Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika OA na MU a střípky ze světa Open Access Miroslav Bartošek MU Brno, Ústav výpočetní techniky – KIC MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika OA na MU a střípky ze světa Open Access Miroslav Bartošek MU Brno, Ústav výpočetní techniky – KIC MU"— Transkript prezentace:

1 Politika OA na MU a střípky ze světa Open Access Miroslav Bartošek MU Brno, Ústav výpočetní techniky – KIC MU bartosek@ics.muni.cz

2 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 2 1.Politika a vývoj OA na MU 2.Predátoři – hrozba pro OA? 3.Střípky ze světa OA

3 Politika a vývoj OA na MU

4 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 4 Zavádění OA na MU  1.9.2006 – OA archiv studentských kvalifikačních prací  MU jako první VŠ v ČR zveřejňuje práce volně na internetu  právní podklad – novela VŠ zákona  první OA repozitář MU (aktuálně 75.372 plných textů, z toho 46.300 OA)  11.10.2010 – MU podepsala Berlínskou deklaraci  morální závazek podporovat/prosazovat principy OA, nebýt jen černým pasažérem  OA v dlouhodobém záměru MU 2011-2015  technická implementace repozitáře (nad evidencí publikací v IS MU)  22.08.2011 – směrnice rektora MU k repozitáři  první interní univerzitní legislativa  povinnost zaměstnanců ke vkládání zaměstnaneckých děl  1.1.2012 – institucionální repozitář MU  zahájeno oficiální vkládání prací do repozitáře; ALE: podzim 2012 – ostré spory  1.3.2013 – novelizovaná směrnice k repozitáři – krok vzad  rozhodnutí o povinnosti/dobrovolnosti vkládání přeneseno na vedení fakult  http://akad.rect.muni.cz/cs/repozitar-mu http://akad.rect.muni.cz/cs/repozitar-mu

5 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 5 Směrnice MU 7/2011 Účinnost od 1.1.2012  návaznost na Směrnici o duševním vlastnictví MU  Zaměstnanci MU  povinnost vkládat publikovaná zaměstnanecká díla – do 6 měsíců (existující v textové podobě - listinné či elektronické)  oprávnění rozhodnout o rozsahu zveřejnění díla (tam, kde MU nevykonává majetková práva – články)  počínat si tak, aby nebyla dotčena ochrana  informací chráněných zvláštním zákonem + obchodního tajemství  oprávněných zájmů třetích stran (nakladatelů)  Nejen díla vědecká (indikátor peer-reviewed) ale i jiná  e-learning, zprávy, multimediální, …, soukromá  ne VŠ-kvalifikační práce + habilitační – jsou v theses.cz

6 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 6 Zaměstnanecké dílo  Zaměstnaneckým dílem je dílo, které bylo vytvořeno zaměstnancem MU ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k MU (např. akademickými pracovníky vytvořené studijní materiály pro výuku, vytvoření díla bylo přímo zadáno jako pracovní úkol, dílo bylo vytvořeno pro projekt MU, na kterém má autor - třeba i student MU - pracovní úvazek apod.)  ZD, u kterých se MU vzdala výkonu majetkových práv  články v odborných časopisech a sbornících konferencí  autor sám vyjednává s vydavatelem (licenční smlouva)  autor sám vkládá a sám nastavuje v repozitáři rozsah zpřístupnění díla  ZD, u kterých MU vykonává majetková práva  knihy a další (kromě viz výše)  licenční smlouvu s vydavatelem uzavírá MU (resp. příslušné HS)  autor vkládá dílo do repozitáře, a navrhuje rozsah zpřístupnění díla – to podléhá následnému schválení HS

7 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 7 Workflow autor zaměstnanecké dílo Publikační záznam (RIV) Repozitář - vložení souboru - nastavení přístupu článek | ostatní IS MU vydavatel HS MU schválení přístupu koordinátor-HS zaměstnanecké dílo MU vykonává m-práva čtenář

8 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 8 Repozitář MU po roce… Statistiky k 8.10.2012  915 výsledků v repozitáři (702 s plným textem)  145 FF, 141 PřiF, 132 LF, 121 PedF  89 % zaměstnanecká díla, 11 % soukromá díla  ale 3900 publikačních záznamů v IS MU, z nich  463 v repozitáři (jen 11,9 %)  915 výsledků v repozitáři  článek v odborném periodiku 37,4 %  příspěvek ve sborníku24,0 %  kapitola v knize 8,4 %  konferenční abstrakt 7,0 %  odborná kniha 6,0 %  další prezentace na konferenci 4,4 %  vyžádaná přednáška 3,0 %

9 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 9 Repozitář MU – vývoj  Směrnice 7/2011  pomalý rozjezd v plnění repozitáře  k 30.4.2013: 2587 souborů (934/605 článků časop/sborník)  Ale: odpor vedení některých fakult (PřiF, LF)  zpochybnění repozitáře - ostré spory  „autoři MU se dostanou na černou listinu vydavatelů, nebudou moci publikovat v prestižních časopisech“  polemika Leichman-Bartošek v muni.cz  Novelizace směrnice - Směrnice 4/2013 (účinnost od 1.3.2013)  fakulty si samou rozhodnou, zda repozitář povinně či dobrovolně  povinnost: PedF  dobrovolnost: FI, PraF, ESF, FSS, FSpS  nerozhodnuto: FF, LF; PřiF-bojkot?

10

11

12 Závěr „pro“ Závěr „proti“

13 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 13 Argumenty odpůrců  Další zbytečná neproduktivní zátěž vědců  Nejasné právní záležitosti – vědci na černé listině  OA je hračka, skuteční vědci potřebují kvalitní renomované časopisy  Špatná směrnice  vkládání ponechat na individuální dobrovolnosti  příliš široký záběr repozitáře (ne všechna zam.díla)  Vyhrocený spor  nesmiřitelné postoje  nehledá se konsensus ale lepší zbraň k potření protivníka

14 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 14 Jak dál?  Opatrný postoj vedení  Drobné krůčky  spolupráce s RMU – Odbor pro vědecké kvalifikace a kvalitu  smlouvy MU s významnými vydavateli  propagace a podpora využívání repozitáře  drobná osvěta k OA (kde se dá, hledání spojenců)  Diskusi přenést od vedení k vědecké obci (jak?)  Dlouhodobý záměr MU 2016-2020  Koordinovanější spolupráce na národní úrovni !?  centralizovaný rozvojový OA projekt VŠ na 2014?

15 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 15 IS MU – Publikace – vložením práce do repozitáře

16 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 16 https://is.muni.cz/auth/repozitar/https://is.muni.cz/auth/repozitar/ https://is.muni.cz/repozitar/https://is.muni.cz/repozitar/

17 Predátoři – hrozba pro OA?

18 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 18 Predátorské časopisy/vydavatelé Zneužití myšlenky gold-OA k nekalému podnikání/parazitování  Podvodné „vědecké“ časopisy založené primárně k vybírání autorských poplatků a generování zisku (scam OA journals)  žádné či jen fiktivní recenzní řízení  nízká či žádná bariéra k publikování (pochybné práce)  nedodržování publikačních standardů, žádná garance  minimální či záporný přínos pro šíření vědeckých poznatků  jde jen o kšeft (Indie, Pakistán, Nigérie, USA, …)  Analogie k zneužití e-mailu – problém spamu  Jak poznat predátorské vydavatele/časopisy?  OASPA [OA Scholarly Publishers Association] – pravidla chování  Jeffrey Beall, knihovník Univ of Colorado, Denver USA  seznam potenciálních predátorských vydavatelů/časopisů http://scholarlyoa.com/publishers/  kritéria pro rozpoznání predátorů  Systémové řešení zatím chybí (predátor časopisy, konference, podvržené e-maily…) Gold OA - není všechno zlato, co…

19 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 19 Beallova kritéria - ukázka  Editor and Staff  The journal does not identify a formal editorial / review board  Evident data exist showing that the editor and/or review board members do not possess academic expertise to reasonably qualify them to be publication gatekeepers in the journal’s field  Two or more journals have duplicate editorial boards (i.e., same editorial board for more than one journal)  Business Management  Has no policies or practices for digital preservation  Depends on author fees as the sole and only means of operation with no alternative, long-term business plan for sustaining the journal through augmented income sources  Begins operations with a large fleet of journals, often using a template to quickly create each journal’s home page  Integrity  Other

20 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 20 Projevy predátorů  Agresivní e-mailové spamy  verbování autorů  články do časopisů, příspěvky na konference  účast na pochybných konferencích  pozvání jako key-note speaker na konferenci  po nalákání – (uhlíři) ZAPLAŤ!  Matení vědců  parazitování na známých jménech  známí vědci v redakčních radách (sami o tom neví)  zavádějící názvy časopisů a konferencí (Entomology 2013 -> Entomology-2013)  zvaní do fiktivních redakčních rad, …

21 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 21 From: Editor To: mfkb86@cableone.net Subject: Manuscript submission Dear Author, SJP is a broad-base open access journal publisher. We cover all areas of scientific researches, humanities, social sciences and behavioral sciences. And we welcome the submission of manuscript(s) with a significance and scientific excellence, and we will publish: 1. Original articles in basic and applied research 2. Case studies 3. Critical reviews, surveys, opinions, commentaries and essays SJP is indexed by well recognize international database such as Google Scholars, Gale Cengage Learning, Serial Solutions, Ulrich Periodical and Others. Our objective is to inform author(s) of the decision on their manuscript(s). Submit your article directly to our office email at CONTACT US VIA E-MAIL FOR MORE ENQUIRIES ON I. How to Submit Manuscript II. Information on Our Website III. Instructions for Authors IV. Publication Fee/Charges Regards, Editorial Office You are receiving this email because of your relationship with SJP. If you do not wish to receive any more emails, simply reply "STOP "

22 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 22 Nárůst predátorů  Beall’s blacklist  2010: 20 pred-vydavatelů, 2013: 300 !!  současný odhad – až 4 000 predátorských časopisů? Příklady (zjevných?) predátorských vydavatelů  Omics Group  250 časopisů!  Academic and Scientific Publishing  Academic Journals  American Society for Science and Engineering  International Journals of Scientific Research  Open Research Society  Science Publishing Corporation  ?? Hindawi Publishing Corporation (Egypt, 538 časopisů) – nejasné…

23

24 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 24 Hrozba pro OA/vědu?  Predatory open-access publishers threaten to erase the line that divides science from nonscience. By accepting pseudoscientific articles that outwardly appear legitimate but whose methodologies are unsound, bogus publishers gratuitously confer the imprimatur of science. As this trend continues, we may lose the ability to easily separate the real science from the fake. Jeffrey Beall, Predatory Publishing. The Scientist, August 1, 2012 http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32426/title/Predatory-Publishing/

25 Střípky ze světa OA

26 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 26 Zajímavosti…  OA na stránkách prestižních vědeckých časopisů (Nature, Science, CACM) Nature – Special Issue: The Future of Publishing http://www.nature.com/news/specials/scipublishing/index.html http://www.nature.com/news/specials/scipublishing/index.html  USA: petice za OA (We the People) a vládní memorandum (22.2.2013) Memorandum directs those with more than $100 million in research and development expenditures to develop plans to make the results of federally-funded research publically available free of charge within 12 months after original publication. In addition to addressing the issue of public access to scientific publications, the memorandum requires that agencies start to address the need to improve upon the management and sharing of scientific data produced with Federal funding. Each agency shall submit its draft plan to OSTP within six months of publication of this memorandum. https://petitions.whitehouse.gov/response/increasing-public-access-results-scientific- research https://petitions.whitehouse.gov/response/increasing-public-access-results-scientific- research  BOAI10 – 10.výročí BOAI a doporučení pro dalších 10 let (12.9.2012) Today we’re no longer at the beginning of this worldwide campaign, and not yet at the end. We’re solidly in the middle, and draw upon a decade of experience in order to make new recommendations for the next ten years. We reaffirm our confidence that “the goal is attainable and not merely preferable or utopian.” Nothing from the last ten years has made the goal less attainable. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

27 M.Bartošek: Politika OA na MU Otevřené repozitáře, VUT Brno 2013 27 Zajímavosti (2)  Episciences Project Mathematicians hope to show that researchers can organize the peer review and publication of their work at minimal cost, without involving commercial publishers. They plan to launch a series of free open-access journals that will host their peer-reviewed articles on the preprint server arXiv ("arXiv overlay journals„, „epijournals“). Many researchers claim that they already do most of the work involved in publishing their research. At no cost, they type up and format their own papers, post them to online servers, join journal editorial boards and review the work of their peers. By creating journals that publish links to peer- reviewed work on servers such as arXiv the community could run its own publishing system. http://gowers.wordpress.com/2013/01/16/why-ive-also-joined-the-good-guys/ http://gowers.wordpress.com/2013/01/16/why-ive-also-joined-the-good-guys/  Open Access Archivangelism – Stevan Harnad blog a studnice článků/analýz předního evangelisty (green) OA http://openaccess.eprints.org/ http://openaccess.eprints.org/  OA Directory Being an advocate is much easier to do when you know that there are others with you with the same goals. http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page  Pavla Rygelová – novinky Open Access http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-access/ http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-access/


Stáhnout ppt "Politika OA na MU a střípky ze světa Open Access Miroslav Bartošek MU Brno, Ústav výpočetní techniky – KIC MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google