Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Realizace projektu – od příležitosti k cíli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Realizace projektu – od příležitosti k cíli."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Realizace projektu – od příležitosti k cíli

2 www.rr-jihozapad.cz Téma Schválení projektu k financování není výhrou, ale počátkem cesty, která s sebou nese řadu úskalí, se kterými se každý projekt při své realizaci setká, a které musí překonat. Seminář poukáže na důležité skutečnosti, kterým je třeba předcházet, jako prevenci pro následné krácení finančních prostředků dotace. Způsob poučení se z chyb již realizovaných projektů se ukázal být velmi účinným prostředkem pro eliminaci chyb projektů, které stojí na počátku své realizace.

3 www.rr-jihozapad.cz Od příležitosti k cíli – dlouhá cesta

4 www.rr-jihozapad.cz Příležitost Možnost získat až 85% financí na Váš projekt 19. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad Alokace výzvy 194 650 000 Kč Minimální dotace na projekt 500 000 Kč Maximální dotace na projekt 30 000 000 Kč Výzva byla vyhlášena dne 22. 2. 2012, ukončení příjmu žádostí 15. 6. 2012 ve 12:00 Podpora bude zaměřena na projekty středních škol a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, umožňující realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být úpravy (popř. i výstavba) budov.

5 www.rr-jihozapad.cz Plán Projekt = plán Průběh celého života projektu záleží na tom, jak kvalitní bude Váš plán –Jasný, srozumitelný a splnitelný cíl/cíle Přesný měřitelný reálný, relevantní časově zvládnutelný –Kvalitně propracovaný projekt, ze kterého je jednoznačně vidět, co je Vaším záměrem, a kterého se můžete bez větších změn držet při realizaci –Žádné zbytečné sliby –Kvalitně zpracovaný stavební projekt –Vědět co chci! Nestačí pouze hrubý návrh s pocitem, že pak se to nějak udělá. Rizika nekvalitně zpracovaného projektu/plánu –Nemožnost realizovat projekt –Nepovolení změn či nefinancování změn –Korekce dotace –Náročná jednání

6 www.rr-jihozapad.cz Realizace Cesta plnění cíle – stavba, nákup, aktivity, akce, apod. Dodržování pravidel poskytovatele dotace –Příručka pro příjemce –Metodická oznámení –Další různé metodiky –Semináře pro příjemce Dodržování platné právní legislativy –Zákon o veřejných zakázkách –Závazné postupy pro zadávání zakázek hrazených z EU, které nespadají pod režim zákona –Stavební zákon a jiné Dodržování projektové žádosti –Žádné či minimální změny mezi žádostí o dotaci a soutěží –Žádné změny po soutěži, které nejsou vyvolané objektivně nepředpokládanou příčinou

7 www.rr-jihozapad.cz Realizace Po kvalitně připraveném projektu, je správně vybraný dodavatel základem úspěchu každého projektu resp. vyplacené dotace v žádané výši. 80% celého projektu stojí a padá na správně vybraném dodavateli. Je nutné se chovat za všech okolností: –Transparentně (průkazné hodnocení, uchování dokumentace, atd.) –Nediskriminačně (kvalifikační kritéria nastavit tak, aby odpovídala trhu, ve kterém hledám svého dodavatele, ne pouze jednomu či úzkému okruhu dodavatelů) –S rovným přístupem (všichni stejné informace a podmínky) Je nutné vědět, co chci a jednoznačně to vymezit tak, abyste předešli obdržení nesrovnatelných nabídek. Je nutné držet se vysoutěženého a neměnit.

8 www.rr-jihozapad.cz Realizace Další důležité body realizace projektu: Každý vynaložený výdaj musí být hospodárný, efektivní a účelný Účetnictví Harmonogram Fakturace Dodržení indikátorů projektu Hlášení změn Komunikace s poskytovatelem Návštěva seminářů Sledování webu Načítání příruček, metodik, oznámení, aktualit Důležité je nic nepodcenit a nic nezanedbat

9 www.rr-jihozapad.cz Cíl Na začátku jsme si zvolili konkrétní, srozumitelný, měřitelný, reální, relevantní a časově zvládnutelný cíl, ke kterému jsme nyní dospěli Splněný cíl dodržené postupy, pravidla, legislativa odevzdané monitorovací zprávy se žádostí o platbu proplacená dotace Není stále vyhráno – je naplněn „zatím pouze“ dílčí cíl vedoucí k proplacení dotace a to je začátek mise, kterou má projekt plnit Projekt je realizován k tomu, aby naplnil svůj účel, aby byl využíván a splnil své poslání Co se týče administrace projektu je třeba neusnout na vavřínech a plnit pravidla udržitelnosti projektu

10 www.rr-jihozapad.cz Závěr Mějte hodně chuti do projektu a nenechte se převálcovat pravidly, ta jsou tu pro Vás, aby Vám pomohla zorientovat se v problematice…. Úřad je tu pro Vás, aby Vám pomohl zorientovat se v pravidlech a poskytl podporu k bezproblémovému čerpání dotace Nepodceňte tvorbu projektové žádosti Nepodceňte výběr dodavatele Naslouchejte rady

11 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost smrzova@rr-jihozapad.cz


Stáhnout ppt "Ing. Milena Smržová vedoucí oddělení kontroly realizace 24. 10. 2012 Realizace projektu – od příležitosti k cíli."

Podobné prezentace


Reklamy Google