Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _07 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _07 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _07 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce Anotace: Žáci se seznámí se situací na našem území po Bílé hoře, připomenou si pojmy nevolnictví, manufaktura, rekatolizace, protireformace, robota. Materiál byl vytvořen (datum, období): 16. 12. 2011 Ověření ve výuce: 8. 2. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

2 Český lev a rakouská orlice VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

3 Bitva na Bílé hoře přinesla českým zemím trvalý návrat Habsburků na český trůn a řadu dalších změn, které posílily pozice Habsburků, katolické církve i katolické šlechty. Poddaný byl připoután k půdě a vydán zvůli panstva. Kdo vládl v habsburské monarchii? Ferdinand III. vládl v letech 1637 - 1657 jako císař římský, král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

4 Obnovené zřízení zemské 1.Uzákoněn absolutismus. 2.Česká koruna vyhlášena za dědičnou v habsburském rodě až do vymření mužského potomstva. 3.Duchovenstvo zaujalo první místo v zemském sněmu (za ním teprve stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu jen jeden hlas). 4.Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné povolené vyznání v českých zemích. 5.Jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

5 Po návratu Habsburků musely všechny stavy přestoupit na katolickou víru. Ti, kteří se nechtěli „srovnat“ s panovníkem ve víře, museli se vystěhovat ze země. Do Čech tak přichází cizí katolická šlechta. Poddaný lid neměl na výběr, musel přestoupit ke katolictví buď po dobrém, nebo po zlém. Rekatolizace (protireformace) emigrace VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

6 Z děčínského panství kvůli luteránskému vyznání odcházejí páni z Bünau. Roku 1628 prodal děčínské panství Rudolf z Bünau císařskému plukovníkovi Kryštofu Šimonovi Thunovi. Katolický rod Thunů – Hohensteinů pocházel z Tyrol, byl orientován na Vídeň. Jeho členové zastávali přední vojenské, diplomatické, dvorské a duchovní funkce. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce Rudolf z Bünau Děčín Thun - Hohensteinové

7 Z náboženských důvodů ilegálně emigrují i poddaní: VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce Jan Ámos Komenský Pavel Stránský Pavel Skála ze Zhoře Jiří Třaňovský Jan Ámos Komenský Pavel Stránský Pavel Skála ze Zhoře Jiří Třaňovský

8 rekatolizace Rekatolizaci neboli protireformaci (znovuobnovení moci katolické církve) prosazovali v českých zemích jezuité. Jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo patří k významným řádům katolické církve. Založil ho r. 1534 Ignác z Loyoly. Do Prahy přišli první jezuité v dubnu roku 1556. VY 32 INOVACE 07 Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

9 Jezuité vytvořili na našem území jednu z nejlepších školských soustav, 1.zaměřovali se na výchovu mládeže, 2. kazatelskou činnost v oblastech s přetrvávajícím evangelickým vyznáním 3. a pořádali působivé církevní slavnosti. Jezuitská kolej v Praze – Klementinum – druhá největší budova v Praze VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

10 Čeští jezuité však měli na svědomí i pálení evangelických knih. Jezuitský misionář Antonín Koniáš proslul soupisem zakázaných knih – Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající – pro rozeznávání „nevhodných“ knih. Vysvětli pojem misionář. Misionář – propaguje nějaké náboženství, šíří ho VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce Pasionál abatyše Kunhuty uložený v pražském Klementinu

11 1648 – Vestfálský mír -) Země byla hospodářsky rozvrácena, málo obyvatel -) utužení nevolnictví a zavedení roboty V čem se liší nevolník od poddaného? Nevolník – byl zbaven vlastní vůle, pán rozhodoval o jeho životě, jaké řemeslo se vyučí, koho si vezme, nemůže se odstěhovat z panství bez souhlasu pána Poddaný – není připoután k půdě, může uzavřít svobodně sňatek, rozhoduje o svých dětech VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

12 Jaké povinnosti měl nevolník? Byl povinen robotou. Robota – práce na panském bez nároku na mzdu, pracovali na panských polích, stavbách, v manufakturách 1.Potažní – nosili si vlastní nástroje 2.Pěší VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

13 Jaké důsledky to přineslo? -) neměli čas na vlastní pole, robotní povinnosti přibývaly (někteří majitelé panství nutili své poddané odebírat zkažené potraviny, hrabě Breda nechal nevolnicím ostříhat vlasy) -) stoupaly daně (do pokladen vrchnosti a panovníkovi) -) tresty za porušení tvrdé -) mor Povstání poddaných proti vrchnosti VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

14 Robota souvisí se slovem robot. Víte, kdo toto slovo vytvořil? Slovo robota mírně pozměněné poprvé ve významu stroj použil český spisovatel Karel Čapek v divadelní hře R.U.R. Slovo mu poradil jeho bratr Josef Čapek, když se ho Karel ptal, jak umělou bytost pojmenovat. Původně zamýšlený labor zněl autorovi příliš papírově. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

15 1680 V tomto roce se rebelie poddaných rozšířila na 150 panství S a Z Čech (Děčín, Frýdlant, Lemberk). V Děčíně vypuklo povstání v únoru, kdy nevolníci podali stížnost správci Jiřímu Stolzemu, ten ji odevzdal majiteli panství – hraběti Thunovi. Návrh, aby byli nevolníci za mimořádné roboty placeni neuspěl a hrabě nabádá nevolníky k poslušnosti. Když se k robotě nevrátili, zasáhla císařská vojska (jako na dalších panstvích) a povstání bylo krutě potlačeno. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

16 Narůstající nepokoje donutily Leopolda I. Vydat robotní patent (1680). Uzákoňoval robotovat 3 dny v týdnu bez nároku na mzdu, což situaci poddaných nijak nepomohlo, proto i v následujících letech docházelo k dalším povstáním. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

17 Chodsko Povstání Chodů z let 1692 – 1695 v západních Čechách proslavil svým románem Psohlavci český spisovatel Alois Jirásek. Jeden z jeho vůdců – Jan Sladký Kozina – byl na panství Lamingerů popraven. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

18 1775 Nespokojenost ve východních Čechách propukla na počátku roku. Rychtáři z Náchodska se spojili a šířili zprávu, že tehdejší panovnice Marie Terezie zrušila robotu, ale šlechta to zamlčela. Povstání se rozšířilo na další panství. Selské davy táhly krajem a přepadávaly panská sídla dvory. Někteří byli pobiti u Prahy, jiní u Chlumce nad Cidlinou, kde bylo 8 vůdců oběšeno. Porážka se odrazila ve rčení „dopadli jak sedláci u Chlumce.“ VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

19 manufaktury Prosperující hospodářství českých zemí zvyšovalo jejich cenu v rámci monarchie. Prosluly především díky textilním a sklářským manufakturám. Co je to manufaktura? Manufaktura - ruční řemeslnická dílna založená na dělbě práce Jaké typy manufaktur jsme poznali? Roztroušená a soustředěná Tento způsob výroby vyžadoval složitější technické vybavení a odborné znalosti dělníků, proto manufaktury zakládali většinou bohatí šlechtici, měšťané nebo bohaté kláštery. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

20 Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce zápis  Odchod protestantské šlechty a ilegální emigrace poddaných z náboženských důvodů -> příchod katolické šlechty  Protireformace – rekatolizace – katolickou víru prosazovali jezuité (vyspělé školství, Antonín Koniáš - soupis zakázaných knih, jezuitská kolej v Klementinu)  Připoutání poddaných k půdě -> z poddaného nevolník (zbaven vlastní vůle, panstvo rozhoduje o uzavření sňatku, budoucnosti jejich dětí, povinnost roboty)  Robota – práce na panském bez náhrady mzdy pokr. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

21 Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce zápis pokr.  Špatné životní podmínky -> povstání (rebelie) nevolníků  1680 – S a Z Čechy (i Děčín) povstání  1680 – robotní patent (panovník stanovil robotu na 3 dny v týdnu) Další povstání: 1.Chodsko – Jan Sladký Kozina (v knize Aloise Jiráska Psohlavci) 2.1775 – opět po Čechách (Chlumec nad Cidlinou)  Manufaktury textilní a sklářské  Habsburky prosazována neomezená vláda -> absolutismus VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

22 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Král http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1| Listina s razítkem http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063| Běžec http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=b%C4%9B%C5%BEec&ex=1#ai:MM900223745|mt:3|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=b%C4%9B%C5%BEec&ex=1#ai:MM900223745|mt:3| Učenec http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=u%C4%8Denec&ex=1#ai:MC900336223|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=u%C4%8Denec&ex=1#ai:MC900336223| Kněz http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900280280|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900280280| Klementinum - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Pasionál abatyše Kunhuty - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Nevolník http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900198370|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900198370|mt:1| Potah http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=k%C5%AF%C5%88&ex=1#ai:MC900229187|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=k%C5%AF%C5%88&ex=1#ai:MC900229187|mt:1| Robot http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=robot&ex=1#ai:MC900232725|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=robot&ex=1#ai:MC900232725| VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _07 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google