Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády."— Transkript prezentace:

1 Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády

2 Historiografické práce -A. Gindely: Rudolf II. und seine Zeit, I-II, Prag 1868 -J. B. Novák: Rudolf II. a jeho pád, Praha 1935 -K. Vocelka: Rudolf II. und seine Zeit, Wien 1984 -R. J. Evans, Rudolf II and his World (č. Rudolf II. a jeho svět, Praha 1998) -J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 -E. Fučíková a kol., Umění doby Rudolfa II., Praha 1991 -Rudolf II. a Praha jako rezidenční město, Praha 1997 -J. Hausenblasová – M. Šroněk, Gloria et miseria; Urbs aurea -DČVU II/1, Praha 1989

3 Pojetí Rudolfa II. a jeho vlády -2 extrémní teze: a) „šílenec na trůně“, neschopný, hamižný diletant v umění a vědách b) neobyčejně úspěšný panovník -vliv médií na prožívání historie a vytváření soukromého i veřejného povědomí: a)do poč. 20. stol. beletrie (J. Svátek ad.) b)od 30. let 20. stol. divadelní a filmové zpracování (odlišná typologie postavy: Werich, Řehoř, Růžek, Landovský, Čepek, Hrušínský)

4 Panovník (1552–1612) -vzdělaný, jazykově nadaný (lat., nj, šp., franc., it.) -dg.: maniodepresivní psychotik -manuálně zručný -1563-1571: španělská (katolická) výchova -1572: král uherský, 1575: král český -1583: hlavní sídlo v Praze -relativně nábožensky umírněný -soustředění sbírek („Kunstkomora“) dle jednotícího filozofického principu makro- a mikrokosmu -umělecký okruh pražského manýrismu (malíři, sochaři, rytci…)

5 Vládní obtíže -diplomatické tlaky: španělští a rakouští příbuzní, římská kurie, kurfiřti v říši, katolíci -komplikace v zahraniční politice: arcivévoda Matyáš v Nizozemí 1577 -rozdělení sfér vlivu sourozenců: Matyáš Horní Rakousy, Arnošt Dolní Rakousy -konflikt s Turky 1593–1606 („Patnáctiletá válka“) -české snahy o legalizaci nekatolických církví -české politické konflikty: panovník vs. šlechtic (Lobkovicové 1593, Vchynští 1586, Žerotín 1598) -výrazná změna po 1600

6 Střet s Turky a nabídka míru -pohraniční šarvátky, od 1593 válka -1604: turecké podmínky smíru: a)Habsburkové vrátí pevnosti dobyté jejich vojsky na Turcích b)H. zaplatí tributy i za dobu průběhu války -habsburské podmínky míru: a)Turci vrátí uchvácené pevnosti b)zaplatí nedoplatky za trvání 15leté války

7 Kultura českých zemí Tradice a inovace, obyvatelstvo, myšlení, umění

8 Staré vs. nové -České země a Praha jako mocenské centrum -Pražská univerzita a její konkurence -Měšťanstvo: řemeslníci, obchodníci, lichváři -Domácí obyvatelé vs. cizinci (bi- a trilingvismus) -Šlechta: cestování jako „modernizační činitel“ -Podnikání jako nový zdroj příjmů (úvěr, úrok, konkurence měst a šlechty, obchod, dolování, sklárny, hamry) -Prolínání a proměna stavebních slohů a životních stylů -Konfesijní pluralita, „nadkonfesijní myšlení“

9 Postupné proměny -Š-Šlechtické rody v zemských úřadech: Pernštejnové, z Hradce, Trčkové z Lípy, Rožmberkové, Smiřičtí, Žerotínové vs. Lobkovicové, Lichtenštejnové, Ditrichštejnové, Černínové -M-Města a městečka ZKČ: r. 1600 ca 1000

10 „Renesance jako změna kódu“: Proměny poznání -Knihtisk: J. Melantrich, D. A. z Veleslavína -Historiografie (kroniky), kartografie (mapy ZKČ), teologie („Šestidílka“), právo (městská práva) -Literatura: cestopisy, deníky, poezie, drama, poučné texty (náboženské, lékařské, mineralogické, montanistické) -Práce a čas: Dvorské a městské festivity světské i církevní -Humanistické myšlení: porozumět světu (vztahy lidské- božské, makro- a mikrokosmos, hledání řádu a harmonie) -Poznání vzešlé z experimentu: přírodní i umělé (lapis philosophorum, elixír mládí), magický svět poznatelný vědecky i umělecky, sbírky jako odraz světa, „nevědecké“ prolínání oborů: astrologie-astronomie, filozofie- okultismus, přírodní vědy-ezoterika -Smysl všeho snažení: obecná náprava společnosti (eschatologické vize)

11 Kultura rudolfinského dvora -Laboratoř (astronomové, matematici) -Muzeum (sbírky) -Dílna (sochařství, malířství, grafika) -Kvintesence vlivů: Holandsko, Itálie, německé země -Podnět k nápodobě na aristokratických dvorech (česká a moravská šlechta)


Stáhnout ppt "Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády."

Podobné prezentace


Reklamy Google