Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodovod a kanalizace Struhařov (dále jen VaK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodovod a kanalizace Struhařov (dále jen VaK)"— Transkript prezentace:

1 Vodovod a kanalizace Struhařov (dále jen VaK)
Mgr. Dagmar Fedáková

2 Obsah Historie Projektu VaK Struhařov
Dosavadní náklady Obce na projekt VaK Možnosti a náklady připojení na VaK pro občany Stávající stav projektu VaK Další možnosti fin. zdrojů Páteřní vodovod Region Jih Možné scénáře dalšího vývoje projektu Předp. harmonogram prací 2006 – varianty Informovanost o průběhu projektu pro občany Důležitá upozornění

3 Historie Projektu VaK Struhařov 2001-2003
2001 -Předprojektová příprava 3/2002 – zadání dokumentace pro ÚŘ, p. Pytelka 6/2003 – 1. Veřejná schůze (zákl. informace, Smlouvy s občany, příspěvky – zahájení) 6/2003 –1/ Podpisy smluv Obec – Občan – Stavební spořitelna 9/2003 – územní rozhodnutí 11/2003 – 2. Veřejná schůze (geodet. zaměření pro přípojky – místní šetření) 11/2003 – zadání projektu pro SP firmě Vak-Kan, s.r.o. 12/2003 – podána žádost o dotaci na vodovod Mze (40/40/20) - Nevyužita

4 Historie Projektu VaK Struhařov 2004
2/2004 žádost kanalizace a ČOV – MŽP – nár. program (výjimka) – zamítnuta 9/2004 7/2004 žádost vodovod, kanalizace a ČOV- Operační program infrastruktura – SFŽP 8/2004 – z vůle SFŽP projekt rozdělen na dvě samostatné žádosti – vodovod/ kanalizace a ČOV 12/2004 – přiznání dotace vodovod (85/5/10), nepřiznání dotace Kanalizace a ČOV 12/2004 – SoD – Hydrogeologický průzkum I. etapa – Ekohydrogeo Žitný s.r.o.

5 Historie Projektu VaK Struhařov 2005
1/2005- MS – výb. řízení, žádosti, supervize - VRV, a.s. 1/ SoD - Technický dozor stavby ÚJV Řež, a.s. 6/2005 – stavební povolení 6/ SoD – HG průzkum II. et. – Ekohydrogeo Žitný 5-7/2005 – výběrové řízení na dodavatele stavby 7/2005 – podpis SoD dodavatel stavby VOD-KA a.s. 8/2005 – žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV – „Norské fondy“ - neúspěšná 9/2005 – žádost o změnu rozhodnutí – dotace na vodovod- připojení na vlastní vodní zdroje 10/2006 – kladné vyjádření k žádosti o změnu rozhodnutí 10/ územní rozhodnutí – vlastní vodní zdroj, vodárna ATS, vodojem

6 Historie Projektu VaK Struhařov 2006
1/ Stavební povolení – vlastní vodní zdroj+ ochranná pásma, vodárna, ATS, vodojem – povolení k nakládání s vodami 1/2006 – předložení veškerých podkladů pro podpis smlouvy o dotaci na vodovod obce Struhařov 2/2006 – III. Veřejná schůze (Zahájení a harmonogram výstavby 2006) Články v každých Informacích od r.2003 doposud

7 Dosavadní náklady Obce na projekt VaK
70 tis Kč - Projekt pro územní řízení + inženýring 1 mil - Projekt pro stavební řízení + inženýring 130 tis Kč - Geodetické zaměření obce 497 tis Kč - Hydrogeologický průzkum + vrtání studny 60 tis Kč - Žádosti o dotace 35 tis Kč - Výběrové řízení 1,8 mil Kč celkem příprava projektu VaK

8 Možnosti a náklady připojení na VaK pro občany
Smlouva o finančním zabezpečení vodovodu a kanalizace Smlouvy do pol. r. 2004 Vodovod na hranici pozemku, kanalizace včetně jímky a čerpadla –23 tis Kč trvale bydlící - 50 tis Kč rekreanti Vodovod i kanalizaci na hranici pozemku – Kč Smlouvy od r. 2004 Vodovod i kanalizaci na hranici pozemku Kč (přípojku, jímku a čerpadlo zajistí občan na vl. náklady) Projekt domovních přípojek – Kč trvale bydlící Kč rekreanti Poplatek za stavební povolení domovních přípojek – 600 Kč

9 Stávající stav projektu VaK
Vodovod - je dotace – celkový nákl. 28,8 mil Kč Vlastní vod. zdroje, přivaděč, vodárna, ATS, vodojem – není dotace (úvěr) – 5 mil Kč Kanalizace + ČOV – není dotace - 57 mil Kč (z toho ČOV 7,6 mil Kč) Vodovod musí být hotov do konce r (podmínka dotace) – je možnost pokusit se požádat o prodloužení max. do konce r Zahájení stavby vodovodu – březen 2006

10

11 Další možnosti fin. zdrojů 2006-2007
Dotace Středočeský kraj - ČOV– 5 mil Kč +2,5 mil. vlastních Investor Sluneční vrch (p. Konhefr) – část řadu B – 2,5 mil Kč Dotace Operační program infrastruktura – vypsán v průběhu r (buď duben nebo prosinec, ale vyřízení žádosti nejméně půl roku) – celá kanalizace a ČOV – 57 mil Kč

12 Páteřní vodovod Region Jih
I. etapa Brtnice- Kunice – hotova – neprovozuje se II. etapa, 1. stavba Strančice, Světice, Tehov – prvděp. Dotace Mze 40/40/20, II. etapa, 3. Stavba Mnichovice, Struhařov, Svojetice, Klokočná, Ondřejov – zatím bez dotace, bude se žádat v OPI Pro celý záměr se hledá spoluinvestor – např. provozovatel

13 Možné scénáře dalšího vývoje projektu
Postavit kanalizaci v souběhu s vodovodem alespoň v hlavních řadech – riziko zadlužení obce cca 25 mil Kč (nejistota dotace). Stavět samostatně vodovod v r. 2006, kanalizaci a ČOV stavět samostatně až bude celková dotace. Požádat o prodloužení stavby vodovodu do r. 2007, v rámci investice p. Konhefra postavit část větve B, v rámci krajské dotace postavit ČOV, požádat o dotaci z OPI, Mnichovická nakonec.

14

15 Informovanost o průběhu projektu pro občany
termín zahájení bude ohlášen rozhlasem minimálně týden předem, informace na úřední desce OÚ (i web) a nástěnkách SLEDUJTE! Průběžné informace při stavbě tamtéž, bezprostředně dotčené ulice informovány přímo na místě – zodpovídá dodavatelská firma VOD-KA a.s.: stavbyvedoucí p. Kost, hl. stavbyvedoucí Norbert Urbanides, kompletace díla –Ing. Petr Pohl

16 S čím je třeba počítat Při liniových stavbách dochází v některých úsecích k dopravním omezením, po dobu několika dní se může stát, že se nedostanete autem na své pozemky – náhradní parkování Výkopové práce jsou spojeny s větším znečištěním komunikací bahnem příp. prachem Může dojít k narušení původně špatně zakresleného zemního vedení – prosím buďte vnímaví, upozorňujte stavbaře na případná rizika o nichž víte v průběhu stavby

17 Důležitá upozornění Vyzvednout urychleně stavební povolení + projekty přípojek na OÚ Struhařov Uhradit případné nedoplatky – stavební povolení, projekt, příspěvek VaK. Sledovat vývěsky V případě problémů při stavbě stížnosti na místostarosta pro vodovod a kanalizaci – Pavel Kratochvíl

18 Držme si vzájemně palce
Děkuji za pozornost Starostka a obětavý tým zastupitelů


Stáhnout ppt "Vodovod a kanalizace Struhařov (dále jen VaK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google