Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Energeticky nezávislý kraj“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Energeticky nezávislý kraj“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Energeticky nezávislý kraj“
Vítkovice, VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha Ostrava |

2 Obsah prezentace Surovinová a energetická základna MSK.
Produkce přírodních zdrojů energie v MSK, disponibilní primární zdroje energie. Spotřeba zdrojů energie v MSK. Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK. Emisní bilance. Závěry. Ostrava |

3 Surovinová a energetická základna MSK
Ložiska černého uhlí - základ produkce UVPK, koksu a ČU energetického. Ložiska zemního plynu karbonského - produkce a efektivní využití zásob. Obnovitelné zdroje energie - potenciál, současné využití OZE. Ostrava |

4 Ložiska černého uhlí, produkce uhlí
1. Česká část Hornoslezké pánve 2. Česká část Vnitrosudetské pánve 3. Podkrkonošská pánev 4. Kladensko-rakovnická pánev 5. Mšenská pánev 6. Plzeňská a Radnická pánev 7. Boskovická brázda 8. Roudnická pánev 9. Mnichovo-hradišťská pánev Ostrava |

5 Ložiska černého uhlí, produkce uhlí
Bilance zásob ČU v ČR Stav k Počet ložisek v evidenci celkem v ČR, v tom využívaných 82 9 Zásoby ČU na ložiskách celkem (geologické), kt Zásoby bilanční, kt Zásoby nebilanční, kt Podnikatelské zásoby, kt Bilance zásob, využívaná ložiska v MSK (OKD) Počet ložisek v evidenci celkem v MSK, 60 8 Zásoby ČU geol. ve využívaných ložiskách celkem, kt Podnikatelské zásoby (JORC), kt Ostrava |

6 Ložiska černého uhlí, produkce uhlí
Ostrava |

7 Ložiska černého uhlí, produkce uhlí
Na území ČR se nalézá velké množství geologických zásob ČU, stavy vytěžitelných zásob jsou ale nízké, cca 1,2% zásob geologických. Praktický význam mají jen zásoby ČU na využívaných ložiskách hornoslezské pánve v MSK, ve správě OKD. Na všech dalších ložiskách v ČR těžba ČU skončila, resp. nezačala a nezačne. ČU se v ČR podílí 10% na spotřebě PEZ, 5% na konečné spotřebě energie, 6,5% na výrobě elektřiny, 15% na výrobě dodávkového tepla, 48,3% na vývozu zdrojů energie z ČR (vč. koksu 52,5%). Je energetickým základem vyspělého hutního průmyslu a navazujícího strojírenství. Využití zásob ČU v MSK má nadnárodní charakter. Obor ČU (zejména UVPK a koks) je ze všech energetických oborů nejvíce závislý na ekonomických cyklech – projevilo se výrazně v roce 2009. Ostrava |

8 Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu
1. Oblast jižní Moravy 2. Oblast severní Moravy 3. Podzemní zásobník plynu Háje u Příbrami 4. Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice 5. Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice 6. Podzemní zásobník plynu Tvrdonice 7. Podzemní zásobník plynu Uhřice 8. Podzemní zásobník plynu Lobodice 9. Podzemní zásobník plynu Štramberk 10. Podzemní zásobník plynu Třanovice Ostrava |

9 Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu
Bilance zásob ZP v ČR k Počet všech ložisek ZP celkem v ČR (v tom těžených) 92 (52) Zásoby ve všech ložiskách celkem (geologické), mil. m3 28 924 Bilanční, mil. m3 8 404 Nebilanční, mil. m3 20 520 Vytěžitelné zásoby, mil. m3 4 767 Bilance zásob ZP v MSK Počet všech ložisek ZP v MSK (v tom těžených) 36 (14) Zásoby ve využívaných ložiskách celkem (geologické), mil. m3 4 786 1 649 3 227 1 380 Ostrava |

10 Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu
Ostrava |

11 Obnovitelné zdroje energie
Ostrava |

12 Obnovitelné zdroje energie
36,3% OZE 18,8% OZE 63,7% OZE 81,2% OZE Ostrava |

13 Obnovitelné zdroje energie
Ostrava |

14 Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK
Ostrava |

15 Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK
Ostrava |

16 Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK
Ostrava |

17 Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK
Ostrava |

18 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Statistika spotřeby zdrojů energie ČSÚ. Statistika spotřeby v rámci REZZO. V MSK je provozováno 282 zdrojů velkých (nad 5 MWt - REZZO 1), v jejichž rámci je 20 zdrojů zvlášť velkých, 1 603 zdrojů středních, (0,2 - 5 MWt - REZZO 2). Malé zdroje představuje především 479 772 bytů s různým způsobem vytápění (REZZO 3). Ostrava |

19 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Nat. Jed. ČUE Koks HU Dřevo + BM JITU ZP BP Ost. TP KP kt/rok tuny/rok tuny/r tis.m3/rok tuny/r. 2005 94 587 10 541 2006 94 502 10 290 2007 92 748 19 152 2008 76 057 26 557 67 409 2009 66 972 21 968 60 345 Ostrava |

20 Spotřeba zdrojů energie v MSK
TJ ČUE Koks HU Dřevo + BM JITU ZP BP Ost. TP KP Celkem 2005 80 937 70 021 2 551 6 012 1 845 24 253 239 52 369 7 111 2006 83 872 79 824 2 685 5 680 1 817 33 965 223 45 982 4 274 2007 93 999 87 476 2 222 1 227 1 657 26 344 399 47 111 6 069 2008 75 798 69 936 2 005 6 990 1 113 27 745 604 40 900 2 664 2009 69 542 52 597 2 704 7 566 1 225 35 962 525 33 247 2 377 Ostrava |

21 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Ostrava |

22 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Ostrava |

23 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Ostrava |

24 Spotřeba zdrojů energie v MSK
Rok: 2009 Ostrava |

25 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Produkce černého uhlí Vývozy, dovozy černého uhlí Ostrava |

26 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Zdroje černého uhlí Spotřeba ČU v MSK a v jiných krajích ČR Ostrava |

27 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Spotřeba a zdroje zemního plynu Ostrava |

28 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Obnovitelné zdroje energie Ostatní primární zdroje energie V MSK se neprodukují jiné primární zdroje energie, ani se neprovozují procesy jejich zušlechťování. Ke spotřebě jiných primárních zdrojů energie ale v MSK dochází a ta je krytá dovozem, nebo dodávkami z jiných krajů. Jedná se především o hnědé uhlí. Ostrava |

29 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Koks - produkce Koks – vývoz, dovoz Koks – zdroje Koks – užití, spotřeba Ostrava |

30 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Elektřina Ostrava |

31 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Elektřina Ostrava |

32 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Elektřina Ostrava |

33 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Elektřina Ostrava |

34 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Kapalná paliva Uhelné plyny Ostrava |

35 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Celková bilance Ostrava |

36 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Celková bilance Ostrava |

37 Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK
Rekapitulace přebytků a schodků energetických bilancí MSK vůči okolí Ostrava |

38 Emisní bilance MSK Ostrava |

39 Emisní bilance MSK Ostrava |

40 Závěry MSK je významným producentem přírodních zdrojů energie v ČR, druhým nejvýznamnějším po Ústeckém kraji. V roce 2010 jejich produkce dosáhla 320 PJ. Na celostátní produkci přírodních zdrojů energie se MSK podílí ¼ - 1/3. V produkci přírodních zdrojů energie je MSK vůči jejich potřebám dalšího zpracování vysoce přebytkový. Ložiska ČU mají nadnárodní význam. UVPK, koks i ČUE jsou ve velkých objemech vyváženy. V současné době se aktivní saldo z obchodu s UVPK a ČUE pohybuje kolem cca 120 PJ. Vývozy ČU jsou faktorem nízké dovozní závislosti ČR a přispívají ke snížení vysokých plateb za dovozy ropy a ZP. Těžená ložiska černého uhlí mají rozhodující význam pro český hutní průmysl a celý strojírenský průmysl ČR. Významně se podílejí na zdrojovém zajištění výroby elektřiny a tepla. Potřeba prvotních zdrojů energie v MSK v roce 2010 činila přibližně 200 PJ. Je kryta především v kraji získávanými zdroji ČU. Z ostatních přírodních zdrojů energie se do MSK dováží jen ZP a HU. Ostrava |

41 Závěry Dalšími zdroji energie jsou produkty energetických transformací a přeměn (koks, uhelné plyny, elektřina, teplo). MSK je přebytkový v potřebách koksu, soběstačný v krytí potřeb uhelných plynů a tepla, Dováží se kap. paliva, pohonné, hmoty, část elektřiny. Spotřeba zdrojů energie v MSK je vysoká vlivem energeticky náročného průmyslu. Soběstačnost MSK ve zdrojích energie - MSK je trvale přebytkový v prvotních zdrojích energie, především vůči zahraničí, ale i vůči jiným krajům ČR. Ve zdrojích z transformací je bilančně aktivní se zahraničím, trvale ve schodku je vůči jiným krajům ČR. Tu vyvolává především nižší výroba elektřiny než její spotřeba v MSK. Oblast emisí. Ve všech základních emisích je MSK nad celostátním průměrem - vliv zvlášť velkých zdrojů a dopravy. Potřeba dopracovat analýzu imisní situace. Strategickou potřebou celé EH ČR i MS kraje je udržet současnou disponibilitu zdrojů energie v MSK v ČU, zemním plynu i OZE a jejich efektivní využití, šetrné vůči životnímu prostředí. Ostrava |

42 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pelcl VUPEK - ECONOMY s. r.o.
Sokolovská 40 Praha 8 – Karlín Tel.: , Ostrava |


Stáhnout ppt "Projekt „Energeticky nezávislý kraj“"

Podobné prezentace


Reklamy Google