Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mléčná banka Fakultní nemocnice Hradec Králové P. Měřička, M. Houška, A. Landfeld, P. Čermák, K. Pavlišová, Z. Kokštein Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mléčná banka Fakultní nemocnice Hradec Králové P. Měřička, M. Houška, A. Landfeld, P. Čermák, K. Pavlišová, Z. Kokštein Fakultní nemocnice Hradec Králové,"— Transkript prezentace:

1 Mléčná banka Fakultní nemocnice Hradec Králové P. Měřička, M. Houška, A. Landfeld, P. Čermák, K. Pavlišová, Z. Kokštein Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumný ústav potravinářský, Praha

2 Cíle presentace n 1. Informovat o činnosti Mléčné banky Fakultní nemocnice Hradec Králové n 2. Informovat o nových metodických postupech použitelných i na jiných pracovištích n Finanční podpora: Grant NAZV č. MZe 1B44040 Grant NAZV č. MZe 1B44040

3 Mateřské mléko z mléčné banky n Přirozený, avšak náhradní pokrm kojenců n Konzumace indikována pediatrem n Připravují mléčné banky – jsou v postavení výrobců pokrmů

4 Mléčná banka - výrobce pokrmu  Zodpovídá za kvalitu a bezpečnost produktu  Vytváří si tým spolupracovníků  Mikrobiolog  Pediatr  Technolog potravin  Pediatrická oddělení - spotřebitelé  Zodpovídají za použití podle návodu výrobce

5 Mléčné banky n První založena ve Vídni 1907 n V 70. letech 20. stol. existovala řada mléčných bank v Evropě i ve světě n Používalo se i nepasterizované mléko – obsahuje ochranné faktory humorální i celulární - pasterizace je ničí nebo jejich obsah snižuje n Používalo se i mléko pasterizované nezmrazené, příklad Lactarium de Paris

6 Mléčné banky n Po zjištění možnosti přenosu viru HIV nepasterizovaným mlékem řada bank zanikla n Ostatní poskytují pouze pasterizované mléko - je to kompromis mezi biologickou účinností a bezpečností n Většina bank uchovává mléko po pasterizaci ve zmrazeném stavu

7 Mléčná banka FN Hradec Králové n Založena v roce 1958 jako součást Tkáňové ústředny – prof. Klen n Do roku 1974 ne více než 500 l ročně n Velký kvantitativní vzestup mezi lety 1975- 1990 (až 9 000 l ročně) n Technologie vypracována počátkem 80. let - pouze pasterizované zmrazené mléko n Používáno i pro fyziologické novorozence - balení 300 ml n Chlazení na –20°C relativně pomalé

8 Mléčná banka FN Hradec Králové n Od roku 1993 mateřské mléko hrazeno pojištovnou v omezených indikacích n Použití limitováno na neonatologická centra n V roce 1996 se banka přemístila do nových přísně oddělených prostor - finanční podpora MZ ČR n Od roku 2000 postupně zaváděn systém analýzy rizika a kritických bodů - zavedeno rychlé zchlazení n Technologie splňuje podmínky vyhlášek MZ ČR

9

10

11 Mléčná banka FN Hradec Králové n Omezení indikací pojišťovnou vedlo ke snížené produkci - menší balení (100 nebo 50 ml) odpovídají potřebám neonatologických center n Značný podíl mléka pochází od matek, jejichž děti jsou hospitalizovány (buď pro vlastní dítě nebo i pro ostatní) n Podmínky zpracování v bance pro obě kategorie stejné n Příjem a spotřeba mléka v rovnováze

12

13 Mléčná banka FN Hradec Králové a mléčné banky v ČR n V současnosti jedna z 5 bank uvedených na internetu: Česká Lípa, České Budějovice, Most, Praha-ÚPMD, Podolí n Další pracoviště mají statut tzv. sběren n Produkt musí v obou případech odpovídat požadavkům vyhlášky MZ ČR n Každoročně se účastníme schůzky představitelů mléčných bank

14 Mléčné banky v Evropě a ve světě n Velká Británie, Francie, Itálie - národní asociace mléčných bank n Mléčné banky četné ve Skandinávii n USA – Asociace mléčných bank

15 Diagram výrobního procesu n Odběr mléka od dárkyně nebo matky n Transport mléka do banky n Příjem mléka v bance n Pasterace mléka n Chlazení mléka n Rychlé zmrazení n Skladování –18°C

16 Dárcovství a sběr mateřského mléka n Dobrovolné s informovaným souhlasem matky nebo dárkyně n Dárkyně:nezdanitelný příspěvek na stravu n Serologické testy: HIV, HBsAg, HCV, u všech matek a dárkyň n Mléko odstříkáváno do 250 ml sterilizovaných lahví, skladováno při +4°C nebo zmrazeno n Před zahájením dárcovství - bakteriologické vyšetření vzorku mléka n K dodávce přikládáno prohlášení dárkyně

17

18

19

20

21

22

23

24 Distribuce a použití mléka z banky n Distribuce na pediatrická oddělení ve zmrazeném stavu v izolovaných boxech n Skladování na odděleních v malých mrazničkách (teplota –18°C nebo nižší) n Rychlé rozmrazení, aplikace gastrickou sondou do 1 hodiny n K dispozici 4 produkty (balení 50 a 100 ml) cena 1 balení cca 110 Kč n Náklady na banku za rok cca 1,7 milionu Kč

25

26 Výdej mléka 2004 – Dětská klinika FNHK Odd. 100 M 50 M 100 D 50 D Celk. l Nov.1011751463289,9 ON5821421682734291,2 JIP441825522547855866,9 JIP VD 000281,4 Koj.180122014,0 Celk. 3 501 2 015 3 690 1 594 1 263,4

27 Výdej mléka mimo Fakultní nemocnici -2004 Odd. nem. 100M50M100D50D Celk. l Jičín 145241323,2 Opočno 350135717,4 Pardubice 0012453,5 Svitavy 003093,5 Turnov 500302,0 Samoplátci 00500,5 Celkem 414518450450,0

28

29 Systém analýzy rizika a kritických bodů n Původně používán v USA při výrobě potravin pro kosmonautiku n Obecné zavedení v USA vedlo k 16% snížení incidence chorob ze závadných potravin n V Evropské unii platí od roku 2000 n V ČR povinný pro všechny výrobce pokrmů n Ve FN Hradec Králové zaváděn ve spolupráci s VÚP Praha n Plnění pravidelně kontrolováno

30

31 Analýza nebezpečí n Fyzikální – hlavně střepy z vratných skleněných obalů n Chemické - cizorodé látky akumulované v těle dárkyně – těžké kovy, PCB, dusičnany, pesticidy n Léky – přerušení dárcovství n Biologické, resp. mikrobiologické - hlavní nebezpečí ovlivnitelné technologií

32 Analýza mikrobiálního nebezpečí n Vstupní kontrola n Mezioperační kontrola n Výstupní kontrola n Použití prediktivní mikrobiologie - Food Micromodel (Leatherhead, Velká Británie) n Podpora granty: GAČR 101/02/0649, Nár. program výzkumu č. 1B44040

33 Hlavní kritické body pro mikrobiální nebezpečí 1. Pasterizace 2. Manipulace s pasterizovaným a zchlazeným mlékem v laminárním boxu při +15°C 3. Rychlé zmrazení 4. Rozmrazení a ohřátí před použitím n K predikci růstu mikroorganismů použit Food MicroModel

34 Pasterizace, rychlé zchlazení a zmrazení a skladování mateřského mléka n Mléko se pasterizuje ve 250 ml lahvích při 62,5 °C 20 minut (měřeno v kontrolní lahvi) n Rychlé zchlazení na +15°C v chladicí sekci pasterizačního zařízení (vodní lázeň +2°C) nebo v šokéru

35 Mikrobiologická kontrola při výrobním procesu n Kvantitativní vstupní - použití kritérií Pařížské mléčné banky (Lactarium de Paris, France): – Celkový počet kolonií – méně než 10 6 v 1 ml mléka – St. aureus – méně než 10 4 v 1 ml mléka n Mezioperační kontrola po pasterizaci - kvalitativní – žádný růst (vlastní SOP) n Výstupní kontrola - kvantitativní – kritéria vyřazení podle vyhlášky MZ ČR

36 Četnost nálezů v nepasterizovaném mléce u 100 žen Četnost 2001-2 Četnost 2005 Koagulázoneg. stafylokoky 7388 St. aureus 158 Alfa hem. streptokok 41 Enterokok05 Enterobacter181 Ostatní koliformní 47

37 Kvanititativní nálezy v nepasterizovaném mléce n Vyšetřeno mléko od 160 žen n Nález pod mezí detekce (1 CFU/ml) u 9 žen n Pozitivní nález u 151 žen n Nejčastější Staphylococcus epidermidis u 134 žen

38 Rozložení kvantitativních nálezů u St. epidermidis

39 Maximální kvantitativní nálezy v nepasterizovaném mléce Mikrob Max. CFU/ml Četnost max. koncentrace St. epidermidis 10 6 28 St. aureus 10 6 1 Enterococcus 1 Str. alfa hemolyticus 10 3 1 Koliformní 10 6 4

40 Inaktivace mikroorganismů vypočtená s použitím Food Micro-Modelu pro teoretickou pasterizační historii, aktivitu vody 0.989 a pH 6.8

41 Výpočet koeficientů inaktivace vybraných mikroorganismů během šetrné pasterizace

42 Kritéria podle vyhlášky MZ ČR- pasterizované mléko Mikroorganismus Maximální hodnota CFU/ml Celkový počet 10 3 Koliformní50 E. coli méně než 50 Salmonella 0 v 50 ml Koagulázopoz. stafylokoky méně než 50 Bacillus cereus méně než 50 Kvasinky

43 Dodatečná frekvence vyřazení z důvodu výsledků výstupní kontroly (kritéria podle vyhlášky MZ ČR )

44 Vliv změn technologie a metod kontroly na procento vyřazení mléka

45 Prediktivní mikrobiologie n Metoda, která umožňuje kvantifikovat riziko produktů, jejichž vlastnosti se mění v čase n Znalost: pH, aktivity vody, teploty, druhu mikroba n Růstové modely pro mikroby vyskytující se v potravinách n V rámci grantu vypracován růstový model pro Enterococcus faecium

46 Prediktivní mikrobiologie n Aplikace na technologické kroky před zmrazením - skladování mléka v kapalném stavu před pasterizací n Rozplňování mléka po pasterizaci do distribučních lahviček n Aplikace na skladování pasterizovaného mléka v kapalném stavu

47

48 Prediktivní mikrobiologie – chlazené mléko n U chlazených produktů předepsána teplota +4°C n V praxi vždy určité rozmezí teplot – to je nutno určit validací konkrétního chladicího zařízení n Získaná data - mezní teploty se pak mohou použít pro predikci růstu mikrobů

49 Teplotní podmínky v chladničce s nucenou cirkulací – výsledky validace Pracovní meze (°C) Alarmové meze (°C) Farmaceutická chladicí skříň +3.2 až +7.2 +2.2 až +8.2 Kritéria přijatelnosti +2 až +8 -

50 Norma v čase 0 (logCFU/ml) 7,5 °C 9°C11°C Bez lag fáze 3,70263,59303,2831 S lag fází 3,9993,89973,694 Stanovení výchozí maximální koncentrace St. aureus bezprostředně po odběru z normy za 24 hodin 10 4 CFU/ml

51 Prediktivní mikrobiologie - chlazené pasterizované mléko n Chlazené pasterizované mléko musí vyhovovat kritériím stanoveným vyhláškou po celou dobu skladování n Norma počítá s maximálním skladováním po dobu 48 hodin n Ze zjištěných dat jsme stanovili výchozí normu bezprostředně po pasterizaci pro: St aureus, E. coli a B. cereus

52 CFU/ml v čase 5,7°C9°C11°C 0 hodin 12,55,5 méně než 1 2 hodiny 1,1 Stanovení výchozí normy pro St. aureus – povolená koncentrace za 48 hodin 50 CFU/ml

53 CFU/ml v čase 10°C11°C 02,71,1 Stanovení výchozí normy pro E.coli - povolená koncentrace za 48 hodin 50 CFU/ml

54 CFU/ml v čase 5,7°C9°C11°C 0 hodin 6,2 méně než 1 12 hodin 1,0 méně než 1 24 hodin 1,0 Stanovení výchozí normy pro B. cereus - povolená koncentrace za 48 hodin 50 CFU/ml

55 Možnosti mezinárodní spolupráce mléčných bank n Iniciativa v rámci Evropské unie n Možnosti standardizace používaných metod: - kritéria pro dárcovství - metody zpracování a kontroly produktu n Výzkum vlivu používaných metod zpracování na kvalitu mléka n Výzkum vlivu výživy mateřským mlékem na zdravotní stav dětí n Předloženo Evropské komisi v r. 2006, zájem z 11 zemí

56 Závěry n Technologie zpracování mateřského mléka zavedená v mléčné bance FN Hradec Králové v letech 2000- 2003 odpovídá požadavkům vyhlášek MZ ČR n Zavedení systému analýzy rizika a kritických bodů vedlo ke snížení procenta vyřazovaného mléka n Metoda prediktivní mikrobiologie potvrdila výhody konzervace mateřského mléka zmrazením n Vypracované metodiky lze použít i na jiných pracovištích k ověření bezpečnosti konkrétní používané technologie


Stáhnout ppt "Mléčná banka Fakultní nemocnice Hradec Králové P. Měřička, M. Houška, A. Landfeld, P. Čermák, K. Pavlišová, Z. Kokštein Fakultní nemocnice Hradec Králové,"

Podobné prezentace


Reklamy Google