Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat"— Transkript prezentace:

1 Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat
Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno | Dvorce kresby: Katka Jelínková

2 Co nás čeká úvod, krátké představení
kmeny a kořeny, jak je na tom naše místní ekonomika přestávka blíže k ekonomické lokalizaci, lokální multiplikátor – čtení a prezentace výpočet vlastního LM2, diskuse

3 Kdo je kdo … Komu chutnal oběd? Kdo je přímo ze Dvorců?
Kdo je z jiného kraje? Kdo pracuje v zemědělství, živí se jím? Kdo má zahrádku? Kdo dneska přinesl něco k jídlu? Kdo si myslí, že se ve Dvorcích žije dobře? Kdo je rozhodnutý vyvíjet nějakou aktivitu na podporu místní ekonomiky? Kdo ještě ani jednou nevstal?

4 Co už jste se dozvěděli nového
Co už jste se dozvěděli nového? Co vás zajímá, jaké máte otázky či pochybnosti k dnešnímu tématu místních potravin a lokálních ekonomik?

5 Kmeny a kořeny kmen zapisuje, kořeny sbírají informace
kořeny si nezapisují ani otázku ani odpovědi když dostanete stejnou otázku, zkuste odpovědět trochu jinak, odpověd rozvinout či doplnit

6 Koncept ekonomické lokalizace
jednoduše: místní produkce pro místní spotřebu hledání rovnováhy mezi lokálním, regionálním, národním a globálním měřítkem produkce a spotřeby s cílem přispět k její sociální, environmentální i ekonomické udržitelnosti co je místní ... vždy velmi relativní  bioregion (samo)správní celek geograficky vymezený okruh (např. do vzd. 20km) závisí na typu výrobku a na kontextu

7 Koncept ekonomické lokalizace
hlavní aspekty místní zdroje a místní odpady zaměstnávání místních obyvatel místní vlastnictví podpora lokalizovaných financí i místní nepeněžní ekonomiky orientace primárně na uspokojování potřeb místních obyvatel a rozvoj místních komunit hlavní oblasti energie potraviny peníze bydlení, oblečení atd. (dle Douthwaite 1996)

8 Výhody a nevýhody výhody nevýhody
větší kontrola komunity nad vlastním osudem posílení místních vazeb, spolupráce v komunitě posílení místní ekonomiky, menší závislost na výkyvech globálních trhů nižší globální konkurenční tlak (závod ke dnu) snížení dopravních vzdáleností místní koloběhy hmoty a E nevýhody sociální kontrola uvnitř komunity náročné na realizaci, závislé na existujícím soc. kapitálu možnost místních monopolů, menší diverzita dostupných výrobků a služeb menší tlak na inovace, menší možnost specializace menší úspory z rozsahu omezené zdroje Efektivita, cena, zaměstnanost, …

9 Alternativní ekonomické modely
nepeněžní peněžní, ale netržní obecné zásady odpovědného spotřebitelství zásady zeleného úřadování, energetické šetrnosti budov atd.

10 LETS LETS = Local Exchange Trading System
nepeněžní směna zboží a služeb v rámci definované skupiny lidí nepeněžní převodní jednotky – např. šlupky, kačky, ... „ceny“ mohou a nemusí reflektovat tržní ceny každý má vlastní účet, transakce potvrzují obě strany většinou limit na maximální kredit i dluh optimální ve středně velké skupině lidí (cca 30-50), kteří jsou relativně chudí v ČR: Rozleť se (Brno) a další??? více info:

11 Časové banky obdoba LETS, převodní jednotkou je čas, základní jednotkou 1 hodina zejména v oblasti služeb, ale možno i pro zboží (pak většinou čas potřebný na výrobu) lze kombinovat s konvenční měnou (např. nákup materiálu X odvedená práce) může mít rozměr generačního učení, může supluvat nefungující sociální služby/síť může být napojeno na další alternativní modely (např. doučování – školné apod.) duchovní otec/zakladatel: Edgar Kahn více info:

12 Komplementární měny místní i globální, existují paralelně k měnám národním, resp. Euru vlastní bankovky a „bankovní systém“ vyžaduje koordinaci mezi objemem nabízeného zboží a služeb a množstvím peněz v oběhu (kontrola inflace) mohou být převoditelné na oficiální měnu, ale nemusí smlouva mezi správcem měny a obchodníky, že budou peníze akceptovat v šedé zóně legality, otázka zdanění v mnoha zemích: UK, Německo, Španělsko, ... info:

13 Regionální měny v Německu
Regio im Umlauf Regio in Vorbereitung Regional currencies in German-speaking area více viz

14 Etické banky bezúročné půjčky, půjčky na nízký úrok etické investice
pokud poskytují bankovní služby, podléhají správě NB a Evropské bankovní direktivě kampeličky, družstevní záložny, svépomocné pojišťovny apod. – zapomenutá, ale slavná historie příklady: Banca Etica (Itálie), JAK (Švédsko)

15 Alternativní formy vlastnictví
autentické družstvo, družstevní principy viz pozemkový spolek, info o založení a fungování v ČR komunitní vlastnictví, např. Wessex Community Assets (UK): občiny/commons, přklad ejidos v Mexiku: více info

16 Alternativní formy podnikání
sociální podnik chráněné dílny neziskové organizace, např. fair trade obchody NaZemi

17 Finanční toky – lokální multiplikátor
S myšlenkou multiplikátoru přišel ve 20. letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes. Původně byl multiplikátor využíván ke studiu národní ekonomiky, např. vlivu vládních výdajů. Pouze pro ekonomiku, která nevyužívá plně svých zdrojů, liberální ekonomové, kteří se zhlédli v čistém trhu, by nesouhlasili (myslí si, že ekonomika funguje naplno a že vládní zásahy jsou zlem). Multiplikátor byl používán jako argument pro vládní výdaje a snížení zdanění – obojí za účelem stimulace agregátní poptávky.

18 Multiplikátor obecně Zvýšení výdajů Zvýšení příjmů firem Zvýšení příjmů a zaměstnanosti Indukovaný růst spotřebních výdajů Zpětná vazba „K efektu multiplikace dojde, když změna ve výdajích způsobí neproporcionální změnu v celkové poptávce.“

19 Jak měřit lokální ekonomiku?
Jednoduchý ukazatel: tzv. lokální multiplikátor. Lokální multiplikátor sleduje koloběh peněz v místě či regionu. Čím víckrát se peníze „otočí“ ve vaší obci, tím více bohatství přinesou všem jejím obyvatelům. Umožňuje obecnímu úřadu, obchodu, podniku nebo neziskové organizaci vypočítat, jakou roli hrají v místní ekonomice. Vaše útrata je příjmem někoho jiného, jeho útrata je zase příjmem někoho dalšího atd. Je obtížné zkoumat tok peněz dále než do tří „otočení“ – proto se lokální multiplikátor označuje zkratkou LM3. Je to spíše referenční/rámcová hodnota, ne přesná hodnota – jde o dotazníkový výzkum…

20 Ekonomika jako děravé vědro

21 Příklad Lokální Lhota Děravá Lhota LM3 = 24,4 / 10 = 2,44
80 % příjmů utraceno ve vsi 20 % příjmů utraceno ve vsi V Lokální Lhotě vidíme mnohem větší LM3, tzn. větší sílu místní ekonomiky a schopnost udržet peníze uvnitř. Naproti tomu v Děravé Lhotě peníze rychle „odtékají“ mimo místní ekonomiku a nepřinášejí další bohatství – LM3 je relativně nízký. příjem zůstává v místě příjem zůstává v místě 10 8 10 2 8 6,4 2 0,4 6,4 5,12 0,4 0,08 Σ 24,4 Σ 12,4 LM3 = 24,4 / 10 = 2,44 LM3 = 12,4 / 10 = 1,24

22 Příklad – pokračování Localton | Místní Lhota
Každý utratí 80% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100 Kč utratí lokálně 80 Kč (80% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 64 Kč (80% z 80 Kč). Leakyville | Děravá Lhota Každý utratí 20% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100Kč utratí lokálně 20 Kč (20% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 4 Kč (20% z 20 Kč).

23 LM3 na Severovýchodě Rok 2004
rozsáhlý výzkum dodavatelů krajského úřadu LM3 = 2,19, tzn. 76 % výdajů úřadu zůstává v kraji pokud úřad tuto hodnotu zvýší o 10 %, bude v kraji kolovat o 34 mil. GBP více Návazné aktivity úprava výběrových řízení – rozdělení zakázek práce s místními malými dodavateli certifikace místní produkce

24 LM3 na Severovýchodě Závěry
velké rozšíření záběru projektu, které začalo zkoumáním LM3 relativně objektivní měření „hodnoty peněz“ pro místní ekonomiku efektivní nástroj pro demonstrování dopadu na komunitu katalyzátor pro změnu politiky (např. ve veřejných zakázkách) mnoho nových partnerství napříč sektory

25 LM3 v ČR Rok 2007 – projekt TES na přenesení metodiky do ČR
Pilotní výzkum LM3 v Hostětíně Obecní výtopna na biomasu Moštárna několik DP publikace k rozebrání + knížky Došek to dělal na Litoměřicku, srovnával větší a menší výrobu potravin – získal LM3 1,41 a 1,23 - poměrné malé absolutně i poměrně malý rozdíl. Projekt sponzoruje MŽP, „Lokální multiplikátor jako indikátor udržitelného rozvoje“ – ukazatel ekonomického pilíře UR Navíc: Další semináře

26 Výpočet vlastního LM2 zvolit subjekt – já
vymezit “lokální” – okruh cca 20km od místa bydliště stanovit období – 1 měsíc stanovit příjmy za měsíc – odhad sečíst výdaje v 1. kole utrácení – odhad doplnit údaje do vzorečku: LM2 = (příjmy + lokální výdaje)/příjmy interpretace

27 Zdroje informací Trast pro ekonomiku a společnost Naďa Johanisová
publikace Penězům na stopě mailinglist semináře Open Space, sborníčky online Naďa Johanisová seriál o ekonomických disidentech v Sedmé generaci kniha Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem Horní mlýn publikace ekonomické alternativy na Jižní Moravě výstupy ze semináře Jídlo z blízka

28 Poděkování … Ing. Stanislav Kutáček, PhD (Trast pro ekonomiku a společnost, Brno): lokální multiplikátor Mgr. Katka Jelínková (Horní mlýn, Křtiny): ilustrace Zdroje: Douthwaite. Short circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, 1996, Dublin.

29 Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno B
Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno B. Kampelík, prvorepublikové družstevní hnutí Děkuji za pozornost … Kontakt: Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno Joštova 10, Brno

30 Ekonomie mainstreamová vs. ekologická
přírodní zdroje nejsou limitující pro ekon. růst trh jako efektivní prostředek alokace vzácných zdrojů racionální rozhodování, maximalizace užitku a zisku individuální preference a globální trhy peněžní indikátory (cost-benefit, HDP) ekonomika jako subsystém přírodního prostředí spravedlivé rozdělení a optimální měřítko omezená racionalita, systémová nejistota lokální komunity alternativní indikátory (biofyzické, HDI apod.) Volně převzato z van den Bergh (2011:16).

31 Alternativní model ekonomie
Hazel Henderson cake model,


Stáhnout ppt "Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat"

Podobné prezentace


Reklamy Google