Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekutivní funkce MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekutivní funkce MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA."— Transkript prezentace:

1 Exekutivní funkce MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA

2 Exekutivní funkce schopnost vykonání volní cílevědomé aktivity (zahrnuje iniciaci nezávislé účelné činnosti a inhibici irelevantní a nepřiměřené aktivity). Postižení: neschopnost seberegulace chování, nutnost povzbuzování, vytvoření rámce – plánu, supervize

3 exekutivní funkce = frontální funkce ?

4 inteligence schopnost orientovat se adaptovat se získávat a fixovat znalosti

5 IQ – odpočívej v pokoji tento 70 let starý pojem přežil svoji užitečnost…… (Lezak 1988) neuropsychologie potřebuje najít přijatelnější alternativu k IQ pro pojmenování duševní funkčnosti (Lezak 1988)

6 Inteligence – orientačně vzdělání, použitý slovník, znalosti Inteligence - psych. testy WAISR-III, IV, Ravenovy matrice

7 Inteligence - dělení průměr - 100±20 slaboduchost - 70-79 lehká MR - 50 – 69 (debilita) střední MR - 35 – 49 (imbecilita) těžká MR - 20 - 34 hlub. MR - pod 20 (idiocie)

8 exekutivní funkce a inteligence Krystalická inteligence: použití dříve získaných vědomostí Fluidní inteligence: schopnost současného řešení problémů

9 Exekutivní funkce - psych. testy verbální fluence Test cesty Stroopův test Londýnská, Hanojská věž Wisconsinský test třídění karet

10 The Tower of Hanoi Přesuň věž na jinou tyčku Můžete přesouvat vždy jen jeden disk Žádným větší disk nesmí být položen na menší

11 The Tower of Hanoi

12 The Tower of London Pohybuj disky v horním okně tak, aby se dostaly do pozice jako v dolním okně Můžete přesouvat vždy jen jeden disk Nemůžete pohybovat diskem pokud je na disku jiný disk

13

14

15 Třídění karet k jedné ze 4 možných dle měnících se podmínek Podmínky se mění po 10 odpovědích Wisconsinský test třídění karet (WCST)

16 (Heaton 1985) Wisconsinský test třídění karet (WCST) Přiřaď dolní kartu k jedné ze 4 horních karetSprávně !Špatně!

17

18 Anatomie frontálního kortexu Prefrontální kortex Premotorická kůra (BA 6 a 8) SMA (BA 6)

19 Prefrontální kůra u lidí tvoří 29% objemu mozkové kůry u šimpanzů tvoří 14-17% objemu mozkové kůry u makaků 12% kompletní myelinizace až v 2. deceniu

20 SYSTÉMlokalizacefceporuchatest motorickýBA 4motorické fce hemiplegiestisk ruky, rychlé pohyby rukou premotorickýBA 61) senzo-mot. integrace 2) komplexní volní pohyby 3) praxe 1) apraxie 2) neschopnost použít senzorické zpětné vazby k hladké modifikaci pohybu jednoduché a sériové pohyby končetin zk. prst-palec okulomotor.BA 8volní pohledy vizuální vyhledávání 1) transientní ipsilat. deviace bulbů 2) kontral. obrna pohledu Visual grasp, „Cookie Theft“ pict. Visual search test

21 dorzolaterální orbitofrontální mediální frontální

22 Prefrontální - subkortikální systémy Anter. cingulum N. accumbens m. gl. pallidus s. nigra MD talamus OFC ventr.caudatum m. gl. pallidus s. nigra VA, DM talamus Dorsolaterální PFC Dorsolaterální caudatum Dorsolaterální G. Pallidus VA a MD talamus (Alexander 1986; Cummings 1993)

23 Prefrontální syndromy Dorsolaterální - dysexekutivní Orbitofrontální - disinhibovaný Mesiofrontální: AC+SMA - apatický typ

24 DLPC sy – dysexekutivní sy zhorš. verbální fluence redukce rozdělené a setrvalé pozornosti narušení přesunu setů – WCST, test cesty B narušená abstrak.– podobnosti, rozdíly.. chabý úsudek perseverace deficitní spont. vyhledávání

25 design fluency

26 motorické sekvenování alternující programy Lurijovy kličky zkouška pěst-hrana- dlaň

27 orbitofrontální - desinhibovaný desinhibice – impulsivita, labilita, iritabilita beztaktnost v chování, moria familiárnost pokles svědomitosti hypomanické příznaky automatické imitace gest a chování ostatních - echopraxie anosmie

28 mediální frontální sy = apatie afektivní - snížená motivace, zájem, emoční prázdnota kognitivní – zpomalení, selhání plánovat motorická – akinetický mutismus (trans. x pernament)

29 mediální frontální sy = apatie úchopový reflex go-no go test echopraxie

30 Frontální syndrom bílé hmoty demyelinizace (RS) ischémie (Binswanger) komprese (normotenzní hydrocephalus) Poruchy chůze (opatrná o široké bazi) Inkontinence – moči, stolice Poruchy paměti …. Demence – reverz. !!!

31 kdy pomyslet na por. pref. sy v.s. celková hypoaktivita s abulie-apatie-aspontaneita celková hyperaktivita s distraktibilitou, impulzivitou a desinhibicí závislost na okolí (imitace) další podpůrné rysy poruchy emočního a sociálního chování poruchy sex. chování a kontrola mikce

32 Jaké znáte prefrontální systémy ? Co je to desinhibice chování a s jakým pref. syst. je nejčastěji spojena ? Jaké je normální IQ a jak souvisí s exekutivními funkcemi ? přezkoušení

33 Děkuji za pozornost kopecek@pcp.lf3.cuni.cz http://www.miloslavkopecek.cz/kognice


Stáhnout ppt "Exekutivní funkce MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA."

Podobné prezentace


Reklamy Google