Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počet žáků z roků 1938 a 1945 - srovnání Zpracovala: Kateřina Špechtnerová 9.ročník ŽŠ Blížejov Vypracováno: v Blížejově Dne: 30.dubna 2007 Školní rok:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počet žáků z roků 1938 a 1945 - srovnání Zpracovala: Kateřina Špechtnerová 9.ročník ŽŠ Blížejov Vypracováno: v Blížejově Dne: 30.dubna 2007 Školní rok:"— Transkript prezentace:

1

2 Počet žáků z roků 1938 a 1945 - srovnání

3 Zpracovala: Kateřina Špechtnerová 9.ročník ŽŠ Blížejov Vypracováno: v Blížejově Dne: 30.dubna 2007 Školní rok: 2006/2007

4 Do konce šedesátých let 19.století, byla pro blížejovskou farní osadu škola utrakvistická. Do této školy docházely d ě ti z obcí Blížejov, Nahošice, Výrov, Mrchojedy, P ř ívozec, Chotim ěř a z osady Františkov. Pozd ě ji do blížejovské školy za č aly docházet d ě ti i z obcí Č ermná, Mrákov, Kolove č, Milav č e, Radonice, Folmava, Stan ě tice, Malonice, Nevolice, Lšt ě ní, Č eská Kubice, Dohalice, Mimov, Hradišt ě, Osvra č ín, Mo č erady, Hlas, Úbo č, Domažlice, Hlohová, Zaho ř any, Všepadly, Pod ě vousy, Pase č nice, Lazce, Božkovy.

5 Školní docházka žák ů z roku 1938 Název obcePočet chlapcůPočet dívekCelkem Blí ž ejov 10717 Č ermná 1-1 Nahošice 8513 Mrákov 1-1 Výrov 213 Kolove č 5-5 Milav č e 21526 Radonice 9413 P ř ívozec 5914

6 Chotim ěř 6511 Františkov 268 Folmava -11 Stan ě tice 314 Malonice 123 Nevolice 1-1 Lšt ě ní 10818 Č eská Kubice 617 Dohalice123 Mimov 527 Hradišt ě 1-1 Osvra č ín 16723

7 Mo č erady 235 Hlas 134 Úbo č 1-1 Doma ž lice 11112 Hlohová 4-4 Zaho ř any 1-1 Všepadly 1-1 Pod ě vousy 1-1 Pase č nice 2-2 Ž ák ů celkem208

8 V roce 1938 docházelo do blížejovské školy celkem 208 žák ů z t ř iceti obcí. Nejvíce žák ů do této školy docházelo z Milav č í,ale jen na 2.stupe ň. Naopak nejmén ě z Č ermné, Mrákova, Folmavy, Hradišt ě, Úbo č e, Zaho ř an, Všepadel, Pod ě vous ů.

9 Školní docházka žák ů z roku 1945 Název obcePočet chlapcůPočet dívekCelkem Blí ž ejov 151025 Výrov 314 Nahošice 7714 Lazce 112 Ž ák ů celkem 45

10 V roce 1945 docházelo do blížejovské školy 45 pouze č eských žák ů ze č ty ř obcí. Nejvíce žák ů do této školy docházelo z Blížejova. Naopak nejmén ě z Lazc ů.

11 Školní docházka po 2.sv ě tové válce klesla o 163 žák ů a klesl také po č et obcí, ze kterých žáci docházeli. Tento pokles byl zap ř í č in ě n hlavn ě tím, že od roku 1945 docházeli do této školy pouze č eští žáci a žáci ze smíšených manželství. Dnešní po č et žák ů blížejovské školy č iní 127. Nejmén ě sem chodí žák ů z Malonic, Výrova a Františkova. Naopak nejvíce žák ů dochází z Blížejova.

12 D ě kuji za pozornost a p ř eji hezký zbytek dne…


Stáhnout ppt "Počet žáků z roků 1938 a 1945 - srovnání Zpracovala: Kateřina Špechtnerová 9.ročník ŽŠ Blížejov Vypracováno: v Blížejově Dne: 30.dubna 2007 Školní rok:"

Podobné prezentace


Reklamy Google