Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické řízení informačních systémů VI-IX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické řízení informačních systémů VI-IX"— Transkript prezentace:

1 Strategické řízení informačních systémů VI-IX
Doc. Ing. B. Miniberger , CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2013 SRS II

2 Osnova přednášek Úvod do strategie řízení
IS/ICT v současném podnikatelském prostředí Faktory úspěchu a rizika neúspěchu IS Globální podniková strategie SWOT analýza Strategické řízení IS a informační strategie BPR – Business Process Rengineering Informační systémy - Nástroj strategického řízení Prezentace skupinových referátů SRS II 2

3 Podkladové a studijní materiály
Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Praha ISBN Voříšek, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Oeconomia, Praha (ISBN Scheer, A.-W.: ARIS – Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS Scheer ČR, Brno 2002, ISBN Kunstová, R. a kol.: Informatika pro ekonomy. Skripta VŠE, Oeconomica Praha ISBN Mallya T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Grada Publishing, Praha 2007, ISBN Charvát J.: Firemní strategie pro praxi. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN ČSN – Informace a konceptuální informace, dostupné za úhradu z SRS II 3

4 VI. Strategické řízení IS a IST
SRS II 4

5 Informační strategie Hlavní výstup strategického řízení IT
Jedna z dílčích strategií Navazuje na globální strategii Podpora pro realizaci cílů společnosti Co je optimální podpora SRS II

6 Pojetí strategického řízení IS/IT
Strategické řízení je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udržovat integritu IS/IT na pěti úrovních: Integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu Integrace podniku s okolím Integrace interních podnikových procesů Technologická integrace (datová, HW, SW, uživatelského rozhraní) Metodická integrace SRS II

7 Úkoly strategického řízení IS/IT
Formulovat vizi, cíle a hodnoty budoucího stavu IS/IT Určit cestu realizace vize Řídit přechod od stávajícího do cílového stavu tak, aby byla neustále zachována integrita IS/IT SRS II

8 Konceptuální model a struktura IST
Stav IS/IT klíčových partnerů Trendy IS/IT Podnikové cíle a priority Klíčové vstupní materiály Výsledky BPR Stav IS/IT konkurence ASW dostupné na trhu Výsledky SWOT analýzy Požadavky uživatelů Transformace (projekty) Principy vývoje a provozu IS/IT Cílový stav IS/IT Současný stav IS/IT podniku Globální architektura IS/IT Pers. a soc. etické aspekty SW architektura Funkční a proc. arch. Org a legisl. aspekty HW architektura Technologická arch. Datová arch. SRS II

9 Vztah reeng. podnikových proc. a IS/IT
SWOT Globální cíle Priority Programy rozvoje GST IST IS: odvozené cíle a požadavky, priority, CSF z GST 1. FÁZE BPR BPR BPR´ Stávající ASW ASW dostupné na trhu Architektura IS Úprava stávajícího ASW Využití stávajícího ASW Nákup nového ASW Vývoj nového ASW 2. FÁZE BPR´ STAVEBNÍ KAMENY IST SRS II

10 Od cílů podniku k funkčním oblastem
Výsledky SWOT Podnikové cíle Trendy IS/IT Stav IS/IT podniku Stav IS/IT konkurence a partnerů GST Priority cílů Priority požadavků Priority funkcí Priority oblastí Priority projektů Vize IS/IT IST Cíle IS/IT Požadavky na IS/IT Funkce IS BPR Funkce stávajícího IS Funkce ASW dostupných na trhu Vymezení FO Projekty IS/IT SRS II

11 Struktura IST IST Hlavní část IST Přílohy Shrnutí
Zdroje, cíle a východiska Přehled použitých zdrojů Cíle a charakteristika IST Závěry z podnikové strategie Odkud jdeme? – výchozí stav Trendy IS/IT ve světě a u konkurence Analýza stavu IS/IT podniku Kam jdeme- cílový stav Vize a cíle IS/IT Globální architektura IS/IT Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Org. a legisl. předpisy Prac., soc. a etické aspekty Jak transformovat současný stav do cílového stavu Principy řízení vývoje a provozu IS/IT Specifikace projektů Harmonogram realizace IST Ekonomická analýza IST SRS II

12 Postup tvorby informační strategie
Integrace globální a informační strategie 1. Plánování IST 2. Převzetí a verifikace závěrů GST Integrace vizí a idejí 3. Formulace vize a cílů IS/IT 4.Reengineering podnikových procesů Integrace podniku s okolím a integrace Interních podnikových procesů 5. Reengineering IS/IT Technologická integrace SRS II

13 Plánování informační strategie
První etapou je sestavení plánu tvorby informační strategie. Plán zahrnuje: Upřesnění obsahu a hloubky řešení Návrh organizace řešení - složení řešitelského týmu, definování zodpovědností a pravomoci řešitelů, určení pracovních podmínek Stanovení harmonogramu řešení SRS II

14 Převzetí závěrů globální strategie a jejich verifikace
Etapa zahrnuje pět dílčích kroků: 1. vymezení subjektu, pro který se strategie zpracovává 2. vyhodnocení analýzy SWOT 3. vyhodnocení podnikových cílů a programů rozvoje 4. vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů 5. odsouhlasení závěrů etapy SRS II

15 Formulace vize a cílů IS/IT
1. analýza a hodnocení trendů IS/IT, 2. analýza a hodnocení stávajícího IS/IT, 3. shrnutí požadavků na IS/IT, 4. formulace vize a cílů IS/IT, 5. odsouhlasení závěrů etapy. SRS II

16 VII. BPR – Business Process Reenginnering
SRS II 16

17 Reengineering podnikových procesů.
1. vytvoření modelu podniku a hrubý BPR 2. upřesnění požadavků na IS/IT 3. analýza ASW dostupného na trhu SRS II

18 Postup při BPR Analyzuj a vyber rozhodující oblasti
Popiš současné procesy Vyhodnoť současné procesy Vyber procesy pro reengi- neering Popiš nové procesy Vyhodnoť vliv ree- ngineeringu Techniky získávání znalostí Interview Skupinová diskuse Modelování podnikových procesů Metody BPR Zjednodušení Automatizace Eliminace redundantních činn. Eliminace duplicitních činn. standardizace Techniky pro vyhodnocení dat Analýza výkonnosti Analýza nákladů Analýza přínosů Analýza rizik Analýza vlivů na jiné oblasti SRS II

19 Reengineering IS/IT Globální architektura IS/IT
Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Organizační a legislativní hlediska Pracovní, sociální a etická hlediska IS/IT Principy řízení vývoje IS/IT Principy řízení provozu IS/IT Specifikace projektů a jejich priorit Harmonogram realizace informační strategie Ekonomická analýza a rozpočet IST Prezentace a odsouhlasení IST SRS II

20 Rekapitulace principů strategického řízení IS/IT
Kdo řeší informační strategii? Jak dlouho se IST řeší? V jaké míře podrobnost se IST řeší? Na jak dlouhé období se strategie zpracovává? Kdy se strategie zpracovává? Kdy a jak se strategie využívá? SRS II

21 Příklad Apple: Steve Jobs Prognóza Gartner
SRS II

22 Steve Jobs -Jaké bylo tajemství jeho úspěchu?
Jednoduchost především Design hraje roli Uživatelská zkušenost začíná v obchodě Marketing je o porozumění a propojení lidí V řízení firmy je potřeba podílet se na všem Inspirace lidí kolem sebe Když jste vyhozeni, nevzdávejte se Změnit svět jen jednou nestačí SRS II

23 Apple bude v tabletech drtit konkurenci i v roce 2015
Gartner ve své momentální studii očekává, že celkové prodeje tabletů letos dosáhnou 63,6 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o více než 260 procent (rok 2010: 17,6 mil. ks.). Apple bude podle předpovědi Gartner na konci tohoto roku držet podíl 73 procent (konec 2010: 83 procent). Podíl tabletů s Androidem bude podle Gartneru 17,3 procenta. I ve střednědobém výhledu (do roku 2015) analytici předpokládají, že si Apple s platformou iOS udrží dominanci na trhu, následován Androidem. Relativní úspěch by měl zaznamenat také Microsoft, u něhož Gartner předpokládá v roce 2015 prodej asi 34 milionu tabletů Zdroje: SmartWorld[on/line] [ ], Dostupný z SRS II

24 Prognóza vývoje trhu podle Gartner
OS 2010 2011 2012 2015 Android 2 512 11 020 22 875 iOS 14 685 46 697 69 025 MeeGo 179 476 490 197 Microsoft 4 348 34 435 QNX 3 016 6 274 26 123 WebOS 2 053 Other Operating Systems 235 375 467 431 Celkový trh v tisících  ks 17 610 63 637 SRS II

25 John Sculley SRS II

26 VIII. Informační systémy - Nástroj strategického řízení
SRS II

27 Next Wave of Information Technology
27

28 Gartner research SRS II

29 Top End User Predictions for 2010-12
By 2012, 20% of businesses will own no IT assets. By 2012, India-centric IT service companies will represent 20% of the leading cloud aggregators in the market. By 2012, Facebook will become the hub for social networks integration and Web socialization. By 2014, most IT business cases will include carbon remediation costs. In 2012, 60% of a new PC’s total life greenhouse gas emissions will have occurred before the user first turns the machine on. Internet marketing will be regulated by 2015, controlling more than $250 billion in Internet marketing spending worldwide. By 2014, more than three billion of the world’s adult population will be able to transact electronically via mobile and Internet technology. By 2015, context will be as influential to mobile consumer services and relationships as search engines are to the Web. By 2013, mobile phones will overtake PCs as the most common Web access device worldwide. SRS II

30 Nejvýznamnější prognózy na léta 2010/12
Do roku 2012 nebude 20% firem vlastnit žádný IT majetek. Do roku 2012, indické firmy poskytující IT služby budou pokrývat 20% trhu v oblasti cloud computingu. Do roku 2012, se Facebook stane centrem integrace sociálních sítí a webové socializace.  Do roku 2014 bude většina IT obchodních případů zahrnovat náklady na sanaci uhlíku.(nebo fosilních paliv?) V roce 2012 se 60% emisí skleníkových plynů,vyprodukovaných během životnosti nového PC, uskuteční ještě před tím, než uživatel poprvé stroj zapne. V  roce 2015 dojde k regulaci internetového marketingu, kdy celosvětové výdaje dosáhnou více než 250 miliard dolarů.  Do roku 2014 více než tři miliardy světové dospělé populace bude moci obchodovat elektronicky přes mobilní a internetové technologie. Do roku 2015 bude kontextový vyhledávací nástroj ovlivňovat mobilní služby a spotřebitelské vztahy, jako je tomu na webu. Do roku 2013 mobilní telefony na celém světě předběhnou PC jako nejčastější způsob přístupu na web. SRS II

31 Hierarchická struktura IS
SRS II

32 Bloková struktura IS OIS (Office Information Systems) - kancelářské informační systémy pro běžnou práci, např MS Word, MS Excel, MS Exchange aj. EDI (Electronic Data Interchange) - systémy pro elektronicjou výměnu dat. TPS (Transaction Processing Systems) – transakční systémy (např. personální systémy, systém evidence o pacientech, systém pro materiální zásobování atd.) MIS (Management Inforamtion Systems) - systémy sloužící pro manažerské řízení, využívající tzv. Datawarehouse – Datový sklad. EIS (Exexutive Information Systems) - systémy pro rozhodování EIS), využívající převážně OLAP architekturu (On-line Analytical Processing). Vzájemná souvislost a hierarchie těchto systémů je pak znázorněna na následujícím obrázku SRS II

33 Informační pyramida (podle IBM)
a její podpora pomocí: Datový sklad s OLAP OLTP SRS II 33

34 Klasické řešení - samostatné modely OLTP
Použití aplikace Přednesení požadavků Implementace Diagram toků dat Seznam funkcí Algoritmy funkcí CALL ZPŘÍSTUPNI -NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKU CALL MODIFIKUJ -NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKU__ CALL VLOŽ -DODÁVKU_ WHILE VÍCE-POŽADAVKU DO Datový model IF PŘIŘAZENÍ NOT=ZERO CALL ZPŘÍSTUPNI-POŽADAVEK Databáze MODIFIKUJ-POŽADAVEK END END Programátor po převzetí zadání SRS II BIVŠ

35 Přínos pro podporu rozhodování
nebo OLAP OLTP & jiné zdroje dat OLAP Databáze ETL Přínos pro podporu rozhodování 20% 80% SRS II 35

36 Informační architektura pro Strategické řízení.
SRS II

37 Význam architektur Potřebné pro:
formulaci celkové koncepce řešení v rámci informační strategie podniku řízení vývoje systému (zadávání a schvalování nových projektů) řešení vztahu k dodavatelům IS/ICT (specifikaci jejich služeb, nároků na kooperace zákazníka s dodavatelem ap.) Architektury IS: jsou podstatným prostředkem pro řízení IS/IT, představují i významný komunikační prostředek pro strategické řízení IS/CT. SRS II

38 Architektura IS/ICT Podstata a účel architektury IS/ICT:
Návrh architektury IS/ICT je jednou z nejvýznamnějších činností strategického řízení informačního systému Podstata a účel architektury IS/ICT: Strategická orientace Adekvátní funkční spektrum Integrovanost – IS/ICT Otevřenost Jednoduchost Flexibilita Snadná údržba Efektivní provozuschopnost SRS II

39 Různé definice pojmu „Architektura“
Architektura počítače – uspořádání jeho hlavních komponent a programových prostředků (vrstevnatá, založená na uspořádání do vzájemně podřízených vrstev, kde nadřízená vrstva definuje své požadavky a využívá služeb podřízené vrstvy na základě přesně definovaných vazeb) Architektura IS - základní idea, resp. koncept řešení různých komponent IS - plně respektuje strategii IS (aplikací, projektů, programových i technických prostředků) i pro vyjádření konceptu IS jako celku Aplikační architektura IS IS je tvořen mnoha aplikacemi, úlohami. Znázorňuje jejich přehledné uspořádání a základní vztahy . Architektura služeb IS/IT Struktura poskytovaných služeb a jejich vzájemný kontext. SOA Service Oriented Architecture zaměřena na poskytování služeb na základě OO komponent prostřednictvím servisní sběrnice (ESB) – moje definice SRS II

40 Aplikační architektura IS
Vytváří relativně stabilní rámec IS, do něhož se v průběhu vývoje IS začleňují jednotlivé aplikace Je významným komunikačním prostředkem mezi vedením společnosti a projektanty, pro formulaci základních představ o IS Je navržena jako otevřená, předvídající předpokládané změny vývoje IS Je významná i z pohledu ekonomického, umožňuje minimalizovat náklady na rekonstrukci projektů Důraz na Aplikační programové balíky: CRM, ERP, SCM Podpora všech operací pomocí OIS a Internetu Komplex aplikací je pak zastřešuje Business intelligence SRS II

41 Architektura služeb IS/IT
Informační služby se stávají významnou hodnotou produktů a služeb dané firmy, příp. samostatně nabízenou komoditou Architektura služeb vychází z potřeb a vztahů informatiky k subjektům, které ji využívají. Vnitřní obsah architektury obsahuje služby: externí, poskytované zákazníkům a externím partnerům a Interní poskytované vlastním zaměstnancům podniku služby spojené s provozem vývojem, provozem správou IT ap. Všechny uvedené služby je nutno sledovat a hodnotit podle stanovených hledisek ( způsob, cena, dostupnost, kvalita ap.) SRS II

42 SOA Service Oriented Architecture
SOA – orientace na poskytování služeb Respektování samostatnosti jednotlivých subjektů – subjekty mají odpovědnost za vlastní IS a jejich data, vnitřní architekturu, řešení i finanční a obchodní model tohoto řešení. Orientace na standardní služby na rozhraní s podporou následujících vlastností: Zvladatelnost systému – oddělení služeb od vnitřní implementace umožňuje dekompozici a škálovatelnost Nezávislost na jediném řešení - umožňuje propojení různých stávajících systémů v heterogenním prostředí, ale také změnu poskytovatele různých služeb Ekonomická efektivnost - standardizace, otevřenost a flexibilita minimalizují náklady po celý životní cyklus e-governmentu, ale také pro migraci Bezpečnost – použití standardních služeb pro zabezpečení komunikace Použití ověřených standardů, otevřenost a rozšiřitelnost SRS II

43 SOA ( Service Oriented Architecture)
SOA – orientace na poskytování služeb Respektování samostatnosti jednotlivých subjektů – subjekty mají odpovědnost za vlastní IS a jejich data, vnitřní architekturu, řešení i finanční a obchodní model tohoto řešení. Orientace na standardní služby na rozhraní s podporou následujících vlastností: Zvladatelnost systému – oddělení služeb od vnitřní implementace umožňuje dekompozici a škálovatelnost Nezávislost na jediném řešení - umožňuje propojení různých stávajících systémů v heterogenním prostředí, ale také změnu poskytovatele různých služeb Ekonomická efektivnost - standardizace, otevřenost a flexibilita minimalizují náklady po celý životní cyklus e-governmentu, ale také pro migraci Bezpečnost – použití standardních služeb pro zabezpečení komunikace Použití ověřených standardů, otevřenost a rozšiřitelnost SRS II

44 „Spaghetti“ systém SRS II

45 SOA podle www.tibco.com Reduction connection complexity with the ESB
SRS II

46 Tvorba EIS pomocí J2EE a SOA
The amount of data flowing through an organization is growing exponentially. To take advantage of it, many companies have turned to data warehousing. The data warehousing approach pulls together data from disparate systems, giving companies a unified, consistent view of customers, operations, and other aspects of the business. To be successful, data warehousing initiatives must adopt two basic concepts: • True, comprehensive integration, across the complete data warehousing and business intelligence process • A business-centered focus that aims to deliver information that supports business users and addresses business issues ibm.com/redbooks) SRS II

47 Praktický pohled na SOA a SOE
SOA – Service Oriented Architecture Viz: Němec Viktor: Optimalizace aplikací, In: Connect září 2005, str ), Computer Press Media, a.s. SOE – Service Oriented Enterprise Has your company's CIO or CTO made a presentation to the Board to bring them up to date with SOA and SOE concepts and strategies? Are SOA and SOE on the Board's Strategic Planning Committee's checklist? Has your company compiled a short list of consultants who can advise your company in deploying these technologies world-wide? Is it time to do a cost benefit  analysis for the Board to quantify the impact of SOA and SOE on your company's bottom line and risk management profile? May we make a presentation with a clear value proposition to your board? SRS II

48 Cloud Computing Zdroje:
Jiří Melichna , IT Architect IBM: Úvod do Cloud Computingu aneb od aplikačního serveru k cloudu. ( prezentace na konferenci ) Matyska Luděk: Gridy nebo Cloud Computing. Poučení z akademického světa. Praha, Cloud Computing Conference, SRS II

49 Definice Není jedna definice pro cloud computing se kterou by souhlasili všichni. Konec konců je to podobné jako termín ESB v SOA. Nicméně hlavní rysy/myšlenky jsou zřejmé. Cloud poskytuje: Paralelní a škálovatelné výpočetní zdroje Zjednodušení poskytování/dodávání nových služeb (service delivery) Dynamickou platformu pro výstavbu datacenter SRS II

50 Několik pojmů (podle Matysky)
Superpočítače ( Samostatné stroje, velká centra) Clustery (Skupina počítačůu v jednom místě, ve vlastnictví výzkumných skupin Gridy ( Distribuovaná výpočetní infrastruktura, sdílení a spolupráce) Cloud Computing ( Obdoba superpočítání, nejasná lokalizace, nové služby) SRS II

51 Cloud Computing – evoluce nebo revoluce…
Škálovatelné výpočetní zdroje (computing resources) poskytované dle potřeb (on-demand) jako služby (service) vně vašeho prostředí. Můžete přistupovat na zdroje, které „žijí“ v cloudu kdykoliv a odkudkoliv přes Internet. Poskytovatel může sledovat a zpoplatňovat vámi využité zdroje. 1990 2009 Software as a Service Utility Computing Grid Computing Cloud Computing Virtualization Není jedna definice pro cloud computing se kterou by souhlasili všichni. Konec konců je to podobné jako termín ESB v SOA. Nicméně hlavní rysy/myšlenky jsou zřejmé. Cloud poskytuje: Paralelní a škálovatelné výpočetní zdroje Zjednodušení poskytování/dodávání nových služeb (service delivery) Dynamickou platformu pro výstavbu datacenter Some say its grids or utility computing or software as a service but its all of those combined: Grid Computing: Solving large problems with parallel computing Utility Computing: Offering computing resources as a metered service Software as a Service: Network-based subscriptions to applications Cloud Computing: Anytime, anywhere access to IT resources delivered dynamically as a service IBM Software Group SRS II

52 Cloud Computing a nabízené služby
Hybrid Clouds Cloud Computing a nabízené služby Private Clouds (data center) Public Clouds (provider) ‘Služby’ jako služby Aplikace, Procesy a Informace jako služba Private Cloud Enterprise owned and managed. Access limited to client and its partner network. Drives efficiency, standardization and best practices while retaining greater customization and control. Přínosy: Security & vyhovění zákonným a regulačním normám Efektivita (adresný katalog služeb) Výkon & dostupnost Public Cloud Service provider owned and managed. Access by subscription. Delivers select set of 3rd party owned and managed business process, application and/or infrastructure services on a flexible “pay per use” basis. Ochrana investic Optimalizace výdajů (flexibilita) Standardizovaný katalog služeb Rychlost implementace – access by subscription Platforma jako služba (middleware – aplikační servery,databáze, portály, ESB…) Infrastructure jako služba (virtualizované servery, storage, síťové služby) SRS II

53 5 klíčových oblastí pro návratnost investic do Cloud computingu
Hardware Důsledná konsolidace HW primárně využitím virtualizace nejen na HW, ale také na aplikační úrovni Cílem je optimalizace využití serverů z 10% až na 70% (z pohledu CPU) Software Snížení licenčních nákladů u licencí na CPU / PVU Někdy se objevuje zvýšení nákladů spojené s pořízením SW pro virtualizace, monitoring, administraci a provisioning Automatizovaný provisioning Rychlé vytváření nových instancí služby automatizovaným způsobem; aplikace patternů; hromadná aplikace patchů… Zvýšení produktivity díky samoobslužnosti Administrace systémů Standardizace platforem Automatizace IT procesů spojených s administrací SRS II

54 IX Prezentace skupinových referátů
SRS II

55 Literatura pro skupinové semináře
The Future of the IT Department (Exploring the impact of Cloud on IT roles and responsibilities) Dostupný z ) IBM SmartCloud: 2 Transforminng the Economics of Datawarhousing with Cloud Computing. Dostupný z: 3 The Diverse and Exploding Digital Universe Dostupný z: IDC: 4 Cloud Security Insights for IT Strategic Planning Dostupný z: Intel IT Center: 5 The ROI of Cloud Apps Dostupný z: Forrester: 6 The Evolving Role of IT in a Cloud Filled Future Dostupný z: CA Technologies: 7 iPad for Business Survey 2012 Dostupný z: IDG Connect: 8 ASG Software Solution Cloud Factory Dostupný z: ASG Software Solution Cloud Factory: SRS II 55

56 Děkuji za pozornost SRS II


Stáhnout ppt "Strategické řízení informačních systémů VI-IX"

Podobné prezentace


Reklamy Google