Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy Ekologická obnova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy Ekologická obnova."— Transkript prezentace:

1 Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy Ekologická obnova

2 Těžba -velká hra ? www.virtualquarry.co.uk

3 Povinné odvody Rezerva na rekultivace - součást POPD Roční úhrady za dobývací prostory a vydobyté vyhrazené nerosty - 100 – 1000 Kč/1ha (podle dopadu na ŽP a stupně ochrany ŽP na daném území) - příjemci obce

4 Základní statistika K roku 2012 evidováno 967 dobývacích prostor 2012VýhradníNevýhradní Dobývací prostory (počet) 495209 Těžba (mil.t)11411 Těžící organizace (počet) 183151 Starý et al., 2013 Těžba v CHKO - největší plošné zatížení v CHKO Český kras, Třeboňsko, České středohoří, Blanský les a Moravský kras 2012 (2008)VýhradníNevýhradní Stavební kámen (kt)2685 (3950)586 (38) Štěrkopísky (kt)1046 (1463)36 (50) Dekorační kámen (kt)54 (37)3 (5.2) Celkem (kt)7586 (9093)265 (97) Starý et al., 2013

5 Rekultivace Plocha rekultivací (km²) VýhradníNevýhradní Rozpracované953 Ukončené2222 Ještě nerekultivovaná52113 Stav k roku 2012 Typy rekultivací ( v roce 2012) Plocha (km²) RozpracovanéUkončené zemědělské15607478 lesní56579232 vodní5772329 ostatní17223280 Starý et al., 2013

6 Kolik to stojí? Odval Tuchlovice – 1 044 530 950 Kč předpo

7 Náklady na 1 ha Lesnická: (300 bez následní údržby ) 400 – 600 tis. Kč Zemědělská: (100) – 300 tis. Kč Hydrická: 1.9 mil – 7.8 mil. Kč Ostatní (hřiště, parky, atd) : 300 tis. – 2.8 mil. Kč Sanace: (100) 300 – 800 tis.Kč Technická rekultivace (Gremlica et al., 2011)

8 Náklady na 1 ha Spontánní sukcese: 0 – cca 100 tis. - podle náročnosti modelace terénu - podle náročnosti modelace terénu Usměrňovaná sukcese: několik tis. – až několik set tis. - podle náročnosti obnovy cílového ekosystému - podle náročnosti obnovy cílového ekosystému - přenos posekané biomasy x pestrý listnatý porost se stepí - přenos posekané biomasy x pestrý listnatý porost se stepí Přírodě blízká obnova

9 Ekonomický profit Spontánní vs: lesnická: 0.3 – 0.6 mil. Kč (0.5 – 1.3 mil. Kč včetně sanace) zemědělská: 0 – 0.3 mil. Kč (0.2 – 1 mil. Kč včetně sanace)

10 Paragrafy pro ekologickou obnovu Jiří Řehounek Calla –Sdružení pro záchranu prostředí

11 Paragrafy pro ekologickou obnovu Jiří Řehounek Calla –Sdružení pro záchranu prostředí

12 Paragrafy pro ekologickou obnovu Jiří Řehounek Calla –Sdružení pro záchranu prostředí §

13

14 § § § §

15 § § § § § § §

16 § § § § § § § §

17 Jak je u nás povolována těžba?

18 Velké těžebny se povolují v režimu horního zákona (č. 44/1988 Sb.). Jak je u nás povolována těžba?

19 Velké těžebny se povolují v režimu horního zákona (č. 44/1988 Sb.). Jak je u nás povolována těžba?

20 Velké těžebny se povolují v režimu horního zákona (č. 44/1988 Sb.). Jak je u nás povolována těžba? Malé těžebny se povolují v režimu stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.)

21 Velké těžebny se povolují v režimu horního zákona (č. 44/1988 Sb.). Jak je u nás povolována těžba? Malé těžebny se povolují v režimu stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) U všech těžeben předchází ještě EIA (zákon č. 100/2001 Sb.)

22 SPSR Souhrnný plán sanace a rekultivace (= rekultivační plán) Základní dokument, jímž se rekultivace řídí Základní dokument, jímž se rekultivace řídí Obvykle vyžaduje krajinu podobnou té před těžbou Obvykle vyžaduje krajinu podobnou té před těžbou Součást POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání) Součást POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání)

23

24 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Nedostatečná informovanost úředníků Stereotypy v jednání a rozhodování některých institucí Nesouhlas vlastníků pozemků Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

25 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Nedostatečná informovanost úředníků Stereotypy v jednání a rozhodování některých institucí Nesouhlas vlastníků pozemků Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

26 Nedostatečná informovanost?

27 Nedostatečná informovanost? Kdo chce, informace najde!

28 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Stereotypy v jednání a rozhodování některých institucí Nesouhlas vlastníků pozemků Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

29 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Stereotypy v jednání a rozhodování některých institucí Nesouhlas vlastníků pozemků Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

30 Stereotypy úředníků a nesouhlas vlastníků? Faktory obtížně ovlivnitelné – pomůže trpělivé vyjednávání.

31

32

33

34 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

35 Problémy při prosazování přírodě blízké obnovy Velké odvody za trvalé vynětí ploch z PUPFL či ZPF (o dva řády vyšší než u klasických rekultivací) Obtížnost změny starých rekultivačních plánů (SPSR)

36 Legislativní problémy Dvě možnosti: 1.Změnit špatnou legislativu 2.Využít existující možnosti v legislativě

37 Legislativní problémy Dvě možnosti: 1.Změnit špatnou legislativu 2.Využít existující možnosti v legislativě

38 Legislativní změny jsou obtížně prosaditelné, trvají dlouho a jejich podoba je předem stěží předvídatelná.

39

40 Jaké možnosti tedy poskytuje současná legislativa? 1. Problém s vysokými odvody za trvalé vynětí pozemků.

41 Kde vlastně končí vodní plocha?

42 Pokaždé jinde! Proto lze do katastru zapsat jako vodní plochu i její okolí. Přitom za vodní plochu se platí méně.

43

44 Jak se pozná les?

45

46 Tohle přece není jediná možnost.

47 Les může vzniknout i spontánní sukcesí! I tohle je les a může být součástí PUPFL. Jak se pozná les?

48 A jak se pozná trvalý travní porost?

49

50 Jaké možnosti tedy poskytuje současná legislativa? 2. Problém se změnou starých SPSR

51 Role orgánů ochrany přírody a krajiny 114/1992 Aktivní využívání zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) Druhová ochrana, územní ochrana, VKP, přechodně chráněné plochy atd. Rozhodnutí či závazná stanoviska v různých řízeních, změny SPSR

52 Které úřady by se měly zapojit? Krajské úřady Obecní úřady Správy CHKO a NP ČIŽP

53 Změna starých rekultivačních plánů (SPSR) Aktivita orgánu ochrany přírody (změna SPSR z důvodu změny skutečností od jeho schválení)Aktivita orgánu ochrany přírody (změna SPSR z důvodu změny skutečností od jeho schválení) Využití institutů VKP, přechodně chráněné plochy, zvláště chráněného území, druhové ochrany apod.Využití institutů VKP, přechodně chráněné plochy, zvláště chráněného území, druhové ochrany apod. V krajním případě podnět na ČIŽPV krajním případě podnět na ČIŽP

54 Pískovna u Žemličky, Hluboká u Borovan Využití institutu přechodně chráněné plochy

55

56

57

58 Přechodně chráněná plocha Pískovna u Žemličky

59 Informační tabule, která byla u pískovny instalována v roce 2010

60 Přechodně chráněná plocha Pískovna Třebeč Obnova podle zákona

61 Břehule říční

62 I pro pozitivní zásah musíte získat výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb.

63 Břehule říční I pro pozitivní zásah musíte získat výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb. A také souhlas vlastníka pozemku!

64 Jestliže musíme získat výjimku pro pozitivní zásah, musí ji kdokoli získat i pro zásah negativní, a to i přes schválený rekultivační plán!

65

66

67 Haló! To je Česká inspekce životního prostředí?

68 Obnova těžených rašelinišť Nepodléhá režimu horního ani stavebního zákona Zákon č. 61/1956 Sb. (originální název zní „Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o těžbě rašelin“) Zákon je v gesci ministerstva zemědělství

69 Kam dál? http://www.forumochranyprirody.cz/jak-prosadit-prirode-blizkou-obnovu-tezebniho-prostoru

70 Kam dál? http://www.calla.cz/piskovny/legislativa.php

71 Literatura Gremlica T. (ed.) 2011. Závěrečná zpráva projektu VaV SP/2d1/141/07 Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s, Praha. http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGIQFjAI&url =http%3A%2F%2Fekopolitika.cz%2Fcs%2Fpublikace%2Fpublikace-uep%2Fvav-sp-2d1- 141-07-rekultivace-a-management-neprirodnich-biotopu-v-ceske-republice- %2Fview.html&ei=ubBmU4flO4Td7QaO8YH4Cg&usg=AFQjCNFAQ0rMKSqYFG1758an RZg6QvgyYg&sig2=zbKLy3Zq8IdlVN64KRjFtw&bvm=bv.65788261,d.ZGU Starý J., Sitenský I., Mašek D., Hodková T., Kavina P. 2013. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2013. Statistické údaje do roku 2012. Česká Geologická služba, Praha. http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje Řehounek J., Hátle M. 2010. Obnova těžebních prostorů v ČR. In Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.). Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice.

72 Děkuji za pozornost. Jiří Řehounek, Calla RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898 www.calla.cz/piskovny, www.calla.cz/poradna, www.calla.cz/dablik

73 Děkuji za pozornost. Jiří Řehounek, Calla RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898 www.calla.cz/piskovny, www.calla.cz/poradna, www.calla.cz/dablik


Stáhnout ppt "Legislativní a socioekonomické aspekty obnovy Ekologická obnova."

Podobné prezentace


Reklamy Google