Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava | 31.12.2011 Projekt „Energeticky nezávislý kraj“ Vítkovice, 30.11.2011 VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava | 31.12.2011 Projekt „Energeticky nezávislý kraj“ Vítkovice, 30.11.2011 VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha."— Transkript prezentace:

1 Ostrava | Projekt „Energeticky nezávislý kraj“ Vítkovice, VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha

2 Ostrava | Obsah prezentace Surovinová a energetická základna MSK. Produkce přírodních zdrojů energie v MSK, disponibilní primární zdroje energie. Spotřeba zdrojů energie v MSK. Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK. Emisní bilance. Závěry.

3 Ostrava | Surovinová a energetická základna MSK Ložiska černého uhlí - základ produkce UVPK, koksu a ČU energetického. Ložiska zemního plynu karbonského - produkce a efektivní využití zásob. Obnovitelné zdroje energie - potenciál, současné využití OZE.

4 Ostrava | Ložiska černého uhlí, produkce uhlí 1. Česká část Hornoslezké pánve 2. Česká část Vnitrosudetské pánve 3. Podkrkonošská pánev 4. Kladensko-rakovnická pánev 5. Mšenská pánev 6. Plzeňská a Radnická pánev 7. Boskovická brázda 8. Roudnická pánev 9. Mnichovo-hradišťská pánev

5 Ostrava | Ložiska černého uhlí, produkce uhlí Bilance zásob ČU v ČRStav k Počet ložisek v evidenci celkem v ČR, v tom využívaných 82 9 Zásoby ČU na ložiskách celkem (geologické), kt Zásoby bilanční, kt Zásoby nebilanční, kt Podnikatelské zásoby, kt Bilance zásob, využívaná ložiska v MSK (OKD) Počet ložisek v evidenci celkem v MSK, v tom využívaných 60 8 Zásoby ČU geol. ve využívaných ložiskách celkem, kt Zásoby bilanční, kt Zásoby nebilanční, kt Podnikatelské zásoby (JORC), kt

6 Ostrava | Ložiska černého uhlí, produkce uhlí

7 Ostrava | Ložiska černého uhlí, produkce uhlí Na území ČR se nalézá velké množství geologických zásob ČU, stavy vytěžitelných zásob jsou ale nízké, cca 1,2% zásob geologických. Praktický význam mají jen zásoby ČU na využívaných ložiskách hornoslezské pánve v MSK, ve správě OKD. Na všech dalších ložiskách v ČR těžba ČU skončila, resp. nezačala a nezačne. ČU se v ČR podílí 10% na spotřebě PEZ, 5% na konečné spotřebě energie, 6,5% na výrobě elektřiny, 15% na výrobě dodávkového tepla, 48,3% na vývozu zdrojů energie z ČR (vč. koksu 52,5%). Je energetickým základem vyspělého hutního průmyslu a navazujícího strojírenství. Využití zásob ČU v MSK má nadnárodní charakter. Obor ČU (zejména UVPK a koks) je ze všech energetických oborů nejvíce závislý na ekonomických cyklech – projevilo se výrazně v roce 2009.

8 Ostrava | Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu 1. Oblast jižní Moravy 2. Oblast severní Moravy 3. Podzemní zásobník plynu Háje u Příbrami 4. Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice 5. Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice 6. Podzemní zásobník plynu Tvrdonice 7. Podzemní zásobník plynu Uhřice 8. Podzemní zásobník plynu Lobodice 9. Podzemní zásobník plynu Štramberk 10. Podzemní zásobník plynu Třanovice

9 Ostrava | Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu Bilance zásob ZP v ČRk Počet všech ložisek ZP celkem v ČR (v tom těžených)92 (52) Zásoby ve všech ložiskách celkem (geologické), mil. m Bilanční, mil. m Nebilanční, mil. m Vytěžitelné zásoby, mil. m Bilance zásob ZP v MSK Počet všech ložisek ZP v MSK (v tom těžených)36 (14) Zásoby ve využívaných ložiskách celkem (geologické), mil. m Bilanční, mil. m Nebilanční, mil. m Vytěžitelné zásoby, mil. m31 380

10 Ostrava | Ložiska zemního plynu karbonského, produkce a využití zemního plynu

11 Ostrava | Obnovitelné zdroje energie

12 Ostrava | Obnovitelné zdroje energie 18,8% OZE 36,3% OZE 81,2% OZE 63,7% OZE

13 Ostrava | Obnovitelné zdroje energie

14 Ostrava | Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK

15 Ostrava | Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK

16 Ostrava | Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK

17 Ostrava | Celková produkce přírodních zdrojů energie v MSK

18 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK Statistika spotřeby zdrojů energie ČSÚ. Statistika spotřeby v rámci REZZO. V MSK je provozováno 282 zdrojů velkých (nad 5 MW t - REZZO 1), v jejichž rámci je 20 zdrojů zvlášť velkých, zdrojů středních, (0,2 - 5 MW t - REZZO 2). Malé zdroje představuje především bytů s různým způsobem vytápění (REZZO 3).

19 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK Nat. Jed. ČUEKoksHU Dřevo + BMJITUZPBPOst. TPKP kt/rok tuny/roktuny/r tis.m 3 /rok tuny/r

20 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK TJČUEKoksHU Dřevo + BM JITUZPBPOst. TPKPCelkem

21 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK

22 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK

23 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK

24 Ostrava | Spotřeba zdrojů energie v MSK Produkce ČU kt ČU koksovatelné kt K tuzemskému užití kt (CS) kt (ČSÚ) Dovozy 777 kt (CS) 863 kt (ČSÚ) UVPK primární zdroje energie: kt Výroba koksu kt Změny zásob 66 kt Dovozy 536 kt Zdroje celkem kt Export 562 kt Export kt (CS) kt (ČSÚ) ČU energetické kt K tuzemskému užití kt (CS) kt (ČSÚ) Dovozy 988 (CS) kt (ČSÚ) ČUE primární zdroje energie: kt Výroba elektřiny kt Výrobu dodávkového tepla kt Konečná spotřeba ČUE 131 kt Spotřeba ČUE v průmyslu 58 kt Spotřeba ČUE v ost. sektorech a dom. 73 kt Export kt (CS) kt (ČSÚ) Rok: 2009

25 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Vývozy, dovozy černého uhlí Produkce černého uhlí

26 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Spotřeba ČU v MSK a v jiných krajích ČR Zdroje černého uhlí

27 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Spotřeba a zdroje zemního plynu

28 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Obnovitelné zdroje energie V MSK se neprodukují jiné primární zdroje energie, ani se neprovozují procesy jejich zušlechťování. Ke spotřebě jiných primárních zdrojů energie ale v MSK dochází a ta je krytá dovozem, nebo dodávkami z jiných krajů. Jedná se především o hnědé uhlí. Ostatní primární zdroje energie

29 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Koks - produkce Koks – vývoz, dovoz Koks – zdroje Koks – užití, spotřeba

30 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Elektřina

31 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Elektřina

32 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Elektřina

33 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Elektřina

34 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Kapalná paliva Uhelné plyny

35 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Celková bilance

36 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Celková bilance

37 Ostrava | Bilance zdrojů energie a jejich užití v MSK Rekapitulace přebytků a schodků energetických bilancí MSK vůči okolí

38 Ostrava | Emisní bilance MSK

39 Ostrava | Emisní bilance MSK

40 Ostrava | Závěry MSK je významným producentem přírodních zdrojů energie v ČR, druhým nejvýznamnějším po Ústeckém kraji. V roce 2010 jejich produkce dosáhla 320 PJ. Na celostátní produkci přírodních zdrojů energie se MSK podílí ¼ - 1/3. V produkci přírodních zdrojů energie je MSK vůči jejich potřebám dalšího zpracování vysoce přebytkový. Ložiska ČU mají nadnárodní význam. UVPK, koks i ČUE jsou ve velkých objemech vyváženy. V současné době se aktivní saldo z obchodu s UVPK a ČUE pohybuje kolem cca 120 PJ. Vývozy ČU jsou faktorem nízké dovozní závislosti ČR a přispívají ke snížení vysokých plateb za dovozy ropy a ZP. Těžená ložiska černého uhlí mají rozhodující význam pro český hutní průmysl a celý strojírenský průmysl ČR. Významně se podílejí na zdrojovém zajištění výroby elektřiny a tepla. Potřeba prvotních zdrojů energie v MSK v roce 2010 činila přibližně 200 PJ. Je kryta především v kraji získávanými zdroji ČU. Z ostatních přírodních zdrojů energie se do MSK dováží jen ZP a HU.

41 Ostrava | Závěry Dalšími zdroji energie jsou produkty energetických transformací a přeměn (koks, uhelné plyny, elektřina, teplo). MSK je přebytkový v potřebách koksu, soběstačný v krytí potřeb uhelných plynů a tepla, Dováží se kap. paliva, pohonné, hmoty, část elektřiny. Spotřeba zdrojů energie v MSK je vysoká vlivem energeticky náročného průmyslu. Soběstačnost MSK ve zdrojích energie - MSK je trvale přebytkový v prvotních zdrojích energie, především vůči zahraničí, ale i vůči jiným krajům ČR. Ve zdrojích z transformací je bilančně aktivní se zahraničím, trvale ve schodku je vůči jiným krajům ČR. Tu vyvolává především nižší výroba elektřiny než její spotřeba v MSK. Oblast emisí. Ve všech základních emisích je MSK nad celostátním průměrem - vliv zvlášť velkých zdrojů a dopravy. Potřeba dopracovat analýzu imisní situace. Strategickou potřebou celé EH ČR i MS kraje je udržet současnou disponibilitu zdrojů energie v MSK v ČU, zemním plynu i OZE a jejich efektivní využití, šetrné vůči životnímu prostředí.

42 Ostrava | Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pelcl VUPEK - ECONOMY s. r.o. Sokolovská Praha 8 – Karlín Tel.: ,


Stáhnout ppt "Ostrava | 31.12.2011 Projekt „Energeticky nezávislý kraj“ Vítkovice, 30.11.2011 VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google