Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jídlo z blízka v souvislostech Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.5.2012 | Kopřivnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jídlo z blízka v souvislostech Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.5.2012 | Kopřivnice."— Transkript prezentace:

1 Jídlo z blízka v souvislostech Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.5.2012 | Kopřivnice

2 Kdo je kdo … Kdo je z Kopřivnice a blízkého okolí? Kdo je naopak z jiného kraje? Kdo už slyšel o komunitně podporovaném zemědělství (KPZ, CSA)? Kdo už je rozhodnutý, že se chce do KPZ zapojit? Kdo je (potenciální) spotřebitel místních potravin? Kdo pracuje jako sedlák, zemědělec? Kdo pracuje jako úředník? Kdo pracuje v neziskovce? Kdo ještě ani jednou nevstal? motivace, otázky …

3 Struktura KPZ, jídlo z blízka východiska, rámující koncepty ekonomická lokalizace společnost jako organismus jak měřit lokální toky peněz Exeter CSA

4 Komunitně podporované zemědělství (KPZ, CSA) model vztahu producenta a spotřebitele, který není založen výlučně na tržních principech skupina spotřebitelů předplatí pravidelné odběry na celou sezónu bez přesné znalosti množství a složení jednotlivých dodávek sedlák a spotřebitel sdílejí výnosy i rizika hospodaření založen na přímém kontaktu zemědělce a jeho zákazníků/odběratelů, bez prostředníků vztah je založen na vzájemné důvěře (smlouva o partnerství)

5 Jídlo z blízka – další zdroje samozásobitelství nepeněžní směna dary místní trhy, tržnice biokluby, potravinové banky zdravé výživy, malé (BIO)obchody supermarkety

6 Souvislosti … environmentální sociální ekonomické politické/institucionální etické … teoretická a praktická rovina

7 Ekonomie mainstreamová vs. ekologická maximalizace užitku a zisku trh jako efektivní prostředek alokace vzácných zdrojů přírodní zdroje nejsou limitující pro ekon. růst peněžní indikátory (cost- benefit, HDP) globální trhy a individuální preference ekonomika jako subsystém přírodního prostředí spravedlivé rozdělení a optimální měřítko omezená racionalita, systémová nejistota alternativní indikátory (biofyzické, HDI apod.) lokální komunity Volně převzato z van den Bergh (2011:16).

8 Koncept ekonomické lokalizace jednoduše: místní produkce pro místní spotřebu hledání rovnováhy mezi lokálním, regionálním, národním a globálním měřítkem produkce a spotřeby s cílem přispět k její sociální, environmentální i ekonomické udržitelnosti hlavní oblasti –energie –potraviny –peníze –bydlení, oblečení atd. (dle Douthwaite 1996)

9 Koncept ekonomické lokalizace hlavní aspekty –místních výrobní prostředky a místní odpady –zaměstnávání místních obyvatel –místní vlastnictví VF –místní toky kapitálu –podpora lokalizovaných financí i místní nepeněžní ekonomiky –orientace primárně na uspokojování potřeb místních obyvatel a rozvoj místních komunit zahrnuje také –snahy o zvýšení lokální soběstačnosti a snižování závislosti na dovozech –důraz na diverzifikaci produkce –budování odolnosti vůči výkyvům globálního ekonomického systému –snaha o zachování/obnovení místně specifických postupů výroby a spotřeby

10 Výhody a nevýhody výhody –větší kontrola komunity nad vlastním osudem –posílení místních vazeb, spolupráce v komunitě –posílení místní ekonomiky, menší závislost na výkyvech globálních trhů –nižší globální konkurenční tlak (závod ke dnu) –snížení dopravních vzdáleností –místní koloběhy hmoty a E nevýhody –sociální kontrola uvnitř komunity –náročné na realizaci, závislé na existujícím soc. kapitálu –možnost místních monopolů, menší diverzita dostupných výrobků a služeb –menší tlak na inovace, menší možnost specializace –menší úspory z rozsahu –omezené zdroje Efektivita, cena, zaměstnanost, …

11 Co je místní… vždy velmi relativní bioregion (samo)správní celek geograficky vymezený okruh (např. do vzd. 20km) závisí na typu výrobku závisí na kontextu místní ekonomika jako biofyzikální a socio-ekonomický systém

12 Sociální metabolismus společnosti, podobně jako organismy, zajišťují svoji existenci a reprodukci pomocí výměny energie a hmoty s okolním prostředím vstupy = zdroje & výstupy = odpady biofyzikální indikátory – toky energie a hmoty land-use analýza time-use analýza finanční toky

13 www.thinktank.cz Finanční toky – lokální multiplikátor S myšlenkou multiplikátoru přišel ve 20. letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes. Původně byl multiplikátor využíván ke studiu národní ekonomiky, např. vlivu vládních výdajů.

14 www.thinktank.cz Jak měřit lokální ekonomiku? Jednoduchý ukazatel: tzv. lokální multiplikátor. Lokální multiplikátor sleduje koloběh peněz v místě či regionu. Čím víckrát se peníze „otočí“ ve vaší obci, tím více bohatství přinesou všem jejím obyvatelům. Umožňuje obecnímu úřadu, obchodu, podniku nebo neziskové organizaci vypočítat, jakou roli hrají v místní ekonomice.

15 www.thinktank.cz Ekonomika jako děravé vědro

16 www.thinktank.cz Příklad Lokální LhotaDěravá Lhota 80 % příjmů utraceno ve vsi20 % příjmů utraceno ve vsi příjemzůstává v místě příjemzůstává v místě 5,12 6,4 8 8 10 Σ 24,4 LM3 = 24,4 / 10 = 2,44 0,08 0,4 2 2 10 Σ 12,4 LM3 = 12,4 / 10 = 1,24 V Lokální Lhotě vidíme mnohem větší LM3, tzn. větší sílu místní ekonomiky a schopnost udržet peníze uvnitř. Naproti tomu v Děravé Lhotě peníze rychle „odtékají“ mimo místní ekonomiku a nepřinášejí další bohatství – LM3 je relativně nízký.

17 www.thinktank.cz Localton | Místní Lhota Každý utratí 80% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100 Kč utratí lokálně 80 Kč (80% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 64 Kč (80% z 80 Kč). Leakyville | Děravá Lhota Každý utratí 20% svého příjmu místně. Osoba s příjmem 100Kč utratí lokálně 20 Kč (20% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 4 Kč (20% z 20 Kč). Příklad – pokračování

18 www.thinktank.cz LM3 na Severovýchodě Rok 2004 rozsáhlý výzkum dodavatelů krajského úřadu LM3 = 2,19, tzn. 76 % výdajů úřadu zůstává v kraji pokud úřad tuto hodnotu zvýší o 10 %, bude v kraji kolovat o 34 mil. GBP více Návazné aktivity úprava výběrových řízení – rozdělení zakázek práce s místními malými dodavateli certifikace místní produkce

19 www.thinktank.cz LM3 na Severovýchodě Závěry velké rozšíření záběru projektu, které začalo zkoumáním LM3 objektivní měření „value for money“ efektivní nástroj pro demonstrování dopadu na komunitu katalyzátor pro změnu politiky (např. ve veřejných zakázkách) mnoho nových partnerství napříč sektory

20 www.thinktank.cz LM3 v ČR Rok 2007 – projekt TES na přenesení metodiky do ČR Pilotní výzkum LM3 v Hostětíně Obecní výtopna na biomasu Moštárna několik DP „Co je doma, to se počítá!“

21 Komunitní zemědělství v Exeteru vychází z hnutí Transition Towns září 2008: první veřejná výzva říjen 2008: první schůzka, cca 70 lidí, sdílení očekávání říjen 2008 – únor 2009: cca 10 schůzek podzim 2009: první sklizeň zásadní témata –způsob rozhodování –právní forma okolnosti –existující příklady, podpůrné materiály –širší povědomí, zázemí iniciativy TT

22 Komunitní zemědělství v ČR Toulcův Dvůr, Praha Komunitní zahrada Středokluky u Prahy KPZ Brno Hospodářství Hodonice, jižní Čechy Kopřivnice ?? … Informace –Veronica –Hnutí Duha –Pro-Bio Liga

23 Shrnutí existují různé soubory předpokladů v rámci EE koncept ekonomické lokalizace jídlo jeho významná součást KPZ jako jeden ze způsobů, jak získat místní (BIO)potraviny na místní ekonomiku se lze dívat jako na metabolický systém v rámci systémových toků lze sledovat cesty peněz, např. pomocí indikátoru LM3 příklad Exeter community agriculture

24 Poděkování … Ing. Stanislav Kutáček, PhD (Trast pro ekonomiku a společnost, Brno): lokální multiplikátor Simron Singh, PhD (Social Ecology Institute, Vídeň): sociální metabolismus Mgr. Katka Jelínková (Horní mlýn, Křtiny): ilustrace Zdroje: Douthwaite. Short circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, 1996, Dublin. van den Bergh JCJM. 2001. Ecological economics: themes, approaches, and differences with environmental economics. Regional Environmental Change 3 : 13-23.

25 Děkuji za pozornost … Kontakt: Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno Joštova 10 602 00 Brno eva.slunicko@centrum.cz

26 www.thinktank.cz Multiplikátor obecně „K efektu multiplikace dojde, když změna ve výdajích způsobí neproporcionální změnu v celkové poptávce.“ Zvýšení výdajů Zvýšení příjmů firem Zvýšení příjmů a zaměstnanosti Indukovaný růst spotřebních výdajů Zpětná vazba

27 Sociální metabolismus 10 biomasa 1 biomasa 65 biomasa 4 biomasa 250 fosilní, vodní, jaderná, … 19,5 různé materiály [GJ] [t] osoba/rok


Stáhnout ppt "Jídlo z blízka v souvislostech Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.5.2012 | Kopřivnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google