Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA"— Transkript prezentace:

1 Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA
Bay District Schools Autism Team

2 Co je to autismus? Celoživotní neurologické postižení
Ovlivňuje schopnosti: komunikovat rozumět jazyku hrát si a sociálně fungovat s ostatními Obvykle se objevuje před třetím rokem věku

3 Postižení s různým rozsahem
Různé ovlivnění u každého jednotlivce Různé stupně postižení Častý spoluvýskyt s dalšími postiženími

4 Pervasivní vývojové poruchy (PDD)
Skupina poruch charakterizovaných zpožděním vývoje socializace a komunikace

5 Pod pojem autismus se zahrnuje:
Autistická porucha Aspergerův syndrom Ostatní nespecifikované pervasivní vývojové poruchy (PDD/NOS) Rettův syndrom Dětská disintegrační porucha (CDD, Hellerova psychóza) Autism=ASD and that ASD is under the definition of PDD Rett’s: normal developmental through first 5 months, then loss of previously acquired purposeful hand skills between 5 and 30 months with a development of stereo typed hand movements (hand wringing or hand washing); loss of social engagement; appearance of poorly coordinated gait or trunk movements; severely impaired expressive and receptive language development with severe psychomotor retardation Childhood Disintegrative Disorder: apparently normal development at least 2 years. Clinically significant loss of previously acquired skills (before age 10) in at least 2 of the following areas: expressive or recepetive language, social skills or adaptive behavior, bowel or bladder control , play, motor skills; Abnormalities in at least 2 of the following areas social interaction, communication, or restrictive patterns of behavior or interests.

6 Prevalence 2007 Centrum kontroly nemocí:
1 ze 150 dětí v Americe má některou z poruch autistického spektra (ASD) Americká společnost pro autismus: problém autismu se dotýká 1,5 milionu Američanů a jejich rodin Během dnešního dne se nejméně 50 rodin v USA dozví, že jejich dítě má autismus (ASA)

7 Varovná znamení ASD (u dětí pod 24 měsíců)
Nepřítomnost výrazného úsměvu, či jiných vřelých a hravých výrazů tváře v 6 měsících; Nepřítomnost opětování zvuků, úsměvů a dalších výrazů tváře v 9 měsících; Nepřítomnost pobrukování ve 12 měsících;

8 Nereagování na jméno ve 12 měsících;
Nepřítomnost gest (ukazování, mávání, pa-pa) ve 12 měsících; Žádné celé slovo v 16 měsících; Žádné pokusy o používání objektů v 18 měsících; Žádné spontání (ne echolálie) dvouslovné fráze ve 24 měsících; Jakákoli ztráta jazykových nebo sociálních dovedností v jakémkoli věku (FIRST WORDS Project, the Early Social Interaction Project, and FSU CARD)

9 Příčiny? Zůstávají neznámé
Výzkumníci věří, že existuje silné genetické ovlivnění a celá řada možných externích faktorů a spouštěčů z prostředí Není způsobeno špatnou rodičovskou péčí Brain research, imaging, genetics– lots information coming all the time

10 Jak je autismus diagnostikován?
Na základě pozorování komunikace, chování a vývojových stádií Neexistují medicínské testy Diagnostická kritéria autistické poruchy jsou definována v manuálu DSM IV But may have to rule out other disabilities,

11 Charakteristika Autismus je postižení s různým rozsahem které se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 1. Netypické sociální chování (nedostatek sociálního chápání, snížený zájem o ostatní) 2. Poruchy v komunikaci a jazykových schopnostech 3. Omezený okruh zájmů a činností a problémy ve vývoji představivosti a hry Triad

12 Zájem o ostatní / sociální vývoj
Nedostatek společenské vzájemnosti, empatie a uvědomování si rozdílné perspektivy jiných Nedostatky ve vytváření vrstevnických vztahů Nedostatek spontánního vyhledávání sdílení potěšení, zájmů nebo úspěchů According to TEACCH

13 Komunikace: Nedostatečné pochopení reciprocity v komunikaci
Obtíže v pochopení a používání nonverbélních signálů Někdy může jejich jazykový projev znít jako hatmatilka Neschopnost porozumění abstraktním jazykovým konceptům Velmi konkrétní a doslovní v interpretaci

14 Komunikace (pokračování)
Nemusí pochopit, k čemu se používá jazyk. Potíže s kontrolou hlasitosti, kadence a intonace. Mohou se objevovat echolálie nebo opakované užívání slyšených frází. Mohou mít velkou slovní zásobu, ale bez schopnosti ji správně použít. Obtíže v odpovídání na dotazy.

15 Smysly: chuť a čich Mohou být velmi citlivé
Mohou požadovat specifickou dietu Často velmi resistivní vůči změně, mohou jíst stejná jídla ve stejný čas.

16 Hmat Objevuje se nechuť vůči lehkému doteku a určitým tkaninám
Mohou vyhledávat silný stisk Mohou mít obtíže s přizpůsobením oblečení počasí Mohou být fascinováni dotýkáním se určitých povrchů

17 Zrak Mohou dělat pohledem divné věci Mohou dávat věci do linie
Světlo (zářivkové) je může obtěžovat Mohou být zrakově roztržití

18 Sluch Máme schopnost filtrovat hluky, lidé s autismem někdy tuto schopnost nemají Mohou se soustředit na špatné informace Jejich slyšení může být jako kdybyste poslouchali všechna rádia najednou Mohou slyšet výběrově Zvuk může být pro ně rušivý

19 Potřeba stejnosti Obvykle resistentní vůči změnám
Rychle si vytváří rutinu Mohou potřebovat opakování před pokračováním v činnosti Mohou mít velmi malé množství nebo i jen jednu oblast zájmu, ve které jsou velmi vyvinutí.

20 Další vlastnosti Hra je prací a práce je hrou Problémy se zobecňováním
Nutkavé chování Nerovnoměrný vývoj Potíže s přechody Problémy s volným časem (TEACCH)

21 Vedlejší vlastnosti u ASD
Může se objevovat jedno nebo více z následujících chování: Krátká pozornost/ hyperaktivita/ impulsita Agresivita Sebepoškozující chování Výbuchy vzteku, rozlady chování Nedostatek strachu z nebezpečí

22 Překážky v učení: Potíže s pochopením (zamaskované velkou slovní zásobou) Plánování, organizace a překonávání překážek. Znalosti co dělat, jak, kdy, jak začít a jak skončit. Zobecňování a aplikace schopností na nové situace.

23 Úspěšná výuka: Uspořádání učebny tak, aby se zvýšilo pochopení toho, co se očekává. Poskytnutí přímých instrukcí za účelem naučit komunikaci a sociální dovednosti. Používání vizuálních pomůcek jako kalendáře událostí, pomocné kartičky, příběhy. Plánované zobecňování dovedností.

24 Úspěšná výuka: Vzhled třídy:
Principy TEACCH zahrnující vizuální pomůcky a kalendáře. Studenti si určí uspořádání učebny. Poskytnout podmínky pro instruktáže jeden na jednoho a v malých skupinách. BACKPACK: Do/then; schedule; container for reinforcers; Rules on student desk, reinforcer apron; token economy; social story; These items will be placed on the share table for you to check our during breaks.

25 Uspořádání učebny: From Teaching Tools for Young Children with Challenging Behavior Rochelle Lentini Bobbie Vaughn Lise Fox

26 Describe Different types: line drawing, photos, words, script Can go across or up and down Can a folder, small, large

27 Fyzické hranice: describe

28 Úspěšná výuka: Rady pro výuku:
Vysvětlete a popiště činnosti a pravidla. Když zadáváte instrukce, buďte jednoduší, jasní a pozitivní. Velké množství pochval a hmotných odměn za správné a přiměřené reakce. Zachyťte akutní motivátory, sledujte za čím dítě jde. Podporujte spontánnost! (Solutions for Language Training by Dr. Partington) Tell the student what you want them to do instead of what you don’t want them to do. Sometimes may only hear (or understand) a part of the directions and get confused. Be specific about what you want them to do. Say “Sit down” instead of don’t stand up “Time to work” “Walk instead of don’t run” NARRATE OFTEN DURING ROUTINE AND WORK: Ex. “I dropped it”. Made a mess. Wash your hands. Open the door. Often students will begin to imitate spontaneously and can generalize to other situations.

29 Strategie jak podpořít určitá chování
Zaujměte proaktivní přístup (neberte to osobně). Ujistěte se, že se dítěti dostávájí odpovídající vizuální pomůcky, správné prostředí a sociální podpora. Používejte klidný, předpověditelný ale flexibilní styl chování s trpělivostí a soucitem. or think it is “on purpose”)

30 Základní složky vzdělávání Národní výzkumný koncil (2001):
Intervenční programy jakmile se přidělí diagnóza ASD Aktivní zapojení do intenzivního instruktážního programu (po celý školní den, po celý rok) Opakovaná výuka uspořádána do krátkých intervalů s instruktáží jeden na jednoho nebo v malých skupinách Early intervention!! Evidence based practices that research has shown is ABA– breaks skills down Don’t learn as typical children Assessment for meaningful information to begin instruction – ABLLS Curriculum designed to meet the unique needs of children with autism and language delays ABLLS Skills should be directly taught, functional in natural environment Capturing the motivation of the child is essential, using preferred activities and items as reinforcers for the child to cooperate and learn If don’t remember anything else: can’t just say go play– have to be directly taught all skills to teach them to be learner

31 Základní složky vzdělávání (pokračování)
Zahrnutí rodiny Mechanismy kontroly programu a pokroku dítěte s následnými odpovídajícími úpravami

32 Více informací? CARD (Center for Autism and Related Disabilities)
Catherine Maurice’s book: Behavioral Intervention For Young Children With Autism Assessment of Basic Language and Learning Skills by Drs. Mark Sunberg and Jim Partington ABA program at FSU Autism Society of America

33 Zdroje Autism Society of America
Teaching Tools for Young Children TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) How to Be a Para Pro- A Comprehensive Training Manual for Paraprofessionals by Diane Twachtman-Cullen The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (DSM IV) by American Psychiatric Association Center for Autism and Related Disabilities Solutions for Language Training by Dr. James Partington First Words Project, the Early Social Interaction Project, and FSU CARD

34 Děti jsou děti!

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Stáhnout ppt "Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA"

Podobné prezentace


Reklamy Google