Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _10 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Vláda Karla IV. Anotace: Žáci se seznámí s vývojem našich zemí za Karla IV., vznikem univerzity, rozšířením Prahy, povýšením biskupství na arcibiskupství, atd. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

2 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

3 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Opakování Kdy a jak vymřeli Přemyslovci? Kteří panovníci bojovali o český trůn? Který rod nastoupil na český trůn v roce 1310? Proč za panování Jana Lucemburského vzrostla moc české šlechty? Komu je připisována památná věta – „Toho, Boh dá, nebude, aby český král z boje utíkal? Při jaké příležitosti ji údajně Jan Lucemburský vyřkl? VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

4 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Po smrti Jana Lucemburského nastupuje na trůn jeho nejstarší syn Karel IV. Jaké jméno dostal Karel při narození? Václav Kdo byla jeho matka? Eliška Přemyslovna, dcera Václava II. a sestra posledního Přemyslovce Václava III. Kde byl Karel vychováván od roku 1323? Na dvoře francouzského krále. Jak přišel ke jménu Karel? Získal ho při biřmování po svém kmotru – francouzském králi Karlovi IV. Sličném. Na francouzském dvoře se seznámil se svou první manželkou Blankou z Valois, neteří fr. krále. Versailles VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

5 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
V Čechách působil už za vlády otce a roku 1334 dostal titul markrabě moravský. Kromě titulu krále českého získal i titul římského krále a v roce 1355 byl korunován v Římě na římského císaře, označení čtvrtý pochází z tohoto titulu. Přestože v Čechách narazil na potíže kvůli snaze vykoupit zastavený královský majetek, podařilo se mu upevnit svou moc na úkor české šlechty. České království se stalo nejen základem rodového lucemburského panství, ale i středem Svaté říše římské. Za své sídlo si zvolil Prahu. Praha VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

6 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Gotika rozeta S Karlem IV. do Čech přichází gotický styl. V které zemi se gotika zrodila? Ve Francii Které stavební prvky jsou charakteristické pro tento styl? lomený oblouk, žebrová klenba, vnější opěrný systém zdobený fiálami a chrliči, rozeta (kruhové okno) -> stavby vyšší a méně mohutné než románské Kteří významní architekti u nás působili v této době? katedrála Žebrová klenba Matyáš z Arrasu Petr Parléř VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

7 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Nové Město pražské Rozšířil Prahu o Nové Město pražské s prostornými tržišti a širokými ulicemi. Vznikl Koňský (dnes Václavské náměstí), Dobytčí (dnes Karlovo náměstí) a Senný trh . Novoměstská radnice na Karlově náměstí VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

8 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Hladová zeď je opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech postavit Karel IV., aby zesílil městské opevnění. Hladová zeď Zdi se začalo říkat „Hladová“ až za hladomoru v roce V té době na stavbě pravděpodobně našla obživu část nezaměstnané městské chudiny. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

9 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Kamenný most Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala za příznivé konstelace hvězd , v 5 hodin a 31 minut pod záštitou krále Karla IV. Datum odpovídá sledu lichých čísel od jedné do devíti a zpět. Byla dokončena v roce 1402. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

10 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Pražské arcibiskupství Papež Kliment VI. (bývalý Karlův vychovatel na fr. dvoře) povýšil pražské biskupství 1344 na arcibiskupství (prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic). VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

11 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Katedrála sv. Víta byla zahájena stavba metropolitní katedrály sv. Víta. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). Dekretem z roku 1997, k tisíciletému výročí smrti sv. Vojtěcha, byla katedrála zasvěcena sv. Vítu, Václavovi a Vojtěchovi. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

12 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Pražský hrad Už ve 30. l. 14. st. Začala přestavba královského paláce podle vzoru francouzských paláců. Bylo přestavěno románské patro a palác byl rozšířen arkádami směrem do hradu, které tak umožnily vybudování dalšího rozměrného reprezentačního patra. Zde se nacházel především tzv. Velký sál, předchůdce Vladislavského a palácová arkýřová kaple, jejíž zbytky je možno spatřit v jižním zdivu Vladislavského sálu. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

13 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Hrad sloužil jako pevnost, která měla chránit korunovační klenoty Svaté říše římské a zemí Koruny české. Mistr Theodorik, dvorní malíř Karla IV., provedl celkovou unikátní výzdobu kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, se 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami. Karlštejn VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

14 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Koruna byla ozdobena 20 perlami a 96 drahokamy (safíry, smaragdy, rubíny a spinely). Jeden ze safírů je třetím největším na světě. České korunovační klenoty se používaly při korunovaci českých králů. Nejstarší součástí souboru je Svatováclavská koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. při příležitosti své korunovace českým králem. Ostatní předměty se staly součástí později. VY 32 INOVACE 10 Vláda Karla IV. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

15 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
V politice dával Karel IV. přednost vyjednávání před zbraněmi. Sňatky, smlouvami a koupěmi rozšířil české království o další území (zbytek Slezska, Lužici, Branibory). Dohromady spojovala tato území panovníkova osobní moc, vyjádřená korunou. Stát se nazýval Koruna česká. Korunu českou právně ustanovil Karel IV. na obranu před zneužitím královské moci – státní celek oficiálně patřil české, tzv. Svatováclavské koruně. Král si mohl korunu, a tím i vládu nad svou zemí, jen vypůjčit od sv. Václava. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

16 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Sňatky mž. Blanka z Valois (1316 – 1348) -> dcery Markéta a Kateřina, zemřela na tuberkulózu 2. mž. Anna Falcká (1329 – 1353) -> syn Václav zemřel ve 2 letech 3. mž. Anna Svidnická (1339 – 1362) -> dcera Alžběta, syn Václav (IV.), zemřela po porodu třetího dítěte (syna) společně s ním 4. mž. Alžběta Pomořanská (1347 – 1393) -> Anna, Zikmund Lucemburský, Jan Zhořelecký, Markéta mladší, Karel a Jindřich zemřeli jako batolata VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

17 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Václav IV. Nejstarší Karlův syn se narodil v Norimberku (až v třetím manželství s Annou Svidnickou). Šťastný otec věnoval zdejšímu chrámu Panny Marie 16 hřiven zlata = váha novorozence (něco přes 4 kg). Norimberský hrad VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

18 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Další synové Karlovi se narodilo celkem 8 synů – v druhém manželství syn Václav (1350 – 1351), z třetího manželství měl Václava IV. a syna, jenž zemřel při porodu, z čtvrtého manželství Zikmunda Lucemburského, Jana Zhořeleckého a syny Karla (1372 – 1373) a Jindřicha (1377 – 1378). S francouzskou komtesou měl ještě levobočka Guillauma (Viléma). VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

19 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Vzdělanost císaře obdivoval i italský renesanční básník Francesco Petrarca. Karel uměl číst a psát, ovládal 5 jazyků (češtinu, italštinu, latinu, němčinu, francouzštinu). V životopisu Vita Caroli se prolínají osobní prožitky s císařovým veřejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální úvahy. -> kniha měla posloužit kralevici Václavovi jako určitý model panovnického chování. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

20 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Karlova univerzita Byla založena Karlem IV. v roce 1348, jde o nejstarší univerzitu ve střední Evropě. Je však jen jednou z 10 univerzit, které Karel založil během své vlády. Aula Karolina VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

21 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Studenti se mohli vzdělávat na 4 fakultách – artistické (svobodných umění), teologické, lékařské a právnické. Karlova univerzita VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

22 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Zlatá bula Karla IV. či aurea bulla byla vydána roku 1356 jako nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské. Platila až do jejího zániku v roce 1806. Potvrzovala výjimečné postavení českého krále v rámci říše. Podle čeho začaly být listiny ve středověku označovány bulami? Bula – původně označovala pečeť na listinách právního charakteru VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

23 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Význam Karla IV. byl obrovský – za jeho vlády se z Českého království stalo moderní centrum Evropy, Praha se stala sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. České království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Proto je nazýván Otcem vlasti. Poprvé ho tak nazvali už při pohřební řeči. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

24 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Karla trápila ve vyšším věku dna. Kritickou se však stala zlomenina krčku stehenní kosti, která ho upoutala na lůžko. V důsledku toho v sobotu skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce na zápal plic. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

25 Vláda Karla IV. (1346 – 1378) zápis
1346 – Karel se ujímá vlády po svém otci Janu Lucemburském jako císař římský, král český Z Českého království se stalo centrum Evropy, Praha byla sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. Do Čech přichází gotický styl z Francie. Vybudováno: Nové Město pražské, Karlův most, hrad Karlštejn (pevnost na ochranu korunovačních klenotů -> vyrobena Svatováclavská koruna), přestaven Pražský hrad, Hladová zeď, katedrála sv. Víta 1344 – povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství 1348 – založena Karlova univerzita (nejstarší univerzita ve střední Evropě) K zemím Koruny české patří kromě Čech a Moravy i Lužice a Slezsko. Karel však získal pro své potomky i Braniborsko a Zhořelecko. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

26 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Socha Karla IV. - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Sova Versailles Praha Rozeta Katedrála Žebrová klenba Novoměstská radnice – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Věž Novoměstské radnice - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Zeď Karlův most - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Schody na Karlův most z Kampy - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Arcibiskup Katedrála sv. Víta Pražský hrad Hrad Koruna VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.

27 VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Svatební dort Mimino ležící Norimberský hrad Mimino sedící Mimino klečící Mince s Karlem IV. Aula Karolina– soukromý archiv fotografií autorky prezentace Zapečetěná listina Socha Karla IV. z Karolina - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Hrob VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV."

Podobné prezentace


Reklamy Google