Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006

2 Evropská unie je mezinárodní organizace 25 evropských států, jejímž cílem je prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí.

3 Římské impérium -Pokusy o vytvoření jediné státu v evropském středomořském prostoru → Římské impérium -(opevněné hranice limes romanus, rozvoj ekonomie obchodu, síť cest, jednotné právo) Karolínské impérium -800 Karel Veliký – obdržel císařskou korunu od papeže Lva III. → Svatá říše římská (Karolínské impérium) – kulturní a náboženská jednota Dějiny ideje

4 -Ota III. se snažil o realizaci o ideje sjednocené Evropy → Otonské impérium -( 4 velké země měly mít své vládce, ale uznávaly by svrchovanost císaře) -Jiří z Poděbrad (15.století) snaha vytvořit Unii evropských států (společně legislativní orgán a soudní dvůr)

5  Marshallův plán (5. 6. 1947) americký plán pomoci zničené Evropě  16 evropských zemí k plánů přistoupilo (státy pod vlivem SSSR musely odmítnout) rozdělení Evropy na Východ a Západ Situace po 2. sv. válce

6 Marshallův plán

7 Historie evropské integarce ESUO 1951 (1952) Římské smlouvy: založení EHS+ Euratom 1957 (1958) 6 zaklád. států Maastrichtská smlouva 1992 (1993) Schumannův plán (1950) Jednotné evrop. akty 1986 (1987) Smlouva z Amsterdamu 1997 (1999) Smlouva z NICE (2001)

8 RozšiřováníEU Rozšiřování EU Zakládající země: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí 1973 Dánsko, Irsko, Spojené království 1981 Řecko 1986 Portugalsko, Španělsko 1995 Rakousko, Finsko, Švédsko 2004 Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, ČR, Maďarsko, Kypr 2007Bulharsko, Rumunsko (nebo 2008)

9 Fáze rozšiřování

10 Tři pilíře EU

11 Právo EU I.Primární právo (ústava a Římské smlouvy) II.Sekundární právo (ustanovení institucí – Evr. Parlament, Evr.komise) III.Právní obyčeje (ustanovené principy, např.princip proporcionality) IV.Mezinárodní smlouvy (smlouvy se třetími státy) V.Dohody mezi členskými státy

12 InstituceEU Instituce EU I.Evropská rada II.Rada EU III.Evropský parlament IV.Evropská komise V.Evropský soudní dvůr VI.Evropský účetní dvůr VII.Hospodářský a sociální výbor VIII.Výbor regionů IX.Banky

13 Evr. rada (ER) Evr. rada (ER) Evr. parlament (EP) Evr. parlament (EP) Rada EU (REU) Rada EU (REU) Evr. hospodářský a sociální výbor Evr. Soudní dvůr Soud první instance Evr. Investiční banka --------------------------- Evr. Investiční fond Evr. Investiční banka --------------------------- Evr. Investiční fond Europol Evr. Systém centrálních bank ---------------------------- Evr. Centrální banka Evr. Systém centrálních bank ---------------------------- Evr. Centrální banka Evr. komise (EK) Evr. komise (EK) Poradní výbory Výbor regionů

14 I.Evropská rada Vrcholný orgán EU Summit min. 2x ročně Složena z představitelů výkonné moci členských států Patří sem předseda evr. Komise Vydává základní rozhodnutí(přístup nových zemí, ústava…) Musí podávat výroční zprávu o pokroku EP Určuje nové směry evr. Integrace, řeší bezpečnostní a zahraniční politiku

15 II.Rada EU Hlavní rozhodovací orgán Řešení problematiky na úrovni ministerstev – Rada ministrů GENERÁLNÍ SEKRETARIÁTPatří zde GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Rotace předsednictví po 6 měsících

16 Belgie [12] Dánsko [7] Německo [29] Estonsko [4] Finsko [7] Francie [29] Řecko [12] Spojené království [29] Irsko [7] Itálie [29]Lotyšsko [4] Litva [7] Lucembursko [4] Malta [3] Nizozemí [13] Rakousko [10] Polsko [27] Portugalsko [12] Švédsko [10] Slovensko [7] Slovinsko [4] Španělsko [27] ČR [12] Maďarsko [12] Kypr [4]

17 III.Evropský parlament Počet poslanců 732 (max. 750) Poslanci jsou voleni všeob. a přímým hlasováním podle systému poměrného zastoupení Zasedá 1 týden v měsíci (Brusel), každý týden ve Štrasburku Rozhodování na základě absoulutní většiny přítomných (kvalifikovaná většina 2/3)

18 Funkce Evr. parlamentu Rozhodovací Poradní Kontrolní Má 17 výborů (slouží k přípravě řešení odborných činností) Jmenuje ombucmana

19 Rozdělení křesel Evr. parlamentu D99 F78 GB78 I E54 NL27 B24 GR24 P S19 A18 DK14 SF14 IRL13 L6 EE6 LV9 LT13 PL54 CZ24 SK14 H24 SL7 MT5 CY6

20 IV.Evr. komise Má iniciativitu (navrhuje legislativní akty) Vydává vlastní legislativní akty Dbá na dodržování práva EU – podává obžaloby k ESD Zastupuje EU v mezin. společenstvích Komise se skládá z: 25 komisařů z 25 států (včetně předsedy) Každý komisař má jeden hlas, musí být nezávislý na politice svého státu Komise je kolektivní orgán, při hlasování se menšina podřizuje většině V budoucnosti při rozšiřování EU může max. počet komisařů dosáhnout 27 členů

21 V.Evr. Soudní dvůr Počet členů je 25, jmenováni na 6 let (po 3 letech se mění 12, 13 členů), mohou být znovuzvoleni, musí být nezávislí na politice své země Soudí se v plénu (všech 25 soudců), nebo v senátech (jen několik soudců) Sídlo: Lucemburk

22 Funkce: -Kontrola aplikace práva -Vykládání práva (právně radí) *Dlouhou dobu nebyl instanční → 8 generálních advokátů (vypracovali právní expartýzu, předložili ji u líčení=poradní hlas) → SOUD PRVNÍINSTANCE Funguje SOUD PRVNÍ INSTANCE -součást ESD, má svoji organizační strukturu, rozhoduje při přímých žalobách států proti právním aktům.

23 VI.Evropský účetní dvůr Má 25 členů Funkce: -přezkoumává příjmy a výdaje EU v souladu s právními předpisy -nižší úroveň → poradní hlas

24 VII.Hospodářský a sociální výbor -222 členů, voleni na 4 roky -druhy členství: zaměstnavatelé, zaměstnanci, spolky -měli by dát zprávu-při projednávání dané problematiky (např. ekologické problémy) VIII.Výbor regionů - 222 členů, voleni na 4 roky -jmenováni Radou -členy jsou zástupci lidí z místních zastupitelstev

25 Banky IX. Banky Evropská centrální banka -jádro měnové unie -stabilita měny -monetární politika -je nezávislá -guvernéři bank -stojí nad národními centrálními bankami jednotlivých členských zemí Evropská investiční banka -trvalý rozvoj -investice do zaostalých oblastí EU

26 Znaky EU 1)EURO 2)Vlajka 3)Hymna 4)Den Evropy: 9.května Sjednocená v rozmanitosti. 5)Heslo: Sjednocená v rozmanitosti. 6)Svatí patronové: Sv.Benedikt z Nursie, sv.Kontantin a Metoděj, sv.Brigita, sv.Kateřina ze Sieny, sv.Terezie benediktinka od Kříže (Edita Steinová) BRUSEL 7)Sídlo: BRUSEL

27 1)EURO: € Vytvořeno 1.1.1999 Zavedení do některých členských zemí 1.1.2002

28 2)Vlajka 2)Vlajka - modrá barva=moře omývá Evropu, 12 hvězd=číslo plnosti, svatozář kolem hlavy P.Marie

29 3)H ymna : hudba-9. symfonie d-moll L.van Beethovena, slova-J.Ch.F.von Schiller Óda na radost Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeská, v tvůj krásy chrám. Kouzlo tvoje opět víže, co kdy čas tak dělil rád, zástup lidstva sbratřen blíže cítí van tvých křídel vát.

30 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Evropská unie Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google