Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské projekty & management VÝCHODISKA: Evropské projekty & management VÝCHODISKA: RK-21-2004-56, př. 1 počet stran: 15  Realita vstupu do EU, rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské projekty & management VÝCHODISKA: Evropské projekty & management VÝCHODISKA: RK-21-2004-56, př. 1 počet stran: 15  Realita vstupu do EU, rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Evropské projekty & management VÝCHODISKA: Evropské projekty & management VÝCHODISKA: RK-21-2004-56, př. 1 počet stran: 15  Realita vstupu do EU, rozvoj regionů, potřeba posílení dovedností zaměstnanců a organizací, možnost změny pracovních procesů pod vlivem možností ICT (nejen v IT odboru!!!)  Využití evropských programů k plnění PRK, včetně čerpání finančních prostředků  Řešení kapacity KrÚ (personální, technické, finanční)  Potřeba posílení projektového managementu nejen v souvislosti s EU  Potřeba doplnění EU týmu o kapacity pro realizaci projektů z jiných než SF  Již praxí vyzkoušené jiné formy – nefunkční nebo složité

2 Management – Irina Zálišová  Sociální vědy, filozofická fak. – St.Petěrburg  PhDR, UK Praha  Analytik sčítání LDB, Federální statistický úřad  Business poradenství pro malé a střední firmy  Ředitelka marketingu a PR, vydavatelský dům Ringier (Profit, Týden, Reflex)  Zástupce ředitele vydavatelství Walter Kluwer  Spoluzakladatelka a ředitelka sdružení BMI  Člen týmu expertů a hodnotitelů, Evropská komise, DG INFSO

3 eEurope IDA eContent eTEN Culture 2000 Minerva Leonardo Youth Innovative Actions IST Programy EU (jiné než SF) ERA INTERREG

4 1.Podpora mezinárodní spolupráce evropských regionů na bází společných projektů 2.Vyhledávání a zajištění doplňkových zdrojů financování regionálních aktivit z prostředků programů evropského Společenství 3.Informační a servisní činnost pro zainteresované subjekty VS (KrÚ, organizace kraje) a regionální subjekty v oblasti evropských projektů 4.Posílení manažerského a projektového potenciálu a kapacit regionálních subjektů VS (včetně např. speciálních školení a tréninků) Evropské projekty & management CÍLE:

5 Proč EPMA? Další formy spolupráce: 1. komerční(objednávka)  Výhody: Nezávaznost vztahů Časové vymezení Konkrétnost práce Vymezený účel (Objednávám to, co chci ) Jednoduchost  Nevýhody: Nezávaznost Omezenost v čase Omezený obsah Omezený účel (neobjednám to, o čem nevím, nevím jak dopadne) Nenaučím se ! Vysoká cena EU expertů a agentur !!! (50 – 200 EUR/ hod) 250.tis – 1 mln Kč /měsíc 250.tis – 1 mln Kč /měsíc

6 Proč EPMA? Další formy spolupráce: 2. Nová organizace, KrÚ= investor a 100% vlastník  Výhody: Vlastnictví KrÚ Dlouhodobost smluvního poskytování služeb Pocit větší kontroly  Nevýhody: Nedostatečná legislativa Velké počáteční investice Nejistý výsledek (kriteria?) Neřeší problém lidských zdrojů

7 Proč EPMA? Další formy spolupráce: 3. ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ  Výhody: Stabilita výkonu (servisu) Komplexnost řešení (viz.cíle) Investice do vlastních zaměstnanců (tým) Konkurenceschopnost kraje Stanovený finanční rozsah Zákonem upravené kontrolní mechanismy  Nevýhody: Složitost zřízení (procedurálně) Počáteční risk partnerství Nejistý výsledek (kriteria?)

8 EPMA: podíly (a zastoupení) zakládajících členů EPMA Vysočina 1/3 BMI 1/3 CI 1/3 Vysočina 1/2 BMI 1/2 EPMA VS + Neziskovka+Business VS + Neziskovka + ?

9 Možné oblasti rozvoje – PRK

10 Vysočina Fondy EU 50%25% Evropské projekty & management Vstupy (možná varianta): BMI Rozpočet na řízení a spolufinancování projektů Personální a technické kapacity Rok 1 (do konce 2005) 25% 70%15% Rok 2 15% 90%5% Rok 3… 5%

11 Vysočina (náklady) 25% Evropské projekty & management Výstupy (možná varianta): BMI (náklady) Rok 1 (1:1) (do konce 2005) 25% 15% Rok 2 (1:2,3) 15% 5% Rok 3 (1:8) … 5% Vysočina (výnosy) BMI (výnosy) 25% 35% 40%

12 Vysočina Fondy EU 3m Kč1,5m Evropské projekty & management Rozpočet (možná varianta): BMI Rozpočet na řízení a spolufinancování projektů Personální a technické kapacity Rok 1 (do konce 2005) 1,5m 4m Kč0,75 Rok 2 0,75 18m Kč0,5 Rok 3… 0,5 Celkový rozpočet EPMA je závislý na celkovém rozpočtu kraje Vysočina na kofinancování projektů !!

13 Rozhodovací kritéria:  Poměr „cena“ – „výkon“ (kontrola přínosu sdružení na konci roku 2005 a pak ročně dle schváleného plánu)  Ostatní přínosy pro kraj (míra pozitivních referencí)  Míra minimalizace rizik (přímá kontrola výstupů kde je nositel sám kraj)  Kontrolovatelná forma organizace (účetnictví, výroční zprávy, kontrolní orgány)  Ochota kraje uvolňovat prostředky do kofinancování a realizace projektů

14 EPMA: struktura sdružení Valné shromáždění (5+5) Předsednictvo (2+2) Kontrolní K. (2+2) Předseda (kraj) Ředitel (BMI)

15 Vazba mezi orgány sdružení  Valné shromáždění – nejvyšší orgán, rozhoduje o základních otázkách (členství ve sdružení, složení orgánů, …),  Předsednictvo – řídí činnost sdružení, vykonává všechny činnosti, které nejsou vyhrazeny VS, je statutárním orgánem sdružení  Předseda – je statutárním orgánem sdružení (jak to vyžaduje občanský zákoník),  Ředitel – výkonný orgán sdružení odpovědný za činnost sdružení Předsednictvu.


Stáhnout ppt "Evropské projekty & management VÝCHODISKA: Evropské projekty & management VÝCHODISKA: RK-21-2004-56, př. 1 počet stran: 15  Realita vstupu do EU, rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google