Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická."— Transkript prezentace:

1 Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze AT konference, 11. dubna 2011

2 Obecná charakteristika sex. pracovníka.
Obsah prezentace Vymezení pojmů. Obecná charakteristika sex. pracovníka. Šedá zóna; status quo – de lege lata a de lege ferenda. Deklarace a viktimizace. Užívání drog sexuálními pracovníky. Jeden z mála – výzkum. Diskuse a závěr. Prostituce a drogy

3 Vymezení pojmů Droga – omamná nebo psychotropní látka (přílohy č. 1 – 7 zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů); nikoli legální drogy. Prostituce – poskytování sexuálních služeb (obvykle manuální stimulace, orální sex, pohlavní styk nebo anální sex) za úplatu, dar nebo jakoukoli jinou protihodnotu – sexuálním pracovníkem. Prostituce a drogy

4 Veřejné zdraví – co to je?
Vymezení pojmů Veřejné zdraví – co to je? Široký pojem – koupání ve volné přírodě, strategie hlukové mapy, zdravotní ústavy, pravidla základní hygieny po záplavách, mezinárodní zdravotnický řád, … Užší pojem – EU – prevence nemocí, včetně drogové závislosti. Prostituce a drogy

5 úhrada poskytovaná zákazníkem (peněžitá, hmotná, výhody),
Charakteristika Chování sexuálního pracovníka, které má pro klienta sexuální význam a směřuje k uspokojení jeho přání a potřeb, úhrada poskytovaná zákazníkem (peněžitá, hmotná, výhody), neutrální citový vztah. Prostituce a drogy

6 Přístupy státu k prostituci
Reglementační – stát se snaží o určitou formu „kontroly“ prostituce, a de facto se stává „spoluorganizátorem“ prostituce (? je tedy stát pasákem?). Aboliční – státní instituce se zaměřují na průvodní jevy prostituce, jako je obchod se ženami nebo kuplířství, a problém prostituce zůstává zpravidla neřešen. Prostituce a drogy

7 Přístupy státu k prostituci
Represivní – prostituce je považována za společensky nežádoucí jev, v některých státech i za trestnou činnost, a pokud existuje, tak jen ilegálně. Prostituce a drogy

8 Společenský přístup Morální – děvka, kurva, to se nedělá… (chybí mužský ekvivalent). Sociální – příležitosti ve společnosti (pro muže i ženy). Trestně právní – neostrá hrana s kriminologickými faktory. Zdravotní – šíření různých onemocnění (STI). Prostituce a drogy

9 Legislativa – drogy § 283 - § 287 tr. zákoníku
V úvahu přicházející – nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283). Prostituce a drogy

10 Legislativa – sexuální průmysl
zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí (§ 15). Česká republika ratifikovala ( ) k Mezinárodní úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného (úmluva nebyla nikdy publikována ve Sbírce zákonů). zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 6). Prostituce a drogy

11 Šedá zóna prostituce Česká republika – paranoia a pokrytectví.
Prostituce neexistuje, tento problém nemáme – státní správa (a co samospráva?, přesun odpovědnosti na NGO). Neexistence pravidel, ochrany, bezpečí; nemohoucnost/obava/problém odvolávat se na zákony. Prostituce a drogy

12 Závazná smlouva pro obě strany (byť konkludentní).
Obchodní vztah? Závazná smlouva pro obě strany (byť konkludentní). Ochrana sexuálního pracovníka i klienta. Lege artis – forma. Realita bez fikce. Prostituce a drogy

13 Kriminalizace? (Ano či ne?) Šedá zóna? (Ano či ne?)
Do dál? Kriminalizace? (Ano či ne?) Šedá zóna? (Ano či ne?) Registrace? (Dobrovolnost? Souhlas?) Regulace? (Daně? Živnost?) Prostituce a drogy

14 Dobrovolnost? Souhlas? Profesionální přístup sexuálního pracovníka (práva a povinnosti jako u jiného živnostenského oprávnění). Ano, chci to dělat! Rovnice: registrovaný sexuální pracovník → klient. R-R: Češi 90%, ¾ lidé ze sousedství; 42% prof. – osamělé samoživitelky. Prostituce a drogy

15 Nedobrovolnost! Obchod.
Ochrana sex. pracovníka (OČTŘ)? Rizika na sexuální scéně? Možnosti abstraktní registrace? Prostituce a drogy

16 Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy (2008).
De lege ferenda Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy (2008). Regulace prostituce – podmínky nabízení a vykonávání prostituce; provoz zařízení k vykonávání prostituce. Přímý a dobrovolný fyzický kontakt sexuální pracovník → klient. Prostituce a drogy

17 Omezená doba oprávnění.
Obecní úřad. Veřejná listina. Podmínky (§ 3 odst. 2). Omezená doba oprávnění. Prostituce a drogy

18 Zdravotní způsobilost
Posudek zdravotní způsobilosti. Seznam nemocí vylučujících zdravotní způsobilost. Druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek. Prostituce a drogy

19 Daná pro sexuálního pracovníka. Průkaznost oprávnění.
Práva a povinnosti Daná pro sexuálního pracovníka. Průkaznost oprávnění. Kdo může být provozovatel zařízení. Správní delikty. Prostituce a drogy

20 Nejedná se o právní dokument. Vychází z mezinárodních smluv OSN.
Deklarace Brusel, 2005. Nejedná se o právní dokument. Vychází z mezinárodních smluv OSN. Prostituce a drogy

21 Právo každého na život, svobodu a osobní bezpečnost.
Deklarace – článek 1 – 4 Právo každého na život, svobodu a osobní bezpečnost. Právo na ochranu před svévolným narušováním soukromí, rodinného života, domova, korespondence a útoky na čest a dobrou pověst. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a psychického zdraví. Právo na svobodu pohybu a pobytu. Prostituce a drogy

22 Deklarace článek 5 – 7 Nikdo nesmí být držen v otroctví, nucené práci či nevolnictví. Každý má právo na stejnou právní ochranu a ochranu před diskriminací a jakýmkoli druhem podněcování k diskriminaci, založeného na příslušnosti k pohlaví, rase, občanství a sexuální orientaci. Každý má právo vstoupit do manželství a založit si rodinu. Prostituce a drogy

23 Právo na pokojné shromažďování a spolčování.
Deklarace článek 8 – 10 Každý má právo na práci, na svobodnou volbu povolání a spravedlivé a příznivé pracovní podmínky. Právo na pokojné shromažďování a spolčování. Každý má právo opustit jakoukoli zemi včetně své vlastní a právo vrátit se do vlastní země. Prostituce a drogy

24 Každý má právo hledat azyl a nikdo nesmí být zneuctíván.
Deklarace článek 11 a 12 Každý má právo hledat azyl a nikdo nesmí být zneuctíván. Každý má právo podílet se na kulturním a veřejném životě. Prostituce a drogy

25 Viktimizace a trestné činy
Potencionální riziko stát se obětí. Oběť není totožná s poškozeným v trestním řízení. Znásilnění (§ 185), Sexuální nátlak (§ 186), Pohlavní zneužití (§ 187), Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190), Šíření pornografie (§ 191), Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192) a Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193). Prostituce a drogy

26 Další trestné činy § 152 – šíření nakažlivé lidské nemoci (úmysl), § 153 (nedbalost). § 155 – ohrožení pohlavní nemocí. § 159 – nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy; se souhlasem (§ 160). § 161 – pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství a § 162 – svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství. Prostituce a drogy

27 Obchodování s lidmi (§ 168), Zbavení osobní svobody (§ 170),
Specificky … Obchodování s lidmi (§ 168), Zbavení osobní svobody (§ 170), Ohrožování mravní výchovy dítěte (§ 201), Omezení osobní svobody (§ 171), Svádění k pohlavnímu styku (§ 202), Vydírání (§ 175) a Kuplířství (§ 189). Prostituce a drogy

28 Viktimizace „klientů“
Loupež (§ 173), Vydírání (§ 175), Krádež (§ 205), Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207), Podílnictví (§ 214) a Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216). Prostituce a drogy

29 Prostituce a drogy – I. Jednou ze zásadních změn v organizaci sexuálních služeb za posledních 25 let je s vysokou mírou pravděpodobnosti rostoucí míra závislosti na drogách. Americké studie naznačují, že finanční prospěch kuplíře – dealera přibývá s tím, jak ubývá finanční prospěch kuplíře tradičního. V jistém smyslu drogová závislost nahradila fyzický nátlak jako prostředek uvěznění v sexuálních službách. Konečný výsledek se pro pouliční prostitutky nezměnil, stále musí odevzdávat většinu svých příjmů mužům, kteří nad nimi mají moc, finanční a sexuální nadvládu (May, 2002 in Vaníčková, 2007). Prostituce a drogy

30 Prostituce a drogy – II. užívání drog navozuje či odstraňuje zábrany a překážky prostituce/k prostituci. Zejména užívání amfetaminů je uváděno jako prostředek překonat řadu hodin věnovaných komerčnímu sexu. Užívání drog před zahájením prostituční dráhy, ale i užívání drog mezi osobami provozujícími prostituci je mnohem častější než v obecné populaci. Někteří jsou pod vlivem drogy ke komerčnímu sexu nuceni a pod jejím vlivem nuceni k setrvání (Cusick, 2002 in Vaníčková, 2007). Prostituce a drogy

31 Prostituce a drogy – III.
Zda je prostituce primárním důvodem k získání peněz na drogy je nepravděpodobné, nicméně je skutečností, že sex se stává někdy v prostituční scéně cenou např. za heroin nebo amfetamin (Vaníčková, 2007). Prostituce a drogy

32 Způsob užití podle typu prostituce (Grolmusová, 2008)
Užití drogy klub privát ulice jiné Celkový součet Ne 326 24 11 23 384 Ano 33 1 14 4 52 Ano i.v. 7 nezjištěno 2 10 V minulosti 25 26 Neuvedeno 91 15 118 482 38 44 590 Prostituce a drogy

33 Způsob užití – teritorium (Grolmusová, 2008)
Užití drogy Kraj ČR Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Ústecký Liberecký Moravsko-slezský Celkový součet Ne 351 7 12 4 3 384 Ano 33 8 1 52 Ano i.v. 9 nezjištěno 10 V minulosti 25 26 neuvedeno 106 118 524 18 11 590 Prostituce a drogy

34 Způsob užití podle věku (Grolmusová, 2008)
Užití drogy Věková skupina 21-25 let 26-30 let 31-35 let do 20 let včetně nad 35 let neuvedeno Celkový součet Ne 99 134 71 19 58 3 384 Ano 26 10 6 7 nezjištěno 52 Ano i.v. 5 4 1 V minulosti 11 31 24 21 12 18 118 165 183 101 41 84 16 590 Prostituce a drogy

35 Užití podle vzdělání (Grolmusová, 2008)
Užití drogy Věková skupina 21-25 let 26-30 let 31-35 let do 20 let včetně nad 35 let neuvedeno Celkový součet Ne 99 134 71 19 58 3 384 Ano 26 10 6 7 nezjištěno 52 Ano i.v. 5 4 1 V minulosti 11 31 24 21 12 18 118 165 183 101 41 84 16 590 Prostituce a drogy

36 Minimum zdrojových informací.
Výzkum v oblasti Minimum zdrojových informací. Problematická cílová skupina a problematické získávání informací. Určitá míra fabulace – strach (z kuplířů, z výsledků, z možných právních následků, …). Prostituce a drogy

37 Klientky R – R, teritoriálně – Praha.
Výzkumný vzorek Klientky R – R, teritoriálně – Praha. Nominační technika – náhodný výběr. Metodologie – polostrukturované interview. otevřené i uzavřené otázky; všechny otázky byly připraveny jako primární; i možnost sekundárních otázek (porozumění a zájem, případně očekávající mlčení u citlivých otázek). Prostituce a drogy

38 Klientky R – R Aktuálně se prostituci věnuje 8 respondentek z celkového výzkumného vzorku (10 respondentek). Jedna respondentka udává současné užívání drog (2 další respondentky podle kritéria minulého užívání, tedy minimálně 3 měsíce abstinence, patří také mezi současné uživatelky, ačkoliv udávají, že již 1 či 2 měsíce neužívají) a také provozování prostituce. Prostituce a drogy

39 Výzkum – I. Užívání nelegálních NL v současnosti nebo v minulosti uvedlo 6 z 10 respondentek. Ze 6 respondentek, které udaly užívání NL (v minulosti nebo současnosti) jen jedna pracuje v klubu (mezi užíváním NL a prostitucí není u ní kromě jednoho víkendového relapsu v práci asi před měsícem – jak klientka uvedla – zřejmá souvislost). Prostituce a drogy

40 Výzkum – II. Jedna pracuje v privátu (udává aplikaci šňupáním a orální aplikaci), ostatní (4) provozují (provozovaly) prostituci na ulici. Tři z nich udávají intravenózní užívání pervitinu, jedna aplikaci šňupáním. Je otázkou jaká je souvislost mezi provozováním pouliční prostituce a intravenózní aplikací. Prostituce a drogy

41 Výzkum – III. Z celkového počtu oslovených klientek byly dvě bývalé uživatelky a zároveň i bývalé prostitutky (tzn. že v současné době obě již neužívají – jedna 2 roky, druhá 15 let; obě již také prostituci neprovozují). Prostituce a drogy

42 Výzkum – IV. Jedna z těchto dvou respondentek nedává užívání do souvislosti s prostitucí (ačkoliv v rozhovoru sděluje, že získávala peníze na drogy mimo jiné i od přítele, který jí platil za sex). Oslovené respondentky pracující v klubu (3) užívání nelegálních NL negují. Jedna respondentka pracující v eskort servisu užívání NL také neguje. Prostituce a drogy

43 Kriminologické i viktimologické faktory v šedé zóně.
Výzkum – V. Výjimečný výzkum. Nezájem o danou oblast. Kriminologické i viktimologické faktory v šedé zóně. Prostituce a drogy

44 Kdo jsou klienti? Typický zákazník – muž, 35 let, ženatý (nebo má stálou partnerku) a rád riskuje. Neuvědomuje (nepřipouští) si riziko pro sebe, a i své blízké (R – R, 2008, s. 16). Prostituce a drogy

45 Definice veřejného zdraví
Veřejné zdraví je upraveno článkem 152 Smlouvy o Evropském společenství. Tento článek říká, že Společenství se ve svých aktivitách zaměří především na prevenci nemocí včetně drogové závislosti. Prioritou bude podpora výzkumu jejich příčin a způsobů šíření, stejně jako veřejná osvěta a vzdělání. Prostituce a drogy

46 Kriminologická a viktimologická rizika. Snižování úcty k právu.
Závěr Přítomnost drog. Co s tím? Jak dál? Kriminologická a viktimologická rizika. Snižování úcty k právu. Prostituce a drogy

47 Použitá literatura Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě. Grolmusová, L. (2008). Užívání nelegálních návykových látek mezi prostitutkami na území hl. m. Prahy. Praha: Univerzita Karlova. R – R (2008). Kdo chodí za holkama aneb zákazníci sexuálních pracovnic. Praha: R – R. Vaníčková, E. (2007). Dětská prostituce. Praha: Grada. Prostituce a drogy

48 Děkuji Vám za pozornost
Poděkování Děkuji Vám za pozornost Prostituce a drogy


Stáhnout ppt "Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická."

Podobné prezentace


Reklamy Google