Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Name of speaker Realizace projektu ET-struct Setkání ředitelů hranických podniků s vedením města Hranice, 27.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Name of speaker Realizace projektu ET-struct Setkání ředitelů hranických podniků s vedením města Hranice, 27."— Transkript prezentace:

1 Name of speaker office@etstruct.eu http://www.etstruct.eu Realizace projektu ET-struct Setkání ředitelů hranických podniků s vedením města Hranice, 27. června 2012

2 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Základní údaje o projektu ET-struct Délka projektu: 3 roky (zahájení 1.1.2010, ukončení 31.12.2012) 17 partnerů z 10 regionů a 6 zemí (ČR, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko) Celkový rozpočet projektu 2,5 mil. € Z toho rozpočet města Hranice 125 tis. € Financování: - podíl města: 15 %, tj. 18,75 tis. € - podíl dotace EU (ERDF): 85 %, tj. 106,25 tis. € Cílem projektu je vytvoření podmínek pro spolupráci třech hlavních aktérů na místním trhu práce, tj. vzdělávacích institucí, ekonomického sektoru a veřejné správy jako koordinátora společných aktivit. 2

3 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Konkrétní výstupy projektu 1.Regionální průzkum v rámci Olomouckého kraje - výstupem je dokument shrnující výsledky dotazníkového šetření: 3 Osloveni:Distribuováno (dotazníků): Obdrženo: (dotazníků): Absolventi SŠ200120 Absolventi VŠ18090 Absolventi dalšího vzdělávání (přes ÚP Hranice) 10050 Podniky/firmy16045

4 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Výsledky Regionálního průzkumu – hlavní čísla a trendy v OK Populace: 642.000 obyvatel – klesající trend od roku 1990 stárnutí obyvatel (podobně i v Hranicích) Míra nezaměstnanosti: 7,6 % (vyšší oproti národní úrovni) muži ve výhodnějších pozicích Ekonomika: Olomoucký kraj mezi nejslabšími regiony v ČR pouze 5 % národního HDP podnikatelská aktivita těžce měřitelná (25 podniků/km 2 ) nejmenší podíl na celkovém národním exportu nejdůležitější odvětví: strojírenství, průmyslové a spotřební zboží Sociální zázemí: 40 % domácností vybaveno PC, internet má 60 % ČR má nejširší pokrytí bezdrátovým připojením v EU 4

5 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Absence silných podniků v regionu Celkové zaměření na humanitní obory, podhodnocování technických oborů 30 % území je historicky nebo přírodně chráněno Další slabé regiony v bezprostřední blízkosti Olomouckého kraje Odchod vzdělaných a zkušených lidí do větších měst a regionů „odliv mozků“ 5 Co způsobuje negativní trendy ?

6 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Požadavky velkých firem na zaměstnance: - strojaři (s technickými znalostmi) - IT znalosti pro vybrané pozice - znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) po odborné stránce - schopnost se neustále rozvíjet/učit se Požadavky středně velkých firem: - kombinace technických dovedností - předešlé zkušenosti na obdobných pozicích - znalost obchodních vztahů 6 Požadavky firem na vzdělání a praxi

7 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Úředníci, administrativa: 14,3 % Kvalifikovaní zemědělci (lesníci, rybáři): 14,3 % Řemeslníci: 14,3 % Dělníci ve výrobě (strojírenství), montéři: 14,3 % Technici: 28,6 % Jiní profesionálové: 14,2 % Poptávka nebyla po: manažerech, prodavačích, obchodnících. Pracovní zkušenost během studia (včetně počáteční praxe ve firmě) mělo 103 dotazovaných (ze 120 respondentů), za užitečnou zkušenost to považovalo 48 dotázaných. Povinnou praxi přitom uvedli jen 4 respondenti. 7 Požadované profese v regionu dle výsledků dotazníkového šetření

8 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Nadnárodní modul: Podnikání ve vzkvétajících odvětvích ve Střední Evropě (Entrepreneurship in Booming Sectors in Central Europe): 1.Predispoziční test (k využití pro ZŠ a SŠ) 2.Starting up my own business 3.My business idea (zpracovatel: Město Hranice) 4.My business organisation 5.Marketing my business 6.Financing my business 7.The EU and my business 8.Booming Sector: Renewable sources of energy 9.Booming Sector: Health and Care 10.Booming Sector: Agro-foods 11.Booming Sector: Tourism Regionální modul: Volba právní formy podnikání (Legal forms of business): představuje jednotlivé možnosti, které každý má při vstupu do světa podnikání. 1.Podnikání fyzických osob 2.Podnikání právnických osob 3.Jednání podnikatele 4.Kontrolní otázky 5.Evaluace Moduly jsou dostupné na webové stránce: http://et-learntrain.eu/http://et-learntrain.eu/ 8 2. Vzdělávací moduly – vznikly 2 moduly: nadnárodní a regionální.

9 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Cílem je popsat stávající spolupráci v regionu mezi školami, podnikateli a veřejnou správou. Předpokládaný obsah: 1.Právní omezení/legislativa 2.Situační analýzy 3.Regionální partneři 4.Akční plán 5.Management team 6.Regionální/národní propagace 7.Udržitelnost a budoucí výhled v rámci spolupráce v regionu Dne 11.5.2012 proběhla na SPŠ Hranice k tomuto tématu schůzka se zástupci ZŠ a SPŠ, zástupcem firmy Sigma Pumpy s.r.o. a zástupcem z města Hranice. Vznikl návrh SWOT analýzy a akčního plánu. 9 3. Regionální územní strategie ET-Management

10 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu 10 Navržená SWOT analýza SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY 1.ochota spolupracovat (především mezi školami a firmami) 2.zájem v náboru kvalitních absolventů 3.územní dostupnost škol a firem (napojení na dálnici) 4.poměrně vysoká úroveň vzdělání 1.velký počet škol (především SŠ) vedoucí k usilování o každého studenta 2.malý zájem a a motivace studentů 3.malý zájem ze strany národních a regionálních politiků řešit požadavky trhu práce (rovnováha nabídky a poptávky) 4.nedostatek finančních zdrojů PŘÍLEŽITOSTIHROZBY 1.širší komunikace hráčů, kteří mohou problém řešit 2.přímý kontakt se “zákazníky” skrz různé akce (oslovení žáků, studentů, rodičů, výchovných poradců) 3.větší zapojení středoškolských výchovných poradců v propagačních aktivitách na základních školách a ve firmách 4.využití predispozičních testů 5.využití výhod, které poskytují projekty a spolupráce se sponzory 1.slábnoucí zájem o technické vzdělání 2.měnící se demografie – stárnutí populace a “odliv mozků” 3.odchod velkých firem vedoucí ke zvyšující se nezaměstnanosti 4.klesající podpora místním podnikatelům 5.vzrůstající byrokracie a překážky v podnikání

11 Zuzana Popová zuzana.popova@mesto-hranice.cz www.etstruct.eu Nákup informačních bannerů – k podpoře lepšího přístupu k informacím o příležitostech v technických oborech na straně škol a zaměstnavatelů. O: Město Hranice, T: 31.12.2012 Pořádání soutěží pro žáky – k podpoře růstu soutěží/konkurence mezi žáky a zvýšení prestiže technického vzdělání v regionu. O: SPŠ Hranice, T: 31.12.2012 Organizace zájmových kroužků pro žáky - např. vyzkoušení práce s dřevem, zručnosti. O: SPŠ Hranice, T: 31.12.2012 Organizace exkurzí, dnů otevřených dveří pro rodiče a žáky – zvýšení povědomí a informovanosti žáků/rodičů o možnostech uplatnění na trhu práce. O: SPŠ Hranice, Sigma Pumpy/SSI Schäfer, T: 31.12.2012 Zřízení a podpora praxí ve firmách – k podpoře praktických zkušeností studentů a vylepšení jejich životopisů, které potřebují při hledání jejich první práce. O: SPŠ Hranice, Sigma Pumpy/SSI Schäfer, T: 31.12.2012 Překlad predispozičního testu a jeho poskytnutí místním ZŠ a SŠ – mladým lidem ukáže jejich možné profesní zaměření. O: Město Hranice, T: 31.12.2012 Založení speciální pozice koordinátora na MěÚ – poradenství firmám a podnikatelům a koordinace společných aktivit/schůzky. O: Město Hranice, T: 31.12.2012 Vyjednávání o dalších možných aktivitách – povede k propojení nabídky a poptávky na trhu práce. O: všechny organizace pod vedením Města Hranice, T: 31.12.2012 11 Navržený akční plán

12 Name of speaker office@etstruct.eu http://www.etstruct.eu Děkuji za pozornost. http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-podnikatele/projekty-mesta/projekty-v- realizaci-podnik/projekt-et-struct.html www.mesto-hranice.cz Pro Podnikatele/Projekty města/Projekty v realizaci/Projekt ET-struct http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-podnikatele/projekty-mesta/projekty-v- realizaci-podnik/projekt-et-struct.html www.mesto-hranice.cz Ing. Zuzana Popová Email: zuzana.popova@mesto-hranice.czzuzana.popova@mesto-hranice.cz Tel.: 581 828 375, 733 106 652


Stáhnout ppt "Name of speaker Realizace projektu ET-struct Setkání ředitelů hranických podniků s vedením města Hranice, 27."

Podobné prezentace


Reklamy Google