Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády"— Transkript prezentace:

1 Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády

2 Historiografické práce
A. Gindely: Rudolf II. und seine Zeit, I-II, Prag 1868 J. B. Novák: Rudolf II. a jeho pád, Praha 1935 K. Vocelka: Rudolf II. und seine Zeit, Wien 1984 R. J. Evans, Rudolf II and his World (č. Rudolf II. a jeho svět, Praha 1998) J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 E. Fučíková a kol., Umění doby Rudolfa II., Praha 1991 Rudolf II. a Praha jako rezidenční město, Praha 1997 J. Hausenblasová – M. Šroněk, Gloria et miseria; Urbs aurea DČVU II/1, Praha 1989

3 Pojetí Rudolfa II. a jeho vlády
2 extrémní teze: a) „šílenec na trůně“, neschopný, hamižný diletant v umění a vědách b) neobyčejně úspěšný panovník vliv médií na prožívání historie a vytváření soukromého i veřejného povědomí: do poč. 20. stol. beletrie (J. Svátek ad.) od 30. let 20. stol. divadelní a filmové zpracování (odlišná typologie postavy: Werich, Řehoř, Růžek, Landovský, Čepek, Hrušínský)

4 Panovník (1552–1612) vzdělaný, jazykově nadaný (lat., nj, šp., franc., it.) dg.: maniodepresivní psychotik manuálně zručný : španělská (katolická) výchova 1572: král uherský, 1575: král český 1583: hlavní sídlo v Praze relativně nábožensky umírněný soustředění sbírek („Kunstkomora“) dle jednotícího filozofického principu makro- a mikrokosmu umělecký okruh pražského manýrismu (malíři, sochaři, rytci…)

5 Vládní obtíže diplomatické tlaky: španělští a rakouští příbuzní, římská kurie, kurfiřti v říši, katolíci komplikace v zahraniční politice: arcivévoda Matyáš v Nizozemí 1577 rozdělení sfér vlivu sourozenců: Matyáš Horní Rakousy, Arnošt Dolní Rakousy konflikt s Turky 1593–1606 („Patnáctiletá válka“) české snahy o legalizaci nekatolických církví české politické konflikty: panovník vs. šlechtic (Lobkovicové 1593, Vchynští 1586, Žerotín 1598) výrazná změna po 1600

6 Střet s Turky a nabídka míru
pohraniční šarvátky, od 1593 válka 1604: turecké podmínky smíru: Habsburkové vrátí pevnosti dobyté jejich vojsky na Turcích H. zaplatí tributy i za dobu průběhu války habsburské podmínky míru: Turci vrátí uchvácené pevnosti zaplatí nedoplatky za trvání 15leté války

7 Tradice a inovace, obyvatelstvo, myšlení, umění
Kultura českých zemí Tradice a inovace, obyvatelstvo, myšlení, umění

8 Staré vs. nové České země a Praha jako mocenské centrum
Pražská univerzita a její konkurence Měšťanstvo: řemeslníci, obchodníci, lichváři Domácí obyvatelé vs. cizinci (bi- a trilingvismus) Šlechta: cestování jako „modernizační činitel“ Podnikání jako nový zdroj příjmů (úvěr, úrok, konkurence měst a šlechty, obchod, dolování, sklárny, hamry) Prolínání a proměna stavebních slohů a životních stylů Konfesijní pluralita, „nadkonfesijní myšlení“

9 Postupné proměny Šlechtické rody v zemských úřadech: Pernštejnové, z Hradce, Trčkové z Lípy, Rožmberkové, Smiřičtí, Žerotínové vs. Lobkovicové, Lichtenštejnové, Ditrichštejnové, Černínové Města a městečka ZKČ: r ca 1000

10 „Renesance jako změna kódu“: Proměny poznání
Knihtisk: J. Melantrich, D. A. z Veleslavína Historiografie (kroniky), kartografie (mapy ZKČ), teologie („Šestidílka“), právo (městská práva) Literatura: cestopisy, deníky, poezie, drama, poučné texty (náboženské, lékařské, mineralogické, montanistické) Práce a čas: Dvorské a městské festivity světské i církevní Humanistické myšlení: porozumět světu (vztahy lidské-božské, makro- a mikrokosmos, hledání řádu a harmonie) Poznání vzešlé z experimentu: přírodní i umělé (lapis philosophorum, elixír mládí), magický svět poznatelný vědecky i umělecky, sbírky jako odraz světa, „nevědecké“ prolínání oborů: astrologie-astronomie, filozofie-okultismus, přírodní vědy-ezoterika Smysl všeho snažení: obecná náprava společnosti (eschatologické vize)

11 Kultura rudolfinského dvora
Laboratoř (astronomové, matematici) Muzeum (sbírky) Dílna (sochařství, malířství, grafika) Kvintesence vlivů: Holandsko, Itálie, německé země Podnět k nápodobě na aristokratických dvorech (česká a moravská šlechta)


Stáhnout ppt "Rudolf II. (1576–1611) Skutečné i domnělé problémy jedné vlády"

Podobné prezentace


Reklamy Google