Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí."— Transkript prezentace:

1 Podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí

2 Slovo úvodem PETALON GROUP je sdružením právnických osob, jehož role je koordinace členů v oblasti podpory, rozvoje a profesionalizace podnikatelského prostředí a naplňování širokých potřeb podnikatelských subjektů. Předmětem činnosti sdružení je poradenství a kompletní servis při realizaci podnikatelských záměrů zákazníků sdružení. Naším přesvědčením je poskytování kvalitních služeb s důrazem na prospěšnost služby klientovi, nejen na cílené zaměření na vlastní zisky. Naše potřeba sdružovat se je založena na faktu, že samostatně to nedokážeme z hlediska různorodé odbornosti sdružených poradců a z hlediska územní působnosti. Chceme využít efektu vzájemné kompatibility podnikatelských aktivit jednotlivých členů sdružení. Spojuje nás zdravý rozum, mnohaleté zkušenosti v různých oborech podnikání, přesnost řešení business problémů, schopnost a vůle dojít k vytyčenému cíli. Na tuto cestu chceme s sebou vzít i naše zákazníky.

3 Představení sdružení Sdružení firem PETALON GROUP je iniciativou českých podnikatelů se vzájemně se doplňujícími produkty a službami. Účelem sdružení je vytvořit síť prověřených subjektů, která bude schopna kvalitně naplnit mnohem širší potřeby zákazníka. Sdružení PETALON GROUP znamená posílení garance kvality ve prospěch zákazníka při využití synergického efektu všech kapacit napříč celým spektrem kooperujících firem.

4 Zakládající členové AUDISO, s.r.o. BUILDEX CB a.s. Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

5 LEGRO Consult, s.r.o. LEGRO PLUS, s.r.o. solit project, s.r.o.

6 Partneři sdružení

7 Poslání sdružení Naším posláním je naplňovat široké spektrum potřeb našich klientů, kteří se nacházejí ve stadiu rozvoje, a kteří potřebují profesionální a kvalitní služby v oblasti svých podnikatelských kompetencí. PETALON GROUP Servicing your business competence.PETALON GROUP Servicing your business competence.

8 Představení členů sdružení

9 AUDISO Společnost AUDISO s.r.o. byla založena v roce 2005 za účelem vytvoření nezávislého certifikačního orgánu zaměřeného na certifikaci QMS/EMS/SMBOZP především malých a středních organizací. Certifikační orgány QMS a EMS společnosti AUDISO s.r.o. jsou nezávislým orgánem třetí strany akreditovaným Českým institutem, o.p.s. AUDISO s.r.o. se specializuje na certifikace systémů managementu jakosti a BOZP a systémů environmentálního managementu v oborech výroby a služeb, a v nich aplikovaných procesů se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, elektroniku, dopravu, technické a inženýrské služby, obchod a zdravotnictví podle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001 :1999. Dále společnost AUDISO s.r.o. nabízí školení z výše uvedených norem. Snahou společnosti je poskytovat vysoce kvalifikované služby založené na odbornosti a profesionalitě vlastních i externích spolupracovníků.

10 BUILDEX CB Společnost BUILDEX CB a.s., byla založena v roce 2005 jako společnost zabývající se realizací staveb, developerskou činností a poradenstvím ve stavebnictví. Na základě zkušeností členů akciové společnosti je k dispozici kvalitní know- how, které je úspěšně využíváno při realizaci současných projektů. Mottem společnosti je spokojený zákazník, kvalita, cena a rychlost dodávaných služeb… Společnost realizuje své projekty především na jihu Čech, kde zná podmínky, mentalitu soukromých investorů a ráz krajiny. Hlavním zaměřením je výstavba a prodej bytů, rodinných domů, bytovek, ale v neposlední řadě i rekreačních objektů v oblasti Šumavy. Společnost dále zajišťuje svými kvalifikovanými zaměstnanci inženýrskou činnost v investiční výstavbě, koordinaci stavebních prací a stavební dozory. Společnost je v současné době připravena spolupracovat na společných investičních záměrech, je schopna poskytnout podporu, informace, zajistit financování projektů ze strukturálních fondů a poskytnout volný kapitál k realizaci Vašich záměrů

11 IPM Společnost Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. (IPM) byla založena v roce 1993 při Západočeské univerzitě v Plzni, s cílem transferu know-how a výzkumně vývojových problematik pro široké spektrum podniků a firem. Tato činnost je zajišťována konkrétními obchodními případy, které jsou realizovány formou konzultací, studií, expertíz, realizačních a implementačních projektů. Jednotná formalizovaná metodika řízení projektů, využívaná při realizaci zakázek společností IPM, zaručuje klientům přesnou identifikaci, měřitelnost cílů projektu a plnou kontrolu nad průběhem projektu. Vytváří základní předpoklady nutné k tomu, aby byl projekt dokončen v plánovaném čase, rozpočtu a kvalitě. IPM získala v roce 2000 statut Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu za účelem rozvoje malých a středních podniků formou využívání dotací z programů státního rozpočtu ČR a rozpočtu Evropské unie, a od roku 2001 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle ISO 9002:1994 a od roku 2003 certifikát systému managementu jakosti podle ISO 9001:2000.

12 LEGRO CONSULT Společnost LEGRO CONSULT s.r.o., byla založena v roce 2005 jako poradenská firma zabývající se podnikatelským, manažerským, organizačním, strategickým a personálním poradenstvím pro soukromý sektor s důrazem na optimalizaci obchodních a řídících procesů. Cílem společnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která vede k vyšší produktivitě práce a ke zlepšení firemní komunikace. Společnost LEGRO CONSULT s.r.o., má k dispozici kvalitní tým erudovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, procesů řízení, inovací, marketingu, managementu, dotačních auditů a zpracování žádostí o finanční prostředky z finančních zdrojů EU. LEGRO CONSULT s.r.o. nabízí nejenom precizní přípravu projektů, ale i know-how předchozích úspěšných projektů a velmi dobré kontakty na řídící orgány jako jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, Evropské komise v Bruselu.

13 LEGRO PLUS Společnost LEGRO PLUS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998, a vznikla transformací právní subjektivity jejích jednatelů, jejichž aktivní historie v provozování poradenských služeb sahá až do roku 1990. Společnost dodává komplexní služby pro podnikatele a municipality v oblasti ekonomického, daňového a právního poradenství. Je schopna pokrýt problematiku týkající se celého životního cyklu podnikatelského subjektu - od založení společnosti, přes tvorbu podnikatelských plánů, až po likvidaci společnosti a správu konkurzní podstaty. Součástí poskytovaných služeb je zajištění financování podnikatelských plánů z dostupných zdrojů (národní fondy, fondy EU, Norské fondy, atp.), implementace systémů managementu (ISO, OHSAS, HACCP, ISMS), optimalizace procesů ve společnosti, vedení účetnictví a daňové evidence, právní a daňové poradenství. Mottem společnosti LEGRO PLUS s.r.o. je: „… abyste mohli sklízet plody naší práce“.

14 solit project Společnost solit project, s.r.o. je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která od roku 2005 poskytuje služby project managementu v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy Evropské unie. Svým zákazníkům přináší efektivní řešení pro náročné ICT a Business projekty, dodává profesionální schopnosti projektového řízení, a posiluje tak stabilitu a výkonnost obchodních partnerů. Zákazníci společnosti tak získávají dočasné rozšíření řídící kapacity pro své náročné projekty, aniž by museli zvyšovat svou zaměstnaneckou základnu, a být tak zatíženi mzdovými a personálními náklady. Společnost solit project představuje kontinuální a konzistentní kvalitu služeb s důrazem na účinnost, jednoduchost a srozumitelnost metodik a postupů řízení projektu. Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.

15 Produkty sdružení Certifikace ČSN EN ISO Kvalifikované posouzení a certifikace zavedeného (či zlepšovaného) systému řízení (QMS, EMS, BOZP a ISMS) podle příslušných norem ČSN ISO. Corporate identity Doporučení a tvorba celistvého a konzistentního obrazu společnosti na trhu. Daně a právo Poradenství v oblasti daňové problematiky a řešení právních problému. Facility management Komplexní správa nemovitostí.

16 Finance a finanční řízení Komplexní nastavení účinného a optimálního využívání finančních zdrojů firmy. Finanční a pojišťovací makléř Zajištění financování potřeb klientů prostřednictvím bank. Inovace Inovační řízení v oblastech výzkumu a vývoje, nových poznatcích v marketingu, řízení výroby a provozu a celkového rozvoje společnosti. Integrované systémy řízení (ISO) Poradenství ve všech etapách zavádění integrovaných systémů dle systémových norem ČSN EN ISO. Interní komunikace Nastavení komunikačních toků uvnitř společnosti top-down i vertikálně s ohledem na stupeň vývoje organizace. Informační systémy a technologie Propojení informačních technologií s IT vybavením společnosti v návaznosti na používané procesy ve firmě.

17 Krizový management Okamžitá náprava nežádoucí situace prostřednictvím vypracování situační analýzy, definice optimálního stavu a urychlené nápravy stavu, včetně interní a externí komunikace. Legislativní normy Technické normy, systémové normy a normativní dokumenty, environmentální legislativa, legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Lustrace obchodních partnerů Lustrace obchodních partnerů či klientů z veřejně dostupných zdrojů. Marketingové strategie Tvorba marketingové strategie podle specifických potřeb zákazníka v daném tržním prostředí – od analýzy trhu až po realizaci marketingových programů. Oceňování podniků Podpora vrcholového managementu při zásadních strategických rozhodnutích (prodej podniku, fúze, majetkové účasti, změna právní formy, vstup na burzu, aj.)

18 Procesní řízení Natavení procesů ve společnosti od plánování až po kontrolu, optimalizace pravidel, metod, nástrojů a prostředků podle typu organizace. Project management Strukturované plánování a řízení klíčových rozvojových aktivit společnosti. Public relations Budování vztahů s veřejností za použití optimálních komunikačních kanálů pro zprostředkování klíčových sdělení zainteresovaným skupinám. Řízení a rozvoj lidských zdrojů Zajišťování výkonnosti organizace zlepšováním využití lidských zdrojů a jejich motivace. Stavební inženýring Technické poradenství ve stavebnictví. Strategické řízení Tvorba a implementace strategie, která napomáhá organizaci dosáhnout definovaných cílů (např. dynamický růst).

19 Systémy řízení kvality Zajištění designu procesů, organigramů, a následných interních školení podle vybraných norem (ČSN EN ISO 9001:2001 a související normy, ČSN EN ISO 14001:2005, environmentální legislativa, OHSAS 18001:1999, interní auditor ČSN EN ISO 19011). Školení Školení v různých oborech připravených dle specifikace klienta na míru připravené dle jeho potřeb. Tvorba strategie Poradenství pro oblast definice poslání organizace, tvorba ekonometrických modelů trhu a tvorba podnikatelského plánu Účetnictví Vedení daňové evidence, účetnictví, zpracování mezd, DPH agendy, ekonomické rozbory. Ukončení podnikání Poradenství v situaci, kdy je vhodné podnikatelskou činnost ukončit - konkurzy a likvidace, dědická řízení.

20 Výběrová řízení Příprava a realizace veřejné zakázky podle pravidel stanovených metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie. Zakládání firem Poradenství při zakládání jakékoliv formy společnosti (fyzické či právnické osoby) včetně pomoci v oblasti právní, ekonomické, daňové, aj. Znalecké posudky Oceňování hmotného a nehmotného majetku. Zprostředkování certifikovaných osob Odborná asistence při výběru dodavatelů s certifikací shody QMS, EMS, BOZP a ISMS.

21 Představenstvo Předseda představenstva: Daniel Hilbert, e-mail: hilbert@petalongroup.euhilbert@petalongroup.eu Místopředseda představenstva: Ing. Miroslav Tůma Ph.D., e-mail: tuma@petalongroup.eutuma@petalongroup.eu Člen představenstva: Marek Čáp, e-mail: cap@petalongroup.eucap@petalongroup.eu

22 Dotazy Veškeré Vaše dotazy a poptávky po službách sdružení PETALON GROUP zasílejte na info@petalongroup.eu


Stáhnout ppt "Podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google