadium – konečné, nepříjemný stav po vystřízlivění, několikadenní konzumace, degradace osobnosti;

24 typy: (jak pije, zda pravidelně či příležitostně)
alfa – občasné, s následnými problémy; beta – pravidelná konzumace, nepřeruší ani nevýhodné podmínky; gama (anglosaský) – poruchová kontrola, konflikty s okolím, v mezidobí schopnost abstinence; delta (románský) – udržování hladiny alkoholu v krvi, nedochází k sociálním selháním, problematická je abstinence; epsilon – spojeno s psychickým onemocněním, afektivní porucha, někdy např. kvartální pití;

25 Závislost na hracích automatech – gamblérství; fáze:
stadium výher – sny o velké výhře, přehnaný optimismus, zvyšování sázek, chlubení se výhrami (i nepravdivě); stadium prohrávání – uzavřenost, neklid, nárůst problémů, podrážděnost, neschopnost přestat, ztráta kontroly, skrývání hry, financování z půjčených peněz; stadium zoufalství – výrazné odcizení, tendence obviňovat okolí, objevení se trestných činů, těžké duševní stavy, úvahy o sebevraždě;

26 Závislost na sektách, psychicky manipulujících skupinách
skupiny s negativním postojem vůči světu – oddělit se od světa; skupiny s lhostejným přístupem ke světu – tolerují sekularizovaný svět, snaha o čistší život; skupiny zkrášlující svět – posílení potěšení z účasti na životě, např. transcendentální meditace; náboženské sekty: mystické, východní, scestné křesťanské, sebezdokonalovací, sjednocovací, psycho – kultně – astrální;

27 rysy sekt: autoritativnost; opozice; výlučnost – elitářství;
zákonictví; subjektivnost; zájem – bombardování láskou; důraz na sankce; společně sdílené tajemství; pocit pronásledování; absence profesionálního placeného představenstva;

28 psychickou manipulaci používají
a) náboženské sekty; b) psychoterapeuticko – výchovné kulty, kurzy; c) politické kulty – republikáni, skinheads; d) komerční kulty – Herbalife, Amway;

29 otázky vstupní závislost je alkoholismus
sebevražd psychicky manipuluje droga prostředí osobnost jedince podnět vstupní závislost je patologické hráčství je nebezpečné hlavně vysokým rizikem sekta vytváří závislost, protože faktory vzniku závislosti:

30 jaké jsou kroky uživatele drog rozhodnutého pro abstinenci
1) kontaktovat pomoc 2) odstranit toxickou látku z těla 3) odstranit psychickou závislost, podpořit vůli 4) naučit se běžnému životu v chráněném prostředí 5) vrátit se zpět do společnosti detekce detoxikace intenzivní psychoterapie resocializace následná péče

31 Použité zdroje HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "závislostní chování Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google