Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.11.2012 | Dvorce kresby: Katka Jelínková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.11.2012 | Dvorce kresby: Katka Jelínková."— Transkript prezentace:

1 Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.11.2012 | Dvorce kresby: Katka Jelínková

2 Co nás čeká úvod, krátké představení kmeny a kořeny, jak je na tom naše místní ekonomika přestávka blíže k ekonomické lokalizaci, lokální multiplikátor – čtení a prezentace přestávka výpočet vlastního LM2, diskuse

3 Kdo je kdo … Komu chutnal oběd? Kdo je přímo ze Dvorců? Kdo je z jiného kraje? Kdo pracuje v zemědělství, živí se jím? Kdo má zahrádku? Kdo dneska přinesl něco k jídlu? Kdo si myslí, že se ve Dvorcích žije dobře? Kdo je rozhodnutý vyvíjet nějakou aktivitu na podporu místní ekonomiky? Kdo ještě ani jednou nevstal?

4 Co už jste se dozvěděli nového? Co vás zajímá, jaké máte otázky či pochybnosti k dnešnímu tématu místních potravin a lokálních ekonomik?

5 Kmeny a kořeny kmen zapisuje, kořeny sbírají informace kořeny si nezapisují ani otázku ani odpovědi když dostanete stejnou otázku, zkuste odpovědět trochu jinak, odpověd rozvinout či doplnit

6 Koncept ekonomické lokalizace jednoduše: místní produkce pro místní spotřebu hledání rovnováhy mezi lokálním, regionálním, národním a globálním měřítkem produkce a spotřeby s cílem přispět k její sociální, environmentální i ekonomické udržitelnosti co je místní... vždy velmi relativní bioregion (samo)správní celek geograficky vymezený okruh (např. do vzd. 20km) závisí na typu výrobku a na kontextu

7 Koncept ekonomické lokalizace hlavní aspekty –místní zdroje a místní odpady –zaměstnávání místních obyvatel –místní vlastnictví –podpora lokalizovaných financí i místní nepeněžní ekonomiky –orientace primárně na uspokojování potřeb místních obyvatel a rozvoj místních komunit hlavní oblasti –energie –potraviny –peníze –bydlení, oblečení atd. (dle Douthwaite 1996)

8 Výhody a nevýhody výhody –větší kontrola komunity nad vlastním osudem –posílení místních vazeb, spolupráce v komunitě –posílení místní ekonomiky, menší závislost na výkyvech globálních trhů –nižší globální konkurenční tlak (závod ke dnu) –snížení dopravních vzdáleností –místní koloběhy hmoty a E nevýhody –sociální kontrola uvnitř komunity –náročné na realizaci, závislé na existujícím soc. kapitálu –možnost místních monopolů, menší diverzita dostupných výrobků a služeb –menší tlak na inovace, menší možnost specializace –menší úspory z rozsahu –omezené zdroje Efektivita, cena, zaměstnanost, …

9 Alternativní ekonomické modely nepeněžní peněžní, ale netržní obecné zásady odpovědného spotřebitelství zásady zeleného úřadování, energetické šetrnosti budov atd.

10 LETS LETS = Local Exchange Trading System nepeněžní směna zboží a služeb v rámci definované skupiny lidí nepeněžní převodní jednotky – např. šlupky, kačky,... „ceny“ mohou a nemusí reflektovat tržní ceny každý má vlastní účet, transakce potvrzují obě strany většinou limit na maximální kredit i dluh optimální ve středně velké skupině lidí (cca 30-50), kteří jsou relativně chudí v ČR: Rozleť se (Brno) a další??? více info: http://cs.wikipedia.org/wiki/LETS http://cs.wikipedia.org/wiki/LETS

11 Časové banky obdoba LETS, převodní jednotkou je čas, základní jednotkou 1 hodina zejména v oblasti služeb, ale možno i pro zboží (pak většinou čas potřebný na výrobu) lze kombinovat s konvenční měnou (např. nákup materiálu X odvedená práce) může mít rozměr generačního učení, může supluvat nefungující sociální služby/síť může být napojeno na další alternativní modely (např. doučování – školné apod.) duchovní otec/zakladatel: Edgar Kahn více info: http://timebanks.blogspot.com/ http://timebanks.blogspot.com/

12 Komplementární měny místní i globální, existují paralelně k měnám národním, resp. Euru vlastní bankovky a „bankovní systém“ vyžaduje koordinaci mezi objemem nabízeného zboží a služeb a množstvím peněz v oběhu (kontrola inflace) mohou být převoditelné na oficiální měnu, ale nemusí smlouva mezi správcem měny a obchodníky, že budou peníze akceptovat v šedé zóně legality, otázka zdanění v mnoha zemích: UK, Německo, Španělsko,... info: http://www.cestazkrize.cz/index.php?page=publikace/komplementarni_mena_I_cast _uvod.php http://www.cestazkrize.cz/index.php?page=publikace/komplementarni_mena_I_cast _uvod.php

13 Regionální měny v Německu Regio im Umlauf Regio in Vorbereitung Regional currencies in German-speaking area více viz http://www.regiogeld.de/

14 Etické banky bezúročné půjčky, půjčky na nízký úrok etické investice pokud poskytují bankovní služby, podléhají správě NB a Evropské bankovní direktivě kampeličky, družstevní záložny, svépomocné pojišťovny apod. – zapomenutá, ale slavná historie příklady: Banca Etica (Itálie), JAK (Švédsko)

15 Alternativní formy vlastnictví autentické družstvo, družstevní principy viz http://www.konzumuo.cz/pro-cleny/mezinarodni-druzstevni-principy/ pozemkový spolek, info o založení a fungování v ČR http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m_id_old=1360 komunitní vlastnictví, např. Wessex Community Assets (UK): http://www.wessexca.co.uk/ http://www.wessexca.co.uk/ občiny/commons, přklad ejidos v Mexiku: http://en.wikipedia.org/wiki/Ejido –více info http://en.wikipedia.org/wiki/The_commons

16 Alternativní formy podnikání sociální podnik http://www.socialni-ekonomika.cz/ chráněné dílny http://katalog.socialniagentura.cz/ neziskové organizace, např. fair trade obchody NaZemi http://www.fairtrade.cz/7-obchody-nazemi/

17 www.thinktank.cz Finanční toky – lokální multiplikátor S myšlenkou multiplikátoru přišel ve 20. letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes. Původně byl multiplikátor využíván ke studiu národní ekonomiky, např. vlivu vládních výdajů.

18 www.thinktank.cz Multiplikátor obecně „K efektu multiplikace dojde, když změna ve výdajích způsobí neproporcionální změnu v celkové poptávce.“ Zvýšení výdajů Zvýšení příjmů firem Zvýšení příjmů a zaměstnanosti Indukovaný růst spotřebních výdajů Zpětná vazba

19 www.thinktank.cz Jak měřit lokální ekonomiku? Jednoduchý ukazatel: tzv. lokální multiplikátor. Lokální multiplikátor sleduje koloběh peněz v místě či regionu. Čím víckrát se peníze „otočí“ ve vaší obci, tím více bohatství přinesou všem jejím obyvatelům. Umožňuje obecnímu úřadu, obchodu, podniku nebo neziskové organizaci vypočítat, jakou roli hrají v místní ekonomice.

20 www.thinktank.cz Ekonomika jako děravé vědro

21 www.thinktank.cz Příklad Lokální LhotaDěravá Lhota 80 % příjmů utraceno ve vsi20 % příjmů utraceno ve vsi příjemzůstává v místě příjemzůstává v místě 5,12 6,4 8 8 10 Σ 24,4 LM3 = 24,4 / 10 = 2,44 0,08 0,4 2 2 10 Σ 12,4 LM3 = 12,4 / 10 = 1,24 V Lokální Lhotě vidíme mnohem větší LM3, tzn. větší sílu místní ekonomiky a schopnost udržet peníze uvnitř. Naproti tomu v Děravé Lhotě peníze rychle „odtékají“ mimo místní ekonomiku a nepřinášejí další bohatství – LM3 je relativně nízký.

22 www.thinktank.cz Localton | Místní Lhota Každý utratí 80% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100 Kč utratí lokálně 80 Kč (80% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 64 Kč (80% z 80 Kč). Leakyville | Děravá Lhota Každý utratí 20% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100Kč utratí lokálně 20 Kč (20% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 4 Kč (20% z 20 Kč). Příklad – pokračování

23 www.thinktank.cz LM3 na Severovýchodě Rok 2004 rozsáhlý výzkum dodavatelů krajského úřadu LM3 = 2,19, tzn. 76 % výdajů úřadu zůstává v kraji pokud úřad tuto hodnotu zvýší o 10 %, bude v kraji kolovat o 34 mil. GBP více Návazné aktivity úprava výběrových řízení – rozdělení zakázek práce s místními malými dodavateli certifikace místní produkce

24 www.thinktank.cz LM3 na Severovýchodě Závěry velké rozšíření záběru projektu, které začalo zkoumáním LM3 relativně objektivní měření „hodnoty peněz“ pro místní ekonomiku efektivní nástroj pro demonstrování dopadu na komunitu katalyzátor pro změnu politiky (např. ve veřejných zakázkách) mnoho nových partnerství napříč sektory

25 www.thinktank.cz LM3 v ČR Rok 2007 – projekt TES na přenesení metodiky do ČR Pilotní výzkum LM3 v Hostětíně Obecní výtopna na biomasu Moštárna několik DP publikace k rozebrání + knížky

26 Výpočet vlastního LM2 zvolit subjekt – já vymezit “lokální” – okruh cca 20km od místa bydliště stanovit období – 1 měsíc stanovit příjmy za měsíc – odhad sečíst výdaje v 1. kole utrácení – odhad doplnit údaje do vzorečku: LM2 = (příjmy + lokální výdaje)/příjmy interpretace

27 Zdroje informací Trast pro ekonomiku a společnost –publikace Penězům na stopě –mailinglist –semináře Open Space, sborníčky online Naďa Johanisová –seriál o ekonomických disidentech v Sedmé generaci –kniha Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem Horní mlýn –publikace ekonomické alternativy na Jižní Moravě –výstupy ze semináře Jídlo z blízka

28 Poděkování … Ing. Stanislav Kutáček, PhD (Trast pro ekonomiku a společnost, Brno): lokální multiplikátor Mgr. Katka Jelínková (Horní mlýn, Křtiny): ilustrace Zdroje: Douthwaite. Short circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, 1996, Dublin.

29 Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno B. Kampelík, prvorepublikové družstevní hnutí Kontakt: Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno Joštova 10, 602 00 Brno eva.slunicko@centrum.cz Děkuji za pozornost …

30 Ekonomie mainstreamová vs. ekologická přírodní zdroje nejsou limitující pro ekon. růst trh jako efektivní prostředek alokace vzácných zdrojů racionální rozhodování, maximalizace užitku a zisku individuální preference a globální trhy peněžní indikátory (cost- benefit, HDP) ekonomika jako subsystém přírodního prostředí spravedlivé rozdělení a optimální měřítko omezená racionalita, systémová nejistota lokální komunity alternativní indikátory (biofyzické, HDI apod.) Volně převzato z van den Bergh (2011:16).

31 Alternativní model ekonomie Hazel Henderson cake model, http://gaiaeros.com/2008/11/11/hazel- hendersons-cake-diagram-never-made-more-sense/http://gaiaeros.com/2008/11/11/hazel- hendersons-cake-diagram-never-made-more-sense/


Stáhnout ppt "Místní ekonomiky, jak je měřit a jak jim prospívat Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.11.2012 | Dvorce kresby: Katka Jelínková."

Podobné prezentace


Reklamy Google