Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní politika (JSM601), ZS 2009 UK, Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Petr Háva konzultační hodiny, středa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní politika (JSM601), ZS 2009 UK, Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Petr Háva konzultační hodiny, středa."— Transkript prezentace:

1 Zdravotní politika (JSM601), ZS 2009 UK, Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Petr Háva petr.hava@gmail.com konzultační hodiny, středa 8,30-11,00 Jinonice, budova B, místnost 3009 http://samba.fsv.cuni.cz/~hava petr.hava@gmail.com http://samba.fsv.cuni.cz/~hava Téma ZP4.: Seminář hodnocení zdravotnických systémů 25.10.2011 1

2 Literatura k semináři Assessing performance 1. Christopher J.L. Murray, Julio Frenk A framework for assessing the performance of health systems Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) 2. Smith et al. Health Impact assessment Wikipedia Knihy články 2

3 Diskuse prvního podkladového materiálu: Murray, Frenk 2000 A framework for assessing the performance of health systems Christopher J.L. Murray, Julio Frenk Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) http://www.who.int/bulletin/archives/78(6)7 17.pdfhttp://www.who.int/bulletin/archives/78(6)7 17.pdf 3

4 Struktura diskuse 1. Introduction [differences in outcomes] 2. Boundaries of the health system 3. Intrinsic and instrumental goals 4. Social systems and social goals 5. Health system goals (health, responsiveness, fairness) 6. Goal performance, composite goal performance and efficiency 7. Performance of subsystems or organizations 8. Factors explaining health system performance (financing, provision of health services, resource generation, stewardship, vertical ingtegration) 9. Factors external to the health system 10. Discussion (scope of accountability for health systems) 4

5 1.Introduction Variation in health outcomes Differences in the design, content and management of health systems translate into differences in a range of socially valued outcomes, such as health, responsiveness, fairness 5

6 2. Boundaries of the health system Separating the health system from elements outside The concept of HEALTH ACTION is defined to be a set of activities whose primary intent is to improve or maintain health For example: educating young people, road and vehicle safety Efforts to influence other sectors are clearly part of the health system 6

7 3. Intrinsic and instrumental goals Intrinsic goals = goals valued in themselves It is possible to raise the level of attainment of the goal [ better health status of population, lower inequalities in health] Instrumental goals, their pursuit is really a means to another end –Preventive programmes, 7

8 Intrinsic goals of health system Performance goals [intrinsic goals] better health status of target population Health promotion, control of risk factors Access to services, efficiency, quality Instruments, instrumental goals: Organization and financing Purchasing, payment Regulatory mechanisms, personal incentives [behavior] 8

9 Health status development 9

10 10

11 4. Social systems and social goals Organized activity of society can be divided into various systems –Education, health, economic, political Defining goal for each of these systems –Goal for the health system is to improve health Provázanost s dalšími společenskými politikami (podsystémy). Na úrovních cílů, výsledků, společenských důsledků 11

12 12

13 5. Health system goals Health – improve health of the population [average and inequality distribution] Responsiveness – respect for dignity, individual autonomy, confidentiality, prompt attention to health needs, social support networks, free choice of providers Fairness –Households should not become impoverished –Peer households should pay less towards the health system than rich households 13

14 14

15 6. Goal performance, composite goal performance and efficiency Performance of the health system involves relating goal attainment to what could be achieved [Fig. 3.] next Good health system should pay attention to the level of tobacco consumption, e.g. Health systems should be held to accountability Performance can be assessed for each components of the three goals Time frame of analysis 15

16 16

17 7. Performance of subsystems or organizations Performance of the entire health system must be related to performance of various subcomponents [ hospitals, out-patient services] 17

18 8. Factors explaining health system performance FUNCTIONS Financing –Revenue collection, fund pooling, purchasing Provision of health services – combination of inputs into a production process Resource generation –Human resources, facilities, equipment, knowledge Stewardship –setting, implementing and monitoring Vertical integration 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 9. Factors external to the health system Factors outside health system that will influence performance of its functions For example –effective judicial system, –ethical codes, –tolerance of corruption, –economic development 24

25 10. Discussion scope of accountability for health systems Narrowly accountable for actions within organizations of health system More broadly accountable for key determinants outside the boundaries of the health system How well a country is controlling the level of non/health system determinants through effective intersectoral activities 25

26 Dva směry argumentace Market-driven 70s-80s neoliberalism 1997 Herzlinger 2000 WHO tři různé reformy Health Summit Internatonal (reformy v zemích Visegrádu a dalších evropských státech) System performance, HIA 1963 Arrow (uncertainty, failure) 1998 Ranade Market reforms 2000 WHO Report 2000 Murray, Frenk (Framework) 2001-2004 OECD ad hoc group on health 2002 DANIS Ethical Dimensions 2004 Gruskin, Tarantola Human Rights related to health 2007 Reisman Health Care and Public Policy 2010 Kutzin Financing 2010 OECD Value for money 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Kontext reforem Společenský –Rozvoj občanské společnosti a demokracie –Veřejná komunikace, média, dostupnost poznatků –De-etizace (etické vákuum), změny hodnot Ekonomický –Hospodářský vývoj, HDP, fiskální reformy (fiscal adjustment), snižování celkové daňové kvóty, reformy veřejných financí ( v některých státech však rozpad a chaos veřejné správy) –Jednostranný důraz na trh + vlivy globalizace (IMF, WB, WTO), snižování daně právnických osob Politický –Veřejná politika, stranické politiky, normativní aspekty, dominance technokratického přístupu –Reformy veřejné správy, veřejných financí –Deficity demokracie, veřejné kontroly, nízká transparentnost, korupce –Nízká kapacita k vládnutí, chybějící strategické přístupy a koncepce, evidence-based přístup 32

33 Kontext reforem Vliv reforem veřejn é spr á vy –Decentralizace –Privatizace –„new public management“ –Public Private Partnership Kritika reforem veřejn é spr á vy (prvn í vlny) –Důraz na efektivitu, méně nebo vůbec zaměřeno na výsledky, odpovědnost veřejné správy –Z veřejného sektoru se stává nákupčí, uzavírá smlouvy, chybí mu regulační nástroje a celkový přehled o tom, co se děje. –Nejsou respektovány: ústavní rámec a lidská práva, veřejný zájem, dochází k de-etizaci, převaze technokracie, ztrátě odpovědnosti vůči společnosti a veřejnému zájmu, deficity demokracie Na ú rovni EU (Amsterdam Treaty) pojetí zdravotnických služeb jako svobodné povolání (tj. jako služeb podnikatelských) –Také zde jsme svědky kritické reflexe, diskuse o postavení veřejných služeb v EU a v jejím právním rámci –Zelená kniha veřejných služeb přichází až mnohem později 33

34 Vývoj zdravotního stavu Skutečný vývoj zdravotního stavu vykazuje při mezinárodním srovnání, ale i uvnitř států značné rozdíly (viz přednášky o měření zdravotního stavu a o nerovnostech) Nerovnosti jsou doloženy zejména s využitím demografických ukazatelů (střední délka života, úmrtnost) Největší rozdíly jsou patrné při srovnání mezi světadíly. Ve střední a východní Evropě existující výrazné rozdíly především mezi Ruskem a ostatními státy (viz následující grafy) Rozdíly jsou způsobeny odlišným vývojem determinant zdraví ve srovnávaných státech (např. alkohol v Rusku, růst jeho spotřeby v 90. letech). 34

35 Vývoj zdravotního stavu 35

36 36

37 37

38 Financování a úhrady služeb Financov á n í –Implementace systémů zdravotního pojištění –Vymezení rozsahu poskytovaných služeb –Problém šedé ekonomiky, neformálních plateb „ N á kup “ služeb (purchasing) –Nákladově efektivní nákup služeb? –Úhrady vztažené k produkci poskytovatelů služeb 38

39 39

40 40

41 41

42 42


Stáhnout ppt "Zdravotní politika (JSM601), ZS 2009 UK, Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Petr Háva konzultační hodiny, středa."

Podobné prezentace


Reklamy Google