Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTRAVA, 5. října 2010 EVROPSKÉ DNY HANDICAPU POSTUPY A PRAKTIKY PŘI VÝBĚRU POMOCNÝCH A VÝCHOVNÝCH ODBORNÍKŮ PRO PRÁCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTRAVA, 5. října 2010 EVROPSKÉ DNY HANDICAPU POSTUPY A PRAKTIKY PŘI VÝBĚRU POMOCNÝCH A VÝCHOVNÝCH ODBORNÍKŮ PRO PRÁCI."— Transkript prezentace:

1 OSTRAVA, 5. října EVROPSKÉ DNY HANDICAPU POSTUPY A PRAKTIKY PŘI VÝBĚRU POMOCNÝCH A VÝCHOVNÝCH ODBORNÍKŮ PRO PRÁCI S HANDICAPOVANÝMI OSOBAMI. ZKUŠENOST SDRUŽENÍ EPTA BOLOŇA - ITÁLIE Přednáší: Francesco Spoto Ředitel lidských zdrojů a mezinárodních vztahů Sdružení Epta Boloňa

2 Boloňa a kraj Emilia Romagna mají zvláštní postavení v oblasti sociální ekonomie

3 BOLOGNA Město Boloňa leží v kraji Emilia Romagna a má obyvatel. V Itálii zaujímá vysoké postavení díky své univerzitě a kvalitě nabízených služeb (hlavně těch pro občany): škola, výchova, péče, zdravotnictví. V kraji je přibližně 670 sociálních družstev, z čehož je 150 v Boloni.

4 SDRUŽENÍ EPTA www.epta.coop
Sdružení Epta bylo založeno 1. června 2000 a vytyčilo si následující cíle: - Zlepšit lidské a ekonomické zdroje, nabídnout společníkům sdružení různé služby, ať už administrativního či technického rázu (jako např. správa, hledání a výběr pracovníků, školení, certifikáty o kvalitě) - Navrhnout a podporovat inovační služby - Získat služby, které jsou ve výběrovém řízení a svěřit jejich správu jednotlivým družstvům sdružení

5 SDRUŽENÍ EPTA Dnes je složeno z osmi sociálních družstev, ve kterých pracuje přibližně 520 pracovníků, z čehož je 210 edukátorů a 35 sociosanitárních pracovníků Další pracovníci: asistenti dětí se speciálními potřebami, osobní asistenti, logopedi, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, psychologové, učitelé, administrátoři, koordinátoři, ředitelé Obrat z roku 2009 činil €

6 Sociální sdružení Odvětví Eta Beta, Alfabeta, Geco, La Carovana,
Nuova Sanità Socioedukativní služby pro děti/dospívající/dospělé, školní integrace, pečovatelství, pracovní začlenění Axia, Croce Azzurra Rehabilitace, lékařské ošetření a krizové situace vyžadující zdravotní péči Accademia Catis Centrum nepřetržitého školení pro sociální a ravotní pracovníky

7 HLAVNÍ PROFILY ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ POMÁHAJÍ HANDICAPOVANÝM OSOBÁM NEBO SE PODÍLEJÍ NA JEJICH VÝCHOVĚ
SOCIÁLNÍ EDUKÁTOR EDUKÁTOR PRO SLUŽBY DĚTEM A RODINĚ ODBORNÝ EDUKÁTOR SOCIOSANITÁRNÍ PRACOVNÍK

8 Školy, kde dochází k integraci handicapovaných osob a kde pracují edukátoři a sociosanitární pracovníci Dětské jesle (0-3 roky) Mateřské školky (4-5 let) Základní školy – 1. stupeň (6-10 let) Základní školy – 2. stupeň (11-13 let) Střední školy (14-18 let) Povinná školní docházka je v Itálii do 16 let. Děti s handicapem jsou integrovány do škol od roku 1977 (dle zákona).

9 Služby handicapovaným, na kterých se podílejí edukátoři a sociosanitární pracovníci
Denní centrum Bytové centrum Skupiny bytů Chráněné dílny Začlenění do externích pracovních procesů Individuální účast na volnočasových aktivitách Individuální pomoc v domácnostech

10 Školení edukátora Jedna z fakult univerzity (pozn.překl.: odpovídá české pedagogické či lékařské fakultě) organizuje školení a následně uděluje diplom edukátorům s odlišným zaměřením

11 Vědy zaměřené na vzdělávání (pozn. překl
Vědy zaměřené na vzdělávání (pozn.překl.: tento obor se v Itálii studuje na fakultě, která přibližně odpovídá pedagogické fakultě v ČR) • SOCIOKULTURNÍ PRACOVNÍK Délka: 3 roky hodin stáže Funkce: navrhuje a realizuje aktivity (výchovné, sociální, kulturní, animační), pracuje v multidisciplinárním týmu Pracovní zařazení: sociální a sociosanitární služby (školní integrace, služby zaměřené na bydlení, domácnost, teritorium) ve prospěch mladistvých, starších osob, dospělých ve znevýhodněné sociální situaci, handicapovaných, vězňů, kočovníků a v kulturních, rekreačních a sportovních službách (centrum sdružení mladistvých, herny, knihovny atd.)

12 Vědy zaměřené na vzdělávání (pozn. překl
Vědy zaměřené na vzdělávání (pozn.překl.: tento obor se v Itálii studuje na fakultě, která přibližně odpovídá pedagogické fakultě v ČR) • Edukátor zabývající se dětmi a rodinou Délka: 3 roky hodin stáže Funkce: pomáhá při dohledu a výchově dětí do 3 let věku a udržuje spojení s rodinou, navrhuje a realizuje aktivity, např. se zaměřením na samostatnost dítěte či přijetí rodin • Pracovní zařazení: dětské jesle, klubovny, služby orientované na podporu rodičovství

13 Medicína a chirurgie • ODBORNÝ EDUKÁTOR PRO REHABILITACI
Délka: 3 roky hodin stáže Funkce: naplánování, řízení a kontrola individuálních výchovných příspěvků, které mají za úkol rozvíjet osoby v obtížných situacích; organizuje výchovné integrační projekty; pracuje v multidisciplinárním týmu Pracovní zařazení: oblast zdravotnictví, služby týkající se psychiatrie, tělesného postižení, narkomanie, starších osob, nezletilých

14 Edukátor ve službách pro tělesně postižené v rámci sdružení Epta
Edukátor se zabývá hlavně podporou ve školách, doma, při organizaci volného času, při pracovním začlenění Práce na poloviční nebo na plný úvazek Často se stává, že stejný edukátor, který pracuje s handicapovanými osobami, pracuje v odpoledních hodinách s mládeží (sdružení mladistvých a socioedukativní skupiny) Dnes si edukátor s diplomem vydělá přibližně 1050€ čistého měsíčně (plný úvazek, tzn. 38 hodin týdně), pokud diplom nemá, je to přibližně 1000€ (podle státní smlouvy pro sociální družstva)

15 Sociosanitární pracovník
Je vyškolen v kurzech, které organizuje a financuje kraj Emilia Romagna a řídí vzdělávací centra. Na konci je vydáváno profesní osvědčení.

16 Vzdělávací kurz “Sociosanitární pracovník”
1000 hodin (prvotní vzdělání), z čehož je 450 hodin stáže 300 hodin (rekvalifikační kurz pro zkušené pracovníky bez diplomu), z čehož je 120 stáže, 110 hodin (rekvalifikační kurz pro pracovníky se starým diplomem) Funkce: přímá pomoc a pomoc v domácnosti, sociální pomoc a pomoc s hygienou pro osoby částečně nebo zcela nesoběstačné Pracuje s mladistvými a s dospělými ve všech službách sociosanitárního a pomocného charakteru, denní a bytová centra, nemocnice, pomoc v domácnostech a školní integrace

17 Sociosanitární pracovník ve službách pro tělesně postižené ve sdružení Epta
Sociosanitární pracovník se podílí na pomoci v domácnostech (ať už se jedná o dospělé či mladistvé s handicapem) a občas také na podpoře ve školách. Práce na poloviční nebo na plný úvazek Dnes si sociosanitární pracovník s osvědčením vydělá 950€ čistého měsíčně (plný úvazek, tzn. 38 hodin týdně), pokud osvědčení nemá, je to přibližně 900€ (podle státní smlouvy pro sociální družstva)

18 Smluvní podmínky Společná státní smlouva pro sociální sdružení:
Smlouva bere v potaz 10 úrovní Některé příklady: Edukátor s diplomem je na 6. úrovni Edukátor bez diplomu je na 5. úrovni Sociosanitární pracovník s osvědčením je na 4. úrovni Sociosanitární pracovník bez osvědčení je na 3. úrovni Koordinátor služeb je na 7. úrovni Ředitel je na 9. úrovni Generální ředitel je na 10. úrovni

19 Smluvní podmínky Platy pracovníků se liší o 5-10% mezi jednotlivými úrovněmi Plný úvazek = 38 hodin týdně Dovolená = 29 dnů ročně Odstupné = 1 měsíční plat za každý odpracovaný rok Třináctý plat (jeden plat ročně navíc) Proplacená nemocenská Mateřská dovolená = 80% platu po dobu 14 měsíců (družstvo může vyplácet i 100%)

20 Výběrové řízení • Cíle: Uspokojit požadavky družstva na přijetí
Vybrat a zprostředkovat motivované, schopné a kvalifikované kandidáty s vhodnými požadavky na předpokládané povinnosti Podpořit obraz Epty, jejího stylu a aktivit ve vnějším světě

21 Oddělení pro hledání a výběr personálu
Bylo založeno 1. září 2005 V listopadu roku 2005 získalo certifikát ISO Pracuje v něm osoba zodpovědná za lidské zdroje, poloviční úvazek (průměrně 26 hodin týdně), pokud to vyžaduje situace, vypomáhá mu spolupracovník Na internetu má k dispozici databanku

22 Něco málo z historie oddělení
Každý rok dostane přibližně 1600 žádostí o práci Hlavní zdroje kandidátů: web, mail, fax Každý rok proběhne asi 300 pohovorů Každý rok přijmou družstva průměrně 70 pracovníků (z čehož je přes 65% edukátorů)

23 Z historie oddělení (mezi 1/09/2005 a 31/12/2009) • Bylo přijato 318 pracovníků: 201 edukátorů 59 pomocníků autistů 42 sociosanitárních pracovníků 7 asistentů pomáhajících dětem 6 administrátorů 3 koordinátoři

24 Fáze 1. fáze: výběr kandidátů • Obdržení životopisů
• Analýza životopisů • Archivace životopisů (podle měsíce a podle typu pozice) • Sezvání kandidátů a výběrové pohovory • Zhodnocení kandidátů (tabulka s body a písemný komentář)

25 Fáze 2. fáze: Dodání personálu družstvům, které jsou propojeny se sdružením Epta • Družstva požadují výběr kandidáta • Požadavek bývá splněn do 15 dnů od zadání požadavku • Zakončení procesu

26 Formulář žádosti o pracovníka
Datum žádosti Družstvo a jméno odpovědné osoby Den, kdy bude žádost zpracována Kvalifikace Řidičský průkaz Název a sídlo pracovního výkonu Profesionální úloha Povinnosti Schopnosti Kolikaleté zkušenosti má pracovník v daném odvětví mít Příprava Pracovní doba (kolik hodin týdně) Flexibilní pracovní doba Typ smlouvy

27 Pohovor Kandidát je kontaktován telefonicky a je vyzván odpovědnou osobou, aby se dostavil k pohovoru Pohovor trvá přibližně 70 minut Pohovor je veden odpovědnou osobou Pohovor se odehrává v sídle sdružení Epta v kanceláři odpovědné osoby

28 Popis pohovoru – 1. fáze Délka: 15 minut
Uvítání kandidáta a vzájemné představování Prezentace pohovoru: Cíle, obsah, podmínky Prezentace sdružení Epta: Ideály, družstva, odvětví a aktivity

29 Popis pohovoru – 2. fáze Délka: 5 minut
Zevrubné kandidátovy otázky týkající se informací získaných v 1. fázi

30 Popis pohovoru – 3. fáze Délka: 40 minut
Interview s kandidátem (odpovědná osoba si dělá poznámky) Interview s otázkami zaměřenými na: motivaci výkonnost schopnosti

31 Motivace 1) Čím byl kandidát motivován při výběru povolání v sociálním družstvu v daném odvětví (např. práce s tělesně postiženými) a proč si vybral práci spojenou s pomocí jiným 2) Poté, co vezmeme v potaz předešlé pracovní zkušenosti, je třeba ověřit, zdali se motivace nezměnila (odpověď na otázky Jak? Proč? Kdy?) 3) Čím byl kandidát motivován při zaslání žádosti o práci 4) Jaké jsou kandidátovy profesní cíle, kterých by chtěl dosáhnout

32 Výkonnost 1) Jaké jsou kandidátovy vlastnosti, co se týče dochvilnosti (rozvrhy, úkoly, aktivity), flexibility (rozvrhy, úkoly, aktivity), převzetí zodpovědnosti, odolnosti vůči stresu a prevence proti vyhoření 2) Jaké jsou kandidátovy vlastnosti, co se týče vztahů v novém pracovním prostředí 3) Je kandidát ochoten učit se novým věcem, předat své schopnosti ostatním v novém pracovním prostředí, projít základním školením a dále se vzdělávat

33 Výkonnost • 4) Byl by kandidát ochoten přizpůsobit se změnám pracovní pozice a úkolům s ní spojených • 5) Co může kandidát nabídnout: prostředky, výkony, profesní schopnosti

34 Schopnosti 1) Popis aktuální pracovní zkušenosti (pozice, úkoly, organizace práce, zhodnocení silných a slabých stránek, co dělá kandidát pro sebe, pro zákazníky, pro rodiny, pro kolegy, pro nadřízené), stáží, studií, dobrovolnictví 2) Kritika a úspěch v aktuální nebo předešlé práci

35 Schopnosti 3) Poté, co vezmene v potaz vlastní pracovní zkušenosti, je třeba určit kandidátovy silné a slabé stránky, které se k profesní pozici mohou vztahovat 4) Jaké jsou kandidátovy vlastnosti, postoje a schopnosti týkající se práce ve skupině či pracovní skupiny (integrace, odlišení, sdílení, kritika, čelit konfliktům a umět je řešit), samostatné práce, vztahů s uživateli

36 Schopnosti 5) Co to znamená a co přesně zahrnuje práce na projektech, naplánování, účast, ověření, umět svou práci prodat, zdokumentovat, být ve spojení s jinými subjekty 6) Úvaha nad vlastním zaměstnáním a opora v práci 7) V jakých odvětvích a aktivitách Epty by chtěl kandidát působit a proč

37 Závěrečná fáze Délka: 10 minut Kandidátovy otázky a další informace
Na závěr je kandidátovi sdělen výsledek pohovoru a kandidát je obeznámen s dalším průběhem Výsledek: kandidát může být začleněn do jednoho z družstev (proběhne další pohovor, jehož účelem je potvrdit výběr kandidáta), nebo zůstane kandidát v databance a bude kontaktován v případě budoucích pracovních nabídek

38 Některá z témat, která se objevují při pohovoru s edukátorem
Znalost některých diagnóz Popis pojetí důstojnosti a sociální integrace handicapovaných Ochota pracovat s jakýmkoli typem postižení Popis možností řešení situace na jednom konkrétním případu (z vlastní pracovní zkušenosti) Jak čelit možné agresi tělesně postiženého

39 Některá z témat, která se objevují při pohovoru s edukátorem
Vztahy s rodinou handicapované osoby Schopnost stát se prostředníkem mezi tělesně postiženým a prostředím, ve kterém žije Schopnost udržet si odstup, co se vztahů s uživatelem týče (oddělit emotivní angažovanost od pracovního výkonu) Schopnost pracovat jak ve skupině, tak samostatně

40 Některá z témat, která se objevují při pohovoru se sociosanitárním pracovníkem
Znalost některých diagnóz Popis pojetí důstojnosti a sociální integrace handicapovaných Ochota pracovat s jakýmkoli typem postižení Popis možností řešení situace na jednom konkrétním případu (z vlastní pracovní zkušenosti) Jakým způsobem lze zakročit v hygieně, péči o tělo, stravě, nemoci atd.

41 Některá z témat, která se objevují při pohovoru se sociosanitárním pracovníkem
Jak čelit možné agresi tělesně postiženého Schopnost udržet si odstup, co se vztahů s uživatelem týče (oddělit emotivní angažovanost od pracovního výkonu) Vztahy s rodinou handicapované osoby Schopnost stát se prostředníkem mezi tělesně postiženým a prostředím, ve kterém žije Schopnost pracovat jak ve skupině, tak samostatně Udržovat složku handicapované osoby aktualizovanou (tzn. ověřovat, zdali je postupováno podle individuálních projektů)

42 Některé metodologické aspekty pohovoru
Umět kandidáta uvítat a udělat vše pro to, aby se cítil příjemně Při komunikaci je třeba mluvit jasně a upřímně Podělit se o metodologii, cíl, výsledek a hodnocení pohovoru Umět pozorně naslouchat a nechat kandidáta hovořit (vyvarovat se předsudků) Umět co nejlépe zhodnotit kandidátovy vlastnosti

43 Zhodnocení kandidáta Během pohovoru si odpovědná osoba píše poznámky týkající se interview Do jednoho dne od ukončení pohovoru vyplní odpovědná osoba tabulku hodnocení, napíše komentář a udělí body odpovídající jednotlivým částem Tabulka hodnocení, která je následně uložena na internetu, je poslána společně s životopisem družstvu, které podalo žádost o pracovníka se specifickými vlastnostmi

44 Bodování a ohodnocení 0 bodů nedostatečný 2 body dostatečný
3 body dobrý 4 body chvalitebný 6 bodů výborný V tabulce bude: Posudek a bodování vztahující se k motivaci, výkonnosti a schopnostem Počet bodů celkem Písemný komentář, který zdůvodní udělení jednotlivých bodů

45 Silné stránky této služby
Má k dispozici dobře zorganizovaný informační systém a detailní databanku Umět tuto službu řídit: každý den je třeba číst a archivovat životopisy, neustále vést pohovory (i v období, kdy není nový personál vyžadován), pracovat “dopředu” (tzn. pracovat na požadavcích, které se objeví teprve v budoucnu) Umět se správně a rychle vypořádat s požadavkem družstev na personál (často je třeba dodat pracovníky do 2-3 dnů od podání žádosti)

46 Silné stránky této služby
Podpořit sdružení Epta (poskytnout informace, distribuovat materiály) Dobře se vyznat v jednotlivých profesích a v podmínkách, které by měl kandidát splňovat Vzbudit v kandidátovi zájem o sdružení Epta Udržet si kontakt se známými a kladně hodnocenými kandidáty i v časovém rozestupu měsíců/let

47 Slabé stránky této služby
Muset se občas vypořádat se žádostmi, které nenabízejí příliš výhodné smluvní podmínky, ale po kandidátovi požadují zvláštní schopnosti Příklad: Edukátor na poloviční úvazek (19 hodin týdně) – podpora ve škole (3 hodiny 4 dny v týdnu + 1 hodina plánování) a podpora v domácnosti/volný čas (2 odpoledne po 3 hodinách) Obě služby mohou probíhat ve stejný den (může mezi nimi být vzdálenost až 20 km)

48 Slabé stránky této služby
• Smlouva na dobu určitou • Požadavky: • Diplom sociálního edukátora • Mít k dispozici vlastní automobil (edukátor musí uživatele během jeho volného času převážet v autě) • Četné zkušenosti a schopnosti týkající se: autismu, vypořádání se s agresí systému školní integrace vztahů s rodinami handicapované osoby samostatné práce nebo práce v multidisciplinárním týmu

49 Slabé stránky této služby
Je třeba si najít své vlastní místo v systému, kde panuje velká konkurence mezi jednotlivými družstvy, které žádají o personál Urgentní žádosti, které je třeba vyřídit ve velmi krátké době (pár dní) Není možné předem naplánovat dodání nového personálu, protože družstva sama nevědí, kdy budou daný personál potřebovat

50 Grazie, Merci, Děkuji za Vaši pozornost Francesco Spoto


Stáhnout ppt "OSTRAVA, 5. října 2010 EVROPSKÉ DNY HANDICAPU POSTUPY A PRAKTIKY PŘI VÝBĚRU POMOCNÝCH A VÝCHOVNÝCH ODBORNÍKŮ PRO PRÁCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google