Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu"— Transkript prezentace:

1 Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu
28. března 2007 Mgr. Dagmar Fedáková Uvítání Vážení občané Struhařovští, vážení hosté, ……přivítat vás všechny. Dovolte abych zvláště uvítala…. Dnešní veřejná schůze

2 Program Slavnostního zahájení provozu vodovodu Obce Struhařov
Uvítání Organizace a financování výstavby, zahájení provozu a plánovaný postup při zajištění výstavby kanalizace - starostka Průběh a dokončení stavby vodovodu – Vod-ka a.s. Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemku – Chytil Postup stavby vodovodu Region Jih – Malík Poděkování Slavnostní předání vodovodu Diskuse

3 Historie 2001 – zahájení přípravy projektu
6/2003 – 1. Veřejná schůze (zákl. informace, Smlouvy s občany) 6/2003 –1/ Podpisy smluv o zajištění financování 9/2003 – územní rozhodnutí 11/2003 – 2. Veřejná schůze (geodet. zaměření pro přípojky) 7/2004 žádost vodovod, kanalizace a ČOV- OP infrastruktura – SFŽP 12/2004 – přiznání dotace vodovod, nepřiznání dot. kanalizace, ČOV 6/2005 – stavební povolení 5-7/2005 – výběrové řízení na dodavatele stavby - SoD - VOD-KA a.s. 10/ územní rozhodnutí – vlastní vodní zdroj, vodárna ATS, vodojem 1/ stavební povolení – vodní zdroj, ochranná pásma, vodárna, ATS, vodojem + povolení k nakládání s vodami 2/2006 – 3. Veřejná schůze (Zahájení a harmonogram výstavby 2006)

4 Historie 3/2006 – podpis smlouvy o dotaci na vodovod obce Struhařov
4/2006 – zahájení stavby vodovodu 10/2006 – ukončení stavby vodovodu 11/2006 – předání vodovodu 12/ žádost o kolaudaci, výběr provozovatele 2/2007 – kolaudační rozhodnutí 3/2007 – odvolání ???? 3/ Veřejná schůze – Slavnostní zakončení stavby vodovodu ???? – uvedení do provozu 6/2007 – závěrečné vyhodnocení akce

5 Struktura financování stavby vodovodu
Dotace z ERDF % Dotace ze SFŽP % Půjčka ze SFŽP % Obec % Celkem %

6 Dosavadní náklady Obce na projekt VaK
70 tis Kč - Projekt pro územní řízení + inženýring 1 mil Kč - Projekt pro stavební řízení + inženýring 130 tis Kč - Geodetické zaměření obce 497 tis Kč - Hydrogeologický průzkum + vrtání studny 214 tis. Kč - Žádosti o dotace, Výběrové řízení 396,5 tis Kč - Technický dozor 2,3 mil Kč celkem příprava projektu VaK

7 Financování obcí vlastní stavby VaK
Náklady: Vlastní podíl obce k dotaci – 2,9 mil Kč Vodní zdroj, vodárna, ATS, vodojem – 4,5 mil Kč Úvěry: Půjčka SFŽP – 1,4 mil Kč Vodovodní řad F – Region Jih – 2 mil. Kč Kanalizace Mnichovická – 4.4 mil. Kč Celkem 15,2 mil Kč, z toho na splátky 7,8 mil Kč Rezervy: 6 mil. Kč na účtu obce 4 mil. Kč na stav. spoř. obč.

8 Postup stavby dle harmonogramu 2006
Duben, květen – ČOV- náves, přivaděč zdroje Červen – dolejší část Struhařova Červenec, srpen – Mnichovická, vodojem Září – horní část Struhařova, ÚV, ATS Říjen – Zaječí + zbylé přípojky Listopad, prosinec - dodělávky všude

9 Dokončení stavby Nedodělky – vodárna, povrchy, oplocení OP Kolaudace
Povolení provozování Nejistoty: - majetkoprávní potíže v rámci výstavby Procházka, Korda - Bláhová, Kloudová, Kratochvílová - Olejníková Kdy nabude kolaudace právní moci?

10 Připojení uživatelů Vodoměrné sestavy
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Vodoměry - izolovaná vodoměrná šachta nebo sklep NE -studny, neizolované jímky, ve venkovním prostoru atp. Vodoměry – provozovatel –obec - AMAR – zároveň kontrola napojení Děkujeme všem, kteří se rozhodnou obci pomoci ve splnění podmínek dotace tím, že se na vodovod připojí do června 2007.

11 Vodoměrná šachta včetně usazení Dodávka a montáž vodoměrné sestavy
DODAVATELÉ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Firma Kontakt Zemní práce cena Kč/bm Dodávka a montáž potrubí, cena Kč/bm Vodoměrná šachta včetně usazení Dodávka a montáž vodoměrné sestavy AMAR s.r.o. – Oldřich Marek 323  Bez zemních prací 105,- 6 825,- 2 356,- KORAL - Ivo Kareš Struhařov 323  22,- + montáž přípojky 2.300,- víko pochozí 638,- 2 113,- Stavebniny S+K s.r.o. (Karel Prchlík) 1 070,- včetně dodávky a montáže potrubí 15 278,- včetně dodávky a montáže vodoměr. sestavy VOD-KA (dodavatel obecního vodovodu ve Struhařově) 54,- 7 896,- 1 605,- Bechyně - Vodohospodářské služby Jílové u Prahy Cena nebyla stanovena 8 092,- 2 606,- Miroslav Durek Svojetice pouze zemní práce 570,-/hod. práce bagr 300,- přistavení bagru

12 Provozování vodovodu Obec Struhařov – Fedáková, Kratochvíl, Doležal
Odborná autorizovaná osoba – Bechyně Technická obsluha vodovodu – AMAR – Marek Laboratoř – Aquatest a.s., Ing. Damašková Fakturace vodné - Riegelová

13 Uvedení vodovodu do provozu
Kdy? Po nabytí právní moci kolaudace x odvolání Jak? Za přítomnosti vlastníků nemovitostí Smlouvy o dodávkách vody – podpis I. Etapa – Mnichovická, K Machlovu, Úzká, K Zaječí, Školní náměstí, Družstevní, Požárníků II. Etapa – Vilová, Na Výsluní, Jevanská, Spojovací, V domcích, Slunečná, Souběžná, U Hřiště, Zelená III.Etapa – V Zahradách, K rybníčku, Pod Rybníkem, U Lesa, Borová, Luční, Smrková, Březová, Ke studánce

14 Nové přípojky Pro stavby, kde dosud není ani odbočka z hlavního řadu vodovodu Stavební komise – souhlas provozovatele vodovodu Vlastní navrtávka řadu – AMAR Instalace, nebo kontrola před zahrnutím Stavbu přípojky kompletně financuje stavebník

15 Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod Obce Struhařov
Netýká se těch, kteří mají „Smlouvu o finančním zabezpečení vodovodu a kanalizace obce Struhařov“, Vyhláška 2/2007, dle zákona o místních poplatcích Ohlašovací povinnost - do 2 měsíců od nabytí právní moci kolaudace Výběr poplatku – do 6 měsíců po nabytí právní moci kolaudace

16 Region Jih Postaveno: I.Etapa –Brtnice – Kunice
Staví se: 1. stavba II. Etapy – Strančice, Všestary, Světice, Tehov (dokonč. 2007) Připravuje se: 2. stavba II. Etapy – Mnichovice, Struhařov, Klokočná , Svojetice….Ondřejov… dotace EU 2007, realizace ??

17 Kanalizace - financování
Předpokládané náklady: 57 mil Kč Duben 2007 – podání žádosti na KÚ Středočeského kraje – ČOV. I. Etapa kanalizace – Mnichovická – cca 50 přípojek ??? Květen 2007 – Operační program životní prostředí – EU, MŽP ??? Program rozvoje venkova - MZe

18 Kanalizace – možné scénáře realizace
KÚ – ČOV + I. Etapa kanal OPŽP (MŽP) nebo Program rozvoje venkova (MZe) - II. etapa kanal. – 2. scénář: KÚ – ČOV - celá kanal. – 3. scénář: OPŽP (MŽP) nebo Program rozvoje venkova (MZe)– vše - ČOV + kanalizace –

19 Děkujeme EU, SFŽP a MŽP za poskytnutí dotace
SFŽP za spolupráci při administraci dotace VRV a.s.- žádosti o dotace a výběrové řízení ÚJV Řež – technický dozor investora VOD-KA a.s - dodavatel stavby VAK-KAN a.s., Ing. Pytelka – projektanti Energie stavební a báňská – dodavatel stavby reg. Vodovodu Ekohydrogeo, Žitný NO- HYPOBANK AG Zástupci Obce Struhařov Všichni vstřícní občané SFŽP – Ing. Petr Valdman – náměstek, Ing Balejová, Ing. Vojtíšková, J. Šturma MŽP – ředitel odboru fondů EU – Ing. Tomáš Oliva, Ing,. Theodor Bernt, Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny Ing. Petr Pařízek VRV– Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Plechatý, Ing. Jana Zemanová, Ing. Eva Rouhaniová VOD-KA – Ing. Karel Macas, Ing. Libor Bělkovský, Ing. Václav Kost Vak-kan – Ing.Jiří Šír, Ing. Martin Koša Energie Kladno – Ing. Zdeněk Osner, ředitel, Ing. Leopold Malík, Ing. Libor Zapletal Obec: P. Kratochvíl, J. Hrouda, H. Kabátová manžel

20 Dobrou vodu a zdravé životní prostředí všem
Děkuji za pozornost Starostka, obětavý tým zastupitelů a pracovníků OÚ


Stáhnout ppt "Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu"

Podobné prezentace


Reklamy Google