Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Varistory Varistory Obor:Elektrikář Ročník: 1. Vypracoval:Ing. Ivana Jakubová OB21-OP-EL-ZEL-JAK-U-1-011

3 Obsah prezentace: Co je varistor Voltampérová charakteristika varistoru Vlastnosti a konstrukce varistorů Přepěťová ochrana pomocí varistoru Konkrétní příklady z katalogu V prezentaci jsou použity obrázky a udaje z otevřené encyklopedie wikipedia a z podkladů výrobců.

4 Varistor je polovodičový prvek, jehož odpor výrazně závisí na přiloženém napětí. Název prvku vznikl zkrácením anglického označení „variable resistor“, tedy proměnný rezistor. Někdy bývá označován výstižněji zkratkou VDR (voltage dependent resistor, tj. napěťově závislý rezistor). Varistory se vyrábějí slisováním a spékáním z karbidu křemíku SiC nebo oxidů kovů (nejčastěji zinku ZnO, tyto varistory se označují zkratkou MOV, metal oxid varistor). Schematická značka varistoru:

5 Voltampérová charakteristika varistoru Varistor má výrazně nelineární symetrickou voltampérovou charakteristiku s oblastí vysokého odporu v okolí nuly a naopak o mnoho řádů nižšího odporu pro napětí překračující určitou hodnotu. Prahové napětí U n charakterizuje bod, v němž se podstatně mění strmost charakteristiky (měří se při proudu I n =1 mA).

6 Významné body charakteristiky Prahové napětí U n a jemu odpovídající referenční proud I n =1mA. Důležitým parametrem je také tolerance prahového napětí (bývá zakódována v typovém označení varistoru). Pracovní napětí (stejnosměrné U dc, střídavé U ac ) je napětí, které může být na varistor trvale připo- jeno, aniž by došlo k omezení napětí vlivem změny strmosti charakteristiky varistoru. Svorkové napětí U c a jemu odpovídající impulzní proud I c.

7 Přepěťová ochrana pomocí varistoru Při pracovním napětí U dc teče varistorem malý proud. Napěťová špička U puls vyvolá výrazný narůst proudu varistorem, ale napětí se omezí na hodnotu U c < U puls. Varistor tak ochrání zbytek obvodu před účinky přepětí. Velikost svorkového napětí U c bude nižší u varistoru se strmější voltampérovou charakteristikou (závisí na typu varistoru).

8 Časové průběhy pulzů Protože reakce obvodu na rušivý pulz závisí často nejen na velikosti, ale i časovém průběhu impulzů, jsou tvary pulzů pro testování různých vlastností stanoveny konkrétně normou. Např. pro stanovení svorkového napětí varistoru je určen impulz 8/20μs (pulz se charakterizuje údajem náběžná hrana/pološířka pulzu).

9 Některé další parametry varistorů I max [A]: Maximální špičková hodnota proudu jednoho impulzu 8/20 μs E max [J]: Maximální energie impulzu 10/1000 μs, kterou varistor rozptýlí bez poškození ELD [J]: Energie, kterou varistor rozptýlí v případě, že je odpojena baterie a alternátor je v činnosti (pouze v automobilních aplikacích) P [W]: Střední výkon opakovaných proudových impulzů, který varistor rozptýlí bez poškození t r [s]: Čas sepnutí varistoru po přiložení napěťového impulzu C [F]: Kapacita varistoru měřená při kmitočtu 1 kHz R i [GΩ ]: Izolační odpor mezi zkratovanými vývody a pouzdrem varistoru při napětí U i U i [kV]: Zkušební napětí pro měření izolačního odporu varistoru δU [% /K]: Koeficient teplotní závislosti napětí U n varistoru.

10 Číselné hodnoty Voltampérová charakteristika varistoru se dá vyjádřit mocninnou funkcí I=K·U α. Konstanta K závisí na geometrii varistoru a exponent α na materiálu (SiC 3 až 7, ZnO 25 až 40 i více). Prahové napětí řádu jednotek voltů až jednotek kilovoltů podle prove- dení (např. masivní varistory pro použití v energetice). V oblasti pracovních napětí mají varistory odpor řádu 10 12 Ω a protékající proud je velmi malý. Je-li překročeno prahové napětí, odpor klesá na jednotky ohmů a varistorem mohou protékat až desítky ampérů. Varistory však nejsou určeny trvalému provozování v oblasti nad praho- vým napětím. I časté opakované zatěžování přepěťovými pulzy může vést k degradaci varistoru a poklesu jeho prahového napětí. Robustní varistory mohou absorbovat i značné množství energie. Rychlost reakce varistorů bývá vysoká (jednotky nanosekund). Varistory mívají poměrně vysokou vlastní kapacitu (až desítky nano- faradů), proto nejsou vhodné pro použití při vysokých frekvencích.

11 Příklady konstrukčního provedení SiC

12 Děkuji Vám za pozornost Ivana Jakubová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google