Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu 28. března 2007 Mgr. Dagmar Fedáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu 28. března 2007 Mgr. Dagmar Fedáková."— Transkript prezentace:

1 Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu 28. března 2007 Mgr. Dagmar Fedáková

2 Program Slavnostního zahájení provozu vodovodu Obce Struhařov Uvítání Organizace a financování výstavby, zahájení provozu a plánovaný postup při zajištění výstavby kanalizace - starostka Průběh a dokončení stavby vodovodu – Vod-ka a.s. Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemku – Chytil Postup stavby vodovodu Region Jih – Malík Poděkování Slavnostní předání vodovodu Diskuse

3 Historie 2001 – zahájení přípravy projektu 6/2003 – 1. Veřejná schůze (zákl. informace, Smlouvy s občany) 6/2003 –1/2004 - Podpisy smluv o zajištění financování 9/2003 – územní rozhodnutí 11/2003 – 2. Veřejná schůze (geodet. zaměření pro přípojky) 7/2004 žádost vodovod, kanalizace a ČOV- OP infrastruktura – SFŽP 12/2004 – přiznání dotace vodovod, nepřiznání dot. kanalizace, ČOV 6/2005 – stavební povolení 5-7/2005 – výběrové řízení na dodavatele stavby - SoD - VOD-KA a.s. 10/2005 - územní rozhodnutí – vlastní vodní zdroj, vodárna ATS, vodojem 1/2006 - stavební povolení – vodní zdroj, ochranná pásma, vodárna, ATS, vodojem + povolení k nakládání s vodami 2/2006 – 3. Veřejná schůze (Zahájení a harmonogram výstavby 2006)

4 Historie 3/2006 – podpis smlouvy o dotaci na vodovod obce Struhařov 4/2006 – zahájení stavby vodovodu 10/2006 – ukončení stavby vodovodu 11/2006 – předání vodovodu 12/2006 - žádost o kolaudaci, výběr provozovatele 2/2007 – kolaudační rozhodnutí 3/2007 – odvolání ???? 3/2007- 4. Veřejná schůze – Slavnostní zakončení stavby vodovodu ???? – uvedení do provozu 6/2007 – závěrečné vyhodnocení akce

5 Struktura financování stavby vodovodu Dotace z ERDF 21 633 00075% Dotace ze SFŽP 2 884 00010% Půjčka ze SFŽP 1 442 000 5% Obec 2 884 000 10% Celkem 28 845 000100%

6 Dosavadní náklady Obce na projekt VaK 70 tis Kč - Projekt pro územní řízení + inženýring 1 mil Kč - Projekt pro stavební řízení + inženýring 130 tis Kč - Geodetické zaměření obce 497 tis Kč - Hydrogeologický průzkum + vrtání studny 214 tis. Kč - Žádosti o dotace, Výběrové řízení 396,5 tis Kč - Technický dozor --------------------------------------------------------------- 2,3 mil Kč celkem příprava projektu VaK

7 Financování obcí vlastní stavby VaK Náklady: Vlastní podíl obce k dotaci – 2,9 mil Kč Vodní zdroj, vodárna, ATS, vodojem – 4,5 mil Kč Úvěry: Půjčka SFŽP – 1,4 mil Kč Vodovodní řad F – Region Jih – 2 mil. Kč Kanalizace Mnichovická – 4.4 mil. Kč Celkem 15,2 mil Kč, z toho na splátky 7,8 mil Kč Rezervy: 6 mil. Kč na účtu obce 4 mil. Kč na stav. spoř. obč.

8 Postup stavby dle harmonogramu 2006 Duben, květen – ČOV- náves, přivaděč zdroje Červen – dolejší část Struhařova Červenec, srpen – Mnichovická, vodojem Září – horní část Struhařova, ÚV, ATS Říjen – Zaječí + zbylé přípojky Listopad, prosinec - dodělávky všude

9 Dokončení stavby Nedodělky – vodárna, povrchy, oplocení OP Kolaudace Povolení provozování Nejistoty: - majetkoprávní potíže v rámci výstavby Procházka, Korda - Bláhová, Kloudová, Kratochvílová - Olejníková Kdy nabude kolaudace právní moci?

10 Připojení uživatelů Vodoměrné sestavy Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Vodoměry - izolovaná vodoměrná šachta nebo sklep NE -studny, neizolované jímky, ve venkovním prostoru atp. Vodoměry – provozovatel –obec - AMAR – zároveň kontrola napojení Děkujeme všem, kteří se rozhodnou obci pomoci ve splnění podmínek dotace tím, že se na vodovod připojí do června 2007.

11 DODAVATELÉ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Firma KontaktZemní práce cena Kč/bm Dodávka a montáž potrubí, cena Kč/bm Vodoměrná šachta včetně usazení Dodávka a montáž vodoměrné sestavy AMAR s.r.o. – Oldřich Marek323 641 812 602 430163 Bez zemních prací105,-6 825,-2 356,- KORAL - Ivo Kareš Struhařov 323 641 115Bez zemních prací22,- + montáž přípojky 2.300,- 6.980 + víko pochozí 638,- 2 113,- Stavebniny S+K s.r.o. (Karel Prchlík) 323 660782... 323 661222 1 070,- včetně dodávky a montáže potrubí 15 278,- včetně dodávky a montáže vodoměr. sestavy VOD-KA (dodavatel obecního vodovodu ve Struhařově) 602 518 556Bez zemních prací54,-7 896,-1 605,- Bechyně - Vodohospodářské služby Jílové u Prahy 241950177Bez zemních pracíCena nebyla stanovena 8 092,-2 606,- Miroslav Durek Svojetice pouze zemní práce 777 322 134 570,-/hod. práce bagr 300,- přistavení bagru

12 Provozování vodovodu Obec Struhařov – Fedáková, Kratochvíl, Doležal Odborná autorizovaná osoba – Bechyně Technická obsluha vodovodu – AMAR – Marek Laboratoř – Aquatest a.s., Ing. Damašková Fakturace vodné - Riegelová

13 Uvedení vodovodu do provozu Kdy? Po nabytí právní moci kolaudace x odvolání Jak? Za přítomnosti vlastníků nemovitostí Smlouvy o dodávkách vody – podpis I. Etapa – Mnichovická, K Machlovu, Úzká, K Zaječí, Školní náměstí, Družstevní, Požárníků II. Etapa – Vilová, Na Výsluní, Jevanská, Spojovací, V domcích, Slunečná, Souběžná, U Hřiště, Zelená III.Etapa – V Zahradách, K rybníčku, Pod Rybníkem, U Lesa, Borová, Luční, Smrková, Březová, Ke studánce

14 Nové přípojky Pro stavby, kde dosud není ani odbočka z hlavního řadu vodovodu Stavební komise – souhlas provozovatele vodovodu Vlastní navrtávka řadu – AMAR Instalace, nebo kontrola před zahrnutím Stavbu přípojky kompletně financuje stavebník

15 Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na vodovod Obce Struhařov Netýká se těch, kteří mají „Smlouvu o finančním zabezpečení vodovodu a kanalizace obce Struhařov“, Vyhláška 2/2007, dle zákona o místních poplatcích Ohlašovací povinnost - do 2 měsíců od nabytí právní moci kolaudace Výběr poplatku – do 6 měsíců po nabytí právní moci kolaudace

16 Region Jih Postaveno: I.Etapa –Brtnice – Kunice Staví se: 1. stavba II. Etapy – Strančice, Všestary, Světice, Tehov (dokonč. 2007) Připravuje se: 2. stavba II. Etapy – Mnichovice, Struhařov, Klokočná, Svojetice….Ondřejov…. - dotace EU 2007, realizace 2008-2010??

17 Kanalizace - financování Předpokládané náklady: 57 mil Kč Duben 2007 – podání žádosti na KÚ Středočeského kraje – ČOV. I. Etapa kanalizace – Mnichovická – cca 50 přípojek ??? Květen 2007 – Operační program životní prostředí – EU, MŽP ??? Program rozvoje venkova - MZe

18 Kanalizace – možné scénáře realizace 1.scénář: KÚ – ČOV + I. Etapa kanal. 2007-2008 OPŽP (MŽP) nebo Program rozvoje venkova (MZe) - II. etapa kanal. –2008- 2009 2. scénář: KÚ – ČOV 2007-2008 OPŽP (MŽP) nebo Program rozvoje venkova (MZe) - celá kanal. –2008- 2009 3. scénář: OPŽP (MŽP) nebo Program rozvoje venkova (MZe) – vše - ČOV + kanalizace – 2008-2009

19 Děkujeme EU, SFŽP a MŽP za poskytnutí dotace SFŽP za spolupráci při administraci dotace VRV a.s.- žádosti o dotace a výběrové řízení ÚJV Řež – technický dozor investora VOD-KA a.s - dodavatel stavby VAK-KAN a.s., Ing. Pytelka – projektanti Energie stavební a báňská – dodavatel stavby reg. Vodovodu Ekohydrogeo, Žitný NO- HYPOBANK AG Zástupci Obce Struhařov Všichni vstřícní občané

20 Dobrou vodu a zdravé životní prostředí všem Děkuji za pozornost Starostka, obětavý tým zastupitelů a pracovníků OÚ


Stáhnout ppt "Vodovod Obce Struhařov Slavnostní zahájení provozu 28. března 2007 Mgr. Dagmar Fedáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google