Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH."— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH

2 Pro každou vazbu je charakteristická její:  délka vazby  energie vazby  polarita vazby  polarizovatelnost vazby

3 Délka vazby závisí:  typech vzájemně spojených atomů  na násobnosti vazby (nm)  s rostoucím Z prvků se ve skupinách délka v. zvětšuje  s rostoucí násobností zmenšuje C – H (0,110 nm) C – C (0,154) C ═ C (0,134) C ≡ C (0,120) C – N ( 0,147) C ═ N (0,127) C ≡ N (0,115) C – O (0,143) C ═ O ( 0,21) C – F ( 0140) C – Cl (0,176) C – Br (0,194) C – I ( 0,213)

4 Energie vazby závisí  na typu vzájemně vázaných atomech  násobnosti vazby (kJ/mol)  s rostoucím Z prvků E vazby klesá  s rostoucí násobností E vazby roste C – H (373 kJ/mol) C – C (348) C ═ C (620) C ≡ C (804) C – N ( 293) C ═ N (616) C ≡ N (264) C – O (344) C ═ O ( 780) C – S(260) C ═S (432) C – F ( 0140) C – Cl (331) C – Br (277) C – I ( 239)

5 Polarita vazby souvisí  s rozdílem elektronegativit atomů, kt. jsou spojeny chem. vazbou  s rostoucím rozdílem elektronegativit roste i polarita vazby C - C C - Cl >C - Br >C – I C - O C - P

6 Polarizovatelnost vazby souvisí:  s delokalizací (rozprostřením) elektronů vazby  čím více jsou val. elektrony dále od jádra, tím větší je delokalizace elektronů, a tím i polarizovatelnost vazby C - C >C – N >C – O >C- F C - F C – S

7 REAKCE ORGANICKÝ CH SLOUČENIN

8 Org. sl. se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí vysoký tlak, teplota, katalyzátory Klasifikace org. rcí:  způsob štěpení vazby  typ reagujících částic  změny struktury reagujících sloučenin (reaktantů)

9 Způsob štěpení vazby: 1)Homolytické – vazby se štěpí symetricky za vzniku RADIKÁLŮ = částic s nepárovým elektronem CH 3 – CH 3 CH 3 + CH 3 2) Heterolytické – vazby se štěpí asymetricky za vzniku iontů CH 3 – Cl CH 3 + + Cl -

10 Typy reagujících částic: Podle typu částic se dělí reakce: 1)Elektrofilní 2)Nukleofilní 3) Radikálové

11 Elektrofilních reakcí - se účastní částice přitahující elektrony, které nesou kladný náboj nebo jsou elektroneutrální př. H +, Cl +, CH 3 +, SO 3 Nukleofilních reakcí - se účastní částice poskytující elektrony, které nesou záporný náboj nebo jsou elektroneutrální př. H -, Cl -, CH 3 - a NH 3. Radikálových reakcí - se účastní částice nesoucí nepárový elektron př. H, Cl, CH 3.

12 Změny struktury org. sl. se reakce dělí na: 1)Adice 2)Eliminace 3)Substituce 4)Přesmyk

13 Adiční reakce Adiční reakce -týká se sloučenin obsahujících násobné vazby mezi atomy uhlíku nebo atomy uhlíku a jinými atomy -na násobnou vazbu v molekule sl. se váže (aduje) molekula druhé sloučeniny -při reakcích násobná vazba částečně nebo úplně zaniká -vodíku = hydrogenace -vody = hydratace -Markovníkovo pravidlo

14 Eleminační reakce -opakem reakcí adičních -tyto reakce jsou doprovázeny vznikem násobných vazeb -uvolnění vodíku z vazby dehydrogenace -uvolnění vody z vazby dehydratace

15 Substituční reakce Substituční reakce -je spoje s náhradou (substitucí) atomu nebo charakteristické skupiny v molekule výchozí látky jinými atomy nebo skupinou

16 Molekulový přesmyk -je reakce probíhající v rámci jedné molekuly -přesmyk se spojen s přeskupením atomů v molekule jedné sloučeniny za vzniku molekuly jiné sloučeniny -často reakce probíhá jako reakce substituční, ale pouze uvnitř molekul příslušné sloučeniny

17 Reakce oxidačně redukční -k nejznámějším patří hoření, exotermická reakce  Oxidace – reakce, při které dochází ke slučování s kyslíkem, ale je to i reakce, při nichž se zmenšuje počet atomů vodíku v molekule, lze uskutečnit oxidačními činidly př. KMnO 4, ozon,….  Redukce – reakce, při které se zvyšuje počet atomů vodíku nebo snížen počet atomů kyslíku

18 Chemické reakce se dále třídí podrobněji dle reagující částice př. adice – elektrofilní - nukleofilní - radikálová substituce – elektrofilní - nukleofilní - radikálová


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google