Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA Bay District Schools Autism Team 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA Bay District Schools Autism Team 1."— Transkript prezentace:

1 Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA Bay District Schools Autism Team 1

2 Co je to autismus? Celoživotní neurologické postižení Ovlivňuje schopnosti: komunikovat rozumět jazyku hrát si a sociálně fungovat s ostatními Obvykle se objevuje před třetím rokem věku 2

3 Postižení s různým rozsahem Různé ovlivnění u každého jednotlivce Různé stupně postižení Častý spoluvýskyt s dalšími postiženími 3

4 Pervasivní vývojové poruchy (PDD) Skupina poruch charakterizovaných zpožděním vývoje socializace a komunikace 4

5 Pod pojem autismus se zahrnuje: Autistická porucha Aspergerův syndrom Ostatní nespecifikované pervasivní vývojové poruchy (PDD/NOS) Rettův syndrom Dětská disintegrační porucha (CDD, Hellerova psychóza) 5

6 Prevalence 2007 Centrum kontroly nemocí: 1 ze 150 dětí v Americe má některou z poruch autistického spektra (ASD) Americká společnost pro autismus: problém autismu se dotýká 1,5 milionu Američanů a jejich rodin Během dnešního dne se nejméně 50 rodin v USA dozví, že jejich dítě má autismus (ASA) 6

7 Varovná znamení ASD (u dětí pod 24 měsíců) Nepřítomnost výrazného úsměvu, či jiných vřelých a hravých výrazů tváře v 6 měsících; Nepřítomnost opětování zvuků, úsměvů a dalších výrazů tváře v 9 měsících; Nepřítomnost pobrukování ve 12 měsících; 7

8 Nereagování na jméno ve 12 měsících; Nepřítomnost gest (ukazování, mávání, pa-pa) ve 12 měsících; Žádné celé slovo v 16 měsících; Žádné pokusy o používání objektů v 18 měsících; Žádné spontání (ne echolálie) dvouslovné fráze ve 24 měsících; Jakákoli ztráta jazykových nebo sociálních dovedností v jakémkoli věku (FIRST WORDS Project, the Early Social Interaction Project, and FSU CARD) 8

9 Příčiny? Zůstávají neznámé Výzkumníci věří, že existuje silné genetické ovlivnění a celá řada možných externích faktorů a spouštěčů z prostředí Není způsobeno špatnou rodičovskou péčí 9

10 Jak je autismus diagnostikován? Na základě pozorování komunikace, chování a vývojových stádií Neexistují medicínské testy Diagnostická kritéria autistické poruchy jsou definována v manuálu DSM IV 10

11 Charakteristika Autismus je postižení s různým rozsahem které se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 1. Netypické sociální chování (nedostatek sociálního chápání, snížený zájem o ostatní) 2. Poruchy v komunikaci a jazykových schopnostech 3. Omezený okruh zájmů a činností a problémy ve vývoji představivosti a hry 11

12 Zájem o ostatní / sociální vývoj Nedostatek společenské vzájemnosti, empatie a uvědomování si rozdílné perspektivy jiných Nedostatky ve vytváření vrstevnických vztahů Nedostatek spontánního vyhledávání sdílení potěšení, zájmů nebo úspěchů 12

13 Komunikace: Nedostatečné pochopení reciprocity v komunikaci Obtíže v pochopení a používání nonverbélních signálů Někdy může jejich jazykový projev znít jako hatmatilka Neschopnost porozumění abstraktním jazykovým konceptům Velmi konkrétní a doslovní v interpretaci 13

14 Komunikace (pokračování) Nemusí pochopit, k čemu se používá jazyk. Potíže s kontrolou hlasitosti, kadence a intonace. Mohou se objevovat echolálie nebo opakované užívání slyšených frází. Mohou mít velkou slovní zásobu, ale bez schopnosti ji správně použít. Obtíže v odpovídání na dotazy. 14

15 Smysly: chuť a čich Mohou být velmi citlivé Mohou požadovat specifickou dietu Často velmi resistivní vůči změně, mohou jíst stejná jídla ve stejný čas. 15

16 Hmat Objevuje se nechuť vůči lehkému doteku a určitým tkaninám Mohou vyhledávat silný stisk Mohou mít obtíže s přizpůsobením oblečení počasí Mohou být fascinováni dotýkáním se určitých povrchů 16

17 Zrak Mohou dělat pohledem divné věci Mohou dávat věci do linie Světlo (zářivkové) je může obtěžovat Mohou být zrakově roztržití 17

18 Sluch Máme schopnost filtrovat hluky, lidé s autismem někdy tuto schopnost nemají Mohou se soustředit na špatné informace Jejich slyšení může být jako kdybyste poslouchali všechna rádia najednou Mohou slyšet výběrově Zvuk může být pro ně rušivý 18

19 Potřeba stejnosti Obvykle resistentní vůči změnám Rychle si vytváří rutinu Mohou potřebovat opakování před pokračováním v činnosti Mohou mít velmi malé množství nebo i jen jednu oblast zájmu, ve které jsou velmi vyvinutí. 19

20 Další vlastnosti Hra je prací a práce je hrou Problémy se zobecňováním Nutkavé chování Nerovnoměrný vývoj Potíže s přechody Problémy s volným časem (TEACCH) 20

21 Vedlejší vlastnosti u ASD Může se objevovat jedno nebo více z následujících chování: Krátká pozornost/ hyperaktivita/ impulsita Agresivita Sebepoškozující chování Výbuchy vzteku, rozlady chování Nedostatek strachu z nebezpečí 21

22 Překážky v učení: Potíže s pochopením (zamaskované velkou slovní zásobou) Plánování, organizace a překonávání překážek. Znalosti co dělat, jak, kdy, jak začít a jak skončit. Zobecňování a aplikace schopností na nové situace. 22

23 Úspěšná výuka: Uspořádání učebny tak, aby se zvýšilo pochopení toho, co se očekává. Poskytnutí přímých instrukcí za účelem naučit komunikaci a sociální dovednosti. Používání vizuálních pomůcek jako kalendáře událostí, pomocné kartičky, příběhy. Plánované zobecňování dovedností. 23

24 Úspěšná výuka: Vzhled třídy: Principy TEACCH zahrnující vizuální pomůcky a kalendáře. Studenti si určí uspořádání učebny. Poskytnout podmínky pro instruktáže jeden na jednoho a v malých skupinách. 24

25 Uspořádání učebny: 25

26 26

27 Fyzické hranice: 27

28 Úspěšná výuka: Rady pro výuku: Vysvětlete a popiště činnosti a pravidla. Když zadáváte instrukce, buďte jednoduší, jasní a pozitivní. Velké množství pochval a hmotných odměn za správné a přiměřené reakce. Zachyťte akutní motivátory, sledujte za čím dítě jde. Podporujte spontánnost! (Solutions for Language Training by Dr. Partington) 28

29 Strategie jak podpořít určitá chování Zaujměte proaktivní přístup (neberte to osobně). Ujistěte se, že se dítěti dostávájí odpovídající vizuální pomůcky, správné prostředí a sociální podpora. Používejte klidný, předpověditelný ale flexibilní styl chování s trpělivostí a soucitem. 29

30 Základní složky vzdělávání Národní výzkumný koncil (2001): Intervenční programy jakmile se přidělí diagnóza ASD Aktivní zapojení do intenzivního instruktážního programu (po celý školní den, po celý rok) Opakovaná výuka uspořádána do krátkých intervalů s instruktáží jeden na jednoho nebo v malých skupinách 30

31 Základní složky vzdělávání (pokračování) Zahrnutí rodiny Mechanismy kontroly programu a pokroku dítěte s následnými odpovídajícími úpravami 31

32 Více informací? CARD (Center for Autism and Related Disabilities) Catherine Maurice’s book: Behavioral Intervention For Young Children With Autism Assessment of Basic Language and Learning Skills by Drs. Mark Sunberg and Jim Partington ABA program at FSU Autism Society of America 32

33 Zdroje Autism Society of America Teaching Tools for Young Children www.challengingbehavior.orgwww.challengingbehavior.org TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) How to Be a Para Pro- A Comprehensive Training Manual for Paraprofessionals by Diane Twachtman-Cullen The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (DSM IV) by American Psychiatric Association Center for Autism and Related Disabilities Solutions for Language Training by Dr. James Partington First Words Project, the Early Social Interaction Project, and FSU CARD 33

34 Děti jsou děti! 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50


Stáhnout ppt "Abeceda Autismu Vickie McLendon, BCABA ElaineJohnson, BCABA Bay District Schools Autism Team 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google