Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots Petr Macek Faculty of Social Studies Masaryk university Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots Petr Macek Faculty of Social Studies Masaryk university Brno,"— Transkript prezentace:

1 Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots Petr Macek Faculty of Social Studies Masaryk university Brno, Czech Republic

2 Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots The reported study is a part of an international project on language and social representations of responsibilities and entitlements. It was designed to investigate the importance and meaning of responsibility as an important attribute of well-being of the individual. We analyzed data of respondents from the Czech Republic and Scotland.

3 The aim of the present study is answer the following three questions: Are different aspects of responsibility perceived as important for well-being of the individual? With what social, political and economic terms are different aspects of responsibility semantically associated? Is an importance and meaning of various aspects of responsibility different for adolescents and young adults from two different European countries?

4 Different aspects of responsibility -responsibility for yourself -commitment -responsibility toward others -legal responsibility All these aspects of responsibility represent an important building stones of identity formation during adolescence and during period of emerging adulthood (Erikson, 1968; Marcia, 1975; Arnett, 2004)

5 Different aspects of responsibility Commitment Key concept in regard to identity achievement (Marcia, 1975). Four possible statuses: -Diffusion (no commitment, no exploration) -Foreclosure („commitment“ without exploration) -Moratorium (no or weak commitment, exploration or experimentation) -Identity achievement (commitment, exploration)

6 Different aspects of responsibility Responsibility toward others -an important aspect of „intimacy“ as developmental task of young adulthood (Erikson, 1968), -responsibility towards parents and other authorities

7 Different aspects of responsibility Legal responsibility -general attribute of adulthood -improving a feeling of citizenship

8 Sample and Instrument The total sample included 200 Czechs and 196 Scots. Both national samples were selected from two age-groups, 16-18 and 19-21 years old, 50 % of males and 50 % of females in each sample. Different aspects of responsibility (self-responsibility, responsibility for others, commitment, legal responsibility) were among 34 terms, which were evaluated with respect to well-being of the individual. Respondents were asked to indicate their importance.

9 Results At first, subjective importance of different aspects of responsibility are compared. Multivariate significant effects (MANOVA) of culture(F = 2.75; p =.028) was found. More concretely, effect of culture was found for commitment (F = 5.97; p =.015) and for responsibility to others (7.80; p =.005). Moreover, significant interactions of age and culture were found for -Commitment (F = 4.40; p =.05) -Responsibility to yourself (F = 6.01; p =.015) -Responsibility to others (F = 4.18; p =.040)

10 An importance of terms in regard to the well-being of individual OrderScotsMCzechsM 1 Freedom5,58 Freedom5,76 2 Indiv. rights5,47 Justice5,66 3 Equality5,46 Security5,59 4 Justice5,42 Human rights5,59 5 Human rights5,41 Individual rights5,50 6Responsibility to yourself5,29 Trust5,48 7 Trust5,23 Certainty5,45 8 Law and order5,19 Law and order5,40 9 Responsibility to others5,08 Responsibility to yourself5,24 10 Security5,04 Equality5,02 11 Democracy4,90 Morality4,95 12 Commitment4,84 Cooperation4,90 13 Society4,81 Democracy4,87 14 Cooperation4,81 Self interest4,87 15 Self-interest4,80 Society4,84 16 Morality4,77 Responsibility to others4,81 17 Individualism4,69 Solidarity4,66 18 Legal responsibility4,59 Social cohesion4,58 19 Social cohesion4,54 Commitment4,56 20 National identity4,50 Tradition4,42 21 Public interest4,48 Legal responsibility4,42 22 Local community4,46 National identity4,14 23 Certainty4,46 Market economy4,14 24 Tradition4,34 Local community4,13 25 Solidarity4,30 Public interest4,12

11

12

13

14 Shrnutí výsledků I když rozdíly nejsou velké, v Čechů a Skotů jsme získali odlišné výsledky U Skotů můžeme zaznamenat, že důležitost commitment, responsibility to others and responsibility to yourself se zvyšuje s věkem:mladí dospělí ji prezentují ve vyšší míře než adolescenti U Čechů takový trend zjištěn nebyl: skupiny mladších starších respondentů se od sebe v podstatě neliší Znamená to, že dospělost a zralost u nich nastupuje později?

15 Secondly, we looked for relations between responsibility and other concepts, které byly posuzovány jako důležité pro well- being jednotlivce. Hierachical cluster analysis was used to describe významové souvislosti mezi jednotlivými aspekty zodpovědnosti a dalšími hodnocenými pojmy

16

17

18 Results U mladších Čechů (adolescentů) zjišťujeme, že commitment, zodpovědnost vůči druhým a zodpovědnost vůči sobě je významově velmi blízko. Těsně se propojuje s důležitostí morálky a se zameřením na sebe sama. U starších Čechů (emerging adults) se se jednotlivé aspekty zodpovědnosti již více významově diferencují – zodpovědnost za sebe sama se odděluje a propojuje s takovými charakteristikami, jako je jistota, důvěra, pocit bezpečí a spravedlnosti. Zodpovědnost vůči druhým souvisí úzce se důležitostí spolupráce a kooperace. Také závazek patří do stejného významového clusteru, i když je napojen již volněji. Právní zodpovědnost se sdružuje s pojmy, které nemají takovou osobní důležitost pro subjective well-being a které spíše vyjadřují atributy společnosti než jednotlivce.

19

20

21 Results U Skotů je zodpovědnost vůči sobě samémuvýznamově jasně oddělena od ostatních aspektů zodpovědnosti – zřejmé je to jak u adolescentů, tak u mladých dospělých. Propojuje se s důvěrou, svobodou, lidskými právy, pocitem bezpečí a spravedlnosti. Mladší Skoti (adolescents) mají další aspekty zodpovědnosti (commitment, zodpovědnost vůči druhým, legal responsibility) významově blízko sebe, starší Skoti (young adults) zde významově více diferencují. Těsná významová vazba zůstává mezi commitment a zodpovědností vůči druhým, podobně jako u jejich českých vrstevníků je úzce spojena s důležitostí spolupráce. Význam právní zodpovědnosti se jasně odděluje a propojuje se s důležitostí osobních zájmů a s individualismem.

22 General conclusions Výzkum ukázal, že u mladých lidí je důležité posuzovat důležitost a význam zodpovědnosti v konkrétním kulturním a společenském kontextu. I když rozdíly mezi obě národnostmi nejsou příliš velké, výsledky ukazují, že zodpovědnost je vnímána jako důležitější atribut pocitu pohody jednotlivce ve větší míře u Skotů než u Čechů. Různé aspekty zodpovědnosti jsou vnímány diferencovaněji u mladých dospělých než u adolescentů – tento rozdíl je patrný hlavně u Čechů U mladých dospělých jsou významový kontext zodpovědnosti za sebe sama velmi podobný u obou národností: sodpovědnost for yourself souvisí se svobodou, spravedlností, důvěrou, rovněž s důležitostí lidských práv a law and order. Zodpovědnost za druhé úzce souvisí s významem commitment, se solidaritou a kooperací, and morality. U Čechů jsou významově blízko také equality, u Skotů taková významová souvislost není


Stáhnout ppt "Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots Petr Macek Faculty of Social Studies Masaryk university Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google