Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů „Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 26.11.2008, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů „Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 26.11.2008, Brno."— Transkript prezentace:

1 Problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů „Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 26.11.2008, Brno

2 Východiska prezentace Vazba plánování a projektového managementu  Plánování  Formulace, bilancování, …  Projektový management  proces, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle. Nástroj vedoucí k realizaci projektů.  Plánování – tvorba mantinelů pro projektový management  Definice strategických cílů mikroregionu (analogie: hlavní cíl, specifický cíl,...);  Minimalizace třecích ploch (střetů zájmů), a to zejména na politické úrovni;  Sjednocení cílů samostatných projektů  Definuje na co se má PM zaměřit, aby byl pro organizaci efektivní

3 Mikroregion – instituce nebo projekt?  Co je mikroregion?  je institucí,  spravující určité území,  ale na počátku, při jeho tvorbě, se jedná o projekt!  Jak zajistím, aby byl projekt efektivní?  vytvořím mantinely, odstraním třecí plochy, minimalizuji rizika, maximalizuji užitek,  vytvořím vizi, strategii a dlouhodobý plán,  vytvořím kontrolní mechanismy.  Kdy realizuji projekt?  chci dosáhnout nějakých výstupů – vytvořit produkt,  mám vizi, mám plán, mám strategii,  mám nástroje k tomu, abych projekt realizoval a vytvořil produkt,  mám nástroje k tomu, abych zajistil udržitelnost projektu.

4 Mikroregion jako produkt  Mikroregion je produktem projektu, který jej založil.  Je dotvářen výstupy a výsledky jednotlivých projektů připravovaných mikroregionem, které upravuje rozvojový dokument.  Je utvářen výsledky činnosti jeho organizačních struktur.  Již při zakládání je k němu nutno přistupovat jako k projektu, jehož výsledkem je produkt.  Tvorba se nesmí podcenit – ale podceňuje.  Přistupuje se k němu jako k instituci.  Vytvoří se stanovy, podniknou právní kroky a produkt je vytvořen.  Mikroregion by měl být výsledkem soustavné činnosti. Bohužel tomu tak ve většině případů není.  Ožením se jen proto, že chci využívat společně jedno auto, nebo hypotéku?  Založím mikroregion je proto, že chci postavit cyklostezku nebo kulturní dům? NESMYSL

5 Mikroregion jako produkt Akční plány mikroregionů jsou tvořeny většinou investičních projektů (cyklostezka, plynofikace, kulturní dům, apod.). Pouze menšina podporuje rozvoj spolkového života. To v podstatě jasně prezentuje nevyřčenou strategii „nám nejde ani tak o obyvatele, jako o investice”. Na tyto projekty lze využít smlouvu o spolupráci, která je mnohdy efektivnější:  průhlednější,  právně méně komplikované (x stanovy, organizační řády, apod.),  pro každý projekt může být jiná organizační struktura, uzpůsobená rozsahu a zaměření projektu.

6 Mikroregion jako produkt  Co je tedy produktem, co je mikroregion?  Projekty vytvořené mikroregionem?  NE, ty jsou nástroji, jak produkt vytvořit, dotvořit, přeměnit,...  pracovní příležitosti pro ekonomicky aktivní obyvatele;  bydlení pro obyvatele v obci;  investiční příležitosti pro investory;  výrobní potenciál pro odběratele i dodavatele;  obchodní příležitosti pro obchodníky i zákazníky;  rekreační, léčebné možnosti pro rekreanty a pacienty;  turistické atrakce a zajímavosti pro domácí i zahraniční zájemce;  kulturní, zdravotní, vzdělávací, sportovní, sociální možnosti pro vlastní obyvatele, ale i pro okolní.  Primárně - společný spolkový život obyvatel více obcí!

7 Mikroregion a sáček bonbónů  Bonbóny  Obce mikroregionu.  Aby tvořily celek, musejí být v obalu, jinak jsou jen nepořádkem na stole.  Mikroregion jako instituce, nebo značka (obdoba „trademark“).  Jaká značka? Jaký obal? To určuje Design – Image.  u mikroregionů = Public Relations.  Aby mi přinesl užitek, musí se dostat na pulty obchodů – k lidem.  U mikroregionů se musí značka rozšířit mezi obyvatele – Distribuční cesty – podpora spolkového života, společné akce, pohledy, infotabule.  Komu je budu nabízet? Kdo je cílová skupina? Která je hlavní?  V dokumentech jsou analýzy území, ale z toho nemusím poznat kdo je hlavní cílovou skupinou – všichni obyvatelé?

8 Mikroregion jako organismus  Kdy se může člověk rozvíjet a být efektivní v čemkoliv co vytváří?  Když má uspokojeny základní potřeby (např. Maslowova hierarchie potřeb)  Teprve poté se může soustředit na rozvoj.  Kdy jsou pro mikroregion přínosné rozvojové dokumenty?  Když má uspokojeny základní potřeby, tedy může existovat:  Má finanční prostředky na zajištění základních „životních“ funkcí.  Co zajišťuje základní životní funkce člověka?  Orgány, které je třeba udržovat v činnosti (potrava, fyziologické potřeby).  Co zajišťuje základní „životní“ funkce mikroregionu?  Orgány, které je třeba udržovat v činnosti (finance, nástroje k výkonu funkce).  Jaké orgány?  Volené („svědomí“ mikroregionu)  Výkonné (mozek mikroregionu)

9 Organizační struktura alfa a omega realizovatelnosti rozvojových dokumentů  V ČR velmi podceňovaná a přehlížená vazba.  Existují stanovy;  Existují strategické dokumenty;  Neexistuje pracovní organizační struktura a odpovědnostní model;  67 % dotázaných mikroregionů nevyužívá systém pracovních skupin;  Šetření prokazuje pozitivní vliv na úspěšnost realizace projektů – viz výstupy projektu WB-09-05;  Přetrvává přesvědčení, že jeden manažer spasí mikroregion a zajistí mu milionové dotace. Žádný projekt nemůže být efektivní, pokud jej nerealizuje efektivně pracující tým. Pak nepomůže žádný rozvojový dokument.

10 Úloha manažera mikroregionu manažer mikroregionu  Plánování  Koordinace, Zpětná vazba (plán, realita) ‏  Vyjednávaní nejvhodnějších podmínek  Lobby, FundRaising (nejen dotační politika) ‏  Marketing (Public Relations) ‏  Kontrola, Monitornig  Návrh definice produktu mikroregionu  Odpovědný za přípravu rozvojových dokumentů a podkladů pro rozhodovací procesy  Odpovědný za kvalitu – za produkt...  Realizace volené orgány dodavatelé, partneři Zaměstnanci (analýzy, SP, realizace projektů) ‏

11  Inspirativní příklady:  Euroregions (Euroregiony)- plnohodnotné skupiny měst a obcí s právní subjektivitou a zřízené pro multioborovou spolupráci.  Working Communities – základem je společná dohoda (working agreement) s omezenými pravomocemi.  další více či méně formalizované typy spolupráce zřizované zejména pro management INTERREG a jiných programů a iniciativ EU.  Systém Pracovních skupin  v mezinárodní praxi ověřeným modelem je vytváření orgánů mikroregionů stávajícími pracovníky jednotlivých obecních úřadů či zainteresovaných skupin (stakeholderů).  Např. skupina pro rozvoj cestovního ruchu může být složena z kmenových odborníků jednotlivých členských obcí s poradními hlasy provozovatelů místní kulturní památky apod. Organizační struktura alfa a omega realizovatelnosti rozvojových dokumentů

12 Best Practises (Working Communities) ‏ COTRAGO (založeno 1982 – Švýc./Fran./Ita) ‏ ARGE ALP (1972 – Něm./Švýc./Rak./Ita.) ‏ Alpen – Adria a CTP (1983 – Špa./Fra./Andora) ‏ Společné charakteristiky: Rozhodovací procesy jsou zpravidla uskutečňovány ve dvou rovinách: Politické (Council of regional political leaders) – scházejí se zpravidla dvakrát ročně a projednávají strategii společného postupu. Předsednictví rotuje skrze regiony po 1 roce. Manažerské (Management of coordination committee) – jehož úkolem je schválení projektů a koordinace prací a monitoring společných projektů, a tedy zabezpečení cílů společných projektů.

13 Závěry 1.Podporujeme vytváření strategií, a nemáme zabezpečeny základní „životní“ funkce. 2.Nezvládáme samotné vytváření mikroregionů a chceme, aby byly efektivní. 3.Zakládáme mikroregiony pro účely zisku dotací. Na společné investiční akce, je přitom mnohdy efektivnější smlouva o spolupráci. 4.Mikroregiony vytvářené společně s většími obcemi jsou brány spíše jako nástroj rozšiřování vlivu. 5.Podceňujeme význam PR, které je nejvíce tvořeno spolkovým životem, nikoliv plynofikací či cyklostezkou. 6.Manažera mikroregionu, pokud takový existuje využívají mikroregiony pro vyplňování žádostí o dotace. Přitom má mít manažer úplně jinou funkci.

14 Závěry Východiska: Mikroregion by měl být vnímán minimálně obyvateli jeho obcí. Pokud je znám pouze úředníkům, ve skutečnosti jakoby neexistoval. Pak ale neplní svoji funkci. Možnosti krajů: 1.Vytvořit motivační mechanismy. a.Pořádání setkání projektových manažerů mikroregionů. b.Pořádání soutěží o nejlepší spolupráci obcí a nejlepší spolkový život. 2.Vyčlenit pracovníka pro monitoring činností mikroregionů. 3.Dotačně podporovat prezentaci mikroregionů – zaměřit se spíše na neinvestiční projekty – spolkovou činnost – identifikaci obyvatel s mikroregionem. Na každém kraji však je, v jaké oblasti vidí přínos mikroregionů.

15 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Pápol Projektová a rozvojová agentura, a.s. papol@rozvoj.cz


Stáhnout ppt "Problematika aplikovatelnosti rozvojových dokumentů mikroregionů „Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 26.11.2008, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google