Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH

2 Pro každou vazbu je charakteristická její:
délka vazby energie vazby polarita vazby polarizovatelnost vazby

3 Délka vazby závisí: typech vzájemně spojených atomů
na násobnosti vazby (nm) s rostoucím Z prvků se ve skupinách délka v. zvětšuje s rostoucí násobností zmenšuje C – H (0,110 nm) C – C (0,154) C ═ C (0,134) C ≡ C (0,120) C – N ( 0,147) C ═ N (0,127) C ≡ N (0,115) C – O (0,143) C ═ O ( 0,21) C – F ( 0140) C – Cl (0,176) C – Br (0,194) C – I ( 0,213)

4 Energie vazby závisí na typu vzájemně vázaných atomech
násobnosti vazby (kJ/mol) s rostoucím Z prvků E vazby klesá s rostoucí násobností E vazby roste C – H (373 kJ/mol) C – C (348) C ═ C (620) C ≡ C (804) C – N ( 293) C ═ N (616) C ≡ N (264) C – O (344) C ═ O ( 780) C – S(260) C ═S (432) C – F ( 0140) C – Cl (331) C – Br (277) C – I ( 239)

5 Polarita vazby souvisí
s rozdílem elektronegativit atomů, kt. jsou spojeny chem. vazbou s rostoucím rozdílem elektronegativit roste i polarita vazby C - C < C – N < C – O < C- F C - F > C - Cl > C - Br > C – I C - O < C - S C - N > C - P

6 Polarizovatelnost vazby souvisí:
s delokalizací (rozprostřením) elektronů vazby čím více jsou val. elektrony dále od jádra, tím větší je delokalizace elektronů, a tím i polarizovatelnost vazby C - C > C – N > C – O > C- F C - F < C - Cl < C - Br < C – I C - O > C – S

7 REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

8 Org. sl. se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí
vysoký tlak, teplota, katalyzátory Klasifikace org. rcí: způsob štěpení vazby typ reagujících částic změny struktury reagujících sloučenin (reaktantů)

9 Způsob štěpení vazby: Homolytické – vazby se štěpí symetricky za vzniku RADIKÁLŮ = částic s nepárovým elektronem CH3 – CH CH CH3 2) Heterolytické – vazby se štěpí asymetricky za vzniku iontů CH3 – Cl CH3+ + Cl-

10 Typy reagujících částic:
Podle typu částic se dělí reakce: Elektrofilní 2)Nukleofilní 3) Radikálové

11 Elektrofilních reakcí
- se účastní částice přitahující elektrony, které nesou kladný náboj nebo jsou elektroneutrální př. H +, Cl +, CH3 +, SO3 Nukleofilních reakcí - se účastní částice poskytující elektrony, které nesou záporný náboj nebo jsou elektroneutrální př. H -, Cl -, CH3 - a NH3. Radikálových reakcí - se účastní částice nesoucí nepárový elektron př. H , Cl , CH3 .

12 Změny struktury org. sl. se reakce dělí na:
Adice Eliminace Substituce Přesmyk

13 Adiční reakce týká se sloučenin obsahujících násobné vazby mezi atomy uhlíku nebo atomy uhlíku a jinými atomy na násobnou vazbu v molekule sl. se váže (aduje) molekula druhé sloučeniny při reakcích násobná vazba částečně nebo úplně zaniká vodíku = hydrogenace vody = hydratace Markovníkovo pravidlo

14 Eleminační reakce opakem reakcí adičních
tyto reakce jsou doprovázeny vznikem násobných vazeb uvolnění vodíku z vazby dehydrogenace uvolnění vody z vazby dehydratace

15 Substituční reakce je spoje s náhradou (substitucí) atomu nebo charakteristické skupiny v molekule výchozí látky jinými atomy nebo skupinou

16 Molekulový přesmyk je reakce probíhající v rámci jedné molekuly
přesmyk se spojen s přeskupením atomů v molekule jedné sloučeniny za vzniku molekuly jiné sloučeniny často reakce probíhá jako reakce substituční, ale pouze uvnitř molekul příslušné sloučeniny

17 Reakce oxidačně redukční
k nejznámějším patří hoření, exotermická reakce Oxidace – reakce, při které dochází ke slučování s kyslíkem, ale je to i reakce, při nichž se zmenšuje počet atomů vodíku v molekule, lze uskutečnit oxidačními činidly př. KMnO4, ozon,…. Redukce – reakce, při které se zvyšuje počet atomů vodíku nebo snížen počet atomů kyslíku

18 Chemické reakce se dále třídí podrobněji dle reagující částice
př. adice – elektrofilní - nukleofilní - radikálová substituce – elektrofilní


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA CHEMICKÝCH VAZEB V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google