Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2013 1 SRS II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2013 1 SRS II."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2013 1 SRS II

2 Osnova přednášek I. Úvod do strategie řízení II. IS/ICT v současném podnikatelském prostředí III. Faktory úspěchu a rizika neúspěchu IS IV. Globální podniková strategie V. SWOT analýza VI. Strategické řízení IS a informační strategie VII. BPR – Business Process Rengineering VIII. Informační systémy - Nástroj strategického řízení IX. Prezentace skupinových referátů SRS II2 2

3 Podkladové a studijní materiály Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Praha 1997. ISBN 80-85943-40-9 Voříšek, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Oeconomia, Praha 2008. (ISBN 978-80-245-1440-6 Scheer, A.-W.: ARIS – Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS Scheer ČR, Brno 2002, ISBN 80-238-4719-8 Kunstová, R. a kol.: Informatika pro ekonomy. Skripta VŠE, Oeconomica Praha 2002. ISBN 80-245-0271-2 Mallya T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Grada Publishing, Praha 2007, ISBN 987-80-247-1911-5 Charvát J.: Firemní strategie pro praxi. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN 80- 247-1389-6 ČSN 369001 – Informace a konceptuální informace, dostupné za úhradu z http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/elektrotechnika- 36/informacni-technika-vseobecne-a-terminologie-3690/(369001)-CSN-36- 9001-1-33200.html http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/elektrotechnika- 36/informacni-technika-vseobecne-a-terminologie-3690/(369001)-CSN-36- 9001-1-33200.html SRS II3 3

4 VI. Strategické řízení IS a IST SRS II4 4

5 Informační strategie Hlavní výstup strategického řízení IT Jedna z dílčích strategií Navazuje na globální strategii Podpora pro realizaci cílů společnosti Co je optimální podpora SRS II5

6 Pojetí strategického řízení IS/IT Strategické řízení je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udržovat integritu IS/IT na pěti úrovních: Integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu Integrace podniku s okolím Integrace interních podnikových procesů Technologická integrace (datová, HW, SW, uživatelského rozhraní) Metodická integrace SRS II6

7 Úkoly strategického řízení IS/IT Formulovat vizi, cíle a hodnoty budoucího stavu IS/IT Určit cestu realizace vize Řídit přechod od stávajícího do cílového stavu tak, aby byla neustále zachována integrita IS/IT SRS II7

8 Konceptuální model a struktura IST SRS II8 Globální architektura IS/IT Pers. a soc. etické aspekty HW architektura SW architektura Org a legisl. aspekty Technologická arch. Datová arch. Cílový stav IS/IT Současný stav IS/IT podniku Transformace (projekty) Principy vývoje a provozu IS/IT Požadavky uživatelů Výsledky BPR Podnikové cíle a priority Výsledky SWOT analýzy Trendy IS/IT ASW dostupné na trhu Stav IS/IT konkurence Stav IS/IT klíčových partnerů Funkční a proc. arch. Klíčové vstupní materiály

9 Vztah reeng. podnikových proc. a IS/IT SRS II9 SWOT Globální cíle Priority Programy rozvoje GST IST IS: odvozené cíle a požadavky, priority, CSF z GST 1. FÁZE BPR BPR BPR´ Stávající ASWASW dostupné na trhu Architektura IS Úprava stávajícího ASW Využití stávajícího ASW Nákup nového ASW Vývoj nového ASW 2. FÁZE BPR´ STAVEBNÍ KAMENY IST

10 Od cílů podniku k funkčním oblastem SRS II10 Cíle IS/IT Požadavky na IS/IT Funkce IS BPR Funkce stávajícího IS Funkce ASW dostupných na trhu Vymezení FO Projekty IS/IT Výsledky SWOT Podnikové cíle Trendy IS/IT Stav IS/IT podniku Stav IS/IT konkurence a partnerů GST Vize IS/IT IST Priority cílů Priority požadavků Priority funkcí Priority oblastí Priority projektů

11 Struktura IST SRS II11 Shrnutí Přílohy ISTHlavní část IST Kam jdeme- cílový stav Vize a cíle IS/IT Globální architektura IS/IT Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Org. a legisl. předpisy Prac., soc. a etické aspekty Jak transformovat současný stav do cílového stavu Principy řízení vývoje a provozu IS/IT Specifikace projektů Harmonogram realizace IST Ekonomická analýza IST Odkud jdeme? – výchozí stav Trendy IS/IT ve světě a u konkurence Analýza stavu IS/IT podniku Zdroje, cíle a východiska Přehled použitých zdrojů Cíle a charakteristika IST Závěry z podnikové strategie

12 Postup tvorby informační strategie SRS II12 1. Plánování IST Integrace globální a informační strategie Integrace vizí a idejí 2. Převzetí a verifikace závěrů GST 3. Formulace vize a cílů IS/IT 4.Reengineering podnikových procesů Integrace podniku s okolím a integrace Interních podnikových procesů 5. Reengineering IS/IT Technologická integrace

13 Plánování informační strategie První etapou je sestavení plánu tvorby informační strategie. Plán zahrnuje: Upřesnění obsahu a hloubky řešení Návrh organizace řešení - složení řešitelského týmu, definování zodpovědností a pravomoci řešitelů, určení pracovních podmínek Stanovení harmonogramu řešení SRS II13

14 Převzetí závěrů globální strategie a jejich verifikace Etapa zahrnuje pět dílčích kroků: 1. vymezení subjektu, pro který se strategie zpracovává 2. vyhodnocení analýzy SWOT 3. vyhodnocení podnikových cílů a programů rozvoje 4. vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů 5. odsouhlasení závěrů etapy SRS II14

15 Formulace vize a cílů IS/IT 1. analýza a hodnocení trendů IS/IT, 2. analýza a hodnocení stávajícího IS/IT, 3. shrnutí požadavků na IS/IT, 4. formulace vize a cílů IS/IT, 5. odsouhlasení závěrů etapy. SRS II15

16 VII. BPR – Business Process Reenginnering SRS II16

17 Reengineering podnikových procesů. 1. vytvoření modelu podniku a hrubý BPR 2. upřesnění požadavků na IS/IT 3. analýza ASW dostupného na trhu SRS II17

18 Postup při BPR SRS II18 Analyzuj a vyber rozhodující oblasti Vyhodnoť vliv ree- ngineeringu Popiš současné procesy Vyhodnoť současné procesy Vyber procesy pro reengi- neering Popiš nové procesy Techniky získávání znalostí Interview Skupinová diskuse Modelování podnikových procesů Metody BPR Zjednodušení Automatizace Eliminace redundantních činn. Eliminace duplicitních činn. standardizace Techniky pro vyhodnocení dat Analýza výkonnosti Analýza nákladů Analýza přínosů Analýza rizik Analýza vlivů na jiné oblasti

19 Reengineering IS/IT Globální architektura IS/IT Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Organizační a legislativní hlediska Pracovní, sociální a etická hlediska IS/IT Principy řízení vývoje IS/IT Principy řízení provozu IS/IT Specifikace projektů a jejich priorit Harmonogram realizace informační strategie Ekonomická analýza a rozpočet IST Prezentace a odsouhlasení IST SRS II19

20 Rekapitulace principů strategického řízení IS/IT Kdo řeší informační strategii? Jak dlouho se IST řeší? V jaké míře podrobnost se IST řeší? Na jak dlouhé období se strategie zpracovává? Kdy se strategie zpracovává? Kdy a jak se strategie využívá? SRS II20

21 Příklad Apple: Steve Jobs Prognóza Gartner 21SRS II

22 Steve Jobs -Jaké bylo tajemství jeho úspěchu? Jednoduchost především Design hraje roli Uživatelská zkušenost začíná v obchodě Marketing je o porozumění a propojení lidí V řízení firmy je potřeba podílet se na všem Inspirace lidí kolem sebe Když jste vyhozeni, nevzdávejte se Změnit svět jen jednou nestačí SRS II22

23 Apple bude v tabletech drtit konkurenci i v roce 2015 Gartner ve své momentální studii očekává, že celkové prodeje tabletů letos dosáhnou 63,6 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o více než 260 procent (rok 2010: 17,6 mil. ks.). Apple bude podle předpovědi Gartner na konci tohoto roku držet podíl 73 procent (konec 2010: 83 procent). Podíl tabletů s Androidem bude podle Gartneru 17,3 procenta. I ve střednědobém výhledu (do roku 2015) analytici předpokládají, že si Apple s platformou iOS udrží dominanci na trhu, následován Androidem. Relativní úspěch by měl zaznamenat také Microsoft, u něhož Gartner předpokládá v roce 2015 prodej asi 34 milionu tabletů Zdroje: SmartWorld[on/line] [2011-10-13], Dostupný z http://smartworld.cz/tablety/gartner-apple-bude-v-tabletech-drtit-konkurenci-i-v-roce- 2015-2035#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-10- 10-2011 http://smartworld.cz/tablety/gartner-apple-bude-v-tabletech-drtit-konkurenci-i-v-roce- 2015-2035#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-10- 10-2011 SRS II23

24 Prognóza vývoje trhu podle Gartner OS2010201120122015 Android2 51211 02022 875116 444 iOS14 68546 69769 025148 674 MeeGo179476490197 Microsoft004 34834 435 QNX03 0166 27426 123 WebOS02 05300 Other Operating Systems 235375467431 Celkový trh v tisících ks17 61063 637103 479326 304 SRS II24

25 John Sculley SRS II25

26 VIII. Informační systémy - Nástroj strategického řízení 26SRS II

27 Next Wave of Information Technology

28 Gartner research SRS II 28

29 Top End User Predictions for 2010-12 By 2012, 20% of businesses will own no IT assets. By 2012, India-centric IT service companies will represent 20% of the leading cloud aggregators in the market. By 2012, Facebook will become the hub for social networks integration and Web socialization. By 2014, most IT business cases will include carbon remediation costs. In 2012, 60% of a new PC’s total life greenhouse gas emissions will have occurred before the user first turns the machine on. Internet marketing will be regulated by 2015, controlling more than $250 billion in Internet marketing spending worldwide. By 2014, more than three billion of the world’s adult population will be able to transact electronically via mobile and Internet technology. By 2015, context will be as influential to mobile consumer services and relationships as search engines are to the Web. By 2013, mobile phones will overtake PCs as the most common Web access device worldwide. SRS II 29

30 Nejvýznamnější prognózy na léta 2010/12 1. Do roku 2012 nebude 20% firem vlastnit žádný IT majetek. 2. Do roku 2012, indické firmy poskytující IT služby budou pokrývat 20% trhu v oblasti cloud computingu. 3. Do roku 2012, se Facebook stane centrem integrace sociálních sítí a webové socializace. 4. Do roku 2014 bude většina IT obchodních případů zahrnovat náklady na sanaci uhlíku.(nebo fosilních paliv?) 5. V roce 2012 se 60% emisí skleníkových plynů,vyprodukovaných během životnosti nového PC, uskuteční ještě před tím, než uživatel poprvé stroj zapne. 6. V roce 2015 dojde k regulaci internetového marketingu, kdy celosvětové výdaje dosáhnou více než 250 miliard dolarů. 7. Do roku 2014 více než tři miliardy světové dospělé populace bude moci obchodovat elektronicky přes mobilní a internetové technologie. 8. Do roku 2015 bude kontextový vyhledávací nástroj ovlivňovat mobilní služby a spotřebitelské vztahy, jako je tomu na webu. 9. Do roku 2013 mobilní telefony na celém světě předběhnou PC jako nejčastější způsob přístupu na web. SRS II30

31 Hierarchická struktura IS SRS II31

32 Bloková struktura IS OIS (Office Information Systems) - kancelářské informační systémy pro běžnou práci, např MS Word, MS Excel, MS Exchange aj. EDI (Electronic Data Interchange) - systémy pro elektronicjou výměnu dat. TPS (Transaction Processing Systems) – transakční systémy (např. personální systémy, systém evidence o pacientech, systém pro materiální zásobování atd.) MIS (Management Inforamtion Systems) - systémy sloužící pro manažerské řízení, využívající tzv. Datawarehouse – Datový sklad. EIS (Exexutive Information Systems) - systémy pro rozhodování EIS), využívající převážně OLAP architekturu (On-line Analytical Processing). Vzájemná souvislost a hierarchie těchto systémů je pak znázorněna na následujícím obrázku SRS II32

33 SRS II 33 Informační pyramida (podle IBM) Datový sklad s OLAP OLTP a její podpora pomocí:

34 Klasické řešení - samostatné modely OLTP SRS II34 CALL VLOŽ -DODÁVKU_ WHILE VÍCE-POŽADAVKU DO IF PŘIŘAZENÍ NOT=ZERO CALL ZPŘÍSTUPNI-POŽADAVEK MODIFIKUJ-POŽADAVEK END CALL ZPŘÍSTUPNI -NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKU CALL MODIFIKUJ -NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKU__ END Programátor po převzetí zadání Přednesení požadavků Implementace Použití aplikace Diagram toků dat Datový model Seznam funkcí Algoritm y funkcí Databáze

35 20%80% OLTP & jiné zdroje dat OLAP Databáze Přínos pro podporu rozhodování SRS II 35 nebo OLAP ETL

36 Informační architektura pro Strategické řízení. SRS II36

37 Význam architektur Potřebné pro: formulaci celkové koncepce řešení v rámci informační strategie podniku řízení vývoje systému (zadávání a schvalování nových projektů) řešení vztahu k dodavatelům IS/ICT (specifikaci jejich služeb, nároků na kooperace zákazníka s dodavatelem ap.) Architektury IS: jsou podstatným prostředkem pro řízení IS/IT, představují i významný komunikační prostředek pro strategické řízení IS/CT. SRS II37

38 Architektura IS/ICT Podstata a účel architektury IS/ICT: Strategická orientace Adekvátní funkční spektrum Integrovanost – IS/ICT Otevřenost Jednoduchost Flexibilita Snadná údržba Efektivní provozuschopnost SRS II 38 Návrh architektury IS/ICT je jednou z nejvýznamnějších činností strategického řízení informačního systému

39 Různé definice pojmu „Architektura“ Architektura počítače – uspořádání jeho hlavních komponent a programových prostředků (vrstevnatá, založená na uspořádání do vzájemně podřízených vrstev, kde nadřízená vrstva definuje své požadavky a využívá služeb podřízené vrstvy na základě přesně definovaných vazeb) Architektura IS - základní idea, resp. koncept řešení různých komponent IS - plně respektuje strategii IS (aplikací, projektů, programových i technických prostředků) i pro vyjádření konceptu IS jako celku Aplikační architektura IS IS je tvořen mnoha aplikacemi, úlohami. Znázorňuje jejich přehledné uspořádání a základní vztahy. Architektura služeb IS/IT Struktura poskytovaných služeb a jejich vzájemný kontext. SOA Service Oriented Architecture zaměřena na poskytování služeb na základě OO komponent prostřednictvím servisní sběrnice (ESB) – moje definice SRS II39

40 Aplikační architektura IS Vytváří relativně stabilní rámec IS, do něhož se v průběhu vývoje IS začleňují jednotlivé aplikace Je významným komunikačním prostředkem mezi vedením společnosti a projektanty, pro formulaci základních představ o IS Je navržena jako otevřená, předvídající předpokládané změny vývoje IS Je významná i z pohledu ekonomického, umožňuje minimalizovat náklady na rekonstrukci projektů Důraz na Aplikační programové balíky: CRM, ERP, SCM Podpora všech operací pomocí OIS a Internetu Komplex aplikací je pak zastřešuje Business intelligence SRS II40

41 Architektura služeb IS/IT Informační služby se stávají významnou hodnotou produktů a služeb dané firmy, příp. samostatně nabízenou komoditou Architektura služeb vychází z potřeb a vztahů informatiky k subjektům, které ji využívají. Vnitřní obsah architektury obsahuje služby: externí, poskytované zákazníkům a externím partnerům a Interní poskytované vlastním zaměstnancům podniku služby spojené s provozem vývojem, provozem správou IT ap. Všechny uvedené služby je nutno sledovat a hodnotit podle stanovených hledisek ( způsob, cena, dostupnost, kvalita ap.) SRS II41

42 SOA Service Oriented Architecture SOA – orientace na poskytování služeb Respektování samostatnosti jednotlivých subjektů – subjekty mají odpovědnost za vlastní IS a jejich data, vnitřní architekturu, řešení i finanční a obchodní model tohoto řešení. Orientace na standardní služby na rozhraní s podporou následujících vlastností: Zvladatelnost systému – oddělení služeb od vnitřní implementace umožňuje dekompozici a škálovatelnost Nezávislost na jediném řešení - umožňuje propojení různých stávajících systémů v heterogenním prostředí, ale také změnu poskytovatele různých služeb Ekonomická efektivnost - standardizace, otevřenost a flexibilita minimalizují náklady po celý životní cyklus e-governmentu, ale také pro migraci Bezpečnost – použití standardních služeb pro zabezpečení komunikace Použití ověřených standardů, otevřenost a rozšiřitelnost SRS II42

43 SOA ( Service Oriented Architecture) SOA – orientace na poskytování služeb Respektování samostatnosti jednotlivých subjektů – subjekty mají odpovědnost za vlastní IS a jejich data, vnitřní architekturu, řešení i finanční a obchodní model tohoto řešení. Orientace na standardní služby na rozhraní s podporou následujících vlastností: Zvladatelnost systému – oddělení služeb od vnitřní implementace umožňuje dekompozici a škálovatelnost Nezávislost na jediném řešení - umožňuje propojení různých stávajících systémů v heterogenním prostředí, ale také změnu poskytovatele různých služeb Ekonomická efektivnost - standardizace, otevřenost a flexibilita minimalizují náklady po celý životní cyklus e-governmentu, ale také pro migraci Bezpečnost – použití standardních služeb pro zabezpečení komunikace Použití ověřených standardů, otevřenost a rozšiřitelnost SRS II43

44 „Spaghetti“ systém SRS II44

45 SOA podle www.tibco.com SRS II45 Reduction connection complexity with the ESB

46 Tvorba EIS pomocí J2EE a SOA ibm.com/redbooks) SRS II46

47 Praktický pohled na SOA a SOE SOA – Service Oriented Architecture Viz: Němec Viktor: Optimalizace aplikací, In: Connect září 2005, str. 43-46), Computer Press Media, a.s. SOE – Service Oriented Enterprise http://www.us.capgemini.com/newsletter/article.asp?ArticleID=197 1. Has your company's CIO or CTO made a presentation to the Board to bring them up to date with SOA and SOE concepts and strategies? 2. Are SOA and SOE on the Board's Strategic Planning Committee's checklist? 3. Has your company compiled a short list of consultants who can advise your company in deploying these technologies world-wide? 4. Is it time to do a cost benefit analysis for the Board to quantify the impact of SOA and SOE on your company's bottom line and risk management profile? 5. May we make a presentation with a clear value proposition to your board? SRS II47

48 Cloud Computing SRS II48 Zdroje: 1.Jiří Melichna, IT Architect IBM: Úvod do Cloud Computingu aneb od aplikačního serveru k cloudu. ( prezentace na konferenci ) 2.Matyska Luděk: Gridy nebo Cloud Computing. Poučení z akademického světa. Praha, Cloud Computing Conference, 2. 11. 2010

49 Definice Není jedna definice pro cloud computing se kterou by souhlasili všichni. Konec konců je to podobné jako termín ESB v SOA. Nicméně hlavní rysy/myšlenky jsou zřejmé. Cloud poskytuje: - Paralelní a škálovatelné výpočetní zdroje - Zjednodušení poskytování/dodávání nových služeb (service delivery) - Dynamickou platformu pro výstavbu datacenter SRS II49

50 Několik pojmů (podle Matysky) Superpočítače ( Samostatné stroje, velká centra) Clustery (Skupina počítačůu v jednom místě, ve vlastnictví výzkumných skupin Gridy ( Distribuovaná výpočetní infrastruktura, sdílení a spolupráce) Cloud Computing ( Obdoba superpočítání, nejasná lokalizace, nové služby) SRS II50

51 Cloud Computing – evoluce nebo revoluce… Škálovatelné výpočetní zdroje (computing resources) poskytované dle potřeb (on-demand) jako služby (service) vně vašeho prostředí. Můžete přistupovat na zdroje, které „žijí“ v cloudu kdykoliv a odkudkoliv přes Internet. Poskytovatel může sledovat a zpoplatňovat vámi využité zdroje. SRS II 51 IBM Software Group 1990 2009 Software as a Service Utility Computing Grid Computing Cloud Computing Virtualization

52 Cloud Computing a nabízené služby SRS II52 Infrastructure jako služba (virtualizované servery, storage, síťové služby) Aplikace, Procesy a Informace jako služba Platforma jako služba (middleware – aplikační servery,databáze, portály, ESB…) Public Clouds (provider) Private Clouds (data center) Hybrid Clouds ‘Služby’ jako služby

53 5 klíčových oblastí pro návratnost investic do Cloud computingu Hardware Důsledná konsolidace HW primárně využitím virtualizace nejen na HW, ale také na aplikační úrovni Cílem je optimalizace využití serverů z 10% až na 70% (z pohledu CPU) Software Snížení licenčních nákladů u licencí na CPU / PVU Někdy se objevuje zvýšení nákladů spojené s pořízením SW pro virtualizace, monitoring, administraci a provisioning Automatizovaný provisioning Rychlé vytváření nových instancí služby automatizovaným způsobem; aplikace patternů; hromadná aplikace patchů… Zvýšení produktivity díky samoobslužnosti Administrace systémů Standardizace platforem Automatizace IT procesů spojených s administrací SRS II 53

54 IX Prezentace skupinových referátů 54 SRS II

55 Literatura pro skupinové semináře 1. The Future of the IT Department (Exploring the impact of Cloud on IT roles and responsibilities) Dostupný z ) IBM SmartCloud: http://www-935.ibm.com/services/be/en/attachments/pdf/Cloud_- _The_Future_of_the_IT_Department.pdfhttp://www-935.ibm.com/services/be/en/attachments/pdf/Cloud_- _The_Future_of_the_IT_Department.pdf 2Transforminng the Economics of Datawarhousing with Cloud Computing. Dostupný z: http://www.techrepublic.com/whitepapers/transforming-the-economics-of-data- warehousing-with-cloud-computing/2384311http://www.techrepublic.com/whitepapers/transforming-the-economics-of-data- warehousing-with-cloud-computing/2384311 3The Diverse and Exploding Digital Universe Dostupný z: IDC: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdfhttp://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf 4Cloud Security Insights for IT Strategic Planning Dostupný z: Intel IT Center: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/reports/cloud-computing-security-for- it-strategic-planning-report.pdf http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/reports/cloud-computing-security-for- it-strategic-planning-report.pdf 5The ROI of Cloud Apps Dostupný z: Forrester: http://resources.idgenterprise.com/original/AST- 0042573_Forrester_Report_The_ROI_of_Cloud_Apps.pdfhttp://resources.idgenterprise.com/original/AST- 0042573_Forrester_Report_The_ROI_of_Cloud_Apps.pdf 6The Evolving Role of IT in a Cloud Filled Future Dostupný z: CA Technologies: http://www.ca.com/~/media/Files/whitepapers/final_research_paper_idg_role_of_it.pdf http://www.ca.com/~/media/Files/whitepapers/final_research_paper_idg_role_of_it.pdf 7iPad for Business Survey 2012 Dostupný z: IDG Connect: http://www.idgconnect.com/download/8007/ipad-business-survey- 2012?source=connecthttp://www.idgconnect.com/download/8007/ipad-business-survey- 2012?source=connect 8ASG Software Solution Cloud Factory Dostupný z: ASG Software Solution Cloud Factory: http://www.asg.com/Solutions/Cloud-Management.aspxhttp://www.asg.com/Solutions/Cloud-Management.aspx SRS II55

56 SRS II56


Stáhnout ppt "Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2013 1 SRS II."

Podobné prezentace


Reklamy Google