Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RK-32-2011-12, př. 2 počet stran: 18 Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009-2013 aktualizace listopad 2010 zpracovatel: Deloitte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RK-32-2011-12, př. 2 počet stran: 18 Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009-2013 aktualizace listopad 2010 zpracovatel: Deloitte."— Transkript prezentace:

1 RK , př. 2 počet stran: 18 Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina aktualizace listopad zpracovatel: Deloitte

2 Zadání projektu Komplexní analýza prostředí informačních a komunikačních technologií v kraji Vysočina, nadnárodních, národních i lokálních strategických dokumentů a politické vize kraje Vysočina za účelem aktualizace a definice strategie ICT kraje

3 Zhodnocení současného stavu ICT a business požadavků na ICT
Výsledky posouzení zralosti ICT pomocí ICT assessmentu a přehled jednotlivých posuzovaných oblastí Zhodnocení současného stavu ICT a business požadavků na ICT Hodnocení ICT bylo provedeno pomocí ICT assessmentu vytvořeného společností Deloitte na základě best practices z ostatních projektů. Radarový graf ukazuje aktuální stav zralosti ICT v šesti hlavních oblastech. Hodnocení je založeno na odpovědích na více než 120 otázek rozdělených do zmíněných oblastí. Vyšší skóre znamená vyšší zralost. Nižší skóre ukazuje příležitost pro zlepšení. Úroveň zralosti je ve většině oblastí nad průměrem ve srovnání s jinými společnostmi nebo veřejnými institucemi, s kterými jsme měli možnost pracovat. Příležitosti pro zlepšení vidíme v tuto chvíli zejména v oblastech definování a dokumentace a optimalizace procesů. Dále pak v oblasti bezpečnosti a řízení zdrojů, jak interních tak i externích.

4 Zhodnocení současného stavu ICT a business požadavků na ICT
Výsledky zralosti Projektového řízení pomocí PMI Assessmentu a přehled jednotlivých posuzovaných oblastí Zhodnocení současného stavu ICT a business požadavků na ICT Hodnocení PMI assessmentu je založeno na odpovědích na více než 170 otázek rozdělených do několika oblastí. Výsledky hodnocení vykazují různé úrovně zralosti projektového řízení v jednotlivých oblastech definovaných v metodice PMI - PMBOK v4* Za oblasti s nejvyšší úrovní zralosti byly vyhodnoceny oblasti: Řízení integrace projektu (64,38%) Řízení nákladů (62,50%) Za oblasti s nejnižší úrovní zralosti byly vyhodnoceny oblasti: Řízení rizik (38,54%) Řízení času (37,50%) Celkově je zralost projektového řízení v Kraji Vysočina dle hodnocení PMI na úrovni 48,38%, což je výsledek blízký Úrovni 2 – Opakované* Na základě hodnocení lze konstatovat, že v oblasti projektového řízení byl identifikován prostor ke zvýšení efektivity a pružnosti aktivit v oblasti projektového řízení v Kraji Vysočina *Vysvětlení jednotlivých oblasti spolu se specifikaci úrovní je uvedeno v backup slidech této prezentace

5 Strategická vize a cíle
Definice budoucího stavu ICT Strategická vize a cíle Chceme být odborem, který poskytuje své služby ve špičkové kvalitě, vstřícně a efektivně. Zajišťujeme rozvoj a správu dostupných, bezpečných a optimalizovaných nástrojů informačních technologií pro transparentní výkon veřejné správy. Podporujeme komplexní technologický a společenský rozvoj kraje Vysočina s důrazem na získávání a stálé zvyšování znalostí všech, kteří tyto technologie využívají nebo chtějí využívat. Vize 1. Infrastruktura 2. eGovernment 3. ICT gramotnost a vzdělávání Oblasti 1.1 Standardizovaný a transparentní proces rozvoje a řízení infrastruktury v návaznosti na strategické cíle kraje Vysočina 1.2 Efektivní a bezpečný provoz služeb v garantované kvalitě a dostupnosti 2.1 Zvýšení rozsahu a kvality s důrazem na přívětivost služeb elektronické veřejné správy 2.2 Automatizované, transparentní a bezpečné procesy veřejných služeb 2.3 Rozvoj oblasti elektronických služeb v regionální zdravotní péči 3.1 Udržení vysoké kvalifikace zaměstnanců ICT kraje Vysočina 3.2 Zvyšování úrovně odborné kvalifikace pro obce a organizace zřizované krajem Vysočina 3.3. Zvyšování znalosti v oblasti ICT pro širokou veřejnost Cíle 4. Projektové řízení a řízení bezpečnosti 4.1 ICT projekty dodávané dle plánovaného harmonogramu, ve stanoveném rozpočtu a požadované kvalitě s ověřitelnými přínosy 4.2 Zvyšování úrovně bezpečnosti ICT služeb dle předem schválené strategie

6 Přehled a popis iniciativ pro oblast Infrastruktura
Iniciativy vedoucí k naplnění cíle v oblasti Definování a dokumentace plánování a řízení změn infrastruktury Rozvoj a řízení kvality služeb technologického centra kraje Vysočina* Rozvoj krajské páteřní infrastruktury ROWANet a zvýšení efektivity jejího využití Vytvoření systému bezpečnostních standardů a politik infrastruktury v souladu se strategií bezpečnosti Vazba na CIO framework IT Governance Managament Develop/enhance governance structure processes Oversee compliance of IT standards and regulations IT Business Management Design and evolve IT organization model IT Customer Relationship Management Manage portfolio of services (define/update) Develop marketing and communication strategy Market products & services Popis doporučených iniciativ Definování a dokumentace procesů řízení změn infrastruktury Tato iniciativa představuje nastavení procesní mapy (workflow) spolu s definováním zodpovědností a rolí plánování, designu a realizaci změn infrastruktury Rozvoj a řízení kvality služeb technologického centra kraje Vysočina V současnosti probíhá průběžné rozšiřování a zkvalitňování služeb technologického centra. Tato iniciativa by se měla zaměřit na další zvýšení kvality poskytovaných služeb při optimalizací nákladů na jeho rozvoj a správu. Využití páteřní infrastruktury ROWANet pro další rozšiřování poskytovaných služeb na páteční síti a připojených subjektů v regionu při neustálém zvyšovaní efektivity vynaložených prostředků na rozvoj a správu Vytvoření systému bezpečnostních standardů a politik infrastruktury v souladu se strategií bezpečnosti Na základě vytvořené strategie bezpečnosti je potřeba vytvořit roadmapu strategických projektů navržených v rámci strategie bezpečnosti. Tato iniciativa zajistí jejich plánované plnění a ověřování plánovaného přínosu na bezpečnost služby Atributy  Quick Wins dosažitelný  Projekt – krátkodobý  Projekt – dlouhodobý  Organizační změny  Potřebný HW  Potřebný SW Zapojení jiných subjektů N/A Zapojení Kraje Vysočina  Odborné útvary  IT oddělení Čas Quick wins 6 měsíců Celkový rozsah projektu 3 roky Předpokládané náklady 30-40 mil CZK Šipky ukazují oblasti, kde navrhované iniciativy zlepšují současný stav zralosti ICT. * Červeně vyznačeny iniciativy jsou brány jako prioritní *

7 Přehled a popis iniciativ pro oblast eGovernment
Iniciativy vedoucí k naplnění cíle v oblasti Vytvoření katalogu služeb spolu s definováním vlastníků, vazeb a nákladovosti služeb* Jmenování SPOC (single point of contact) pro klíčové služby a kompetence Dokumentace procesů řízení služeb eGovernment Definování roadmapy pro klíčové oblasti strategie ICT zejména pro oblast zdravotní péče Vazba na CIO framework IT Strategy Planning Management Promote IT products and services IT Operations Management Manage Operation of IT Environment Manage business interruption risk IT Customer Relationship Management Manage portfolio of services (define/update) Develop marketing and communication strategy Market products & services IT Operations Management / Manage Operation of IT Environment Manage security Manage information protection Popis doporučených iniciativ Vytvoření katalogu služeb spolu s definováním vlastníků, vazeb a nákladovosti služeb Vytvoření katalogu služeb z důvodu jasného zmapovaní vazeb mezi službou aplikaci, systémem a infrastrukturou, kterou je služba podporována Definování nákladů na službu a vlastníků, uživatelů a správců služby Quick win: SPOC bude zodpovědný za rozvoj služby nebo kompetence a bude strategickým partnerem pro vedení kraje a koncové uživatele při rozvoji a změnách služby/kompetence Tato iniciativa představuje nastavení procesní mapy (workflow) spolu s definováním zodpovědností a rolí procesů plánování, designu a realizaci změn oblasti eGovernment Iniciativa představuje vytvoření roadmapy rozvoje v oblastech elektronizace veřejné správy. Každý rozvojový projekt bude obsahovat předpokládanou délku trvání a vazby mezi projekty Atributy  Quick Wins dosažitelný  Projekt – krátkodobý  Projekt – dlouhodobý  Organizační změny  Potřebný HW  Potřebný SW Zapojení jiných subjektů Definování externím subjektem s relevantními zkušenostmi a know-how pro vytvoření katalogu služeb je přínosem Zapojení Kraje Vysočina  Odborné útvary  ICT oddělení Čas Quick wins 2 měsíce Celkový rozsah projektu 1 rok Předpokládané náklady 2 mil CZK Šipky ukazují oblasti, kde navrhované iniciativy zlepšují současný stav zralosti ICT. * Červeně vyznačeny iniciativy jsou brány jako prioritní

8 Přehled a popis iniciativ pro oblast ICT gramotnost a vzdělávání
Iniciativy vedoucí k naplnění cíle v oblasti Definování a propagace systému interních školení a školení mezi regionem a zástupci ICT měst a obcí Vytvoření kompetenčního centra pro klíčové technologie a služby v kraji Vysočina* Vytvoření a propagace systému vzdělávání ICT pro širokou veřejnost Vazba na CIO framework IT Human Capital Management / Manage and Develop IT Talent Design and evolve IT HR strategy Manage staffing allocation Manage performance Manage training and development Manage career progression IT Business Management Evaluate and compensate IT workforce IT Operations Management / Modify and Enhance Systems and IT Environment Update training requirements Popis doporučených iniciativ Quick win: Definování a propagace systému interních školení a školení mezi regionem a zástupci ICT měst a obcí Tato iniciativa zahrnuje vytvoření systému školení pro ICT zaměstnance měst a obcí a také pro všechny subjekty financované krajem Vysočina Vytvoření kompetenčního centra pro klíčové technologie a služby v kraji Vysočina* Zástupci kompetenčního centra budou hlavním strategickým partnerem nejen pro vedení kraje, ale i pro veškeré neziskové i komerční subjekty z hlediska rozvoje kraje a vzdělávání v oblasti ICT V rámci rozvoje kompetencí v kraji Vysočina bude potřeba vytvořit na základě systému interních školení ICT i systém a propagaci vzdělávání pro širokou veřejnost. Zde je pilotním projektem program eCrime Atributy  Quick Wins dosažitelný  Projekt – krátkodobý  Projekt – dlouhodobý  Organizační změny  Potřebný HW  Potřebný SW Zapojení jiných subjektů Pro nastavené procesů kompetenčního centra je dobré využít již stávajících zkušenosti z jiných oblastí veřejné správy Zapojení Kraje Vysočina  Odborné útvary  ICT oddělení Čas Quick wins 1 měsíc Celkový rozsah projektu 2 roky Předpokládané náklady 1,5 mil CZK Šipky ukazují oblasti, kde navrhované iniciativy zlepšují současný stav zralosti ICT. * Červeně vyznačeny iniciativy jsou brány jako prioritní

9 Přehled a popis iniciativ pro oblast Projektové řízení a řízení bezpečnosti
Iniciativy vedoucí k naplnění cíle v oblasti Detailní analýza stavu projektového řízení a před-projektové přípravy a náprava úzkých míst* Dokumentace ICT procesů plánování a zpětné vyhodnocování strategie ICT Vytvoření finanční analýzy nákladovosti služeb pro jednotlivé oblasti strategie ICT Aktivní zapojení ICT jako rovnocenného partnera pří strategickém rozhodování rozvoje kraje Vysočina Naplnění a realizace strategie bezpečnosti* Vazba na CIO framework IT Human Capital Management / Manage and Develop IT Talent Design and evolve IT HR strategy Manage staffing allocation Manage performance Manage training and development Manage career progression IT Business Management Evaluate and compensate IT workforce IT Operations Management / Modify and Enhance Systems and IT Environment Update training requirements Popis doporučených iniciativ Detailní analýza stavu projektového řízení a před-projektové přípravy a náprava úzkých míst V rámci realizace ICT strategie kraje Vysočina byla provedena analýza současného stavu projektového řízení pomocí PMI assessmentu. Tento assessment odhalil několik potencionálních oblastí pro rozvoj projektového řízení Tato iniciativa představuje nastavení procesní mapy (workflow) spolu s definováním zodpovědností a rolí procesu plánování a zpětného vyhodnocování plnění ICT strategie Součástí veškerých navrhovaných iniciativ je i nutná finanční analýza nákladovosti služeb. Tato analýza musí obsahovat analýzu finančních dopadu a posloupnost navrhovaných kroků, které mají vliv na celkové náklady jejich realizace. Quick wins: Veškeré strategické kroky rozvoje kraje Vysočina je třeba posoudit i z hlediska dopadů na ICT. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zástupci ICT byli strategickými partnery při rozhodování rozvoje kraje Vysočina Naplnění a realizace strategie bezpečnosti Součástí ICT strategie je i velmi důležitá strategie rozvoje bezpečnosti. Je potřeba sledovat implementaci veškerých nápravných kroků vyplývajících z navrhované strategie bezpečnosti a tyto kroky harmonizovat spolu s rozvojem ostatních služeb Atributy  Quick Wins dosažitelný  Projekt – krátkodobý  Projekt – dlouhodobý  Organizační změny  Potřebný HW  Potřebný SW Zapojení Kraje Vysočina  Odborné útvary  ICT oddělení Čas Quick wins 1 měsíc Celkový rozsah projektu 3 roky Předpokládané náklady 1,5+ mil CZK * Červeně vyznačeny iniciativy jsou brány jako prioritní

10 Seznam iniciativ pro zlepšení
Červeně označené iniciativy jsou prioritní Oblast Cíl Iniciativa Dopad do: Je aktivita již v současnosti řešena CAPEX OPEX Zvýšení Kvality Snížení Rizika Infrastruktura 1.1 1 Definování a dokumentace plánování a řízení změn infrastruktury X ANO 1.2 2 Rozvoj a řízení kvality služeb technologického centra kraje Vysočina 3 Rozvoj krajské páteřní infrastruktury ROWANet a zvýšení efektivity jejího využití 4 Vytvoření systému bezpečnostních standardů a politik v souladu se strategií bezpečnosti NE eGovernment 2.1 5 Vytvoření katalogu služeb spolu s definováním vlastníků, vazeb a nákladovosti služeb 2.2 6 Jmenování SPOC (single point of contact) pro klíčové služby a kompetence 7 Dokumentace procesů řízení služeb eGovernment 2.3 8 Definování roadmapy pro klíčové oblasti strategie ICT zejména pro oblast zdravotní péče ICT gramotnost a vzdělávání 3.1 9 Definování a propagace systému interních školení a školení mezi regionem a zástupci ICT měst a obcí 3.2 10 Vytvoření kompetenčního centra pro klíčové technologie a služby v kraji Vysočina 3.3 11 Vytvoření a propagace systému vzdělávání ICT pro širokou veřejnost Projektové řízení a řízení bezpečnosti 4.1 12 Detailní analýza stavu projektového řízení a před-projektové přípravy a náprava úzkých míst 13 Dokumentace ICT procesů plánování a zpětné vyhodnocování strategie ICT 14 Vytvoření finanční analýzy nákladovosti služeb pro jednotlivé oblasti strategie ICT 15 Aktivní zapojení ICT jako rovnocenného partnera pří strategickém rozhodování rozvoje kraje Vysočina 4.2 16 Naplnění a realizace strategie bezpečnosti

11 Předpokládaný časový plán iniciativ
2011 2012 2013 Oblast Cíl Iniciativa Měsíce Q1 Q2 Q3 Q4 Infrastruktura 1.1 Definování a dokumentace plánování a řízení změn infrastruktury Rozvoj a řízení kvality služeb technologického centra kraje Vysočina 1.2 Rozvoj krajské páteřní infrastruktury ROWANet a zvýšení efektivity jejího využití Vytvoření systému bezpečnostních standardů a politik v souladu se strategií bezpečnosti eGovernment 2.1 Vytvoření katalogu služeb spolu s definováním vlastníků, vazeb a nákladovosti služeb Jmenování SPOC (single point of contact) pro klíčové služby a kompetence 2.2 Dokumentace procesů řízení služeb eGovernment 2.3 Definování roadmapy pro klíčové oblasti strategie ICT zejména pro oblast zdravotní péče ICT gramotnost a vzdělávání 3.1 Definování a propagace systému interních školení a školení mezi regionem a zástupci ICT měst a obcí 3.2 Vytvoření kompetenčního centra pro klíčové technologie a služby v kraji Vysočina 3.3 Vytvoření a propagace systému vzdělávání ICT pro širokou veřejnost Projektové řízení a řízení bezpečnosti 4.1 Detailní analýza stavu projektového řízení a před-projektové přípravy a náprava úzkých míst Dokumentace ICT procesů plánování a zpětné vyhodnocování strategie ICT Vytvoření finanční analýzy nákladovosti služeb pro jednotlivé oblasti strategie ICT Aktivní zapojení ICT jako rovnocenného partnera pří strategickém rozhodování rozvoje kraje Vysočina 4.2 Naplnění a realizace strategie bezpečnosti 6 měsíců 3 roky 3 roky 6 měsíců 6 měsíců 2 m 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 1 rok 18 měsíců 1 rok 6 měsíců 6 měsíců 1 m 3 roky

12 Seznam rizik pro oblast Infrastruktura
© 2007 Capgemini - All rights reserved Seznam rizik pro oblast Infrastruktura ID Riziko 1 Odchod klíčových zaměstnanců 2 Velké rozdíly mezi úrovní technologií a znalostmi uživatelů 3 Změna strategie regionu směrem k jiným prioritám – snížení objemu financí, jen na provoz 4 Rostoucí rozdíly mezi krajem Vysočina a ostatními regiony 5 Různá úroveň znalostí mezi informatiky měst a obcí a příspěvkových organizací 6 Chybějící podpora z vedení měst a obcí moderním technologiím – stimuly a motivace 7 Rostoucí finanční náročnost nových technologií 8 Klesající finanční možnosti veřejné správy zejména v oblasti provozních nákladů 1 8 3 7 6 5 Závažnost 2 4 Pravěpodobnost

13 Seznam rizik pro oblast eGovernment
© 2007 Capgemini - All rights reserved Seznam rizik pro oblast eGovernment ID Riziko 1 Nízká koordinace na celonárodní úrovni 2 Nutná široká znalost specializovaných kompetencí v oblasti ICT 3 Projekty s velkým důrazem na bezpečnost dat – centralizované osobní údaje 4 Klesající finanční možnosti veřejné správy zejména v oblasti provozních nákladů 5 Průběžné změny koncepce eGovernmentu na celonárodní úrovni 6 Velký nárůst komplikovanosti eGovernmentových služeb – vyšší nároky na uživatele i administraci 4 1 5 6 2 3 Závažnost Pravěpodobnost

14 Seznam rizik pro oblast ICT gramotnost a vzdělávání
© 2007 Capgemini - All rights reserved Seznam rizik pro oblast ICT gramotnost a vzdělávání ID Riziko 1 Projekty náročné na komunikaci a propagaci ICT kraje Vysočina při vzdělávacích projektech pro širokou veřejnost 2 Rozdílná úroveň jednotlivých specialistů na úrovni měst a obcí a příspěvkových organizací 3 Nízká motivace ICT specialistů v městských a obecních úřadech 4 Nízká motivace veřejnosti pro vzdělávání v oblasti ICT 5 Nevhodně definovaný obsah vzdělávání 5 4 3 2 Závažnost 1 Pravěpodobnost

15 Seznam rizik pro oblast projektového řízení a řízení bezpečnosti
© 2007 Capgemini - All rights reserved Seznam rizik pro oblast projektového řízení a řízení bezpečnosti ID Riziko 1 Zvýšení finanční náročnosti na projekt (vytvoření metodiky, procesů a kontrola jejich dodržování) 2 Náročnost na disciplínu projektových týmů 3 Velká finanční náročnost projektů v oblasti bezpečnosti 4 Nízká možnost prokázání finanční návratnosti 5 Zvýšení administrativní náročnosti 6 Snížení flexibility ICT (reakce na požadavek) 7 Snížení uživatelského komfortu 7 5 3 6 Závažnost 4 1 2 Pravěpodobnost

16 Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina aktualizace únor 2011 zpracovatel: COMGUARD

17 Základní výstupy analýzy
Lidský faktor jako největší bezpečnostní riziko ICT kraje (fluktuace, selhání) Procesně a dokumentačně je ICT prostředí na KrÚ správně nastaveno Značná rizikovost nastavení ICT v některých PO (zdravotnictví, doprava) Nestandardní nastavení externího servisu OI (PO, ROWAnet

18 Zásadní doporučení Vznik subjektu ve vnitřní struktuře KrÚ, který bude zajišťovat provoz a kontrolu bezpečnostní politiky KrÚ bez přímé vazby na OI Nutnost vzniku centrálního HelpDesku a katalogu služeb pro externí služby (PO, ROWANet) a oddělení interních a externích služeb (nesouhlas OI) Zřízení jednotky centrálního nákupu Další rozvoj projektu el. bezpečnosti – skupina eCrime Nastavení systému vzdělávání v oblasti IT bezpečnosti i pro PO Vzorové bezpečnostní politiky pro PO


Stáhnout ppt "RK-32-2011-12, př. 2 počet stran: 18 Strategie rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009-2013 aktualizace listopad 2010 zpracovatel: Deloitte."

Podobné prezentace


Reklamy Google