Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzultace: PhDr. Martina Hábová Telefon: (FNKV -> )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzultace: PhDr. Martina Hábová Telefon: (FNKV -> ) "— Transkript prezentace:

1 Telefon: +420 267 102 547 (FNKV -> 7 2547)
Konzultace: PhDr. Martina Hábová Telefon: (FNKV -> ) Studijní oddělení: Bc. Alena Vlasáková DiS. Telefon: (FNKV -> ) Technická správa SIS: Ondřej Kubánek Telefon: (FNKV -> ) SIS

2 http://is.cuni.cz/studium/index.php – ostrá data
WWW stránky: – ostrá data Špatně -> – testovací db FAQ (login atd…): (dnes) (zítra) Práva uživatelů (role): Anonym Student Učitel – omezená práva v rámci pracoviště Tajemník – ‚neomezená‘ práva v rámci pracoviště Sekce – ‚neomezená‘ práva v rámci katedry SIS

3 Heslo – pozor na Num Lock, Caps Lock Výběr role Dostupné aplikace:
Přihlášení: Login Heslo – pozor na Num Lock, Caps Lock Výběr role Dostupné aplikace: Vypisování témat prací Hledání studentů Vyhledávání loginů Nástěnka Osobní údaje Předměty Studijní sestavy Termíny zkoušek přihlašování Termíny zkoušek vypisování Výsledky zkoušek SIS

4 SIS Funkční tlačítka (ikony) Záhlaví aplikací (titul/podtitul) Menu
Přihlášený uživatel (login/role) Čas zbývající Aplikace Odkazy Odkazy ( y) SIS

5 SIS

6 Vypisování témat prací
Tato aplikace slouží pro: Editaci práce: Vyhledání Změna (práci lze zadat studentovi) Zrušení Založení práce: Pozor na čas Použijte Erudio nápovědu Tisk potvrzení prací: Hromadně (za pracoviště) Jednotlivě Poznámka: PhDr. Martina Hábová vytvořila manuál - je dostupný na webu SIS

7 Hledání studentů Tato aplikace slouží pro: Vyhledání studentů:
Podle příjmení, jména Podle zapsaného předmětu Podle pracoviště (učitelů) Rozeslání hromadných ů Studentům Učitelům SIS

8 Osobní údaje Tato aplikace slouží pro: Prohlížení osobních údajů:
Tajemníci mohou údaje pouze prohlížet Učitelé a studenti mohou své údaje editovat Prohlížení ů: Přijaté Odeslané SIS

9 Předměty Tato aplikace slouží pro: Vyhledání předmětu:
Podle pracoviště Podle kódu Podle vyučujícího Klasifikace předmětu Prohlížení předmětu: Detail předmětu Všechny pracoviště Editaci některých položek předmětu: Pouze ‚vlastní‘ pracoviště Anotace, Cíl předmětu, Literatura, Metody výuky, Požadavky ke kontrole studia, Sylabus, Vstupní požadavky Anglický název předmětu Podtitul SIS

10 Termíny zkoušek Tato aplikace slouží pro: Vytvoření nového termínu:
Povinné / nepovinné položky Učebny viz. níže Java script automat Prohlížení X Oprava: Rušení termínu (atd…) Vyhledání termínu dle katedry (atd…) Další funkce: Zápis studentů s přerušeným studiem Hromadné informativní y Poznámka: Seznam učeben -> SIS

11 Důležitá informace o aktuální režimu apl.
Výsledky zkoušek Tato aplikace slouží pro: Vyplňování zápočtů a známek: Filtrování studentů Hromadně (pozor na datum) Zakládat Rušit Jednotlivě (vhodné pro opravy) Tisk Opět pozor na čas Prohlížení a tisk seznamů (Režimy): Úpravy pro ak. rok Prohlížení pro ak. rok Seznamy pro ak. rok Počty pro ak. rok Důležitá informace o aktuální režimu apl. SIS

12 Přílohy – 1. (hodnocení) Hodnocení předmětu:
Z -> Zápočet -> (N,Z,-) Zk -> Zkouška -> (1,2,3,4,-) Z+Zk -> Zápočet a zkouška -> vyplňováno ve dvou krocích Jiné -> Neklasifikované -> (N,P,-) 1.SZ -> Zkouška -> (1,2,3,4,-) N – neprospěl, nezapočteno Z – započteno P – prospěl - – implicitní hodnota SIS

13 Přílohy – 2. (zkratky SO) Studijní programy Studijní obory VSEOB
MAGISTER. S. Všeobecné lékařství AVSEOB Fyzioterapie BF Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví - P BVZ1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejné zdravotnictví - K BVZK Všeobecná sestra BVS Ošetřovatelství Zdravotní vědy BZDV SIS

14 Přílohy – 3. (kódy předmětů M)
Kód předmětu (modul): C S F B X 4 1 Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Třímístný kód – třípísmenná zkratka ang-lického jména modulu. Dvoumístný kód - zkr-atka jména př. nebo číslo př. nebo XX (modul). Jednomístné číslo označující délku trvání předmětu v semestrech. Jednomístné číslo – označuje ročník ve  kterém se předmět učí. Kód předmětu (podmodul): Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Třímístný kód – třípísmenná zkratka ang-lického jména modulu. Jednomístná zkratka jména zkoušky. Jednomístné číslo označující délku trvání předmětu v semestrech. Jednomístné číslo – označuje ročník, ve  kterém se předmět učí. C M P O 2 3 N E Dvoumístný kód pracoviště. SIS

15 Přílohy – 4. (kódy předmětů M)
Kód předmětu (se semestrem): C S F B X 4 1 Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Třímístný kód – třípísmenná zkratka ang-lického jména modulu. Dvoumístný kód - zkr-atka jména př. nebo číslo př. nebo XX (modul). Jednomístné číslo označující délku trvání předmětu v semestrech. Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterémse předmět učí. Z Jednomístný kód (nabývá hodnot L, Z, R) Příklady zkratek modulů: SFB… MODUL IA – Struktura a funkce lidského těla CBG… MODUL IB – Biologie buňky a genetika BPI… MODUL IC – Biofyzika a informatika NPA… MODUL ID – Nemocný člověk MED… MODUL IE – Metodologie TBS… MODUL IIA – Obecné základy klinické medicíny MPR… MODUL IIB – Klinická propedeutika MCP… MODUL IIC – Klinicko patologické základy medicíny SIS

16 Přílohy – 5. (kódy předmětů B)
Kód předmětu (Fyzioterapie - BF): C R H B M T 1 N Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Třímístný kód – označuje studijní obor. Zde fyzioterapie. Dvoumístný kód - zkr-atka jména předmětu Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterém se předmět učí. Jednomístný kód. Je pouze u nepovinných předmětů. Kód předmětu (Veřejné zdravotnictví – BVZ1 prezenční): Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterém se předmět učí. Dvoumístný kód – označuje studijní obor. Zde veřejné zdravotnic. Jednomístný kód. Je pouze u nepovinných předmětů. C P H A N 1 N Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Dvoumístný kód - zkr-atka jména předmětu SIS

17 Přílohy – 6. (kódy předmětů B)
Kód předmětu (Veřejné zdravotnictví – BVZK kombinované): C P H K A N 1 Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Třímístný kód – označuje studijní obor. Zde veřejné zdravotnictví. Dvoumístný kód - zkr-atka jména předmětu Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterém se předmět učí. Jednomístný kód. Je pouze u nepovinných předmětů. Kód předmětu (Všeobecná sestra – BVS): Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterém se předmět učí. Dvoumístný kód – označuje studijní obor. Zde všeobecná sestra. Jednomístný kód. Je pouze u nepovinných předmětů. C N S S O 1 N Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Dvoumístný kód - zkr-atka jména předmětu SIS

18 Přílohy – 7. (kódy předmětů B)
Kód předmětu (Zdravotní vědy – BZDV): C H S A N 1 Označení fakulty – v rámci celé Karlovy univerzity. 3LF => C Dvoumístný kód – označuje studijní obor. Zde zdravotní vědy. Dvoumístný kód - zkr-atka jména předmětu Jednomístné číslo – označuje ročníku ve  kterém se předmět učí. Jednomístný kód. Je pouze u nepovinných předmětů. SIS


Stáhnout ppt "Konzultace: PhDr. Martina Hábová Telefon: (FNKV -> ) "

Podobné prezentace


Reklamy Google