Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní ekonomická reforma

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní ekonomická reforma"— Transkript prezentace:

1 Alternativní ekonomická reforma
Ing. Jiří Schlimbach Finanční systém, měna , peníze Hospodářské vztahy Sociální politika, zdravotní péče, vzdělání, věda a výzkum Uspořádání občanské společnosti, průběžný volební systém

2 Všichni na jednom jevišti velikého světa
stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče (J. Á. Komenský)

3 „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná,
neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu“ (J. Á. Komenský)

4 základní cíle vyvedení společnosti z  područí globálního finančního systému ustavení občanské společnosti s průběžným volebním systémem a spolehlivě fungující reálnou ekonomikou maximální soběstačnost společnosti v  oblasti zabezpečení potravin, energii a bezpečnosti začlenění společnosti do mezinárodní dělby práce na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti

5 Základní cíle – pokračování
Nezadlužená společnost Garance minimálního ekonomického standardu Smysluplný a naplněný život občanů Přímý vliv občana na řízení společnosti Dostatek volného času občanům Vzdělání občana pro život Dřívější odchod do penze Nejvyšší úroveň zdravotního zabezpečení Neutralita, lidová armáda, mezinárodní zprostředkovatel s vysokým renomé

6 Minimální ekonomický standard

7 Plánované nebo tržní hospodářství (2 sektory)
Dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé vize Reálná ekonomika x virtuální Princip průběžnosti Princip místní příslušnosti Svobodná volba a odpovědnost Objektivní nerovnost občanů (schopnosti, možnosti) Aktivita občanů a subjektů – středobod dění Minimální ekonomický standard

8 Finanční systém, měna , peníze Hospodářské vztahy

9 Finanční systém - ve vlastnictví i správě společnosti - bez úroků - volná cirkulace peněz - Státní obchodní banka (SOB) - Česká národní banka (ČNB) Měna – česká koruna Peníze – pouze a jen prostředek směny - peníze nikdo nevlastní - nároky na peněžní plnění (NPP) - konstantní peněžní zásoba - bezhotovostní platební systém - kolkování bankovek - limity NPP - půjčky - cizí měny, bonus - zákaz vývozu vlastní měny

10 „Dejte mi kontrolu nad národní měnou
a je mi jedno, kdo tu vydává zákony“ Mayer Amschel Rothschild

11 M U L T I P K A C E V D Ů DNEŠNÍ STAV

12 DNEŠNÍ STAV

13 SCHÉMA NÁKUPU STÁTNÍCH DLUHOPISŮ PODNIKATELI

14 SCHÉMA NÁKUPU STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - KORUPCE

15 MODRÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ČERNÁ, ZELENÁ, FIALOVÁ
DIKTATURA OBČANSKÁ SPOLEČNOST BINÁRNÍ LOGIKA LEVÁ NEBO PRAVÁ? MODRÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ČERNÁ, ZELENÁ, FIALOVÁ NEBO JAKÁ?

16 FINANČNÍ TOKY V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

17 1. kanál 2. kanál 3. kanál 4. kanál Finanční toky v
občanské společnosti

18 1. kanál: emise NPP pro realizaci programů schválených obecními a krajskými zastupitelstvy a Poslaneckou sněmovnou. Obecní zastupitelstvo schvaluje neziskové projekty (objekty občanské vybavenosti, školy, střední školy, hřiště, kulturní domy...), nebo projekty u nichž nelze přesně určit ekonomický prospěch, ale jsou důležité pro život a rozvoj obce (domovy důchodců, hospice, nemocnice...). Na úrovni krajského zastupitelstva se schvalují projekty pro úroveň kraje. Poslanecká sněmovna schvaluje projekty s celostátní působností (vysoké školy, výzkumná centra, výzkumné ústavy, nemocnice, infrastruktura státu, elektrárny s velkými výkony...) + náklady státní správy a samosprávy.

19 2. kanál: emise NPP ekonomicky neaktivním skupinám obyvatel – nezletilí, studenti VŠ, mateřská dovolená, invalidé, penzisté 3. kanál: emise NPP formou úvěrů podnikatelskému sektoru

20 4. kanál: emise NPP formou spotřebitelských a hypotečních půjček obyvatelstvu Financování v SES se děje průběžně. To znamená, že ze státního účtu se emituje do oběhu, přesně tolik NPP, kolik je v daném reálném čase potřeba. Je třeba si uvědomit, že SES je reálná ekonomika, bez finančních spekulací, což znamená, že peníze jsou potřeba pouze a jen v moment uskutečnění konkrétní transakce mezi účastníky transakce (občané, subjekty společnosti).

21 HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY Veřejný sektor Soukromý sektor

22 Veřejný sektor je řízen kolektivními rozhodnutími občanů společnosti prostřednictvím mechanismu elektronického průběžného volebního systému na dané úrovni státní správy a samosprávy (obec, kraj, parlament). V tomto sektoru se rozhoduje o záměru realizovat konkrétní programy neziskového charakteru i programy spadající do oblasti infrastruktury, oblasti ekonomiky s obtížně přesně stanovitelným ekonomickým přínosem, přesto nutnými pro život společnosti (zdravotnictví, školství, základní výzkum, obrana...), ale i programy spadajícími do podnikatelského sektoru, kdy obec nebo kraj má možnost zakládat obchodní společnosti. Do tohoto sektoru spadají také přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví, které mají za úkol zabezpečit společnost dostatečným množstvím energií, vody, surovinových zdrojů atd.2)

23 Soukromý sektor je řízen výhradně a pouze tržními principy, v rámci mantinelů nastavených společností (několik závazných pravidel), které jsou stejné pro všechny účastníky trhu, bez výjimek. Základním rozhodovacím prvkem je svobodná volba a odpovědnost účastníka trhu. Taková volnost tržních vztahů v kapitalistických ekonomických systémech různých zemí světa zatím nikde realizována nebyla, protože nikdy nikde nebyl tento systém provázán s reálnou možností zabezpečení rovného přístupu k čerpání finančních zdrojů každým občanem nebo subjektem společnosti. Každý ekonomický systém v minulosti, i ten dnešní, tak nebo jinak, omezoval určitým skupinám občanů rovný přístup k finančním zdrojům a neumožňoval jim seberealizaci na základě jejich svobodné vůle a odpovědnosti.

24 v občanské společnosti
Podnikání v občanské společnosti

25 rozhodnutí. Nikdo nezkoumá, zda podnikatel zahrnul do nákladů
1 Zisk se počítá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji reálně splacenými v daném účetním období. 2 Všechny výdaje jsou zároveň náklady s výjimkou investic, které do nákladů promítá ekonomický subjekt podle svých vlastních rozhodnutí. Nikdo nezkoumá, zda podnikatel zahrnul do nákladů pouze ty výdaje, které bezprostředně souvisí s jeho předmětem činnosti, protože to není důležité. Pokud nějakou částku nezdaní jeden podnikatel„pošle“ ji jinému podnikateli výměnou za nějaké zboží nebo službu tohoto podnikatele, společnost vybere daň od tohoto druhého podnikatele, protože jemu vzroste příjem. Navrhovanému systému je zcela jedno, kolik subjektů zaplatí daně, protože v každém případě bude díky elektronickému systému zúčtování transakcí celková daň v rámci společnosti vybrána beze zbytku. a

26 Základním kritériem je podmínka, aby rozdíl mezi příjmy a výdaji byl větší než 0. Podnikatelský subjekt musí mít volnost volby, jak bude se svými finančními prostředky hospodařit, zda bude nebo nebude investovat do nových technologií. Bude to jedině jeho rozhodnutí, zda uspěje na trhu se svými výrobky nebo službami. Každý ekonomický subjekt ponese plnou odpovědnost za výrobky a služby, které bude nabízet na trhu a to včetně trestní odpovědnosti manažerů v případě, že budou postupovat v rozporu se zákonem nebo obchodními a morálními zvyklostmi a logickým očekáváním zákazníků. Majitelem firmy se člověk nerodí. V novém systému se může stát majitelem prosperující firmy každý občan naší společnosti, pokud k tomu má alespoň základní předpoklady – nápad, organizační schopnosti, vytrvalost a vzdělání a

27 Banka poskytne půjčku každému, kdo přijde se zajímavým projektem a vůbec není důležité, zda na něj má nebo nemá peníze. Nakonec, kde by je měl vzít? Jedinou podmínkou je splnit požadavky nastaveného algoritmu v elektronickém systému, prostřednictvím kterého občan/subjekt žádá o půjčku. Smyslem ekonomických změn není kupit peníze na soukromých účtech, ale naopak zabránit hromadění a umrtvování peněz na účtech. Smyslem je co nejrychlejší koloběh peněz ve společnosti, což vyzve obrovský boom činnosti lidí i jejich spotřebu, jejíž kvalita se bude postupně zvyšovat na úkor kvantity. Toto hledisko právě beze zbytku naplňuje konstantní výše peněžní zásoby ve vlastnictví celé společnosti a její oddělení od vlastnictví občanů a subjektů prostřednictvím NPP. Jaká bude kvalita spotřeby, záleží právě od té konkrétní aktivity občanů a subjektů společnosti.

28 Je na každém člověku, co je jeho cílem, zda touha se realizovat a pomoci i druhým, nebo jen výše devizového konta někde. Pokud by byla cílem i jen touha mít devizové konto v zahraničí, nemusí nám to vadit, protože aby tuto touhu naplnil, naplní ji prostřednictvím pomoci našemu národu. 9 Podnikatel může podle svého uvážení vkládat peníze, které jeho firma vydělala do různých výzkumných úkolů, může podporovat sportovní kluby nebo cokoliv jiného v rámci naší společnosti. Ať tyto prostředky v naší zemi vloží kamkoliv, vždycky to pomůže rozvoji společnosti. 10 Zavádí se povinnost úhrady faktury do 5 pracovních dní. V případě, že odběratel tuto povinnost nesplnil, systém generuje platbu na účet dodavatele a odběratel, který nesplnil svoji povinnost, se stává dlužníkem systému. Dále systém postupuje v souladu s řádem Revitalizačního fondu.

29 Účty ve státní obchodní bance

30 Reforma společnosti, o.s.
Pokračování příště :) Reforma společnosti, o.s.

31 Vysílání Od 19:00 hod

32 Sociální politika, zdravotní péče, vzdělání, věda a výzkum

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


Stáhnout ppt "Alternativní ekonomická reforma"

Podobné prezentace


Reklamy Google