Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 2013 Společnost pro kvalitu školy, o.s. Martin Malčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 2013 Společnost pro kvalitu školy, o.s. Martin Malčík."— Transkript prezentace:

1 Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 2013 Společnost pro kvalitu školy, o.s. Martin Malčík

2 Obsah Motivace k testování Výsledky testování Výsledky z odhadů žáků Výsledky dotazníků Závěr

3 Motivace k testování Opakované testování přineslo signifikantně lepší výsledky (znalosti a dovednosti žáků) než opakované čtení textu (Roediger, Agarwal, 2011) Testování nejen měří učení se žáka, ale také ho mění, zlepšuje výkon v dalších testech. Formativní hodnocení – je zajištěno sledování pokroku jednotlivých žáků při jejich dosahování; – jsou použity různé metody pro hodnocení porozumění žáků; – pravidelně je realizována zpětná vazba žákova výkonu a podle potřeb jsou adaptovány výukové metody pro dosažení vzdělávacích cílů jednotlivými žáky; – žáci jsou aktivně zapojeni do procesu výuky.

4

5 Hodnocení pro výuku 1.Hodnocení pro výuku by mělo být součástí efektivního plánování výuky a učení. 2.Hodnocení pro výuku je třeba považovat za klíčovou část práce v hodinách. 3.Hodnocení pro výuku je zapotřebí chápat jako klíčovou profesní kompetenci každého učitele. 4.Hodnocení pro výuku by mělo být citlivé a konstruktivní. 5.Hodnocení by mělo klást důraz na žákovu motivaci. 6.Žáci by měli získat konstruktivní rady jak se dále zlepšovat. 7.Hodnocení pro výuku rozvíjí žákovu schopnost sebehodnocení, díky které nad sebou přemýšlí a dokáže sám řídit své učení.

6 Výsledky Kvalita 2013

7 Celkový počet otestovaných žáků v MSK: 5899 žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Celkový počet testovaných tříd v MSK: 237 tříd. Celkový počet testovaných škol v MSK: 79 škol.

8 Celkové počty Části testu Skupiny oborů GymnáziaLyceaTechnickéEkonomickéSlužbyPřírodovědné Ped. soc. a zdrav. UměleckéCelkem Český jazyk214145816336465441445051276198 Matematika213845716316465421445041276198 Anglický jazyk 209045016156285181395011236064 Německý jazyk 477111723434116

9 Průměrná úspěšnost žáků v ČJ, M a v cizích jazycích PředmětyČJMAJNJ Průměrná úspěšnost počítána ze všech žáků 68,856,776,758,1

10 Průměrná úspěšnost v letech 2011-2013

11 Srovnání výsledků podle pohlaví

12 Části testu PÚ(o)[%] GymnáziaLyceaTechnickéEkonomickéSlužbové Přírodov ědné Ped., soc. a zdravotni cké Umělecké Max. Diference Český jazyk76,970,563,367,562,363,063,464,514,6 Matematika68,456,654,650,243,445,343,748,624,9 Anglický jazyk83,575,468,171,467,265,266,870,918,3 Německý jazyk52,951,854,747,940,844,150,430,3 Průměrná úspěšnost76,167,46262,957,557,757,960,918,5

13 Úspěšnost skupin oborů vzdělání v celém testu 2011 - 2013 Skupiny oborů PÚ(o) 2011 [%]PÚ(o) 2012 [%]PÚ(o) 2013 [%] Gymnázia66,875,3 76,1 Lycea60,967,267,4 Ekonomické5662,2 62,9 Technické56,961,9 62 Umělecké55,559,5 60,7 Ped. soc. a zdravotní55,359,2 57,9 Přírodovědné51,657,3 57,7 Služby52,356,6 57,4

14 Sebehodnocení žáků

15 Parametry výkonu žáka

16 Sebevědomí Určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti a schopnosti aby podal výkon. Sebevědomí má stránku kognitivní (představy, myšlenky, hodnocení) a emocionální (nálady, emoce, pocity). Sebevědomí je tvořeno tím, co si o sobě myslíme, jak se vnímáme a hodnotíte ve vztahu ke konkrétní: – Situaci; – Činnosti; – Lidem.

17 Sebehodnocení Schopnost uvědoměle a přiměřeně hodnotit svět kolem sebe i sebe sama Kvalita sebehodnocení bezprostředně souvisí s utvářením sebevědomí člověka, s vírou ve vlastní schopnosti a možnosti. Jedná se však o schopnost, s níž se dítě nerodí, tedy která není vrozená, ale kterou dítě získává v průběhu svého života. Na schopnosti sebeposuzování se podílejí rodiče a později učitelé.

18

19 Odhady žáků AJ odhad AJpočet resp. průměr chlapci rozdíl chlapci počet resp. průměr dívky rozdíl dívky 1010558,36-48,3616660,57-50,57 2012259,85-39,8519463,64-43,64 3017964,28-34,2833167,01-37,01 4026666,11-26,1147669,87-29,87 5049468,74-18,7480473,24-23,24 6031974,08-14,0846578,13-18,13 7038078,46-8,4640482,77-12,77 8030581,52-1,5231383,82-3,82 9016985,764,2416987,092,91 10011280,4819,525879,9320,07

20 Výsledky podle vzdělání rodičů předmět vzdělání rodičůpočet resp.průměr sm. odchylka sig. t- testu Český jazyk rodiče bez maturity 119164,7512,536,000 rodiče a maturitou 283171,2612,720 Matematika rodiče bez maturity 119150,2917,209,000 rodiče a maturitou 283160,8517,558 Anglický jazyk rodiče bez maturity 116869,5913,834,000 rodiče a maturitou 279477,1213,445

21 Český jazyk – pořadí dovedností PořadíNázev dovednosti Průměrná úspěšnost 2013 PÚ [%] Průměrná úspěšnost 2012 PÚ [%] Průměrná úspěšnost 2011 PÚ [%] 1.Ovládání morfologického pravopisu 80,6 79,1884,19 2.Ovládání lexikálního pravopisu 63,6 70,7266,73 3.Porozumění obsahu textu 66,5 69,6567,5 4.Třídění slov 72,7 66,8367,49 5.Ovládání syntaktického pravopisu 51,5 50,947,21

22 Matematika – pořadí dovedností PořadíNázev dovednosti Průměrná úspěšnost 2013 Průměrná úspěšnost 2012 Průměrná úspěšnost 2011 PÚ [%] 1.Práce se znaky (symboly) 74 76,9275,21 2.Grafické vnímání, práce s grafem a diagramem 73,6 73,6171,72 3.Orientace v tabulce a práce s ní 71,8 73,4670.35 4.Numerické dovednosti 55,3 60,8556,53 5.Funkce jako vztah mezi veličinami 54,4 53,8950,86 6. Chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby 51,4 50,05 46,69 7.Správnost logické úvahy 47,7 46,73 40,02 8. Poznání rovinných útvarů a prostorová představivost 40,1 41,0638,59

23 Anglický jazyk – pořadí dovedností PořadíNázev dovednosti Průměrná úspěšnost 2013 Průměrná úspěšnost 2012 Průměrná úspěšnost 2011 PÚ [%] 1.Reakce na jednoduchá sdělení 85 84,1681,94 2.Práce s tázacími výrazy 82,3 83,1491,59 3.Práce s předložkami 78,4 82 77,8 4.Stavba anglické věty 85 78,4684,76 5.Orientace ve slovesných strukturách 72,6 77,3561,99 6.Slovní zásoba 67,6 76,5864,42 7.Stupňovat přídavná jména 73,6 73,3471,84 8.Čtení kratšího souvislejšího textu s porozuměním 71,3 73,2770,88

24 Vyhodnocení dotazníku

25

26 faktor Třídní učitel pomáhá Škola je zábavná Učivo je důležité Sebevědomí Třídní učitel mi pomáhá dosahovat co možná nejlepších výsledků,813 Třídní učitel se o mě zajímá a pomáhá mi se školními úkoly,787 Třídní učitel je férový a spravedlivý,728 Školní úkoly jsou zajímavé,750 Rád/a dělám práci navíc,731 Vyučování je zábavné,682 To, co se učíme, považuji za důležité,429,638 Žáci vycházejí dobře s většinou učitelů,619 Učím se to, co budu v životě potřebovat,391,609 Dostávám známky, které si zasloužím,581 Většině učitelů na žácích opravdu záleží,555 Jsem úspěšným žákem,807 Vím, jak si poradit se školními úkoly,752

27 Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy (v %)

28 Co mi brání dosahovat lepších výsledků ?

29 Závěr Testování poskytuje informace i zpětnou vazbu žákům, rodičům, učitelům, vedoucím pracovníkům Výsledky jsou ovlivněny socioekonomické faktory – vzděláním rodičů Zvyšování kvality diagnostické metody – Poslech v cizím jazyce – Předání úloh s výsledky žákům.


Stáhnout ppt "Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 2013 Společnost pro kvalitu školy, o.s. Martin Malčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google