Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Real Time Systems, BI-SRC, 10/2011, Lecture 1 Department of Computer Systems Faculty of.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Real Time Systems, BI-SRC, 10/2011, Lecture 1 Department of Computer Systems Faculty of."— Transkript prezentace:

1 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Real Time Systems, BI-SRC, 10/2011, Lecture 1 Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague Characteristics o f real time system © Jan Šlechta, 2011 1 / 15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. Jan Šlechta CSc.

2 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obrázky jsou pořízeny za pomoci software IBM Rational SDL and TTCN Suite 6.3 a Packet Traceru Cisco Networking Academy Systémy reálného času můžeme s klidným svědomím dělit na planetárně-vesmírné a na stroje, v poslední době pak hlavně elektronicky řízené; Planetárně-vesmírné SRČ na: Rostliny a živočichy včetně homo sapiens, Geomorfologické a geoklimatické SRČ, Sociálně-institucionálním, Politicky-institucionální, Tržně-institucionální, Vesmírné, jejich společnou vlastností je dočasnost 1. Úvod 2 / 15

3 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems 2.1 Elektronicky řízené stroje 3 /15 Slouží člověku proto se přizpůsobují jeho reakční době (normální ) podporují dlouhodobější procesy (s dlouhodobou misí ) jsou časově kritické, podporují reakční dobu, kterou člověk nestíhá modelem všech těchto systémů je přesto umělá inteligence člověka, elektronické stroje jsou však tento model schopny překonat v již zmíněné rychlejší reakci, rychlejším přenosu informace, zapamatování většího množství dat

4 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.1: Langlaufův princip 4 / 15 POPUD PODNĚT POHNUTKA POSTUP

5 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Je vyjádřen Langlaufovým principem 4P: Podnět, Popud, Pohnutka, Postup (též Nábor ), Tj. model reakce mozku člověka na vnější nebo vnitřní stimul (podnět ): Reakci, která je reprezentována nějakým závěrečným postupem, vyhodnocuje jak zkušenostní centum rozumové a inteligenční (cortex ) popudem, tak zkušenostní centrum emocionální (hippocampus ) pohnutkou U elektronicky řízených strojů nelze hovořit o zkušenostním centru emocionálním, i když o pohnutce rozhoduje např, databáze údajů, avšak zkuste si vybrat z bankomatu, když nemáte na účtu krytí, a taková databáze klientů z hlediska banky může být klidně vnímána jako emocionální zkušenostní centrum banky. 2.2 Model elektronicky řízených strojů 5 / 15

6 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.2: Waterfall model 6 / 15

7 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.3: Performing the Object Design 7 / 15

8 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.4: Tracing the functional simulation 8 / 15

9 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Vodopádový model 2.3 Vodopádový model 9 / 15 znamená postupné zpřesňování Požadavků, Analýzy, Návrhu a Implementace shora dolu, kde každé zpřesnění zanechá implikační spoj a umožňuje tak rekonstruovat logické chyby ve včasných fázích projekce; aniž bychom museli implementovat kód do cílového prostředí, můžeme chyby odhalovat simulací v hostujícím prostředí; V systémech reálného času vyniká především dynamika a odhalování dynamických chyb jako jsou zablokování (deadlocky ), nedoručené signály, nežádoucí timeouty, ztráta parametrů, nevytvoření instance procesu apod.

10 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.5: World Wide Web podlw Cisco 10 / 15

11 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems 2.4 Internet 11 /15 Globálním systémem reálného času je také Internet, asi nejrobustnějším Vznikl systematickým propojováním lokálních sítí Datový paket jako nedělitelná jednotka informace může proudit po optických a metalických kabelech i radiovými vlnami vzduchem Aby se globální síť nezahltila, odčítá se každému paketu při průchodu IP uzlem (routerem ) 1 bod z položky TimeToAlive. Dosáhne-li hodnota této položky v nějakém uzlu hodnoty 0, paket je usmrcen (zahozen ) K cestování paketů přitom slouží 4 úrovně TCP/IP modelu Úroveň TCP je přitom nejlépe zabezpečena proti ztrátě informace, nesouhlasí-li zabezpečovací informace, přenos se opakuje

12 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.6: Global network 12 / 15

13 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Obr.7: Local network 13 / 15

14 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems 2.5 Kde začíná a končí internet ? 14 / 15 adresní prostor IPv4 však přestává stačit a bude muset být nahrazován IPv6 subnetting je poměrně sofistikovaná záležitost cesta přes routery musí být hierarchizovaná podobně jako tomu bylo a je v telekomunikačních sítích dalšími známými sítěmi je poštovní doručovací systém, telefonní systém, sytém veřejné dopravy, korporátní počítačové sítě Jakmile se v síti objeví router sloužící k propojení několika lokálních sítí, začíná internet

15 Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems 3. Závěr 15 / 15 Systémy reálného času se vyznačují dočasností (věc ve svém jinobytí, pro sebe a o sobě: objektivní idealisté i dialektičtí materialisté ) reakčností, tj. v reálném čase odpovídají nebo postupují v reakci na zaregistrované podněty nejkomplexnějším systémem reálného času je informační síť nebo organická síť neuronů nejkomplexnějším z komplexních potom mezinárodní společenství internet nebo přírodní systém planety samotné nejuniverzálnějším SRČ je však vesmír (universe )


Stáhnout ppt "Jan Šlechta (ČVUT FIT)BI-SRC, 2011, Lecture 1Real Time Systems Real Time Systems, BI-SRC, 10/2011, Lecture 1 Department of Computer Systems Faculty of."

Podobné prezentace


Reklamy Google