Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální sekretáři Rada pro fondy SSR Problematika konkurenceschopnosti a její rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální sekretáři Rada pro fondy SSR Problematika konkurenceschopnosti a její rámec."— Transkript prezentace:

1 Generální sekretáři Rada pro fondy SSR Problematika konkurenceschopnosti a její rámec

2 CO CHCEME ZMĚNIT? Naše globální konkurenční pozice se každým rokem zhoršuje V žebříčku globální konkurenceschopnosti jsme za 6 let klesli o 10 míst KONKURENČNÍ POZICE ČR V OBDOBÍ 2014-2020 Zatímco v regionu střední a východní Evropy zůstává ČR na druhém místě a v rámci EU si dokonce polepšila … … k globálním pohledu ji předbíhají především asijské ekonomiky. Zatímco v regionu střední a východní Evropy zůstává ČR na druhém místě a v rámci EU si dokonce polepšila … … k globálním pohledu ji předbíhají především asijské ekonomiky.

3 HDP ČR je v porovnání s rokem 2008 nižší HDP EU vzrostlo o 3,4%, německé o 6,9% a slovenská téměř o 11 %!. VÝVOJ HDP PO RECESI - NEROSTEME

4 JAK JSME ROSTLI PŘED RECESÍ? VÍTĚZOVÉ...Nová místaZměna 2000-2008 Automobilový průmysl78 600+ 106 % Služby pro podniky70 100+ 41 % Kovoprůmysl56 000+ 39 % Zdravotnictví36 000+ 12 % Výroba elektrických strojů33 100+ 49 % Plastikářství a gumárenství29 300+ 53 % Informační technologie16 500+46 % Bankovnictví15 200+26 % Celkem o 280 tisíc pracovních míst více!... A PORAŽENÍNová místaZměna 2000-2008 Zemědělství-61 100-32 % Oděvní, textilní a kožedělný průmysl-68 000-41 %

5 CO NÁS PODRŽELO V RECESI? VÍTĚZOVÉ...Nová místaZměna 2008-2012 Vzdělávání35 000+ 12 % Automobilový průmysl22 500+ 13 % Finanční a bankovní služby20 800+ 18 % Zdravotní péče18 600+ 19 % Architektonické a inženýrské činnosti17 700+ 44 % IT služby10 000+ 23 % Celkem o 112 tisíc pracovních míst méně...... A PORAŽENÍNová místaZměna 2008-2012 Stavebnictví-55 800-12 % Textilní, oděvní a kožedělný průmysl-22 700-28 % Hutnictví, slévárenství a kovovýroba-22 400- 7 % Obchod-17 300-3 % Doprava a skladování-18 600-7 %

6 PRŮMYSL NETÁHNE EKONOMIKU TAK, JAK SI MYSLÍME! Pramen: Hospodářské noviny, ČSÚ Pramen: Hospodářské noviny, ČSÚ Pokud z obchodní bilance odečteme zisky zahraničních firem, pro které jsou výrobky v ČR montovány, náš export se výrazně sníží...

7 KTERÁ ODVĚTVÍ VYTVÁŘEJÍ NEJVÍCE V&V PRACOVNÍCH MÍST?  Nejsilnější V+V růst, nejvyšší nárůst poptávky po excelentních vědcích a inženýrech  Intenzivní spolupráce s českými univerzitami na výzkumu (Honeywell, Tescan, Delong,..)  Ochota zahraničních investorů umístit jejich V+V v ČR  Nejsilnější V+V růst, nejvyšší nárůst poptávky po excelentních vědcích a inženýrech  Intenzivní spolupráce s českými univerzitami na výzkumu (Honeywell, Tescan, Delong,..)  Ochota zahraničních investorů umístit jejich V+V v ČR

8 PŘECHOD ROZVÍJEJÍCÍ SE EKONOMIKY Ekonomika tažená primárními zdroji Ekonomika tažená investicemi Ekonomika tažená inovacemi To jsme udělali v letech 2000-2008. Naše strategie? Investiční pobídky, extenzivní zásoba lidských zdrojů, výhoda nízké ceny a šťastná shoda okolností: Masivní outsourcing průmyslové produkce z rozvinutých zemí To jsme udělali v letech 2000-2008. Naše strategie? Investiční pobídky, extenzivní zásoba lidských zdrojů, výhoda nízké ceny a šťastná shoda okolností: Masivní outsourcing průmyslové produkce z rozvinutých zemí Tohle musíme zvládnout v následujících letech! Základ naší původní strategie zastaral. Naše nová strategie je....... Máme nějakou? Tohle musíme zvládnout v následujících letech! Základ naší původní strategie zastaral. Naše nová strategie je....... Máme nějakou?

9 CO Z TOHO PŘETRVÁ? RŮST ZALOŽENÝ NA: Komparativní nákladové výhodě Dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil Příhodných podmínkách (masivní outsourcing výrobních a montážních činností z vyspělejších ekonomik) Stabilním politickém systému Teritoriální blízkosti ? (pro subdodávky i konečné spotřebitele) Kulturní blízkosti (výhoda oproti východní Evropě i Asii) RŮST ZALOŽENÝ NA: Komparativní nákladové výhodě Dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil Příhodných podmínkách (masivní outsourcing výrobních a montážních činností z vyspělejších ekonomik) Stabilním politickém systému Teritoriální blízkosti ? (pro subdodávky i konečné spotřebitele) Kulturní blízkosti (výhoda oproti východní Evropě i Asii) V mnoha ohledech je ČR již drahou zemí Demografie, nereformovaný vzdělávací systém i preference mladých lidí ji snižují Západ nyní outsourcuje high-tech obory, využijeme toho? Západní trhy už nerostou, směrem na východ prorazit zatím neumíme

10 10 JAK JSME PŘIPRAVENI VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTÍ? FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: Kvalita výzkumných institucí21. na světě Inovační potenciál24. na světě Podnikové výdaje na R&D 25. na světě Kvalita výuky technických předmětů25. na světě Spolupráce vědy a podniků na R&D29. na světě Podíl absolventů terciárního studia32. na světě Celková kvalita vzdělávacího systému34. na světě Rozsah podnikového vzdělávání 40. na světě Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků50. na světě (PODLE WEF GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT) FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: Kvalita výzkumných institucí21. na světě Inovační potenciál24. na světě Podnikové výdaje na R&D 25. na světě Kvalita výuky technických předmětů25. na světě Spolupráce vědy a podniků na R&D29. na světě Podíl absolventů terciárního studia32. na světě Celková kvalita vzdělávacího systému34. na světě Rozsah podnikového vzdělávání 40. na světě Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků50. na světě (PODLE WEF GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT)

11 11 JAK JSME PŘIPRAVENI VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTÍ? FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: Kvalita výzkumných institucí21. na světě Inovační potenciál24. na světě Podnikové výdaje na R&D 25. na světě Kvalita výuky technických předmětů25. na světě Spolupráce vědy a podniků na R&D29. na světě Podíl absolventů terciárního studia32. na světě Celková kvalita vzdělávacího systému34. na světě Rozsah podnikového vzdělávání 40. na světě Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků50. na světě (PODLE WEF GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT) FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: Kvalita výzkumných institucí21. na světě Inovační potenciál24. na světě Podnikové výdaje na R&D 25. na světě Kvalita výuky technických předmětů25. na světě Spolupráce vědy a podniků na R&D29. na světě Podíl absolventů terciárního studia32. na světě Celková kvalita vzdělávacího systému34. na světě Rozsah podnikového vzdělávání 40. na světě Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků50. na světě (PODLE WEF GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT) BUDE NÁM TO STAČIT?

12 ČESKÁ REPUBLIKA vs. EKONOMIKY TAŽENÉ INOVACEMI 2008-2009 2010-2011 Zůstává „3-I problém“: Instituce, Inovace, Infrastruktura …

13 KDO PŘESTÁL DOBŘE RECESI (2009-11)? Globální dodavatel elektronových mikroskopů Vedoucí evropský výrobce finálních produktů pro farmaceutický průmysl z kyseliny hyaluronové. (60 % trhu) Vedoucí globální dodavatel nemocničních postelí Vedoucí výrobce a zařízení na výrobu nano-vlákenného materiálu v průmyslovém měřítku.

14 Rozvinutá spolupráce firem a VO Kvalitní systém transferu technologií, specialisté Inovační poptávka - podprůměrná úroveň Robustní sektor inovačně zaměřených podniků, technologických firem Posun v zapojení v hodnotových řetězcích: Dva druhy podniků: 1/dosah na konečného spotřebitele, těch je málo a jsou často velmi úspěšné; 2/firmy, které jsou jen součástí hodnotového řetězce s nízkou přidanou hodnotou a jen minimální šancí se posunout na vyšší úroveň ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NEJOBTÍŽNĚJŠÍ VÝZVA

15 REFORMA V&V&I Omezení počtu poskytovatelů Priority orientovaného výzkumu Novela zákona o V&V&I Nová NPV TA ČR Nové infrastruktury pro výzkum, inovace a transfer Audit českého výzkumu

16 VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY ELI BIOCEV CEITEC ICRC IT4INNOVATION SUSEN

17 PISA – VÝZKUM FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI 15-TILETÝCH Vývoj v České republice

18 VZDĚLÁVÁNÍ

19 ABSOLVENTI TERCIÁRNÍHO STUPNĚ

20 VIZE 2020 HODNOTY KONKURENCE- SCHOPNÁ EKONOMIKA VÝKONNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST ŠPIČKOVÁ INFRASTRUKTURA POSLÁNÍ Zvýšit prosperitu a kvalitu života na území ČR Rostoucí prosperita tažená vzdělanými lidmi a inovacemi vede ke zlepšování celkových podmínek pro spokojený život místních obyvatel na celém území republiky a přitahuje talentované lidi a investice ze zahraničí. Ambice Disciplína Důvěra Leadership Morálka / Etika Otevřenost Podnikavost Podpora / Pomoc Spolupráce STRATEGICKÝ RÁMEC BUDOUCÍCH INTERVENCÍ

21 Prosperita tažená vzdělanými lidmi a inovacemi -21. století = „human-driven“ growth -Základem prosperity je člověk schopný se globálně prosadit → → tím se zvyšují aspirace lidí i firem → lidé schopní se prosadit globálně jsou klíčovým aktivem globálně konkurenceschopných firem a jejich inovační výkonnosti Zlepšování celkových podmínek pro spokojený život -Prosperita je zdrojem, nikoliv cílem kvalitního života (bezpečnost, zdraví, možnost seberealizace…) -Rovné příležitosti naplnit svůj potenciál v práci i v životě (=znevýhodnění i talentovaní) -Spravedlivá participace na tvorbě i přínosech prosperity Přitahuje talentované lidi a investice – Prosperita a kvalitní život přitahují další – „spirála růstu“ (Myrdal, 1957) – Příchod talentů, podnikatelů a investorů ze zahraničí jako důkaz vize Vize - Rostoucí prosperita tažená vzdělanými lidmi a inovacemi vede ke zlepšování celkových podmínek pro spokojený život místních obyvatel a přitahuje talentované lidi a investice ze zahraničí.

22 Konkurenceschopnost je společným cílem všech OP. KONKURENČNÍ POZICE ČR V OBDOBÍ 2014-2020 Rozhodující intervence pro konkurenceschopnost ČR budou v příštím programovém období součástí tří OP: Podpora konkurenceschopnosti OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Zaměstnanost (OP Z) Ministerstvo práce a sociálních věcí

23 Díky za pozornost Tým GS... v zájmu rozvoje a růstu České republiky


Stáhnout ppt "Generální sekretáři Rada pro fondy SSR Problematika konkurenceschopnosti a její rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google