Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekologického zemědělství Co ?? Proč ?? Jak ?? Kdo ??

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekologického zemědělství Co ?? Proč ?? Jak ?? Kdo ??"— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekologického zemědělství Co ?? Proč ?? Jak ?? Kdo ??

2 Co je ekologické zemědělství ??  Zemědělství hospodařící bez -pesticidů, „umělých“ hnojiv, hormonů a ostatních nepřírodních nebo nepřirozeně přidávaných látek.  Zemědělství s etickým přístupem ke zvířatům.  Zemědělství chránící prioritně přírodu. X

3 Co je ekologické zemědělství ??  Zemědělství zabývající se přednostně kvalitou půd a jejím zlepšováním  Zemědělství uplatňující především logické a přírodě blízké postupy  Zemědělství podporující a zachovávající biodiverzitu X

4 Proč ekologické zemědělství ??  Ekonomické důvody  Ekologické důvody  Marketingové důvody  Osobní důvody

5 Jak hospodařit ekologicky ?? !!! EKO – LOGICKY !!! To bude náplní našeho předmětu

6 Příklady ekologických podnikatelů  Produkce mléka a mléčných výrobků www.biofarmaroznov.cz

7 Příklady ekologických podnikatelů  Produkce vepřového a hovězího masa, pěstování rostlin www.biofarma.cz

8 Příklady ekologických podnikatelů  Byliny, čaje http://www.sonnentor.cz/

9 Příklady ekologických podnikatelů  Biofarma Slunečná www.biofarma-slunecna.cz

10 Historie ekologického zemědělství U nás Ve světě Důvody vzniku

11 Historie EZ v ČR  1985-7 – první informace  1988 – odborná skupina pro alternativní zemědělství (ZD Starý Hrozenkov)  1990 konference IFOAM  od 1998 intenzivní rozvoj (dotace)  V roce 2011 3920 zemědělců a 483 tisíc ha

12 Historie EZ ve světě  1896 – Albert Howard – kompostování  1924 – Rudolf Steiner – biodynamické zemědělství  V 50. letech industrializace zemědělství – odpor části zemědělců (problémy DDT)  dobrovolná kontrola  Následně IFOAM

13 IFOAM  INTARNATIONAL  FEDERATION of  ORGANIC  AGRICULTURE  MOVEMENTS  Sdružuje více než 750organizací z 108 zemí světa

14 EZ jako uzavřený cyklus

15 Ekologické zemědělství je nutno chápat jako uzavřený cyklus živin v systému

16 Struktura hospodaření v EZ Struktura půdy Počty podniků

17 Struktura hospodaření v EZ

18

19  Převaha TTP  Převaha pastevních chovů  Přebytek sena a obecně pícnin  „Přebytek“ červeného masa  Odbyt jako BIO ???

20 Struktura hospodaření v EZ  Nedostatek orné půdy  Minimum producentů vepřového masa, drůbeže, vajec…  „Neskutečné“ ceny těchto komodit a tím i nezájem spotřebitelů  Nedostatek jadrných krmiv  Nedostatek potravinářských plodin  Pracnost systému  Nízká výnosnost

21 Struktura hospodaření v EZ  Překotný rozvoj trvalých kultur  Převážně extenzivní sady  Převážně nepoužitelné výsadby bez uvažované produkce  Důvod? = dotační politika  Naproti tomu rozvoj logických a kvalitních projektů  Biovinařství  Sadovnictví  Chybí nám chmel

22 Bioprodukce Biopotravina Bioprodukt Označování Certifikace Kontrola

23 Základní pojmy EZ BioproduktBiopotraviny Produkt přechodného období

24 Označování

25 Certifikace farmy Vstupní kontrola Přechodné období 1. rok Přechodné období 2.(3) rok Bioprodukce Kontrolní organizace

26 Přechodné období  Orná půda a trvalé travní porosty – 2 roky  Trvalé kultury – 3 roky  Důvody ??  Vyčištění půdy od reziduí  Pesticidů  Hnojiv  Pomocných látek  Ozdravení rostlin  Ozdravení půdy

27 Certifikace produktů  Platnost 1 rok  Certifikace od 2. roku přechodného období  Certifikát vydá kontrolní organizace  Příloha s uvedením produktů

28 Půda Složení Kvalita Hodnocení

29 Význam půdy v EZ  Základní výrobní prostředek !! !! !! !! Zdravá rostlina Zdravé zvíře Zdravá potravina Zdraví lidé Zdravá půda

30 PŮDA Půda Pevná část AnorganickáOrganická Biomasa, Edafon Materiál nehumusové povahy Humus Půdní vodaPůdní vzduch

31 Struktura půdy  Hodnocení kvality půdy  Vzorkování půdy a rozbory půdy  AZP  Rýčová metoda

32 Osevní postup Význam Pravidla Sestavení

33 Význam osevního postupu  Udržení kvality půdy  Hospodaření s živinami  Regulace plevelů  Omezování výskytu ŠO

34 Pravidla osevního postupu  Širokolisté  Ozimé  Zhoršující  Nenáročné  Mělkokořenící  Úzkolisté  Jarní  Zlepšující  Náročné  Hlubokokořenící X  Nepříbuzné rostliny  Dodržování optimálních rozestupů při pěstování po sobě

35 Příklady  Jeteloviny (případně jetelotrávy)  Na 1 – 3 roky podle vytrvalosti  Ozimé obiloviny  Ideální podmínky  Okopaniny XX, luskoviny, olejniny XX  Zlepšující plodiny – doplnění živin, organické hmoty, zlepšení struktury půdy  Jarní obiloviny   Podsev jeteloviny Možno několikrát opakovat

36 Volba plodin a odrůd Výrobní oblasti Plodiny a využití Odrůdy Rezistence, tolerance

37 Výrobní oblasti v ČR

38 Podmínky výrobních oblastí  Kukuřičná  Řepařská  Obilnářská  Bramborářská  Pícninářská  Teplota  Srážky  Úrodnost půdy

39 Náročnost plodin  OBILOVINY ječmen jar. ► pšenice ► ječmen oz. ► tritikale ► žito ► oves  LUSKOVINY sója ► hrách ► bob► lupina ► peluška ► vikev  JETELOVINY vojtěška ► jetel luční ► jetel plazivý► jetel zvrhlý OLEJNINY slunečnice ► mák ► řepka ► len ► hořčice  OKOPANINY cukrová řepa ► brambory ► krmná řepa ► tuřín

40 Volba odrůd  Zkoušení odrůd dle UKZUZ  Vlastní testování nových odrůd  Odrůda do místních podmínek  Odrůda podle úrovně výživy a ošetřování  Odrůda podle budoucího využití  Plasticita odrůdy  Zdravotní stav odrůdy  Dostupnost odrůdy

41 Zdraví odrůdy  Rezistence  Tolerance  Citlivost

42 Ochrana rostlin Prevence Doprovodné rostliny Škodlivé organismy Metody tlumení Tlumení x eliminace

43 Prevence v agrotechnice  Ekologické zemědělství dává na první místo preventivní opaření „ Řešíme příčinu nikoliv důsledek“  Přímé metody ochrany v agrotechnice jsou velmi omezené Tady už je pozdě

44 Tlumení doprovodných rostlin  Preventivní metody  Osevní postup  Zpracování půdy  Volba plodiny a odrůdy  Volba optimální technologie  Výživa a hnojení  Využití přirozeného antagonismu Rozdíl mezi plevelem a doprovodnou rostlinou??

45 Tlumení doprovodných rostlin  Přímé metody  Mechanické  Plošná kultivace – prutové brány  Meziřádková kultivace – plečky, hrobkovače  Ruční regulace – motyka  Pěstování v mulči  Chemické – nee  Termické – termické plečky  Biologické – využití bioagens

46 Tlumení doprovodných rostlin

47 Rizika chemické ochrany rostlin  Jak pozná fungicid jestli tato houba škodí nebo pomocí mykorhizy zpřístupňuje živiny ??  Jak pozná insekticid jestli se pasu na obilí nebo jsem dravec ??

48 Ochrana proti ŠO  Preventivní metody  Osevní postup  Zpracování půdy  Volba plodiny a odrůdy  Volba optimální technologie  Výživa a hnojení  Využití přirozeného antagonismu

49 Tlumení škodlivých organismů  Přímé metody  Mechanické  Setřepávání  Sběr  Zakrývání  Chemické – prostředky na bázi mědi nebo elementární síry (moření, postřik)  Biologické – využití bioagens  Jako bioagens jsou používány  Houby (Pythium oligandrum - Polyversum)  Hlístice (Phasmarhabditis hermaphrodita – Nemaslug)  Hmyz, roztoči (Trichogramma - Trichoplus)  Bakterie (Bacillus thuringiensis - Biobit )

50 Výživa a hnojení rostlin Zásady Statková hnojiva Minerální hnojiva

51 Specifika hnojení v EZ  Důraz na stabilní půdu s vysokým obsahem organické hmoty a přirozenou zásobou živin  Maximální využití statkových hnojiv  Zákaz použití chemicky upravených hnojiv  Vyrovnaná bilance živin v půdě

52 Statková hnojiva  Chlévský hnůj  Kejda  Močůvka  Separát  Fugát  Digestát  Sláma

53 Statková hnojiva  Zelené hnojení  Produkuje organickou hmotu  Pomáhá fixovat dusík (bobovité)  Zabraňuje uniku živin  Pomáhá vyzvedávat živiny z hlubších vrstev  Zabraňuje růstu plevelů  Zlepšuje půdní strukturu  Vhodně střídá plodiny (přerušuje obilní sledy)

54 Statková hnojiva  Kompost  Stabilní hnojivo nejvyšší kvality  Vzniká za přístupu vzduchu kompostováním organické hmoty za přidání zeminy jako očkovací látky  Možno aplikovat i během vegetace bez zapravení do půdy  Drahá výroba – použití pouze pro výběrové plodiny  Zužitkování odpadu rostlinného, živočišného původu i drcené dřevní hmoty

55 Kompostování  Nejčastěji v pásových hromadách  Navrstvení materiálů  Překopávání 1 – 2 x  Samovolné zahřátí na cca 45 ˚C (max. 60 ˚C )  Případné zavlažování (kejda, močůvka, voda)  Zrání cca 3 – 4 měsíce  Vermikompost  Kompostování za pomocí červeného kalifornského hybrida žížal Eisenia foetida

56 Minerální hnojiva  Možnost používat pouze přírodní hnojiva bez chemické úpravy  N – chilský ledek, guano  P – jemně mleté fosfáty, guano  K – síran draselný, dřevěný popel  Ca – mletý vápenec  Mg – dolomitický vápenec, dolomit

57 Agrotechnika plodin Obiloviny Okopaniny Luskoviny Pícniny Olejniny

58 Obiloviny  Do 50 % osevního postupu  Hlavní tržní plodiny  Mělce kořenící odčerpávají hlavně P a N, špatně konkurují plevelům  Vhodná předplodina- okopaniny, jeteloviny, luskoviny  Pěstované samostatně i ve směsích s luskovinou (citlivá sklizeň)  Potřebují ideální podmínky pěstování (2. trať)

59 Okopaniny  Hnojeny statkovými hnojivy XX  Mechanické potlačování plevelů a provzdušňování půdy  Náročné na živiny (1. trať), odčerpávají velké množství K  Pěstování 1x za 4 roky kvůli škůdcům a chorobám

60 Luskoviny  Vhodné pěstovat 20 – 25 % osevního postupu  V čisté kultuře případně ve směsi s obilovinami, případně i jako meziplodiny  Na zrno – drůbež, prasata – zdroj bílkovin do krmné dávky  Na zeleno – objemné krmivo - zdroj bílkovin pro přežvýkavce  Zlepšující plodiny OP  Při pěstování obohacuje půdu o fixovaný N ( až 100 kg N ročně)

61 Pícniny  Regulují plevele- vícekrát sečena případně spásána  Jeteloviny dodávají N (až 200 kg N)  Velké množství organické hmoty v půdě (kořenový systém)  Protierozní význam- tvoří pevný drn  Vhodné i jako podsevové meziplodiny

62 Olejniny  Dobré předplodiny  Některé hnojeny organicky (řepka, slunečnice)  Náročné na živiny  Špatně snáší časté pěstování po sobě (co 5 let)  Některé se během vegetace mechanicky kultivují  Dobrá konkurenční schopnost  Pěstované i jako meziplodiny

63 Faremní plány  Realizovány ve spolupráci zemědělec + ekolog  Propojuje ochranu přírody a zemědělství  Ukazují místa na farmě, kde by se mohla zvýšit ochrana přírody  Navrhuje vhodné systémy hospodaření  Návod pro farmáře  Obsahuje i návod jak získat finanční krytí na provedení změn.


Stáhnout ppt "Úvod do ekologického zemědělství Co ?? Proč ?? Jak ?? Kdo ??"

Podobné prezentace


Reklamy Google