Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“ Konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany Zámek Valeč, 12. června 2014 Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. a kolektiv projektu TAČR Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř

2 Základní údaje o projektu  Název projektu: Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment  Poskytovatel: Technologická agentura ČR  Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích OMEGA  Doba trvání projektu: 2014-2015  Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta  Spoluřešitel: Vítězslav Jonáš, Energetické Třebíčsko

3 Představení projektu Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu JE Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující: (i) odstavení JE Dukovany (ii) zachování stávajícího výkonu (iii) vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování EDU a dopady na obce a jejich fungování. Hodnocení geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí, širšího regionu i celospolečenské dopady na úrovni celého státu.

4 Dílčí cíle projektu  DC01 - Aplikace metody Territorial Impact Assessment (TIA)  DC02 - Analýza dostupných statistických dat v širším zázemí EDU  DC03 - Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na EDU  DC04 - Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu EDU  DC05 - Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry  DC06 - Tvorba interaktivního softwarového nástroje  DC07 - Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí EDU  DC08 - Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2014 DC01 DC02 DC03 DC04 2015 DC05 DC06 DC07 DC08

5 DC01 Metodika pro hodnocení Territorial Impact Assessment  Vychází především ze zahraničních zkušeností (tradice Německo, Rakousko)  rozšíření TIA od poloviny 90. let minulého století na úrovni EU v souvislosti se snahou komplexně postihnout územní dopady politik a legislativních opatření realizovaných Evropskou komisí  Dopady v oblasti zaměstnanosti, firemních sítí, fungování dotčených obcí apod.  Hlavní důraz je kladen na kvalitu života obyvatel širšího zázemí firmy. V metodice budou navrženy způsoby, techniky a data, kterými budou kauzální vztahy měřeny a hodnoceny  Metodika bude využitelná pro různé typy firem. Studie EDU bude jejím pilotním ověřením.

6 Kroky metodiky  1) identifikace socioekonomických dimenzí, pro které bude posuzován územní dopad změny kapacit významného zaměstnavatele v lokalitě  2) vymezení spádového území zaměstnavatele  3) sběr a analýza sekundárních dat o území  4) identifikace a typologie subjektů/aktérů pro získání primárních dat o území, stanovení vhodných metod  5) příprava a realizace dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů  6) vyhodnocení získaných dat a expertní posouzení scénářů vývoje regionu po změně kapacit zaměstnavatele  7) verifikace a objektivizace navržených scénářů vývoje

7 Přehled zdrojů dat, informací a metod zjišťování Trh práce Ekonomická základna Stabilita obyvatelstva Správa územíVybavenost Představitelé zaměstnavatele Řízený rozhovor s představiteli zaměstnavatele Firmy napojené na zaměstnavatele Dotazníkové šetření a řízený rozhovor mezi firmami napojenými na zaměstnavatele Zaměstnanci zaměstnavatele a dalších významných subjektů Dotazníkové šetření pracovníků zaměstnavatele a napojených firem Správa území (vč. obcí) Řízený rozhovor se zástupci veřejné správy Experti Řízený rozhovor s experty Statistická data Analýza trhu práce Analýza ekonomické základny Analýza migračního chování Analýza rozpočtů veřejné správy Analýza vybavenosti

8 DC03 Terénní šetření firem  Územní a ekonomické vazby mezi firmami navázanými na EDU  Sestává ze dvou částí:  dotazníkové šetření mezi firmami, které jsou na EDU nějakými způsobem napojeny  řízené rozhovory mezi významnými firmami (firmy z regionu a největší dodavatelé)  V květnu (19. - 20. 5.) proběhlo první kolo šetření v regionu okolí EDU. S žádostí o vyplnění dotazníku a provedení rozhovoru bylo osloveno 38 firem. Firmy, které jsme oslovili k rozhovoru, sídlí především v Dukovanech a Třebíči  Velká závislost na spolupráci jednotlivých firem  Návratnost dotazníků je prozatím spíše slabší  38 oslovených firem  18 zpracovaných odpovědí  8 zatím neodpovědělo nebo neposlalo  12 firem odmítlo dotazník vyplnit

9 Výsledky pilotního šetření  Firmy většinou ještě nevytvářejí strategie, které by reagovaly na scénáře vývoje – očekávají, že bude prodloužena životnost. Z hlediska budoucnosti tak lze vymezit zhruba 5 skupin firem:  Vysoce specializované firmy, s nízkou závislost na EDU (2-15 %), pro které případné uzavření nebude představovat větší problém  Vysoce specializované firmy, středně závislé na EDU (cca 60 %), ale již se snaží nalézt jiné zákazníky (např. v zahraničí), a snížit svojí závislost  Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou málo závislé na EDU (cca 20 %), předpokládají velký útlum své činnosti a již mírně diverzifikují  Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou středně závislé na EDU (30-50 %), nemají problém uplatit se jinde, i když připouští pravděpodobný mírný pokles aktivity  Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou silně závislé na EDU (90-100 %), obvykle zatím strategii nevymýšlejí a čekají, jaký bude další vývoj, uzavření by pravděpodobně znamenalo zánik firmy  Resumé: ve vzorku se vyskytují v podstatě všechny kombinace, nutno došetřit a změřit význam jednotlivých skupin.

10 DC04 Sada specializovaných map sociálních a ekonomických podmínek  Vymezení území pro analýzu  Statistická data zachycující ekonomickou a sociální strukturu obyvatelstva  Dlouhodobý vývoj indikátorů – podklad pro scénáře budoucího vývoje  Příprava databází pro mapové výstupy  Kartografické zpracování v prostředí GIS Sada bude obsahovat 10 specializovaných map v prostředí GIS:

11

12

13

14

15 Děkujeme za pozornost Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., RNDr. David Hána, Mgr. Ivana Přidalová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř www.urrlab.cz


Stáhnout ppt "Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google