Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled břidlicových ložisek a technologie těžby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled břidlicových ložisek a technologie těžby"— Transkript prezentace:

1 Přehled břidlicových ložisek a technologie těžby
Przegląd łożyska łupkowy i technologii górniczych Ing. Petr Strohalm Ph.D Telefon:

2 Břidlice mineralogické složení, struktura a textura

3

4 Mikrofoto vzorku Lhotka–šablona – zkřížené nikoly (délka měřítka na snímku 500 µm)

5

6 Přehled významných břidlicových ložisek v Evropě

7 Litologická charakteristika Stratigrafická pozice
Ložisko / Oblast Země [ č. v mapě] Použití Litologická charakteristika Formace Stratigrafická pozice Martelange (Prov. Luxemburg) Belgie [ 1 ] břidlicová krytina jílové břidlice sp. devon Angers (Dept. Anjou) Francie [ 2 ] série Angers stř. ordovik Mael Carhaix (Bretange) [ 3 ] kulm sp. karbon Mayen (Rhineland) SRN [ 4 ] formace Mayen Unterloquitz (Thuringia) [ 5 ] dekorační kámen sp. karobn oblast Ligurie Italie [ 6 ] vápnité břidlice souvrství Val Lavagna stř. křída Friafjord (Finnmark) Norsko [ 7 ] fylitické břidlice souvrství Friafjord eocambrium Porto / Valongo Portugalsko [ 8 ] ordovik Valdeorras (Galicia) Španělsko [ 9 ] (León) [ 10 ] El Caurel Monte Rande (Galicia) Alto Bierzo Los Oscos (Asturia) [ 11 ] Bernardos (Segovia) [ 12 ] fylity svrch. proterozoikum až sp. kambrium A Terra Cha souvrství Candana sp. kambrium Penrhyn (North Wales) Británie [ 13 ] formace Llanberis kambrium Burlington (Lake District) [ 14 ] sp. silur železnobrodská oblast (Čechy) ČR [ 15 ] radčická skup. krkonoško-jizerského kryst. oblast moravskoslezského kulmu (Morava) [ 16 ]

8

9 Poznámky k dobývacím metodám štěpných břidlic hlubinným způsobem v oblasti moravskoslezského kulmu.
Volba dobývací metody závisí na následujících základních faktorech: vymezení bloků zásob užitkové suroviny dle podmínek využitelnosti, tvaru ložiskových těles, fyzikálně mechanickým vlastnostem vlastního ložiska, fyzikálně mechanickým vlastnostem nadloží a podloží ložiska mocnosti ložiska, hloubka uložení úklonu ložiska, směrné délce ložiska, tektonické stavbě a porušení ložiskových těles zvodnění ložiska výskyt stařin Parametry jednotlivých dobývacích metod, tj. rozměry důlních děl, celíků, ochranných pilířů apod. se stanovují výpočty vycházející z konkrétních parametrů ložiska při zohlednění výše uvedených faktorů.

10

11 Základní dobývací metody vhodné pro těžbu štěpných břidlic hlubinným způsobem v oblasti moravskoslezského kulmu 1. Metoda „Rýnská“ Jedná se o metodu bočního komorování. Na ložisku Lhotka u Vítkova tato dobývací metoda schválena pro maximální rozměry komor 10 x 25 m s třemi dovrchními zabírkami do výšky m při zachování celíku mezi komorami, případně mezi důlními díly min.5 m. 2. Metoda tzv. velkých komor Tato metoda je použitelná v příznivých geologických a báňských podmínkách a umožňuje vyšší těžební výkony včetně nasazení výkonnějších technologií. Metoda velkých komor je pro ložisko Lhotka u Vítkova schválena pro maximální rozměry komor 25 x 50 m s dovrchní zabírkou m při zachování celíku mezi komorami, případně jinými důlními díly minimálně 8 m. 3. Metoda sestupného lávkování (podpatrové dobývání) Metoda sestupného lávkování má hloubkově omezené využití, a to pouze za příznivých hydrogeologických poměrů. Její využití je účelné v podmínkách, kdy se nepředpokládá otevření dalšího nižšího těžebního patra jiným hlavním důlním dílem. Pro těžbu v dobývacím prostoru Lhotka u Vítkova je schválena pro lávkování komor do hloubky 30 m pod úroveň těžebního patra, a to v mocnosti jedné lávky max. 6 m a při zachování celíku mezi komorami, případně mezi důlními díly, min. 8 m. Při uplatnění této metody v předmětném dobývacím prostoru musí být pod stařinami ponechán celík o mocnosti min. 10 m mocný.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 STARÁ DŮLNÍ DÍLA

30 Co je to STARÉ DŮLNÍ DÍLO (SDD)
STARÉ DŮLNÍ DÍLO (SDD) - je zvláštní a samostatná kategorie důlních děl z minulosti, a to i relativně nedávné - tzv. stará důlní díla (SDD). Tato stará důlní díla jsou podle § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) charakterizována jako důlní díla v podzemí, případně lomy po těžbě některých, tzv. vyhrazených nerostů, která jsou opuštěna a jejichž provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.

31 Děkuji Vám za pozornost
Zdař Bůh


Stáhnout ppt "Přehled břidlicových ložisek a technologie těžby"

Podobné prezentace


Reklamy Google