Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADHD - attention deficit/ hyperactivity disorder Pavel Theiner Psychiatrická klinika MU a FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADHD - attention deficit/ hyperactivity disorder Pavel Theiner Psychiatrická klinika MU a FN Brno."— Transkript prezentace:

1 ADHD - attention deficit/ hyperactivity disorder Pavel Theiner Psychiatrická klinika MU a FN Brno

2 První problém... 4 Je ADHD totéž, co hyperkinetická porucha?

3 Základní příznaky poruchy 4 hyperaktivita 4 porucha pozornosti 4 impulzivita

4 Základní příznaky poruchy 4 Hyperaktivita –neposedný, vrtí se –nevydrží sedět na místě –pobíhá –vyrušuje, je hlučný, obtížně zachovává klid –pořád je v pohybu –mnohomluvný

5 Základní příznaky poruchy 4 Porucha pozornosti –obtížně se koncentruje –nedokáže udržet pozornost –zdá se, že neposlouchá –nedokončuje započaté činnosti –vyhýbá se úkolům s velkým mentálním úsilím –nepořádný –je roztržitý, ztrácí věci –zapomíná

6 Základní příznaky poruchy 4 Impulzivita –nezadržitelný v řeči –odpověď vyhrkne bez přemýšlení –nedokáže čekat –přerušuje ostatní, skáče do řeči

7 Psychiatrická klasifikace 4 DSM-IV: –stačí přítomnost 1 okruhu příznaků 4 MKN 10: –nutné všechny 3 okruhy

8 Psychiatrická klasifikace: DSM t nepozornost hyperaktivita impulzivita ADHD

9 Psychiatrická klasifikace: MKN nepozornost hyperaktivita impulzivita HKP porucha chování

10 Porucha chování 4 Agrese k lidem a zvířatům 4 Destrukce majetku a vlastnictví 4 Nepoctivost, krádeže 4 Vážné (násilné) porušování pravidel

11 Psychiatrická klasifikace 4 MKN 10: –porucha aktivity a pozornosti (F90.0) –hyperkinetická porucha chování (F90.1) –úzkostné poruchy a deprese jsou vylučujícím kritériem této poruchy

12 Psychiatrická klasifikace 4 časný začátek (před 7. rokem) 4 trvalost symptomů (min. 6 měsíců) 4 výskyt v různých prostředích

13 Průběh příznaků dětství adolescence dospělost

14 Historická exkurze 4 Počátky - přelom 19. a 20. století 4 Revoluční biologický pohled 4 Souvislost se „španělskou chřipkou“

15 Historická exkurze 4 1937 – první použití stimulantů (Charles Bradley) 4 Biologický základ – problémy v názvosloví : –minimal brain demage (MBD) –minimal brain dysfunction –chronic brain syndrome aj.

16 Historická exkurze - LMD 4 1963 - Lehká mozková dysfunkce (LMD) 4 Široce používaný termín v mnoha oborech 4 Je mnohem širší než HKP či ADHD 4 Obsahuje i specifické poruchy psychického vývoje

17 Historická exkurze - LMD 4 Etiologicky definovaný syndrom, různá symptomatologie 4 Chápána jako mírná forma DMO 4 Psychomotorická instabilita na bázi LMD –„instabil“

18 Historická exkurze - LMD 4 U nás užíván i název Lehká dětská encefalopatie Třesohlavá, 1983 4 Obdoba s LMD 4 Důraz na perinatální poškození

19 Historická exkurze, DSM 4 DSM-II: hyperkinetická reakce v dětství 4 DSM-III: attention deficit disorder (ADD) 4 DSM-IV: attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD)

20 Výskyt 4 Jedna z nejčastějších příčin psychiatrické léčby v dětském věku 4 ADHD - prevalence 5 - 20% 4 HKP - prevalence 1-3%

21 Výskyt 10 : 1

22 Výskyt 2 : 1

23 Výskyt

24 Příčiny poruchy 4 Porucha má pravděpodobně více příčin 4 Výraznou roli hraje dědičnost –negenetické faktory –genetické faktory

25 Etiologie poruchy 4 Negenetické faktory –kouření, alkohol v těhotenství –předčasné porody –nízká porodní váha –perinatální komplikace hypoxie trauma –těžké trauma hlavy v dětství

26 Etiologie poruchy 4 Genetické faktory –5x vyšší výskyt u příbuzných 1. stupně –monozygotní dvojčata se shodují častěji než dizygotní –pozitivní adopční studie –heritabilita 0,76 (Faraone, 2005) –kandidátní geny

27 Etiopatogenetické teorie 4 Porucha mozkových přenašečů 4 Katecholaminová hypotéza –relativní nadbytek dopaminu v bazálních gangliích –reativní nedostatek dopaminu v prefrontální kůře 4 Efekt stimulancií i látek zvyšujících noradrenalin v mozku

28 Klinický obraz 4 Vývojový aspekt - porucha není v příznacích stacionární 4 Symptomy závisí na stadiu vyzrávání mozku

29 Klinický obraz 4 Kojenecký věk –PM vývoj opožděn, normální i urychlen –neklid –„ukřičené“ děti –poruchy biorytmů, spánková inverze

30 Klinický obraz 4 Batolecí a předškolní věk –dlouhá fáze vzdoru –záchvaty vzteku –divoké, neukázněné v MŠ –snížená frustrační tolerance

31 Klinický obraz 4 Školní věk –dominantní se stává porucha v kognit. oblasti –poznámky za nekázeň, vyrušování, zapomínání –mimointelektové selhávání v prospěchu –pocity neúspěšnosti, selhání rozvoj poruch chování

32 Klinický obraz 4 Adolescence –impulzivita –neuvážené riskování v různých oblastech –soc. maladaptace

33 Klinický obraz 4 Dospělost –perzistence u 40-60% –nedostatek seberegulace (impulzivita) –střídání zaměstnání –střídání partnerů –návykové látky

34 Klinický obraz

35 Problémové oblasti 4 škola 4 rodina 4 přátelské a partnerské vztahy

36 Léčba 4 Farmakoterapie 4 Psychoterapie 4 Sociální a výchovná opatření

37 Psychoterapie 4 Individuální 4 Rodinná

38 Farmakoterapie, léčba léky 4 Psychostimulancia –jedny z nejúčinnějších léků v psychiatrii –až 70% respondérů –zvýšení dopaminu v potřebných oblastech –metylfenidát (RITALIN)- jediný preparát na českém trhu

39 Farmakoterapie, léčba léky 4 Stimulanty –ovlivňují kladně jádrové příznaky ADHD –snižují impulzivní agresivitu –zlepšují sociální interakce –zvyšují úspěšnost studia –nejasný vliv na náladu, úzkost, vztek, poruchy chování a specifické poruchy učení

40 Farmakoterapie, léčba léky 4 Stimulanty –ordinují se až u školních dětí –vhodné i v adolescenci a dospělosti (přehodnocují se starší názory) –indikovaná léčba = prevence drogové závislosti

41 Farmakoterapie, léčba léky 4 Stimulanty - nežádoucí účinky –nespavost –nechutenství a úbytek hmotnosti –bolesti břicha, hlavy –plačtivost, dráždivost –zhoršení tiků (?)

42 Farmakoterapie, léčba léky 4 Další léky: –atomoxetin léčba ADHD u dětí i dospělých potenciální lék 1. volby 1. volba u dětí s komorbidní anxietou či tikovými poruchami

43 Farmakoterapie, léčba léky 4 Antidepresiva (NA, DA) –TCA (imipramin, desipramin) –bupropion –jde ale o „off-label“ terapii, účinek nebyl dostatečně prokázán, aby byla oficiální indikace

44 Farmakoterapie, léčba léky 4 Alfa-2 adrenergní agonisté –klonidin –guanfacin –„off-label“ 4 Antipsychotika

45 ADHD v historii (www.adhdrelief.com) 4 Alexander Graham Bell - vynálezce telefonu 4 Hans Christian Andersen - spisovatel 4 Ludwig van Beethoven - hudební skladatel 4 Agatha Christie - spisovatelka 4 Winston Churchill - politik 4 Salvador Dali - umělec 4 Ernest Hemingway - spisovatel

46 ADHD dnes (www.adhdrelief.com) 4 Jim Carrey - herec 4 princ Charles - šlechtic 4 Cher - zpěvačka a herečka 4 Tom Cruise - herec 4 Dustin Hoffman - herec 4 „Magic“ Johnson - basketbalista 4 Sylvester Stallone - herec 4 Alberto Tomba - lyžař

47 Děkuji za pozornost ptheiner@fnbrno.cz


Stáhnout ppt "ADHD - attention deficit/ hyperactivity disorder Pavel Theiner Psychiatrická klinika MU a FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google