Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany IS DSP WIN dokumentace-úvod do systému Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany IS DSP WIN dokumentace-úvod do systému Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany."— Transkript prezentace:

1 Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany IS DSP WIN dokumentace-úvod do systému Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany IS DSP WIN dokumentace-úvod do systému Verze produktu 2005.07.0001 Řešitel projektu BC LOGIA, a.s. Verze dokumentu2005.07.0001Uložen pod názvem ISDSPWIN.doc Počet stran8Počet příloh0 VytvořilE. DivínováDatum vytvořenílistopad 2006 Změnil Datum aktualizace

2 Základní informace ohledně IS DSP WIN  Informační systém IS DSP WIN slouží jako informační systém pro těžce zdravotně postižené občany dle novelizace vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Respektuje ochranu údajů-každý zpracovatel pracuje pouze s údaji, na které má oprávnění.  Respektuje ochranu údajů-každý zpracovatel pracuje pouze s údaji, na které má oprávnění.  Respektuje datová rozhraní pro komunikaci se státní správou Registrem adres České republiky  Umožňuje výplatu dávek složenkami, pokladnou a na účet určený příjemcem dávky.  Umožňuje výplatu dávek složenkami, pokladnou a na účet určený příjemcem dávky.

3 Legenda  UIR-ADR- Komunikace s Registrem adres České republiky je v rámci IS DSPWIN serverem poskytujícím údaje o adrese. Jednostranná komunikace- načtení adres ze systému UIR-ADR do vnitřních struktur IS DSPWIN. Aktualizaci těchto objektů provádí státní správa, která rozesílá i příslušný UPGRADE.  Servis – komunikace mezi pověřenými osobami daná smlouvou o užívání IS DSPWIN -za objednatele- úřad, který má IS DSPWIN zakoupen -za zhotovitele- servisní činnost daná smlouvou o užívání IS DSPWIN Instalace a aktualizace IS a jeho modulů smí provádět pouze oprávněná pověřená osoba - správce IS (viz Instalace systému IS DSPWIN.doc). Ostatní uživatelé IS mohou v případě potřeby kromě poskytované telefonické služby hot-line využít ostatních služeb Zákaznického centra BC LOGIA a.s., týkajících se technické podpory a odběru informací. Ostatní uživatelé IS mohou v případě potřeby kromě poskytované telefonické služby hot-line využít ostatních služeb Zákaznického centra BC LOGIA a.s., týkajících se technické podpory a odběru informací.  Sociální odbor- údaje se vážou ke konkrétnímu úřadu, kterému bylo poskytnuto právo na užívaní IS DSPWIN včetně přidělených počtu licencí.  Oddělení- definováno dle konkrétního úřadu, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSPWIN včetně přidělených počtu licencí.  Pracovník- pracovníci oddělení konkrétního úřadu, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP WIN včetně přidělených počtu licencí. dokumentováno v uživatelské dokumentaci Správa IS- Správa úřadu. Každý pracovník může mít přiděleno více aplikací ke zpracování nebo pouze jednu. Aplikace- zpracovává jeden typ příspěvku od podání žádosti k výplatě.  Řízení- přidělené jednotlivé aplikace- příspěvky zakoupené úřadem, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP WIN včetně přidělených počtu licencí.  Výplaty- pokud dávky vypláceny, umožněno zpracování výplatních údajů.

4 Komunikace s IS DSP WIN Je v souladu se standardním ovládáním WINDOWS a je analogické u všech typů aplikací ovládání WINDOWS není součástí této příručky (předpokladem je základní znalost WINDOWS uživatelem). Prvním krokem je nainstalování dodaného CD dle smlouvy poveřenému zástupci uživatele dle Instalační příručky IS DSP WIN. Po nainstalování IS DSP WIN, nastavení práv jednotlivým uživatelům (viz. Instalační dokumentace IS DSP WIN) se každý uživatel může přihlásit do informačního systému IS DSP WIN. Informační systém spustíme kliknutím na ikonu ISDSPWIN umístěnou na pracovní ploše počítače. Po přihlášení do systému pod jménem a heslem, které sdělí informatik úřadu(Správa IS) se zobrazí hlavní nabídka Informačního systému:

5 Popis hlavních funkcí a jejich modulů Správa IS Obsahuje činnosti spojené s údržbou systému- používá ji administrátor IS DSP WIN. V rámci sociálního odboru definuje přístupová práva pracovníků referátu/odboru k jednotlivým aplikacím (řízení), které má úřad zakoupen. Administrativa Volbou Administrativa je zajištěn tisk všech společných tiskopisů. Nastavení Volbou Nastavení je možné rozšířit/upravit jednotlivé číselníky společné pro všechny aplikace- Aplikací jsou nazývány jednotlivé příspěvky poskytované úřadem. Výplaty Volbou Výplaty je umožněno zaregistrovat a vyplatit jakoukoliv finanční částku, o které rozhodl pracovník v řízení vztahujícím se k aplikaci. Záleží na členění úřadu, zda komunikaci přes HomeBanking Vakus (provádí i zpětné načtení vratek dle struktury dodané poštou) zajišťuje pracovník odboru, finančního odboru či informatik státní správy. Z toho důvodu je zapotřebí při zavádění IS DSP WIN znát rozdělení kompetencí jednotlivých činností v rámci úřadu. Účetní systém- dle požadavku uživatelů je možné napojit údaje z výplat na zvolený výplatní systém používaný úřadem- zaleží na požadavku uživatele. Pokladna – tisková sestava umožňující proplacení částek pokladnou

6 Pou ž itá technologie Serverová strana-Software IS DSP WIN je možno provozovat na PC s OS Windows XP Professional a to jak v síťové, tak lokální verzi, na Windows Server 2003. Data jsou uložena v databázi MS SQL 2000, případně lze bezplatně instalovat verzi MSDE, který je plnohodnotnou náhradou databázového stroje SQL Server 2000, včetně volné verze administrativních nástrojů, které jsou součástí dodávky. Klienti programováni ve VB 6.0 a VBA na platformě Microsoft Výstupy vytvářeny ve formátu XML zobrazovány přes šablony XSL ve formátu HTML, sestavy MS ACCESS.

7 Přehled jednotlivých aplikací  § 31- Mimořádné výhody  § 33- Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek  § 34- Příspěvek na úpravu bytu  § 35- Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla  § 36- Příspěvek na provoz motorového vozidla  § 37- Příspěvek na individuální dopravu  § 42- Příspěvek na zvýšené životní náklady  § 45- Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže  § 46- Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům  Evidence a spisová dokumentace - OM

8 Přehledy dokumentací a podpory Přehled dokumentací 1. Systémová příručka - Instalační dokumentace IS DSP WIN+ příručka administrátora 2. IS DSP WIN- Popis systému 3. Uživatelská dokumentace IS DSP WIN-návod k obsluze 4. Uživatelská dokumentace k jednotlivým aplikacím- Aplikací myšleny jednotlivé příspěvky poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přehled a doporučený systém školení k IS DSP WIN 1. školení AM- obchodníků a nových zájemců o IS DSP WIN 2. základní školení ohledně IS DSP WIN – ovládání systému a aplikací 3. školení pro pokročilé uživatele, vztahující se k jednotlivým aplikacím- vždy pouze jeden tématický okruh 4. školení informatiků ohledně instalace a bezpečnosti provozu IS DSP WIN 5. tématická školení pro jednotlivé úřady- zavádění IS DSP WIN na úřadu Technická podpora a služby k IS DSP WIN 1. Analýza současného stavu s možností integrace aplikací dle požadavků konkrétního uživatele v závislosti na činnosti oddělení sociálního odboru 2. Analýza zavádění podsystémů (harmonogram změn pro koncového uživatele) 3. Instalace a zprovoznění aplikace IS u uživatele 4. Konverze dostupných datových zdrojů 5. Řešení havarijních stavů návštěvou u koncového uživatele


Stáhnout ppt "Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany IS DSP WIN dokumentace-úvod do systému Informační systém Péče o těžce zdravotně postižené občany."

Podobné prezentace


Reklamy Google